Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ -Regenerare urbana;Amenajare parcare publica; Construire magazin Mc Donald\\\'s,str.Lacu Rosu, nr.cad.174695,197686,12247, nr.topo.5070/8,Oradea

Joi , 6 Mai 2021, 8:53

Exportă PDF - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ -Regenerare urbana;Amenajare parcare publica; Construire magazin Mc Donald\\\'s,str.Lacu Rosu, nr.cad.174695,197686,12247, nr.topo.5070/8,Oradea Tipărește pagina - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ -Regenerare urbana;Amenajare parcare publica; Construire magazin Mc Donald\\\'s,str.Lacu Rosu, nr.cad.174695,197686,12247, nr.topo.5070/8,Oradea Trimite unui prieten - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ -Regenerare urbana;Amenajare parcare publica; Construire magazin Mc Donald\\\'s,str.Lacu Rosu, nr.cad.174695,197686,12247, nr.topo.5070/8,Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ -Regenerare urbana;Amenajare parcare publica; Construire magazin Mc Donald's,str.Lacu Rosu, nr.cad.174695,197686,12247, nr.topo.5070/8,Oradea

 

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 16.02.2021-12.03.2021 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

 

            PUZ -Regenerare urbana;Amenajare parcare publica;Construire magazin Mc Donald's, str.Lacu Rosu, nr.cad.174695,197686,12247, nr.topo.5070/8,Oradea

 

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

            Ca urmare a sesizarilor inregistrate prezenta documentatie de urbanism a fost introdusa spre analiza in sedinta CMUAT din data de 01.04.2021. In aceasta sedinta fiind analizate atat sesizarile, cat si punctul de vedere al arhitectului. Prin avizul CMUAT - Consultativ nr.648/01.04.2021 se specifica urmatoarele:

            "- In urma analizei obiectiunilor inregistrate in perioada destinata consultarii publicului cu privire la propunerile din "PUZ - Regenerare urbana; Amenajare parcare publica; Construire magazin Mc Donald's ", precum si raspunsurile argumentate formulate de catre elaboratorii PUZ-ului la sesizarile inregistrate se considera  ca nu este necesara modificarea solutiei avizate cu aviz nr.62/2021;

            - conform reglementarilor specifice UTR Lc_A (din care face parte terenul studiat), reglementari  cuprinse in Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent PUG aprobat cu HCL 501/2016, se recomandă ca, toate ansamblurile de blocuri  să beneficieze de un Plan de Regenerare Urbană (PRU),   În cadrul procedurii de regenerare urbană, elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, ce va constitui baza regulamentară a intervenţiilor de orice tip, este obligatorie;

            -Terenul care a generat PUZ-ul se afla in proprietate privata (in prezent un teren viran, neintretinut, fara posibilitati de construire in absenta unui PUZ de regenerare urbana);

            -Proiectul prevede organizarea spatiului liber din UTR Lc_A constand in:

- construire imobil in regim de inaltime parter cu destinatia spatiu alimentative publica  (Mc'Donald's Drive);

   - amenajare 19 locuri de parcare publice (pe cheltuiala SC EVOLUTION  DEVELOPERS SRL);

            - amenajare spatii verzi, alei carosabile si pietonale;

            - Investitia propusa respecta cerintele specificate in RLU aferent PUG, oferind avantaje atat partenerului privat, cat si interesului public, fara a implica cheltuirea banului public (altfel, o investitie publica pe acest teren implica alocarea unor fonduri considerabile din bugetul local, reprezentatnd cheltuieli cu elaborarea doumentatiei de urbanism, exproprieri si relizarea investitiei);

                 Este recunoscut faptul ca restaurantele de acest tip ofera consumatorului  spatii curate, ingrijite, atent supravegheate, motiv pentru care investitia  nu va reprezenta o interventie agresiva  ci va reprezenta un plus fata de situatia actuala, cu atat mai mult cu cat, investitorul se obliga sa investeasca si in amenajarea de locuri de parcare cu acces public"

            In ceea ce priveste obiectiunile punctuale cu privire la investitia propusa, se fac urmatoarele precizari:

            -Prin proiectul propus se prevede latirea trotuarului de circulatie pietonala adiacent blocului invecinat la 3,50m fata de situatia actuala in care trotuarul are o latime de 2,40m;

            -Solutia de circulatie propusa prevede realizarea a doua intrari/iesiri in incinta din strada Stefan cel Mare (iesire dreapta) si din strada de legatura dintre str. Lacul Rosu si str. Vagonului;

            -Intervalul orar de aprovizionare va fi : 5:00 - 6:00 a.m.;

            -Prin proiect se propune realizarea tuturor bransamentelor la utilitati, inclusiv colectarea apelor pluviale de pe platformele carosabile si filtrarea acestora prin separatoare de hidrocarburi in conformitate cu normativele de mediu in vigoare;

            -Evacuarea aerului viciat si al apelor uzate se va face pe baza solutiilor de la faza de proiect tehnic, ce va fi supus tuturor avizarilor si autorizarilor necesare in conformitate cu legislatia in vigoare;

            -Pentru accesul auto in incinta curtii interioare a blocurilor va fi amenajata o varianta suplimentara de acces din strada Stefan cel Mare, intre blocul existent si investitia propusa;

            -Pe perioada lucrarilor de executie, constructorul este obligat sa respecte legislatia in vigoare privind reglementarile de mediu pe intreg parcursul executiei lucrarilor;

            -Zgomotul produs se va incadra in limitele legale admisibile prin Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea si completarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 119/2014.

            -Prin documentatia propusa se respecta indicii urbanistici reglementati prin Planul Urbanistic General Oradea pentru aceasta zona, acestia fiind propusi la o valoare de jumatate din maximul admis, respectiv P.O.T. - 30%, C.U.T. - 0,3;

            -Obiectivul propus respecta distanta minima regelementata fata de cladirile invecinate; s-a propus o distanta minima de 15m intre obiectivul propus si cladirile existente invecinate;

            -Coridorul verde urban propus are asigurata posibilitatea amenajarii acestuia atat prin vegetatia inalta prevazuta prin proiect cat si prin latimea spatiului public existent intre limita de proprietate pe care se amenajeaza investitia si carosabilul actual;

                      In consecinta documentatia de urbanism         PUZ-Regenerare urbana;Amenajare parcare publica;Construire magazin Mc Donald's, str.Lacu Rosu, nr.cad.174695,197686,12247, nr.topo.5070/8,Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 62/2021, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism.

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ -Regenerare urbana;Amenajare parcare publica; Construire magazin Mc Donald\\\'s,str.Lacu Rosu, nr.cad.174695,197686,12247, nr.topo.5070/8,Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator