Trimite unui prieten

A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ-Parcelare teren-modificare PUD aprobat cu HCL, nr.340/2006, str. Calea Bihorului, nr.cadastral 11193/1, 11193/2, 11193/3, 11194/1, 11194/5,Oradea

Luni , 20 Iulie 2020, 13:19

Exportă PDF - A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ-Parcelare teren-modificare PUD aprobat cu HCL, nr.340/2006, str. Calea Bihorului, nr.cadastral 11193/1, 11193/2, 11193/3, 11194/1, 11194/5,Oradea Tipărește pagina - A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ-Parcelare teren-modificare PUD aprobat cu HCL, nr.340/2006, str. Calea Bihorului, nr.cadastral 11193/1, 11193/2, 11193/3, 11194/1, 11194/5,Oradea Trimite unui prieten - A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ-Parcelare teren-modificare PUD aprobat cu HCL, nr.340/2006, str. Calea Bihorului, nr.cadastral 11193/1, 11193/2, 11193/3, 11194/1, 11194/5,Oradea

 

A N U N T

                        referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

 privind elaborarea PUZ-Parcelare teren-modificare PUD aprobat cu HCL, nr.340/2006, str. Calea Bihorului, nr.cadastral 11193/1, 11193/2, 11193/3, 11194/1, 11194/5,Oradea

 

 

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 15.06.2020-09.07.2020, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru:

            PUZ-Parcelare teren-modificare PUD aprobat cu HCL, nr.340/2006, str. Calea Bihorului, nr.cadastral 11193/1, 11193/2, 11193/3, 11194/1, 11194/5,Oradea

 

a fost inregistrata o adresa cu observatii referitoare la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism.

            Adresa au fost transmisa elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011 (modificat cu HCL 495/2019), are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

          Prin adresa inregistrata cu nr. 314434/14.07.2020, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri la obiectiunile inregistrate.

            Din punct de vedere urbanistic propunerea de prelungire a drumului nu este una viabilă deoarece el duce către una/două posibile parcele care nu permit implementarea cerințelor solicitate prin regulament astfel încât acestea să poată fi construibile.

            În același timp, propunerea ar diminua suprafața lotului 4 în așa fel încât acesta ar deveni neconstruibil conform cerințelor de construibilitate aprobate prin avizul CMUAT al prezentei documentații.

            In concluzie, documentatia de urbanism "Parcelare teren-modificare PUD aprobat cu HCL, nr.340/2006, str. Calea Bihorului, nr.cadastral 11193/1, 11193/2, 11193/3, 11194/1, 11194/5,Oradea", va fi inaintata spre aprobare Consiliului Local in forma avizata (aviz Arhitect-Sef nr. 2166/07.11.2019), impreuna cu avizele solicitate prin CU nr. 5717/04.10.2019.

 

Fișiere - A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ-Parcelare teren-modificare PUD aprobat cu HCL, nr.340/2006, str. Calea Bihorului, nr.cadastral 11193/1, 11193/2, 11193/3, 11194/1, 11194/5,Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator