Trimite unui prieten

Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului,privind elaborarea PUZ - Parcelare teren, str.Gheorghe Doja, nr.cadastral 191828, Oradea

Vineri , 10 Iulie 2020, 8:07

Exportă PDF - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului,privind elaborarea  PUZ - Parcelare teren, str.Gheorghe Doja, nr.cadastral 191828, Oradea Tipărește pagina - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului,privind elaborarea  PUZ - Parcelare teren, str.Gheorghe Doja, nr.cadastral 191828, Oradea Trimite unui prieten - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului,privind elaborarea  PUZ - Parcelare teren, str.Gheorghe Doja, nr.cadastral 191828, Oradea

 

A N U N T

                        referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

 privind elaborarea  PUZ - Parcelare teren, str.Gheorghe Doja, nr.cadastral 191828, Oradea

 

 

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 21.01.2020 - 14.02.2020, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru:

            PUZ - Parcelare teren, str.Gheorghe Doja, nr.cadastral 191828, Oradea

au fost inregistrate doua adrese cu observatii referitoare la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism.

            Aceste adrese fac referiré cadarile de teren pentru profilul stradal si problema de natura juridica.

            Adresele au fost transmise elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011 (modificat cu HCL 495/2019), are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

Referitor la observatii se face urmatoarea precizare:

Avand in vedere reglementarea profilului transversal al str.Rimler Karoly (prelungire), elaboratorul PUZ-ului a modificat plansele, eliminand propunerea de reglementare profil stradal in dreptul parcelei care nu se afla in proprietatea beneficiarului PUZ-ului. Plansele modificate au fost prezentate in sedinta CMUAT din 16.04.2020 si a obtinut avizul favorabil al comisiei cu nr.581.

            Precizam insa faptul ca, independent de acest PUZ, profilul transversal al drumurilor publice sunt stabilite prin PUG pentru drumuri publice este de 9 m.

In ceea ce priveste problemele de natura juridica a limitelor cadastrale, in prima etapa de consultare a publicului, Institutia Arhitectului Sef a inaintat o adresa catre OCPI pentru clarificarea situatiei. In raspunsul primit de la OCPI se mentioneaza faptul ca in anul 2017 a fost receptionata documentatia cadastrala prin care s-a constituit imobilul cu numarul cadastral 191828-Oradea, ulterior imobilul a fost dezmembrat, formandu-se un numar de 5 parcele cu numerele cadastrale 203798-203802 Oradea. Se precizeaza faptul ca pana la data prezentului raspuns nu au fost solicitari de anulare a respectivelor documentatii cadastrale

            In concluzie, documentatia de urbanism   "PUZ - Parcelare teren, str.Gheorghe Doja, nr.cadastral 191828, Oradea", va fi inaintata spre aprobare Consiliului Local in forma avizata (aviz nr.581/16.04.2020), impreuna cu avizele solicitate prin CU nr. 10/07.01.2020.

 

Fișiere - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului,privind elaborarea PUZ - Parcelare teren, str.Gheorghe Doja, nr.cadastral 191828, Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator