Trimite unui prieten

Anunt, referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborare PUZ-Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.121/2013;Parcelare teren pentru locuinte individuale, colective si servicii,str. Calea Clujului, nr.cad.191829,Oradea

Miercuri , 9 Septembrie 2020, 9:55

Exportă PDF - Anunt, referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborare PUZ-Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.121/2013;Parcelare teren pentru locuinte individuale, colective si servicii,str. Calea Clujului, nr.cad.191829,Oradea Tipărește pagina - Anunt, referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborare PUZ-Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.121/2013;Parcelare teren pentru locuinte individuale, colective si servicii,str. Calea Clujului, nr.cad.191829,Oradea Trimite unui prieten - Anunt, referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborare PUZ-Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.121/2013;Parcelare teren pentru locuinte individuale, colective si servicii,str. Calea Clujului, nr.cad.191829,Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborare PUZ-Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.121/2013;

Parcelare teren pentru locuinte individuale, colective si servicii,

str. Calea Clujului, nr.cad.191829,Oradea

 

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 28.07.2020 - 21.08.2020 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

 

PUZ-Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.121/2013; Parcelare teren pentru locuinte individuale, colective si servicii, str. Calea Clujului, nr.cad.191829,Oradea

 

au fost inregistrate doua observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

          Adresele au fost transmise elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011 (modificat cu HCL 495/2019), are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

          Prin adresa inregistrata cu nr. 361978/01.09.2020, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri la obiectiunile inregistrate.

            In consecinta documentatia de urbanism PUZ-Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.121/2013; Parcelare teren pentru locuinte individuale, colective si servicii,str. Calea Clujului, nr.cad.191829, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr.1428/25.07.2019, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 5866/22.10.2018.

 

Fișiere - Anunt, referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborare PUZ-Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.121/2013;Parcelare teren pentru locuinte individuale, colective si servicii,str. Calea Clujului, nr.cad.191829,Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator