Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ Urbanizare-Dezvoltarea unei zone de activitati economice tertiare (extindere si peste ULiu); Amplasare hala de depozitare si mica productie, nr. cad.174157, 207505, Str. Cal. Santandrei, Oradea

Luni , 3 Ianuarie 2022, 10:46

Exportă PDF - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ Urbanizare-Dezvoltarea unei zone de activitati economice tertiare (extindere si peste ULiu); Amplasare hala de depozitare si mica productie, nr. cad.174157, 207505, Str. Cal. Santandrei, Oradea Tipărește pagina - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ Urbanizare-Dezvoltarea unei zone de activitati economice tertiare (extindere si peste ULiu); Amplasare hala de depozitare si mica productie, nr. cad.174157, 207505, Str. Cal. Santandrei, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T   referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ Urbanizare-Dezvoltarea unei zone de activitati economice tertiare (extindere si peste ULiu); Amplasare hala de depozitare si mica productie, nr. cad.174157, 207505, Str. Cal. Santandrei, Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ Urbanizare-Dezvoltarea unei zone de activitati economice tertiare (extindere si peste ULiu); Amplasare hala de depozitare si mica productie, nr. cad.174157, 207505, Str. Cal. Santandrei, Oradea

 

           Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 28.06.2021-22.07.2021 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

           PUZ Urbanizare-Dezvoltarea unei zone de activitati economice tertiare (extindere si peste ULiu); Amplasare hala de depozitare si mica productie, nr. cad.174157, 207505, Str. Cal. Santandrei, Oradea

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

           Prin adresa inregistrata cu nr. 508533/03.12.2021, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspuns la obiectiunile inregistrata astfel:

           "Conform certificatului de urbanism nr. 3447/13.06.2019 si PUG Municipiului Oradea aprobat cu HCL 501/2016, terenul studiat face parte din intravilanul localitatii Oradea, in zona UEt - Zona de urbanizare, zona cu caracter tertiar si Uliu-locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban.

           Terenul cu nr.cadastral 27505, situat dealungul aliniamentului caii ferate permite urmatoarele functiuni compatibile cu zona de locuit: 

   - Funcţiuni de administrarea afacerilor;

   - Functiuni financiar bancare;

   - Functiuni tertiare;

   - Functiuni de sanatate si asistenta sociala;

   - Functiuni comerciale en detail si servicii de mici dimensiuni;

           Terenul cu nr. cadastral174157, permite urmatoarele functiuni:

   - Funcţiuni de administrarea afacerilor;

   - Functiuni depozitare si mica productie;

   - Functiuni financiar bancare;

   - Functiuni tertiare;

   - Functiuni de sanatate si asistenta sociala;

   - Functiuni comerciale en detail si servicii de mari dimensiuni;

   - Fucţiuni de turism;

- Functiuni admise cu conditionari:

- Activităţi de mică producţie, cu următoarele condiţii:

    - să fie parte a unei activităţi de tip comercial - producţia să fie desfăcută preponderent în această locaţie;

     -  spaţiile de producţie să nu fie dispuse spre spaţiile publice

     -  nivelul de poluare să se încadreze în limitele admise pentru această zonă;

           Prin propunerea analizata, datorita vecinatatii cu zona de locuire, s-au luat masuri de protectie a acesteia prin amplasarea drumului de acces de 12m (str. Venus), a unui spatiu verde de aliniament care va fi de 18m, apoi o retragere a cladirilor de 12m, astfel se obtine o distanta de minim 30 m pana la zona de locuit, respectandu-se astfel si prevederile OMS 119/2018.

           Accesele principale vor fi evitate sa se realizeze dinspre zonele de locuit, acestea se vor realize dinspre DJ 797 sau de pe str. Mercur".

            In consecinta documentatia de urbanism PUZ Urbanizare-Dezvoltarea unei zone de activitati economice tertiare (extindere si peste ULiu); Amplasare hala de depozitare si mica productie, nr. cad.174157, 207505, Str. Cal. Santandrei, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 590/25.03.2021, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 3347/13.06.2019.

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ Urbanizare-Dezvoltarea unei zone de activitati economice tertiare (extindere si peste ULiu); Amplasare hala de depozitare si mica productie, nr. cad.174157, 207505, Str. Cal. Santandrei, Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator