Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ urbanizare (masterplan) Zona de activitati economice industriale; Construire hala logistica si imprejmuire teren, str.Matei Corvin, nr.cad.198552 si 200412, Oradea

Miercuri , 13 Februarie 2019, 0:00

Exportă PDF -  A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ urbanizare (masterplan)  Zona de activitati economice industriale; Construire hala logistica si imprejmuire teren,  str.Matei Corvin, nr.cad.198552 si 200412, Oradea Tipărește pagina -  A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ urbanizare (masterplan)  Zona de activitati economice industriale; Construire hala logistica si imprejmuire teren,  str.Matei Corvin, nr.cad.198552 si 200412, Oradea Trimite unui prieten -  A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ urbanizare (masterplan)  Zona de activitati economice industriale; Construire hala logistica si imprejmuire teren,  str.Matei Corvin, nr.cad.198552 si 200412, Oradea

 

                                                                                                           A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

 privind elaborarea PUZ urbanizare (masterplan)

 Zona de activitati economice industriale;

Construire hala logistica si imprejmuire teren,

 str.Matei Corvin, nr.cad.198552 si 200412,  Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 13.12.2018 - 06.01.2019, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

PUZ de urbanizare (masterplan) - Zona de activitati economice industriale;

Construire hala logistica si imprejmuire teren, str.Matei Corvin, nr.cad.198552 si 200412,  Oradea

 

a  fost inregistrata o adresa din partea CNCF CFR SA cu privire la propunerile din PUZ, referindu-se únele conditii care  ar trebui avute in vedere la dezvoltarea propusa.

         Observatiile formulate, au fost transmise elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011, are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

          Prin adresa inregistrata cu nr.10600/16.01.2019, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspuns la observatiile inregistrate mentionand ca toate conditiile inserate in adresa transmisa, respectiv asigurarea unei distante minime de 6,0m fata de axul CF pentru imprejmuire, realizarea imprejmuirii catre calea ferata din panouri fonoabsorbante cu o inaltime minima de 3,0m. Deasemenea se specifica in raspuns ca beneficiarul va informa CNCF CFR SA in legatura cu orice modificare a situatiei supusa consultarii publicului                

            In concluzie, documentatia de urbanism va fi  inaintata spre aprobare Consiliului Local in forma avizata cu avizul Arhitectului-sef  (aviz nr.1645/30.08.2018),  corelata cu avizele si acordurile solicitate prin  Certificatul de Urbanism nr.2998/2018

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ urbanizare (masterplan) Zona de activitati economice industriale; Construire hala logistica si imprejmuire teren, str.Matei Corvin, nr.cad.198552 si 200412, Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator