Trimite unui prieten

Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului,privind elaborarea PUZ -Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale sau semicolective (maximum 2 unitati locative), str. Piersicilor, nr.cadastral 179455, Oradea

Marti , 5 Ianuarie 2021, 16:04

Exportă PDF - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului,privind elaborarea PUZ -Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale sau semicolective (maximum 2 unitati locative), str. Piersicilor, nr.cadastral 179455, Oradea Tipărește pagina - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului,privind elaborarea PUZ -Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale sau semicolective (maximum 2 unitati locative), str. Piersicilor, nr.cadastral 179455, Oradea Trimite unui prieten - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului,privind elaborarea PUZ -Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale sau semicolective (maximum 2 unitati locative), str. Piersicilor, nr.cadastral 179455, Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ -Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale sau semicolective (maximum 2 unitati locative), str. Piersicilor, nr.cadastral 179455, Oradea

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 09.11.2020-05.12.2020 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

 

            PUZ -Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale sau semicolective (maximum 2 unitati locative), str. Piersicilor, nr.cadastral 179455, Oradea ,

 au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

Elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri la obiectiunile inregistrate.

Referitor la observatia privind accesul la parcele se face urmatoarea precizare: beneficiarul este  coproprietar pe drumul privat cu nr.cad.3576 in cota de 250/1376, conform Contractului de Vanzare-Cumparare nr.3039/01.10.2020, conditie suficienta pentru acces la teren.Toti proprietarii au drept de acces la parcelele de teren, din acest drum indiferent de cota de teren pe care o detin. Nu exista niciun act normativ care sa oblige vanzatorul sa ceara acordul coproprietarilor pentru instrainarea unei parti din cota de teren pe care o detine.   

In ceea ce privesc utilitatile se face urmatoarea precizare : accesul la terenuri fiind din drum privat utilitatile se asigura pe cheltuiala proprie, individual sau in grup; daca exista utilitati pe acest drum privat la care se vor putea racorda viitorii proprietari vor achita cota parte celui care a finantat respectivele utilitati. In cazul in care viitorii proprietari ai parcelelor de teren nou constituite conform prezentului PUZ, nu se pot racorda la utilitatile existente isi vor asigura pe cheltuiala proprie utilitati prin extindere din strada Piersicilor.  

          In consecinta documentatia de urbanism PUZ-Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale sau semicolective (maximum 2 unitati locative), str. Piersicilor, nr.cadastral 179455, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr.1823/01.10.2020, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 3514/24.07.2020.

 

Fișiere - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului,privind elaborarea PUZ -Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale sau semicolective (maximum 2 unitati locative), str. Piersicilor, nr.cadastral 179455, Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator