Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ Modificator - Parcelare teren pentru construire locuinte individuale S+P+E+M, str. Plugului, nr.cad. 173892 - Oradea

Marti , 20 Octombrie 2015, 10:20

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ Modificator - Parcelare teren pentru construire locuinte individuale S+P+E+M, str. Plugului, nr.cad. 173892 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ Modificator - Parcelare teren pentru construire locuinte individuale S+P+E+M, str. Plugului, nr.cad. 173892 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ Modificator - Parcelare teren pentru construire locuinte individuale S+P+E+M, str. Plugului, nr.cad. 173892 - Oradea

 

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ Modificator - Parcelare teren pentru construire locuinte individuale S+P+E+M, str. Plugului, nr.cad. 173892 - Oradea

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 28.08.2015 - 11.09.2015, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor

 

„PUZ Modificator - Parcelare teren pentru construire locuinte individuale S+P+E+M, str. Plugului, nr.cad. 173892 - Oradea"

 

au fost inregistrate 2 sesizari (TOTH ZOLTAN- nr.topo 3783 si 3784,  SCHMIDT EDINA- nr.topo 3782) prin care proprietarii reclama faptul ca nu sunt de acord cu drumul public nou propus prin PUZ Modificator.

 

Sesizarile au fost transmise elaboratorului PUZ-ului modificator (prin posta electronica) , iar raspunsul la observatiile referitoare la propunerile din PUZ Modificator s-a trimis prin posta electronica in data de 15.09.2015 respectiv in data de 30.09.2015, in care sunt specificate urmatoarele: "Proiectantul SC TEHNOPROIECT SRL, la cererea beneficiarului NAGY BEATRIX  a elaborat Planul Urbanistic Zonal Modificator - Parcelare teren si amplasare locuinte individuale S+P+E+M, care a fost depus si sustinut la sedinta CMUAT cu propunerea unui drum privat de legatura cu profil de 5m intre strazile Plugului si Episcop Ion Alexi, pentru care s-a eliberat un aviz Nefavorabil cu cerinta de a se propune un drum public cu profil de 9m intre strazile sus mentionate. Beneficiarul lucrarii a fost de acord cu aceasta propunere si s-a depus o noua documentatie (cea finala) dupa care s-a eliberat avizul favorabil nr.1152/15.07.2015;

 

Referitor la parcelele cu nr. topo 3782, 3783 si 3784, proiectantul a propus o posibila varianta de schimb de parcele intre terenul cu nr.topo 3782 si terenul vecinul cu nr. topo 3783 si 3784 in favoarea ambilor proprietari, punand in valoare o solutie pentru viitor privind construibilitatea parcelelor, mult mai favorabila decat situatia existenta;

In prima faza se face dezmembrarea (schimbul intre cele doua parcele cu intelegerea intre parti) si ulterior se vor dona fasiile pentru largirea strazii de legatura cu profil de 9m nou propus; Daca se poate realize acest schimb de parcele in viitor ambele parcele vor avea front stradal si suprafata suficienta pentru a fi construibile."

 

Cele doua contestatii depuse si raspunsul proiectantului, au fost prezentate membrilor comisiei in sedinta CMUAT din data de 07.10.2015 si s-a eliberat un aviz Consultativ cu nr.1694/07.10.2015 prin care sunt specificate urmatoarele: 

" Comisia isi mentine punctul de vedere exprimat in avizul CMUAT nr.1152/2015 si considera oportuna/necesara creerea unui drum public cu profil transversal de 9,0m (4,5m de fiecare parte a axului drumului), intre str. Plugului si str. Ep.Ion Alexi;

 

 

Solutia schimbului de teren intre cei doi petenti (solutie propusa de elaboratorul PUZ-ului modificator) este o varianta de echilibrare a zonelor apartinand domeniului privat, afectate de deschiderea drumului public si totodata de asigurare a accesului la proprietatea identificata cu nr.topo 3783 si 3784. "

 

Avand in vedere raspunsul proiectantului si avizul Consultativ nr.1694/07.10.2015 este necesara creerea unui drum public cu profil transversal de 9,0m (care va face legatura intre strazile Plugului si Ep.Ion Alexi).

 

In acest context propunem aprobarea planului urbanistic in forma avizata de CMUAT prin avizul nr.1152/15.07.2015, corelat cu avizele solicitate prin CU nr. 1577/04.05.2015.

 

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

 

 

 

Fișiere - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ Modificator - Parcelare teren pentru construire locuinte individuale S+P+E+M, str. Plugului, nr.cad. 173892 - Oradea

Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator