Trimite unui prieten

ANUNT privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte cu zona de servicii si dotari complementare, str.Macului, nr.cad. 163422, 163423-Oradea

Luni , 22 August 2011, 15:33

Exportă PDF - ANUNT privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte cu zona de servicii si dotari complementare, str.Macului, nr.cad. 163422, 163423-Oradea Tipărește pagina - ANUNT privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte cu zona de servicii si dotari complementare, str.Macului, nr.cad. 163422, 163423-Oradea Trimite unui prieten - ANUNT privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte cu zona de servicii si dotari complementare, str.Macului, nr.cad. 163422, 163423-Oradea

                                                                        A N U N T

privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte cu zona de servicii si dotari  complementare, str.Macului, nr.cad. 163422, 163423-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren in vederea construirii de locuinte cu zona de servicii si dotari complementare, pe zona compusa din parcelele idetificate cu nr. cad. 163422, 163423-Oradea situate intre str. Macului si str. Aurel Covaci.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-nul Petrus Adrian Gheorghe, se propune constituirea unei zone rezidentiale pentru locuinte in urmatoarele conditii:

-  20 parcele (18 destinate amplasarii de locuinte familiale si 2 destinate amplasarii de locuinte familiale si/sau servicii si dotari complementare functiunii de locuire) si o parcela cu destinatia de drum privat;

 • - Suprafata minima lot propus - 450,0mp;
 • - POT maxim propus - 35,0%, CUT maxim propus - 0,70;
 • - Regim maxim de inaltime: S+P+E(M);
 • - Limita de implantare gard: 6,0m din axul drumurilor publice de acces (str.Macului si str.A.Covaci) si respectiv 3,50m din axul drumului privat nou de acces;
 • - Limita de implantare: minim 4,50m de la aliniamentul drumurilor de acces;
 • - Retrageri laterale: cu respectare Cod Civil;
 • - Retragere spate: cu respectare Cod Civil;
 • - Parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuinta si /sau garaj inclus in cladire;

-    Accesul la parcele se va realiza atat din strazile Macului si Aurel Covaci cat si pe un drum privat nou propus (cu profil transversal de 7,0m), ce va face legatura intre drumurile publice existente (str. Macului si str.A.Covaci), conform prevederilor din plansa "4/U- Circulatia terenurilor" aferenta PUZ.

-   Se propune largirea str. Macului si str. Aurel Covaci la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarului), iar terenul destinat largirii strazii se va trece in proprietatea municipiului Oradea cu destinatia de drum public;

- se propune crearea unui drum privat de acces,  intre strazile Macului si Aurel Covaci, a carui profil transversal va fi de 7,0m.

 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 23.08-16.09.2011, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Ghiseul Unic, in intervalul orar destinat preluarii documentelor.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Camelia Ciente, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Avizari, telefon 0259/408877, e-mail:  camelia.ciente@oradea.ro  

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 17-30.09.2011 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

Fișiere - ANUNT privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte cu zona de servicii si dotari complementare, str.Macului, nr.cad. 163422, 163423-Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator