Trimite unui prieten

Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Construire imobil locuinte colective S+P+3E+R, str.Calea Maresal Al.Averescu, nr.19, nr.cad.170945, 206970, Oradea

Vineri , 8 Ianuarie 2021, 16:19

Exportă PDF - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Construire imobil locuinte colective S+P+3E+R, str.Calea Maresal Al.Averescu, nr.19, nr.cad.170945, 206970,  Oradea Tipărește pagina - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Construire imobil locuinte colective S+P+3E+R, str.Calea Maresal Al.Averescu, nr.19, nr.cad.170945, 206970,  Oradea Trimite unui prieten - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Construire imobil locuinte colective S+P+3E+R, str.Calea Maresal Al.Averescu, nr.19, nr.cad.170945, 206970,  Oradea

 

A N U N T

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ- Construire imobil locuinte colective S+P+3E+R, str.Calea Maresal Al.Averescu, nr.19, nr.cad.170945, 206970,  Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 25.08.2020-18.09.2020 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

            PUZ-  Construire imobil locuinte colective S+P+3E+R, str.Calea Maresal Al.Averescu, nr.19, nr.cad.170945, 206970,  Oradea

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

            La aceste obiectiuni, se fac urmatoarele precizari:

            Ca urmare a sesizarilor prezenta documentatie de urbanism a fost introdusa spre analiza in sedinta CMUAT din data de 17.12.2020. In aceasta sedinta fiind analizate atat sesizarile, cat si punctul de vedere al arhitectului.

Prin avizul CMUAT nr.2413/17.12.2020 se specifica urmatoarele:

            Referitor la regimul de inaltime in conformitate cu Planul Urbanistic General, aprobat prin HCL Oradea nr.501/28.07.2016, terenul se afla in zona construita protejata, zona centrala, subzona Velenta-Vest. Prin regulamentul de urbanism aferent PUG Oradea este reglementat regimul de inaltime maxim de S+P+3E+R, regim in care se incadreaza investitia propusa.

            Chiar daca, in prezent, frontul strazii Maresal Averescu pe zona studiata, este mobilat cu cladiri in regim mic de inaltime, fiind o artera importanta a municipiului, noul PUG prevede o dezvoltare cu cladiri cu functiuni mixte in regim de inaltime S+P+3E+R/M. PUZ-ul nu creaza o obligatie privind desfiintarea cladirilor existente pe zona de studiu si construirea de blocuri, ci traseaza o directie de dezvoltare cu posibilitatea de mobilare similara cu cea care a generat PUZ-ul.

            Tot prin regulament se stabileste si amplasarea cladirii intre limitele laterale ale parcelei: - retragerea minimă faţă de aliniament: la aliniamentul str. Raului si la 6,0m de la aliniamentul str. Maresal Alexandru Averescu, în front continuu (închis), cu decalalaje intre corpurile de cladire; - retrageri minime faţă de limitele laterale:  între limitele laterale ale parcelelor;- retrageri minime faţă de limitele posterioare: 6,0m; La nivelul subsolului pana pe mejdia posterioara.

            Funcţiuni predominante ale acestei subzone sunt: locuinţe individuale şi colective, imobile cu funcţiune mixtă, funcţiuni administrative, funcţiuni de administrare a afacerilor, financiar-bancare, funcţiuni terţiare, funcţiuni de cultură, cult, învăţămînt si cercetare, sănătate şi asistenţă socială, turism;

            Referitor la locurile de parcare, in conformitate cu reglementarile in vigoare, prin prezentul proiect se asigura pe proprietatea investitorului necesarul de parcaje aferente apartamentelor propuse. Se propun 22 apartamente pentru care vor fi amenajate 23 locuri de parcare subterane.

            Prin prezenta documentatie nu vor fi afectate vecinatatile imobilului din punct de vedere al insoririi, conform studiului de insorire efectuat.

          In consecinta documentatia de urbanism „PUZ-  Construire imobil locuinte colective S+P+3E+R, str.Calea Maresal Al.Averescu, nr.19, nr.cad.170945, 206970,  Oradea"va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 2413/17.12.2020, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 1845/23.04.2020.

 

Fișiere - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Construire imobil locuinte colective S+P+3E+R, str.Calea Maresal Al.Averescu, nr.19, nr.cad.170945, 206970, Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator