Trimite unui prieten

Anunt, referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ de Urbanizare - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale si asigurare accese, str.Raspantiilor,nr.9, Oradea

Marti , 5 Ianuarie 2021, 16:00

Exportă PDF - Anunt, referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ de Urbanizare - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale si asigurare accese, str.Raspantiilor,nr.9, Oradea Tipărește pagina - Anunt, referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ de Urbanizare - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale si asigurare accese, str.Raspantiilor,nr.9, Oradea Trimite unui prieten - Anunt, referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ de Urbanizare - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale si asigurare accese, str.Raspantiilor,nr.9, Oradea

 

A N U N T

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ de Urbanizare - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale si asigurare accese, str.Raspantiilor,nr.9, Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 05.11.2020-29.11.2020 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

            PUZ de Urbanizare - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale si asigurare accese, str.Raspantiilor,nr.9, Oradea

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

            La obiectiunile inregistrate, se fac urmatoarele precizari:

            Conform Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G.: Plan urbanistic general al municipiului Oradea, aprobat cu HCL 501/28.07.2016, zona mai sus menționată se situează în UTR: Unitate teritoriala de referință ,ULiu: Zona de urbanizare locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban.

            Pentru zona ULiu, autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice în mod direct.

            In conformitate cu prevederile Regulamentului de Urbanism aferent PUG (anexa 5), profilul transversal pentru drumurile publice este reglementat la 12m. PUZ-ul nu face decat sa preia reglementarile stabilite prin PUG si prin alte documentatii de urbanism aprobate in zona.

            PUZ-ul inițiat de către Lajos Laszlo și Harstein Cohn Judith face parte dintr-un Masterplan cu 3 etape de dezvoltare.

            Parcela cu nr. cad. 164780, a fost propusă pentru o posibilă dezvoltare a zonei (previziuni), pentru etapa a III-a avand un caracter orientativ.

            Drumul la care se face referire (partea estica) este prevazut exclusiv pe terenul aferent acestor parcele cu drum în profil de 7.00m pe proprietatea Lajos Laszlo, fără a fi necesară extinderea cu încă 5m din proprietatea vecina.

            In cazul în care, se va dori o dezvoltare imobiliară, se impune a se intocmi un nou PUZ in corelare cu documentatiile de urbanism aprobate, unde se poate concepe o altă propunere de parcelare și posibilitatea de schimbare a traseului drumului de legătură cu profil de 12.00m între zona etapei I (str. Răspântiilor) și str Dâmbului.

          In consecinta documentatia de urbanism „PUZ de Urbanizare - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale si asigurare accese, str.Raspantiilor,nr.9, Oradea"va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 1554/27.08.2020, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 1191/06.03.2020.

 

Fișiere - Anunt, referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ de Urbanizare - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale si asigurare accese, str.Raspantiilor,nr.9, Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator