Trimite unui prieten

Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ de Urbanizare-Activitati economice si industriale; Construire 4 hale, str. Uzinelor ,nr.cadastral 171427,171450,171444,171449,171446,Oradea

Luni , 18 Ianuarie 2021, 16:00

Exportă PDF - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ de Urbanizare-Activitati economice si industriale; Construire 4 hale, str. Uzinelor ,nr.cadastral 171427,171450,171444,171449,171446,Oradea Tipărește pagina - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ de Urbanizare-Activitati economice si industriale; Construire 4 hale, str. Uzinelor ,nr.cadastral 171427,171450,171444,171449,171446,Oradea Trimite unui prieten - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ de Urbanizare-Activitati economice si industriale; Construire 4 hale, str. Uzinelor ,nr.cadastral 171427,171450,171444,171449,171446,Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ de Urbanizare-Activitati economice si industriale; Construire 4 hale, str. Uzinelor ,nr.cadastral 171427,171450,171444,171449,171446,Oradea

 

 

           Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 23.11.2020-21.12.2020 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

 

           PUZ de Urbanizare-Activitati economice si industriale; Construire 4 hale, str. Uzinelor, nr.cadastral 171427,171450,171444,171449,171446,Oradea.

 a fost inregistrata o observatie/sugestie de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

                        Prin adresa inregistrata cu nr. 477537/29.12.2020, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri la obiectiunile inregistrate, cu urmatoarele precizari:

                        Conform Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G.: Plan urbanistic general al municipiului Oradea, aprobat cu HCL 501/28.07.2016, zona mai sus menționată se situează în UTR: Unitate teritoriala de referință ,UEi- zonă de activităţi economice cu caracter industrial.

                        Incadrarea intr-o zona de tip UEi a impus, prin avizul de oportunitate, studierea unei zone extinse pentru asigurarea unei dezvoltari urbanistice coerente printr-un Masterplan, terenurile dumneavoastra fiind cuprinse in zona de studiu aferenta acestuia. In contextul actual, Masterplanul are caracter coordonator intre reglementarile obligatorii ale PUG-ului (interesul public) si intentiile de dezvoltare (interesul privat). In propunerea de masterplan s-a luat in considerare detinatorul si natura terenului studiat.

                        In acest sens s-a propus o etapizare ulterioara in inca 3 etape de PUZ pentru terenurile aflate in zona de studiu altele decat a beneficiarului documentatiei de urbanism, intreaga proprietate a petentului fiind cuprinsa intr-o singura etapa de studiu de tip PUZ, adica sa existe posibilitatea modificarii in interesul reclamantului printr-o documentatie distincta unitara ulterioara.

                        Dezvoltarea etapizata a retelei stradale (alta decat cea obligatorie prin PUG si pe terenul studiat in etapa 1 de PUZ a beneficiarului documentatiei) si propunerile de lotizare  din etapele 2,3,4 de PUZ constituie o propunere posibila in concordanta cu cerintele zonei.

                        In cazul în care, se doreste o dezvoltare imobiliară, se impune a se intocmi un nou PUZ in corelare cu documentatiile de urbanism aprobate, unde se poate concepe o altă propunere de parcelare și posibilitatea de schimbare a traseului drumului de legătură.

                        In consecinta documentatia de urbanism PUZ de Urbanizare-Activitati economice si industriale; Construire 4 hale, str. Uzinelor, nr.cadastral 171427, 171450, 171444, 171449, 171446,Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 1838/01.10.2020, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 4820/19.08.2019.

 

Fișiere - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ de Urbanizare-Activitati economice si industriale; Construire 4 hale, str. Uzinelor ,nr.cadastral 171427,171450,171444,171449,171446,Oradea

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator