Trimite unui prieten

Încheiat azi 22 ianuarie 2019 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Vineri , 25 Ianuarie 2019, 13:20

Exportă PDF - Încheiat azi 22 ianuarie 2019 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - Încheiat azi 22 ianuarie 2019 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - Încheiat azi 22 ianuarie 2019 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  22 ianuarie 2019 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel,d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Peto Dalma Csilla, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Maci Mihai, d-nul Marinău Florin,d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius, d-na Peto Dalma Csilla, d-na Kirei Melinda, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Kis Gabor-Ferenc.

 

Lipsesc motivat d-l consilier, Mohan Aurel și d-l Avram Nicolae-Ioan.

 

Invitaţi: d-nul Eduard Florea - director, Direcția Economică, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora- Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - director, Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian - director D.P.I., d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

            Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 22 ianuarie 2019 a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea.

Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, lipsesc d-nul Mohan Aurel si d-nul Avram Nicolae-Ioan. În aceste condiții ședința noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâri în condițiile legii.

Dau cuvântul președintelui de ședință, domnului Felea Adrian Ioan.

 

Poftiți domnule președinte!

 

D-nul Felea Adrian Ioan - președinte de ședință

 

Da, mulțumesc.

Bună ziua!

 

Să începem ședința cuprinzând materialele propuse spre analiza şi aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea în şedinţa ordinară din data de 22 ianuarie 2019, cu mențiunea că materialul cu numărul 5 se retrage.

-          Cine este pentru? 22

-          Împotrivă?

-          Abțineri? 3

 

Materialul nr. 1.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție CRESTEREA MOBILITATII URBANE DIN ZONA NUFARUL-CANTEMIR,Municipiul Oradea, județul Bihor și aprobarea abrogării HCL nr. 1058/09.11.2018

 

Discuții, dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 22

-          Împotrivă? 3

-          Abțineri?

 

Cap. I. DIRECȚIA TEHNICĂ

 

Materialul nr. 2

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea rambleierii  gropii  fostei cariere de argila  , situata  in  perimetrul  delimitat de  strazile Cucului -Aurel Covaci - Macului  in vecinatate cu Calea Bihorului  si amplasata  pe teren apartinand domeniului public al Municipiului Oradea înregistrat în CF cu nr.cadastrale 191973 și 191724, având  suprafața totală de 9911mp, volum  de umplutura necesar de cca 100.000 mc ,prin  utilizarea deșeurilor nepericuloase  definite la categoria  17 05 04 generate din activitățile de construire/desființare si  rezultate din lucrările de  excavatii / sapaturi derulate pe teritoriul Municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Matarialul nr. 3

Proiect de hotărâreprivind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Tudor Vladimirescu din municipiul Oradea.

 

Discuții dacă sunt?  Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 6

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate varianta V1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local "Modernizare stradă Ion Irimescu".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 22

Împotrivă? 3

Abțineri?

 

Cap. II. D.P.I.

 

Materialul nr. 7

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 31 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință „drum", proprietate publică a mun. Oradea - sector necadastrat din str. D. Cantemir.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22

Împotrivă?

Abțineri? 3

 

Materialul nr. 8

Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 3.721 mp, proprietate privată, afectat de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local „Modernizare stradă Ion Irimescu" din mun. Oradea, jud. Bihor.

 

D-nul Felea Adrian Ioan - președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului consilier Sabău.

 

Sabău Liviu - consilier local al municipiului Oradea

 

Multumesc. Referitor la materialul cu nr. 8 am vazut că există mai multe entități juridice sau persoane fizice vizate de expropiere. Pe lângă prețul care considerăm că nu este adaptat condițiilor de piață, colegii de la Direcția Patrimoniu ne-au explicat care este procedura referitoare la stabiliarea prețului, opinăm și faptul că, și mă refer aici la Centrul Salem, faptul că ei au Autorizație de construcție emisă, valabilă pentru îmbunătățirile care le-au adus în zona respectivă, au făcut acolo un lucru frumos pentru comunitate, un lucru bun considerăm că oportun ar fi analizarea unei alte variante pentru asigurarea accesului și modernizarea străzii respective fără a afecta proprietatea acestora. Sunt sigur că prin dialog constructiv se poate găsi o altă variantă așa fel încât să nu afecteze comunitățile locale care investesc până la urmă în educația noastră și educația confesională.

 

D-nul Felea Adrian Ioan - președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului primar.

 

Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimați consilieri susuținem materialul în forma în care este prezentat, în fapt nu facem decât să legăm o stradă existentă cu zona bretelei de pe lângă șoseaua de centură, se afectează o proprietate la limita ei într-o zonă în care nu există construcții în concluzie nu se justifică să facem niște lucruri atehnice, pentru că asta ar însemna peste tot unde sunt necesare exproprieri să ocolim pe oriunde se poate face această ocolire, am face niște lucruri neconforme. Gândiți-vă de exemplu, la strada Cucului unde afectăm o proprietate și ni se propune să o ducem printr-un cu totul altă parte, să-i afectăm pe alții sau alte elemente. Prin urmare, deoarece proiectul de hotărâre respectă termenul de legalitate vă propun să-l supunem votului. Cei care sunt afectați de acest material sau de alte expropieri și sunt nemulțumiți, există procedura legală pe care aceștia o au la dispoziție, de a contesta în instanță cuantumul sumelor care le-au fost oferite, în condițiile în care se constată acest lucru ne vom conforma în funcție de decizia instanței. Mulțumesc.

 

Alte, discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 3

Abțineri? 4

 

Materialul nr. 10

Proiect de hotărâre pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local „Creșterea mobilității urbane din zona Nufărul - Cantemir" din municipiul Oradea, jud. Bihor, respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 2.312 mp, și a unei construcții, proprietăți private, precum și pentru adoptarea unor măsuri în vederea punerii la dispoziție a amplasamentului afectat de coridorul acestei lucrări.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

D-nul Felea Adrian Ioan - președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului primar.

 

Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Suntem într-o situație asemănătoare, avem un proiect de interes public, de reabilitare a bulevardului Nufărul care este în faza de precontractare și nu facem decât să aducem o coresponedență între anumite date fiind nu întru totul concordante de către evaluator, ceea ce pentru acest proiect implică exproprierea unor suprafețe adiacente bulevardului Nufărul, dar cred că este un proiect foarte important și rugămintea mea este să susțineți acest material în așa fel încât putem închide acest proiect de circulație important din Oradea.

 

Alte discuții, dacă mai sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 3

Abțineri? 4

 

Cap. III. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

Materialul nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22

Împotrivă?

Abțineri? 3

 

Materialul nr. 9

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea, servicii constând în administrarea piețelor agroalimentare publice, ștrandurilor publice, cimitirelor publice, a grădinii zoologice și amenajarea de construcții edilitare din Municipiul Oradea, a modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor și a Contractului de delegare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Muncipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt?

D-nul Felea Adrian Ioan - președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnei consilier Kirei.

 

Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

 

Stimate domnule primar!

Vă bateți joc de consilierii locali. Raportul de specialitate a fost întocmit în 7 ianuarie și pus la dispoziția noatră în data de 21 ianuarie. Pe baza celor scrise în Raportul de specialitate s-a făcut un Studiu de oportunitate, rezultatul căreia este că, ADP este oportună, dar s-a omis efectuarea unei analize privind eficiența economică a serviciului după expirarea celor 12 ani. Să nu mai vorbim de faptul că Studiul de oportunitate pe care teoretic ar trebui să-l aprobăm pe baza titlului proiectului de hotărâre nu este pus la dispoziția noastră, numai menționat în Raportul de specialitate cu cele 6 puncte de care s-a ținut cont și cu concluzia că este oportună, toate scrise în numai 17 rânduri. Dar trebuie să apreciez că am avut inventarul pus la dispoziție de aproape 100 de pagini, legat strâns de Raportul de specialitate, ca să -i sperie pe consilierii locali de cantitatea paginilor de citit - teoretic și de a ascunde faptul că celelalte anexe, un pic mai importante nu sunt încă puse la dispoziția lor. Contractul de delegare și Regulamentul serviciilor au fost anexate ulterior, la începutul acestei zile, doar toată lumea poate să le citească cele aproximativ încă 100 de pagini și să foruleze observațiile pînă la începutul ședinței? În afară de Studiul de oportunitate, nu s-a pus la dispoziție nici caietul de sarcini. Considerăm că fiind vorba de servicii de interes public care interesează și are efect asupra tuturor locuitorilor Oradiei, trebuie să li se dea posibilitatea să spună punctul de vedere și să facă propuneri de îmbunătățire. Fiindcă dezbatere publică pe această temă nu este impusă de legte, măcar să le dăm posibilitatea să comunice aceste observații prin consilierii aleși de către ei. Repet, nu este o problemă intervenită peste noapte. Se știa dinainte și puteam fi informați din timp. Consilierii UDMR nu votează cecuri în alb.

 

D-nul Felea Adrian Ioan - președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului primar.

 

Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Eu mă bucur că doamna consilier local s-a refăcut după anul nou, pentru că poate nu-și aduce aminte că acest material a mai fost pe ordinea de zi și sigur că este foarte logic să votezi delegarea către Administrația Domeniului Public, să execute parcări dar este foarte logic să nu-I votezi în aceeași ședință cum ați făcut, dar acest material care a căzut la un vot deci ați avut stimată colegă cel puțin 30 zile la dispoziție să lecturați materialul. Dar acest material, subliniez a fost pe ordinea de zi a ședinței ordinare în cursul lunii decembrie, nu a trecut la vot, și pentru că noi nu putem să dăm drumul la lucrările de realizare a parcărilor pentru că trebuie să existe cadrul legal pentru ADP pentru acest lucru, am profitat de această oportunitate a ședinței extraordinare convocate ca urmare a termenelor impuse de finanțatorii noștri, să introducem acest material pe ordinea de zi și să creem cadru legal, nevotat, total lipsit de logică de către dumneavoastră dacă ați votat celelalte materiale promovate de către ADP tot cu două treimi în așa fel încât să putem face ceea ce trebuie pentru acest oraș. Prin urmare, eu resping acest tip de argumente că executivul și-ar bate joc de consiglieri, cei interesanți au avut timp suficient, perioada de sărbători a fost bună și v-a împins la studierea materialelor. Mulțumesc.

 

D-nul Felea Adrian Ioan - președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnei consilier Kirei.

 

Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

 

Domnule primar, s-ar putea cu cele 400 de proiecte hotărâri pe care le-am avut la sfârșitul lunii decembrie să-l fi omis chiar pe acesta, dar dacă atunci au fost, de ce nu avem nici acum la dispoziție aceste materiale? Însemnă că nici atunci nu au fost puse sau acum, cum s-a omis chestia asta? Mulțumesc.

 

 

D-nul Felea Adrian Ioan - președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului consilier Sabău.

 

Sabău Liviu - consilier local al municipiului Oradea

 

Cu tot respectul dacă un material a fost pe ordinea de zi din decembrie, nu înseamnă că a fost prezentat în termenul legal. Materialele se prezintă conform legii în ședința extraordinară cu trei zile înaintea ședinței și acest material a fost urcat, în forma în care a fost urcat în data de 21 ieri cu completări astăzi. Din păcate materialul nici în momentul de față nu este complet. Nu se poate vota un studiu de oportunitate, cât timp nu-l avem, un caiet de sarcini pe care nu-l avem atașat la material. Rugămintea este retragerea materialului de pe ordinea de zi până când va îndeplini criteriile de legalitate, ca să poată figura pe ordinea de zi. Mulțumesc.

 

Supunem la vot propunerea domnului consilier Sabău

Cine este pentru? 7

Împotrivă? 18

Abțineri?

 

Dacă alte discuții nu sunt? Supun la vot materialul

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

IV. DMPFI

 

Materialul nr. 11

Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din H.C.L. 81/29.01.2018 pentru aprobarea participării mun. Oradea în proiectul „Îmbunătățirea ocupării forței de muncă în jud. Bihor, Oradea și în Hajduboszormeny prin dezvoltarea infrastructurilor cu potențial local" (Improve employment în Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local potential infrastrctures") și a contribuției proprii a mun. Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  "Reabilitare fatade si amenajari interioare, reabilitare instalatii sanitare si electrice la Scoala Gimnaziala nr. 11 Oradea"  și a cheltuielilor legate de proiect.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Diverse

 

D-nul Felea Adrian Ioan - președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului consilier Sabău.

 

Sabău Liviu - consilier local al municipiului Oradea

 

Multumesc.

La capitolul Diverse, aș dori să-l rog pe domnul secretar în virtutea Legii 215/2001 privind dreptul consilierului local de a avea acces la informații, să ne pună la dispoziție în termenul de 10 zile stipulat în prezenta lege, componența comisiei care a validat bugetarea participativă și procesul-verbal al ședinței prin care s-a declarat eligibilitatea sau neeligibilitatea acestor propuneri.

 

Dau cuvântul domnului primar.

 

Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

 

Stimați consilieri, dacă lucrurile ar urma să fie în bună regulă, ședința ordinară aferente lunii ianuarie va avea loc în data de 30. Dacă vor apărea alte situații de evaluare proiectelor europene, sper să nu fim în situația de a mai convoca o ședință extraordinară.

 

 

Dacă mai sunt și alte intrvenții, dacă nu declar ședința închisă.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                        SECRETAR AL MUNICIPIULUI ORADEA,

       Felea Adrian Ioan                                                                       Ionel Vila           

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

         Gyori Natalia      

 

 

 

 

Fișiere - Încheiat azi 22 ianuarie 2019 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator