Trimite unui prieten

ANUNT,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ - Parcelare teren si reglementare terenuri pentru construire locuinta familiala, str. Calea Bihorului, nr.79D, nr.cadastral 194674, 201145, 201146, Oradea

Miercuri , 6 Mai 2020, 9:32

Exportă PDF - ANUNT,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ - Parcelare teren si reglementare terenuri pentru construire locuinta familiala, str. Calea Bihorului, nr.79D, nr.cadastral 194674, 201145, 201146, Oradea Tipărește pagina - ANUNT,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ - Parcelare teren si reglementare terenuri pentru construire locuinta familiala, str. Calea Bihorului, nr.79D, nr.cadastral 194674, 201145, 201146, Oradea Trimite unui prieten - ANUNT,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ - Parcelare teren si reglementare terenuri pentru construire locuinta familiala, str. Calea Bihorului, nr.79D, nr.cadastral 194674, 201145, 201146, Oradea

 

A N U N T

                        referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

 privind elaborarea PUZ - Parcelare teren si reglementare terenuri pentru construire locuinta familiala, str. Calea Bihorului, nr.79D, nr.cadastral 194674, 201145, 201146, Oradea

 

 

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 02.03.2020-26.03.2020, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru:

            PUZ - Parcelare teren si reglementare terenuri pentru construire locuinta familiala, str. Calea Bihorului, nr.79D, nr.cadastral 194674, 201145, 201146, Oradea

au fost inregistrate doua adrese cu observatii referitoare la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism.

            Aceste adrese fac referiré cadarile de teren pentru profilul stradal.

            Adresele au fost transmise elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011 (modificat cu HCL 495/2019), are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

            Prin adresa inregistrata cu nr. 229893/26.03.2020, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri la obiectiunile inregistrate.

Referitor la observatii se face urmatoarea precizare:

Planul Urbanistic Zonal - „Parcelare teren și reglementare terenuri pentru construire locuință familială", tratează posibilitățile de parcelare și reglementare doar pentru amplasamentele identificate cu nr. cad. 194674, 201145, 201146. Reglementarile planului urbanistic zonal se aplică doar în teritoriul amplamentelor mai sus amintite și nu face nici o referire la terenul cu nr. cadastral 205086.

            Ceea ce au constatat cei care au depus sesizarile, consultând planșele cu privire la „Puz - parcelare teren și reglementare terenuri pentru construire locuință familială", face parte dintr-un Plan Urbanistic Zonal deja aprobat cu H.C.L. Nr. 924/2018.

            In concluzie, documentatia de urbanism   "PUZ - Parcelare teren si reglementare terenuri pentru construire locuinta familiala, str. Calea Bihorului, nr.79D, nr.cadastral 194674, 201145, 201146, Oradea", va fi inaintata spre aprobare Consiliului Local in forma avizata (aviz arhitect-sef nr. 2257/21.11.2019), impreuna cu avizele solicitate prin CU nr. 1254/11.03.2019.

 

Fișiere - ANUNT,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ - Parcelare teren si reglementare terenuri pentru construire locuinta familiala, str. Calea Bihorului, nr.79D, nr.cadastral 194674, 201145, 201146, Oradea

Serviciul 112
Digital Oradea
Refugiati
Plantati in amintire
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator