Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ Urbanizare- Construire baza sportiva - terenuri sintetice fotbal, arena, vestiare si spatii anexe, str. Calea Aradului, nr.167, nr. cad.202237, Oradea

Luni , 3 Ianuarie 2022, 11:27

Exportă PDF - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ Urbanizare- Construire baza sportiva - terenuri sintetice fotbal, arena, vestiare si spatii anexe, str. Calea Aradului, nr.167, nr. cad.202237, Oradea Tipărește pagina - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ Urbanizare- Construire baza sportiva - terenuri sintetice fotbal, arena, vestiare si spatii anexe, str. Calea Aradului, nr.167, nr. cad.202237, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ Urbanizare- Construire baza sportiva - terenuri sintetice fotbal, arena, vestiare si spatii anexe, str. Calea Aradului, nr.167, nr. cad.202237, Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ Urbanizare- Construire baza sportiva - terenuri sintetice fotbal, arena, vestiare si spatii anexe, str. Calea Aradului, nr.167, nr. cad.202237, Oradea

 

           Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 28.10.2021-21.11.2021 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

           PUZ Urbanizare- Construire baza sportiva - terenuri sintetice fotbal, arena, vestiare si spatii anexe, str. Calea Aradului, nr.167, nr. cad.202237, Oradea

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

                 Prin adresa inregistrata cu nr. 507729/02.12.2021, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspuns la obiectiunea inregistrata astfel:

           "Conform certificatului de urbanism nr. 6372 din 04.11.2019 si PUG Municipiului Oradea aprobat cu HCL 501/2016, terenul studiat face parte din intravilanul localitatii Oradea, in zona UEt - Zona de urbanizare, zona cu caracter tertiar.

           In cazul UTR de mari dimensiuni, prin intermediul propunerilor din PUZ de urbanizare, se poate stabili o etapizare a procesului de urbanizare in functie de particuralitatiile zonei studiate.

           In cazul de fata propunerile de etapizare au fost stabilite in cadrul Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Terenului prin avizul nr. 2415 din 12.12.2019 si avizul 1242/10.06.2021, in doua etape. Prima etapa studiaza propunerile de dezvoltare a beneficiarul PUZ - ului pe terenul cu numar cadastral 202237, iar etapa II studiaza posibilitati de dezvoltare pe numarul cadastral 202236.

           In urma aprobarii prezentului PUZ printr-o Hotarare al Consiliului Local, reglementarile urbanistice sunt valabile numai pe terenul cu numarul cadastral 202237. Studierea posibilitatiilor de dezvoltare in etapa II se va realiza in cadrul unui alt Plan Urbanistic Zonal care poate sa fie diferita fata de cele prezentate in etapa I de studiu, si care la randul lui trebuie sa fie aprobata printr-o Hotarare de Consiliul Local.

           Propunerile de realizare a unui drum colector cu profil transversal de 14 m este prevazut in PUG al Municipiului Oradea, PUZ-ul prezentat nu face decat corelarea situatiei actuale cu cea propusa prin PUG aprobata cu HCL 501/2016.

           Dat fiind ca regulamentele propuse in etapa II de studiu nu vor produce efecte juridice asupra terenurilor invecinate, nu este nevoie de acordul vecinilor in aceasta faza".

            In consecinta documentatia de urbanism PUZ Urbanizare- Construire baza sportiva - terenuri sintetice fotbal, arena, vestiare si spatii anexe, str. Calea Aradului, nr.167, nr. cad.202237, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 1242/10.06.2021, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 6372/04.11.2019.

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ Urbanizare- Construire baza sportiva - terenuri sintetice fotbal, arena, vestiare si spatii anexe, str. Calea Aradului, nr.167, nr. cad.202237, Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator