Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte nr.cad.10973/1-:-10973/10, nr.cad.11245/1-:-11245/5, 11245/8, nr.cad.160855, 160841 nr.topo.4655/6, 4655/7, zona str.Alexandru Macedonski -Oradea

Miercuri , 11 Aprilie 2018, 0:00

Exportă PDF - A N U N T  referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte nr.cad.10973/1-:-10973/10, nr.cad.11245/1-:-11245/5, 11245/8, nr.cad.160855, 160841 nr.topo.4655/6, 4655/7, zona str.Alexandru Macedonski -Oradea Tipărește pagina - A N U N T  referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte nr.cad.10973/1-:-10973/10, nr.cad.11245/1-:-11245/5, 11245/8, nr.cad.160855, 160841 nr.topo.4655/6, 4655/7, zona str.Alexandru Macedonski -Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului  privind elaborarea PUZ Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte nr.cad.10973/1-:-10973/10, nr.cad.11245/1-:-11245/5, 11245/8, nr.cad.160855, 160841 nr.topo.4655/6, 4655/7, zona str.Alexandru Macedonski -Oradea

 

A N U N T

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

 privind elaborarea PUZ Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte

nr.cad.10973/1-:-10973/10, nr.cad.11245/1-:-11245/5, 11245/8, nr.cad.160855, 160841

nr.topo.4655/6, 4655/7, zona str.Alexandru Macedonski -Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 22.02.2018 - 19.03.2018, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

PUZ - Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte nr.cad.10973/1-:-10973/10, nr.cad.11245/1-:-11245/5, 11245/8, nr.cad.160855, 160841, zona str. Alexandru Macedonski -Oradea

 

au fost inregistrata o adresa cu observatii referitoare la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism.

            Unul din proprietarii afectati de propunerile din PUZ reclama faptul ca in parcelarea initiala acesta detinea parcele la frontul str.Al.Macedonski, iar conform propunerii din PUZ, in urma reparcelarii, loturile alocate sunt pozitionate mai departe de strada.

Acesta solicita o alta solutie de reparcelare, iar daca acest lucru nu e posibil, proprietarii noilor parcele situate la frontul strazii sa suporte cheltuielile legate de extinderea utilitatilor pana la parcelele pe care le detine in proprietate.

            Adresa a fost transmisa elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011, are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

            In raspunsul  formulat de elaboratorul PUZ- ului impreuna cu initiatororul acestuia, se specifica urmatoarele

            In primul rand trebuie avut in vedere faptul ca toate parcelele studiate fac parte din lotizari ilegale (realizate fara documentatii de urbanism asa cum prevede Legea 350/2001 actualizata); Aceste parcele sunt situate in UTR Uliu, motiv pentru care asupra lor trebuie aplicata o procedura de urbanizare descrisa in RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016 modificat cu HCL nr.836/2017

            Procedura de urbanizare implica, pe langa o parcelare conforma din punct de vedere urbanistic, si constituirea unor suprafete de teren aferente obiectivelor de utilitate publica.  In cadrul suprafeţelor destinate obiecivelor de utilitate publică se vor identifica două categorii de terenuri - cele aferente tramei stradale şi infrastructurii edilitare de interes local (în general ocupând 20 - 25% din suprafaţa totală) şi cele aferente dotărilor publice (spaţii publice, învăţământ, sănătate, locuinţe sociale, etc.), spaţii verzi ce vor include terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc., în cotă fixă de 10% din suprafaţa totală.

        Referitor la pozitia parcelelor  care, in situatia actuala, se afla la frontul str.Alexandru Macedonski iar in urma reparcelarii acestea nu mai au acees la str. Alexandru Macedonski, se precizeaza faptul ca la stabilirea solutiei de parcelare s-au avut  in vedere urmatoarele:

-       Fiecare parcela din lotizarea ilegala sa-si diminueze suprafata cu acelasi procent, care oricum este mai mic decat cota fixa de 10% asa cum prevede RLU aferent PUG pentru procedura de urbanizare. Acest lucru a fost posibil datorita faptului ca suprafata de teren aferenta drumului de acces era deja dezmembrata, iar vecinatatea cu un teren aflat la dispozitia Comisiei de aplicare a Legii Fondului Funciar a inlesnit constituirea zonei verzi de folosinta comuna pe terenul respectiv, iar drumul de acces, sa se constuie integral pe terenul propus pentru reparcelare. Pentru constituirea drumului nou de acces si largirea str. Alexandru Macedonski a fost suficienta diminuarea suprafetei fiecarei parcele  cu 5,73% care se adauga la suprafata rezervata constituirii drumului in urma parcelarii ilegale;

-       Forma geometrica a parcelelor sa indeplineasca conditiile de construibilitate definite de RLU aferent PUG (sa aiba forma regulata iar lungimea frontului sa fie mai mica decat adancimea parcelei;

-       Toate parcelele sa aiba acces la un drum public;

       Pentru ca toate conditiile enumerate mai sus sa poata fi respectate, solutia pe care a identificat-o elaboratorul documentatiei de urbanism a fost cea supusa consultarii publicului, respectiv parcelele a caror suprafata este mai mica sa fie amplasate in extremitatile terenului studiat (la str. Alexandru Macedonski si in partea sudica a amplasamentului) iar parcelele cu suprafata mai mare sa fie pozitionate in interiorul zonei studiate, cu acces din noul drum public propus.

       In ceea ce priveste asiguarea utilitatilor, in procesul de urbanizare se presupune ca toti proprietarii implicati sa contribuie echitabil la toate cheltuielile legate de acest proces (suprafete de teren puse la dispozitie pentru constituirea de drumuri si zone verzi de folosinta comuna, cheltuieli legate de echiparea drumurilor nou create cu retele edilitare, cheltuieli notariale, etc..).

       Facem precizarea ca nici una din  parcelele existente (indiferent de pozitia fata de str. Alexandru Macedonski) nu este construibila  fara a fi supusa procedurii de urbanizare, motiv pentru care este interesul comun al tuturor celor implcati sa se inteleaga astfel incat documentatia de urbanism sa poat fi aprobata.

       Intrucat in perioada destinata consultarii publicului nu au aparut si alte propuneri de parcelare, consideram ca documentatia de urbanism poate fi supusa aprobarii consiliului local in forma avizata cu avizul Arhitectului-sef  nr. 61/2018, corelata cu avizele si acordurile solicitate prin  Certificatul de Urbanism nr.6861/2017

 

 

                                        Arhitect sef

                                        Adriana Lipoveanu

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte nr.cad.10973/1-:-10973/10, nr.cad.11245/1-:-11245/5, 11245/8, nr.cad.160855, 160841 nr.topo.4655/6, 4655/7, zona str.Alexandru Macedonski -Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator