Trimite unui prieten

Încheiat azi 12 decembrie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Vineri , 14 Decembrie 2018, 0:00

Exportă PDF - Încheiat azi 12 decembrie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - Încheiat azi 12 decembrie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - Încheiat azi 12 decembrie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  12 decembrie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel,d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Peto Dalma Csilla, d-na. Kirei Melinda, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Maci Mihai, d-nul Marinău Florin,d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius, d-na Peto Dalma Csilla, d-na Kirei Melinda, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Kis Gabor-Ferenc.

 

Lipsește motivat d-l consilier, Mohan Aurel și d-na Kekse Gabriella.

 

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-na. Buruiană Antonina - Arhitect Șef, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora- Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian - director D.P.I., d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

            Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 12 decembrie  2018 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea.

Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, lipsesc d-nul Mohan Aurel si d-na Kekse Gabriella. În aceste condiții ședința noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâri în condițiile legii.

Înainte de a intra pe ordinea de zi vă rog să-mi permiteți să votăm procesul verbal ale ședinței anterioare, din data de 28 noiembrie 2018.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

 

Dau cuvântul președintelui de ședință, domnului Felea Adrian Ioan.

 

Poftiți domnule președinte!

 

D-nul Felea Adrian Ioan - președinte de ședință

 

Da, mulțumesc.

Bună ziua!

 

Să începem ședința cu aprobarea borderoului cuprinzând materialele propuse spre analiza şi aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea în şedinţa ordinară din data de 12 decembrie 2018.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Materialul nr. 1.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Municipiului Oradea la realizarea proiectului de interes public: Platforma regională de investiții "INNO - rethinking business networks", implementat prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

 

Discuții, dacă sunt?

 

Dau cuvântul d-nei consilier Kirei.

 

D-na Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

 

Sunem de accord cu protocolul, mai puțin cu capitoul IV privind Clauze de confidențialitate. Potrivit art. 8, alin. 1 din Legea 315/2004 agenția pentru dezvoltare regional este organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică.

Potrivit Capitolului 1 din Legea 544/2001 liberul acces la informații de interes public, "accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autorităților publice."

Conform art. 2 lit. b din Legea nr. 544/2001, prin informație de interes public se înțelege "orice informație care privește activitățile sau rezulta din activitățile unei autorități publice sau insituții publice."

Conform art. 2 lit. a al aceluiași articol, se supun prevederilor prezentei legi organizațiile neguvernamentaale de utilitate publică, care beneficiază de finanțare din bani publici.

Având în vedere prevederile legale de mai sus, ținând cont că atât ADR NV cât și Primăria Municipiului Oradea reprezintă insituții publice / organisme de utlitate publică, acestea au obligația de a pune la dispoziția persoanelor interesate, la cerere, informații cu privire la contracte sau protocoale încheiate (inclusiv informațiile cu privire la realizarea respectivelor contracte)

Potrivit art. 7 alin. 1 din Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România - Consiliul pentru Dezoltare Regională (CDR) este organismal regional deliberative, fără personalitate juridică.

Pe pagina de internet a ADR NV - www.nord-vest.ro/instructiuni-am-por/  nu am găsit Hotărârea nr. 489/2018 pentru a vedea motivele care au stat la baza includerii în protocol (care înțelegem că este un model standard, general aplicabil) a clauzelor de confidențialitate.

Probabil respectivul protocol a fost întocmit incluzând clauzele de confidențialitate din inițiativa CDR, care a considerat că în cazul în care una dintre părțile la protocola va fi persoana de drept privat, clauzele de confidențialitate se vor aplica doar acesteia (persoana de drept privat neavând obligația legală de a pune la dispoziție informații publice la cerere).

Drept urmare, solicităm eliminarea capitolului IV Clauze de confidențailitate.

 

Dau cuvântul d-nului primar

                                             

D-nul Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

 

Stimati consilieri, legat de observația colegei noastre, această platformă există, funcționează, acoperă județele din regiunea de Nord Vest, prin urmare noi nu putem să modificăm un protocol care este deja operațional putem să-l aprobăm în integralitate sau nu, pentru că altfel ar însemna ca fiecare din consiliile municipale cărora li se propune să adere la acest protocol să se pună de acord ori să modifice ceva existent. În fapt ca să ne înțelegem bine, în afară de consiliile județene care deja au votat aceste documente și sunt parte și sunt în funcțiune ni se propune și nouă municipiilor reședință de județ să devenim participanți în acest proiect, pe de o parte ca și cofinanțatori prin plata acelei contribuții, pe de altă parte pentru că indirect suntem beneficiarii acestui proiect. Prin urmare propunerea mea este să-l votăm pentru că alte modificări nu depind doar de noi ci este pe toată regiunea de nord-vest, modificări nu putem face ori îl votăm ori nu. Celor care sunt interesați ADR NV pune la dispoziție orice fel de informații, domnul președinte Pasztor de la Consiliul Judetean care este mebru în CDR poate să ceară în orice moment orice informații, există reprezentanți ai ONG-urilor deci nu există nici un element de secretizare care să afecteze transparența și activitatea acestui proiect. Vă mulțumesc.

 

Alte discuții, dacă sunt?

-          Cine este pentru? 21

-          Împotrivă?

-          Abțineri? 4

 

Cap. I. D.A.S.O.

 

Materialul nr. 2

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2019 - Amplasamentele pe care se vor derula lucrări de interes local de către beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Matarialul nr. 25

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului local de acţiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome din municipiul Oradea, pentru perioada 2019 - 2020.

 

Discuții dacă sunt?  Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Cap. II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

Materialul nr. 3

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix, în vederea scoaterii din funcţiune.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile - linie de finanțare în valoare de maxim 100.000.000 lei

 

Discutii dacă sunt?

 

Dau cuvântul d-nei consilier Kirei.

 

D-na Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

 

La sfârșitul anului trecut ne-am grăbit să rambursăm anticipat creditul contractat cu BCR. Sperăm că acum este valabil ceea ce a spus domnul Florea în ședința pe comisii și se obține creditul cu condiții de creditare mai bune, sau cel puțin la nivelul condițiilor anterioare.

 

Dau cuvântul d-nului primar

 

D-nul Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimati colegi ne-am grăbit să rambursăm anul trecut creditele pentru că guvernul a vrut să ne ia banii care, știți foarte bine această situație și cei care nu au făcut ceea ce am făcut noi cum a fost primăria Constanța a rămas cu 40 milioane în conturi si a pierdut 20 mil. Eur., simplu. Prin urmare noi am procedat corect și săptămâna viitoare spre exemplu în data de 19 decembrie vă vom convoca într-o ședință extraordinară pentru că guvernul nostru ne poate genera zilele astea niște surprise de final de an și s-ar putea să trebuiască să acționăm, având în vedere predicitibilitatea după care lucrează guvernul României. Știm ce cotă de impozit se va aplica anul viitor, știm să lucrăm predicitibil la bugete, deci totul este pregătit. Atunci trebuie să ne adaptam unei realități nu avem altă posibilitate decât să încercăm să ne strecurăm printer jaloanele care sunt din păcate impuse și care creează destul de multe problem. Mulțumesc pentru înțelegere.

 

Dau cuvântul d-nului consilier Negrea.

 

D-nul Negrea Adrian - consilier local al municipiului Oradea

 

Această discuție am avut-o și în comisii referitor la valoarea creditului de 100.000.000 lei. Personal sunt de părere că este dorit să fie suplimentat datorită următoarelor fapte:

  • Volumul mare de lucrări care va fi derulat în perioada următoare și valoarea acestor lucrări pentru că este o valoare imensă de peste 500.000.000 lei, s-ar putea ca acest credit să nu fie suficient și să fie nevoie să se negocieze un nou credit.
  • Cum s-a putut observa de-a lungul timpului anumite municipii din România poate nu depun proiecte pe fonduri europene și atunci există o alocare suplimentară pentru municipiul Oradea și atunci ar fi în beneficial nostru, dacă vin lucrări suplimentare automat vor fi nevoie de bani suplimentari și s-ar putea ca această linie de credit să nu fie suficientă.
  • După cum bine știm cum toții, legile economice dacă negociezi un credit de valoare mare obții o dobândă preferențială iar atunci când negociezi un credit mai mic obții o dobândă mai mare. Colegii de la Direcția economică ar trebui să se gândească pe săptămâna viitoare dacă să suplimenteze sau nu valoarea acestei linii de credit, care s-ar putea din punctul meu de vedere să nu fie suficientă pe viitor.

 

Dau cuvântul d-nului primar

D-nul Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Este posibil ca domnul consilier Negrea să aibă dreptate din punct de vedere al executivului, rugămintea este să aprobăm acest proiect de hotărâre așa cum a fost întocmit. În condițiile în care realitărțile vor arăta că e nevoie de contractarea unor sume suplimetare putem să facem acest lucru în partea a doua a anului viitor, pentru că altfel am contracta credite pentru care am plăti niște dobânzi nefolosindu-le, pe de altă parte, ceea ce spunea și colegul nostru este valabil la negocierea creditelor in sistemul privat. Băncile acordă în general autorităților publice un anumit volum de credite în limitele unor dobânzi care sunt stabilite în funcție rating-ul municipiului respectiv și nu neaparat în funcție de valoarea sumei. Acesta este un credit care creează baza pentru ca băncile în viitor să ne corde la dobânzi bune.

 

 Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 20

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a activului fix cu nr. de inventar 300907, în vederea scoaterii din funcţiune.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 21

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Parcului Industrial Eurobusiness IV și acordarea de facilități fiscale conform Legii 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 22

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării acordului de asociere încheiat între municipiul Oradea și comuna Oșorhei pentru modernizarea unui drum de legătură.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 28

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii juridice de către Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

Discuții dacă sunt?

             Dau cuvântul d-nei consilier Kirei.

 

D-na Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

 

Ca și regulă, potrivit art. 1 alin. 1 din Ordonanța de urgență nr. 26/2012 autoritățile și instituțiile publice ale aadministrației publice centrale și locale nu pot achiziționa servicii de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Ca și excepție de la regula general menționată mai sus, conform alin. 3 al acestui articol, în situații temeinic justificate, în care aceste servicii nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură.

Asadar, Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA poate contracta servicii de natură juridică doar cu aprobarea consiliului local și doar în cazul în care se poate justifica în mod temeinic faptul că respectivele servicii NU se pot sigura de către personalul de specialitate juridică din cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

Ori, prin Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local nu se face referire nici la motivele juste și temeinice în ceea ce privește necesitatea contractării serviciilor de natură juridică și nici la incapacitatea personalului de specialitate juridică din cadrul ADLO de a asigura resoectivele servicii în dosarul nr. 444/35/2018.

Având în vedere baza legală menționată mai sus, dar și motivele de fapt menționate, considerăm că achiziționarea serviciilor de natură juridică de către ADLO de la o persoană terță nu sunt justificate în mod temeinic.

Mai mult, din Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică lipsește punctul de vedere al Direcției Juridice.

 

Dau cuvântul d-nului primar

 

D-nul Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimati colegi, consiliul local cred că a aprobat, cred că acum un an de zile exact acest tip de material pentru ADLO, deoarece ADLO nu dispune de juriști care se ocupă de personal, de litigii de acest fel. Prin urmare, este o măsură logică ca să-și poată susține procesele pe care terți le intentează împotriva ADLO.

 

Dau cuvântul d-nei consilier Kirei.

 

D-na Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

 

As dori să menționez că noi nici atunci nu am fost de acord.

 

Alte discuții, dacă mai sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 30

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Oradea pe anul 2018

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 21

Împotrivă?

Abțineri? 4

Materialul nr.37

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii, nr.29, C.F.156523, în baza HCL 597/2018, in cazul nerespectării condițiilor și a perioadei de valabilitate din autorizația de construire conform Regulamentului pentru stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea

 

Discuții?

 

Dau cuvântul d-nei consilier Kirei.

 

D-na Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

 

UDMR nu a fost de acord cu hotărârea inițială 827/2017 prin care se majorează impozitul pentru clădirile și terenuri cu spații comerciale în care nu se desfășoară activități economice mai mult de 30 zile, respectiv majorarea impozitelor pe terenurile construibile edificate. Culmea esste că dreptul la proprietate individuală e principiul liberal, dar majoritatea consideră altfel.

 

Grupul UDMR va vota împotriva tuturor acestor proiecte de hotărâre de majorare a impozitului.

 

Dau cuvântul d-nului consilier Negrean.

 

D-nul Negrean Daniel - consilier local al municipiului Oradea

 

Aș dori să fac o propunere, având în vedere că materialele de la pct. 37-149 supun aprobării aceeași problematică, adică supraimpozitarea, propun să le votăm în bloc urmând ca domnul secretar împreună cu aparatul de specialitate al consiliului local să le redacteze în conformitate cu cerințele legii.

 

Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Trebuie să fac următoarea mențiune de la pct 37-72 grupul UDMR va vota împotrivă iar de la pct. 73 până la 149 va vota pentru.

 

Dau cuvântul d-nului consilier Sabău.

 

D-nul Sabău Liviu - consilier local al municipiului Oradea

 

Pentru cele care sunt pe Regulamentul 597 din 2018 din câte știu regulementul este suspendat de instanță pe perioadă de trei luni în urma acțiunii unor agenți economici.

 

Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Suspendarea intervine la inițiativa prefectului. Nu suntem în această situație.

 

Dau cuvântul d-nului consilier Maci.

 

D-nul Mihai Maci - consilier local al municipiului Oradea

D-na consilier Kirei susține că acesta nu este un principiu liberal datorită faptului că încalcă dreptul de proprietate, ba din principiu este un principiu foarte liberal pentru că cu toții ne dorim acest lucru ca respectivele suprafețe să fie introduce în circuitul economic, de pe altă parte în circuitul urbanistic. Faptul de a face lucrul acesta ține până la urmă de o negociere și negocierea presupune inclusive asemenea lucruri între administrația publică și proprietarii locali. Mi se pare un principiu foarte liberal.

 

Supunem aprobării propunerea d-lui consilier Negrean.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Supunem aprobării materialele

 

Materialele de la pct. 37-72

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialele de la pct. 73-149

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr.37

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii, nr.29, C.F.156523, în baza HCL 597/2018, in cazul nerespectării condițiilor și a perioadei de valabilitate din autorizația de construire conform Regulamentului pentru stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 38

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, str. Madach Imre, nr. 1, C.F. 81685, TOPO 776/SP.COM., în baza HCL nr. 597/2018, in cazul nerespectării condițiilor și a perioadei de valabilitate din autorizația de construire conform Regulamentului pentru stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 39

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr.10, C.F.150695-C1-U1 Topo 2002, în baza HCL 597/2018 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 40

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii, nr.5 - sp.com.III C.F.151008-C1-U13, în baza HCL 597/2018 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 41

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, str. Madach Imre, nr.1-5, C.F.150228-C1-U31 Cad.150228-C1-U38, în baza HCL 597/2018 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 42

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, str. Independenței, nr.13, C.F.80015 Topo 1986/2/1A, în baza HCL 597/2018 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 43

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, str. Independenței, nr.1, C.F.85423 Topo 1997/3/Sp.com.2, în baza HCL 597/2018.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 44

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii, nr. 16, C.F. 150042-C1-U5, TOPO 923/1 în baza HCL 597/2018  .

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 45

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii, nr. 16, C.F. 150042-C1-U6, TOPO 923/1/SP COM în baza HCL 597/2018.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 46

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii, nr. 5, C.F. 151008-C1-U7, TOPO 151008-C1-U7 în baza HCL 597/2018.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 47

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii, nr. 5, C.F. 151008-C1-U5, TOPO 640/6/VI în baza HCL 597/2018.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

Materialul nr. 48

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, P-ta Regele Ferdinand I Nr. 3, C.F. 155391-C1-U22, TOPO 659/2 în baza HCL 597/2018.

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 49

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 5, C.F. 151187-C1-U17, TOPO 151187-C1-U17 în baza HCL 597/2018.

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 50

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, str. Madach Imre, nr.1- 5, C.F. 150228-C1-U2, topo 776 în baza HCL 597/2018.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 51

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, str. Independenţei, nr. 3, C.F. 150750-C1, TOPO 1996 în baza HCL 597/2018 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 52

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, P-ţa Unirii, nr. 2- 4, C.F. 78052, TOPO 1997/3 în baza HCL 597/2018.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 53

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, P-ţa Unirii, nr. 2- 4, C.F. 68019, TOPO 1997/2/A în baza HCL 597/2018 .

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 54

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, P-ţa Unirii, nr. 2- 4, C.F. 78613; 63366, TOPO 1996/SP 1; 1996/ SP 2  în baza HCL 597/2018.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 55

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, P-ţa Unirii, nr. 2- 4, C.F. 81322 în baza HCL 597/2018.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 56

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, P-ţa Unirii, nr. 2- 4, C.F. 82400, TOPO 2002 în baza HCL 597/2018  .

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 57

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. SUCEVEI, nr. 21, în baza HCL 827/2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 58

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. SF. APOSTOL ANDREI, nr. 22, în baza HCL 827/2017 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 59

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. PETOFI SANDOR, nr. 18, în baza HCL 827/2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 60

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. OLTENIEI, nr. 60, în baza HCL 827/2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 61

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. MIHAI VITEAZU, nr. 6, în baza HCL 827/2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 62

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. LOUIS PASTEUR, nr. 7, în baza HCL 827/2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 63

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. IULIU MANIU, nr. 75, în baza HCL 827/2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 64

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. IULIU MANIU, nr. 63, în baza HCL 827/2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 65

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. IULIU MANIU, nr. 35, în baza HCL 827/2017  .

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 66

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. ION C. BRATIANU, nr. 20, în baza HCL 827/2017  .

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

Materialul nr. 67

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. EPISCOP ROMAN CIOROGARIU, nr. 46, în baza HCL 827/2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 68

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. CUZA VODA, nr. 35, în baza HCL 827/2017 .

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 69

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. CUZA VODA, nr. 33, în baza HCL 827/2017  .

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 70

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA, nr. 37, în baza HCL 827/2017  .

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 71

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. ADY ENDRE, nr. 63, în baza HCL 827/2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 72

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. ADY ENDRE, nr. 53, în baza HCL 827/2017  .

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 7

Abțineri?

 

Materialul nr. 73

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. BORSULUI FN, nr. cadastral 1647, CF. 168960, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 74

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. GEN. NICOLAE SOVA NR. 3, nr. cadastral 2200, CF. 186812, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 75

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI FN, nr. cadastral 2955, CF. 169171, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 76

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CIHEIULUI NR. 138C, nr. cadastral 3759, CF. 180904, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 77

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CLUJULUI NR. 209, nr. cadastral 6940, CF. 180665, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 78

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 6944, CF. 153950, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 79

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 6945, CF. 153953, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 80

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CLUJULUI NR. 209, nr. cadastral 6946, CF. 153955, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 81

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI NR. 122, nr. cadastral 7869, CF. 157327, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 82

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CIHEIULUI NR. 37, nr. cadastral 8561, CF. 150463, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 83

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CLUJULUI FN, nr. cadastral 8890, CF. 159650, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 84

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CLUJULUI FN, nr. cadastral 9447, CF. 159649, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 85

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CLUJULUI FN, nr. cadastral 12685, CF. 159377, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 86

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CAL. SANTANDREI FN, nr. cadastral 16024, CF. 184733, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 87

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CAL. SANTANDREI FN, nr. cadastral 16025, CF. 184734, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 88

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CAL. SANTANDREI FN, nr. cadastral 16073, CF. 181063, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 89

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CLUJULUI NR. 209, nr. cadastral 16091, CF. 184586, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 90

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 139, nr. cadastral 16440, CF. 164740, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 91

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI NR. 83, nr. cadastral 16499, CF. 157316, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 92

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI FN, nr. cadastral 150784, CF. 150784, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 93

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI NR. 125, nr. cadastral 151481, CF. 151481, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 94

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153923, CF. 153923, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 95

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153934, CF. 153934, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 96

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153946, CF. 153946, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 97

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. BORSULUI NR. 45R, nr. cadastral 156636, CF. 156636, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 98

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CIHEIULUI NR. 68E, nr. cadastral 157323, CF. 157323, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 99

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CIHEIULUI NR. 68F, nr. cadastral 157325, CF. 157325, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 100

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. BORSULUI NR. 19, nr. cadastral 159791, CF. 159791, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 101

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. BORSULUI NR. 19, nr. cadastral 159876, CF. 159876, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 102

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. EROULUI NECUNOSCUT NR. 31, nr. cadastral 160388, CF. 160388, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 103

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. BORSULUI NR. 6D, nr. cadastral 160709, CF. 160709, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 104

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. BORSULUI FN, nr. cadastral 160881, CF. 160881, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 105

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CIHEIULUI NR. 121, nr. cadastral 161299, CF. 161299, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 106

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. BORSULUI NR. 19, nr. cadastral 161635, CF. 161635, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 107

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. PLANTELOR NR. 27, nr. cadastral 161721, CF. 161721, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 108

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA CLUJULUI NR. 288/C, nr. cadastral 161986, CF. 161986, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 109

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 121(I), nr. cadastral 163659, CF. 163659, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 110

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. PETRU RARES NR. 1, nr. cadastral 12112, CF. 9817, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 111

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. EP. IOAN ALEXI NR. 31, nr. cadastral 164638, CF. 164638, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 112

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI FN, nr. cadastral 164932, CF. 164932, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 113

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI FN, nr. cadastral 164933, CF. 164933, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 114

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CAL. SANTANDREI NR. 68R, nr. cadastral 165124, CF. 165124, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 115

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CAL. SANTANDREI FN, nr. cadastral 165538, CF. 165538, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 116

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CAL. ARADULUI FN, nr. cadastral 166795, CF. 166795, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 117

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. BORSULUI NR. 39/C, nr. cadastral 167807, CF. 167807, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 118

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. GHEORGHE DOJA NR. 133, nr. cadastral 168150, CF. 168150, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 119

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. GHEORGHE DOJA NR. 133, nr. cadastral 168151, CF. 168151, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 120

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. GHEORGHE DOJA NR. 133, nr. cadastral 168152, CF. 168152, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 121

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. GHEORGHE DOJA NR. 133, nr. cadastral 168153, CF. 168153, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 122

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. GHEORGHE DOJA NR. 133, nr. cadastral 168155, CF. 168155, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 123

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. GHEORGHE DOJA NR. 133, nr. cadastral 168156, CF. 168156, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 124

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. GHEORGHE DOJA NR. 133, nr. cadastral 168157, CF. 168157, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 125

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. GHEORGHE DOJA NR. 133, nr. cadastral 168161, CF. 168161, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?


 

Materialul nr. 126

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. GHEORGHE DOJA NR. 133, nr. cadastral 168171, CF. 168171, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 127

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. GHEORGHE DOJA NR. 133, nr. cadastral 168172, CF. 168172, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 128

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. GHEORGHE DOJA NR. 133, nr. cadastral 168173, CF. 168173, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 129

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. GHEORGHE DOJA NR. 133, nr. cadastral 168174, CF. 168174, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 130

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. GHEORGHE DOJA NR. 133, nr. cadastral 168314, CF. 168314, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 131

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. GHEORGHE DOJA NR. 133, nr. cadastral 168322, CF. 168322, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 132

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. GHEORGHE DOJA NR. 133, nr. cadastral 168324, CF. 168324, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 133

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. N.BELDICEANU NR. 47, nr. cadastral 169712, CF. 169712, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 134

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI NR. 47A, nr. cadastral 171876, CF. 171876, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 135

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CAL. SANTANDREI NR. 68G, nr. cadastral 172975, CF. 172975, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 136

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI FN, nr. cadastral 175630, CF. 175630, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 137

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. DEPOZITULUI FN, nr. cadastral 177322, CF. 177322, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 138

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 177502, CF. 177502, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 139

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. PICTOR TRAIAN GOGA NR. 48D, nr. cadastral 180259, CF. 180259, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 140

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. PICTOR TRAIAN GOGA NR. 48E, nr. cadastral 180262, CF. 180262, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 141

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CAL. SANTANDREI NR. 68(I), nr. cadastral 184962, CF. 184962, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 142

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CAL. SANTANDREI FN, nr. cadastral 186112, CF. 186112, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 143

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. BORSULUI FN, nr. cadastral 188904, CF. 188904, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 144

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CIHEIULUI FN, nr. cadastral 192992, CF. 192992, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 145

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. BORSULUI NR. 40G, nr. cadastral 193427, CF. 193427, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 146

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. PETEI NR. 9, nr. cadastral 200674, CF. 200674, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 147

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. PICTOR TRAIAN GOGA NR. 52, nr. cadastral 1347/7, CF. 180263, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 148

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI FN, nr. cadastral 3961/8, CF. 177919, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 149

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI FN, nr. cadastral 3961/9, CF. 177933, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 150

Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei locale de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Oradea care beneficiază de reducerea impozitului pe clădirile utilizate de entităţi din domeniul IT.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 151

Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei locale de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Oradea care beneficiază de reducerea impozitului pe clădiri aferent clădirilor de birouri premium.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 152

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe şi bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 30.09.2018

Discuții dacă sunt?

 

Dau cuvântul d-nei consilier Kirei.

 

D-na Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

 

UDMR se va abține dela votarea acestui proiect de hotărâre ținând cont de faptul că este vorba de execuție bgetară efectuată până la 30.09.2018 și pus la dispoziția consilierilor cu mai puțin de o zi înaintea ședinței consiliului local, un materiale de 96 pagini plin de numere. Nu ne putem pronunța nici da, nici nu neavând timp la dispoziție pentru studierea materialului.

 

Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri? 7

 

Matarialul nr. 155

Proiect de hotărâre privind aprobarea programului "Realizează-te în Oradea" pentru dezvoltarea domeniului IT în Municipiul Oradea.

 

Discuții dacă sunt?

 

  Dau cuvântul d-nului primar

 

  D-nul Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Acest material împreună cu celelalte două pe care le-ați votat înainte 150 și 151 fac parte din pachetul de proiecte care urmărește să stimuleze dezvoltarea sectorului IT în Oradea atât prin susținerea construcției de clădiri, hab-uri în care IT-știi să-și poată desfășoara activitatea, de clădiri tip premium, cât și pentru acordarea de credite START up celor care doresc să dezvolte acest tip de afaceri în Oradea și pentru susținerea studenților care urmează să opteze pentru Universitatea noastră, domeniul IT. Votarea acestuia și promovarea acestor proiecte începând de anul viitor sper să fie un nou început pentru dezvoltarea acestui sector în municipiul Oradea și vă mulțumesc anticipat pentru vot.

 

 Dau cuvântul d-nului consilier Negrea.

 

 D-nul Negrea Adrian - consilier local al municipiului Oradea

 

Grupul PSD are câteva replici pentru îmbunătățirea acestui material:

-          Referitor la media de 8.50, având în vedere că, cunatumul sumei este de 200 lei, este o sumă destul de atractivă pentru un elev de liceu, înmulțită cu cele 10 luni, propunem să se ridice această medie de la 8.50 la 9.00 pentru că atunci automat crește și competitivitatea acestor elevi, își vor cunatifica mult mai bine obiectivele și se creează și competiție internă în clasa respectivă. Având în vedere că au nevoie de o cunoaștere mai amplă a lucuruilor astfel ca media generală să fie un pic mai mare.

-          Ar trebui să existe o recompensare a liceelor care încurajează performanța, sunt licee care trimit elevi la olimpiade și acei elevi se întorc cu diplome sau premii la olimpiade naționale sau internaționale. Mi se pare normal ca acele licee să fie recompensate prin scăderea cu anumite procente de 5 sutimi pentru olimpada națională sau 10 sutimi pentru olimpiada internațională mediile la elevii repectivi, astfel încât să existe o diferențiere între liceele sau colegiile naționale care trimit elevi care se întorc cu diplome și celelalte licee

 

       Dau cuvântul d-nului primar

 

       D-nul Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

 

Va propun să votam materialul asa cum a fost elaborat de către Direcția Economică, pentru că pe de o parte el ar urma să fie aplicat din anul următor, vom vedea care este impactul lui, nu știm care va fi acesta, pe de alta parte ridicând foarte mult mediile s-ar putea ca numărul celor eligibili s-au care optează să rămână în Oradea să fie destul de redus. În ceea ce privește recompensarea liceelor într-o formă sau alta cei care câștigă la olimpiade sunt recompensați de orașul Oradea prin schema care este votata în fiecare an de către consiliul local, excursii cum a fost anul acesta sau bonusuri financiare cum a fost anul trecut și cred ca am intra în niște complicații care ar genera prea multă muncă de tip birocratic. Pentru început vă rog să votați materialul așa cum a fost gândit în baza discuției purtate de către direcția economică cu reprezentanții companiilor de IT din Oradea, cu profesorii din acest domeniu și cu cei de la Universtate si după ce se va face un raport să vedem care este impactul, câți elevi au aplicat și să-l mai ajustăm dacă este cazul.

 

Dau cuvântul d-nului consilier Maci.

 

 D-nul Mihai Maci - consilier local al municipiului Oradea

 

Vis-à-vis de treaba asta cu media de 8.50 este mult mai rezonabilă datorită faptului că ne adresăm unor oameni cărora noi dorim să le cultivăm competențele specifice. Asta înseamnă că nu mă intresează ca școala să-mi furnizeze doar elevi de nota 10, deseori acești oameni sunt foarte buni pe felia lor și indiferenți pe celelalte domenii.

 

Dau cuvântul d-nului consilier Negrea.

 

 D-nul Negrea Adrian - consilier local al municipiului Oradea

 

Să nu fim înțeleși greșit, încurajăm acordarea acestor burse, grupul PSD a venit cu inițaitiva. Vom vota acest material doar că aveam anumite completări. Poate ar găsi o soluție și pentru profesorii care cultivă aceste aptitudini nu doar pentru elevi.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 157

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la societatea Administrația Domeniului Public S.A.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru?18

Împotrivă?

Abțineri?7

 

Materialul nr. 158

Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 16.615 mp cu societatea Eltronis S.R.L.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă?

Abțineri?4

 

Materialul nr. 160

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termoficare Oradea SA pe anul  2018.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri? 7

 

Materialul nr. 161

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 155B, nr. cadastral 6110/2, CF. 181658, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 162

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. FACLIEI NR. 67, nr. cadastral 7339/14, CF. 65442, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 163

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. FACLIEI NR. 67, nr. cadastral 7340/18, CF. 65442, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 164

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru" în cazul punctelor suplimentare  introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 12 decembrie 2018 (prima convocare) şi în data de 13 decembrie 2018 (a doua convocare).

 

Alte discuții? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 4

Abțineri? 3

 

Cap. III. DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR

 

Materialul nr. 4

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral 174109 și înscris în CF 174109, ituate în mun. Oradea, str. Ion Isaiu (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 5

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral 4926/17 și înscris în CF 153991, ituate în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarilor construcției - casă edificată pe acest teren.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 6

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 343 mp, reprezentând teren, ocupar de construcții edilitare, situat în municipiul Oradea pe strada Clujului.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 7

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 169209,ituate în mun. Oradea, str. George Bacovia (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 8

Proiect de hotărâre pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 174377 - Oradea, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat cu nr. Cadastral 202301, situat în mun. Oradea str. Sf. Apostol Andrei nr. 14/A.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 9

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.555 mp, situat pe str. Ogorului, în zona intersecției cu DN 76, respectiv pentru  aprobarea concesionării acestui teren prin licitaţie publică deschisă, în vederea amenajării unui GARDEN CENTER.

 

Discuții dacă sunt?

 

Dau cuvântul d-nului consilier Sabău.

 

D-nul Sabău Liviu - consilier local al municipiului Oradea

 

Asa cum am discutat si ieri in comisie citind si materialele si draft-ul de caiet de sarcini pentru partea de licitatie, aș vrea să fac câteva observații: în primul rând printre codurile CAEN existente în momentul de față pentru firmele din România nu există GARDEN CENTER. Nu există un cod CAEN care să facă delimitarea pentru GARDEN CENTER, este o denumire generică care nu este specificată niciunde în legislația curentă, existentă. Va face imposibilă prezentarea, pentru că nu sunt niște criterii care să poată fi validate. Dacă se dorește GARDEN CENTER trebuie identifcată în codurile CAEN domeniul de activitate pentru care se vrea, nu știu, vânzarea cu amănuntul a plantelor ornamentale sau clasa de coduri care se potrivește și acestea trebuie menționate explicit în documentația de atribuire. Altfel cu GARDEN CENTER este o denumire care practic nu există. Multumesc.

 

Dau cuvântul d-nului primar

 

D-nul Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Sunt de acord cu observația făcută de către domnul consilier să votăm acest material așa cum a fost propus, urmând ca direcția de Patrimoniu să facă acele completări astfel încât lucrurile să fie cât se poate de clare. Dacă nu, va trebui să amânăm proiectul până la următarea ședință de consiliu local. Domnul Popa ce propuneți?

 

Dau cuvântul d-lui Popa

D-nul Popa Dan Lucian - director Direcția Patrimoniu Imobiliar

 

Amânăm materialul până la ședința următoare.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 10

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale a terenului situate pe str. Sf. Apostol Andrei, respectiv pentru încheierea unui Act adițional la Contractul de concesiune nr. 1542 din 06.10.2015, cu majorarea la 2.072 mp a suprafeței concesionate societăţii Vandana Com S.R.L. în vederea edificării unei clădiri mixte, cu spații alimentație publică, aparthotel și locuințe colective.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 14

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 187756, ituate în mun. Oradea, str. Emil Cioran (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 15

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral şi înscris în CF 151006, ituate în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 16

Proiect de hotărâre pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a terenului, în suprafață de 112 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 182431, situat în mun. Oradea, pe str.  Valea Frumoasă, în favoarea proprietarului construcției edificată pe acest teren.

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 17

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 2.527 şi 9.193 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum", proprietate publică a Municipiului Oradea, tronsonul 1 şi 2 al străzii Corneliu Baba.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 18

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 65.163 mp reprezentând teren liber de construcţii, identificat cu nr. Cadastrale 164007 și 164110 - Oradea, situate în municipiul Oradea, strada Corneliu Baba.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 26

Proiect de hotărâre privind actualizarea contribuțiilor lunare datorate de beneficiarii contractelor de comodat din Centrele sociale cu destinație multifuncțională „Candeo" și „Dignitas".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri? 7

 

Materialul nr. 27

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea temporară a etajului 1 din imobilul - clădire "Sală de festivități și joacă" situate în incinta Orășelului Copiilor, în favoarea Spitalului Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea, în favoarea funcționării pentru o perioadă determinată, de 10 luni, a birourilor personalului TESA.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă?

Abțineri? 4

 

Materialul nr. 29

Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziţionării de către Municipiul Oradea a imobilului - teren, în suprafaţă de 42 mp, înscris în CF nr. 187529 - Oradea, situat în mun. Oradea - strada Nicolae Beldiceanu nr. 80/B, de la d-na. Secară Florina - Alina.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 34

Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 14502 din 2015 privind spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din mun. Oradea, str. Republicii nr. 5

colț cu str. Aurel Lazăr nr. 1, în favoarea societății Antares S.R.L..

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 35

Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii, spre închiriere, a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 36

Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii contractului de închiriere pentru Asociația "Amia Suflet de Copil" respectiv privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru Clubul de Dans Sportiv "Exclusive" referitor la 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 153

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu propunerea de dezmembrare a nr. Cadastrale 187884, 187885, 187988, 187992, 192582, 202064 şi 202084 - Oradea, reprezentând terenuri situate pe str. Ogorului - în incinta Parcului Industrial 2.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 154

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 5.063 mp,  reprezentând teren, liber de construcții, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ogorului.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 159

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral 179159 și înscris în CF 79159, ituate în mun. Oradea, str. Virgil Maxim nr. 11 (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 165

Proiect de hotărâre pentru aprobarea efectuării unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea și societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., privind terenuri situate pe str. Ogorului, în incinta Parcului Industrial nr. 2.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 166

Proiect de hotărâre pentru revocarea poziției nr. 278 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 552 din 2002 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietatea privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri? 7

 

 

 

Cap. IV DIRECȚIA TEHNICĂ

 

Materialul nr. 11

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de eliberare a Acordului  şi a Avizului de execuţie a lucrărilor  aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe teren apartinand domeniului public al Municipiului Oradea si care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere,strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor  de sport  precum si spatiilor verzi (definite  potrivit Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi).

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă?

Abțineri? 4

 

Cap. V. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

 

Materialul nr. 12

Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea situate în zona străzilor Calea Lactee și Calea Sântandrei.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 13

Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii "Dejului" pentru strada nou creată în municipiul Oradea, aflată în vecinătatea străzilor Aleșdului și Calea Clujului..

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 23

Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Theodor Pallady" pentru strada nou creată în municipiul Oradea, situată în zona străzii Nufărului.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 24

Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Augustin Maior" pentru strada nou creată în vecinătatea Parcului Industrial Eurobusiness I, situat pe Calea Borșului.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 31

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ  aprobat cu HCL nr.466/2016 - Ansamblu de locuinte colective, functiuni complementare si dotari de cartier, str. Onestilor, generat de nr.cad. 196967, 196968, 198053, 199932-:-199935, 202130, 202131, 12891, Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire hala de productie confectii metalice si depozitare Calea Clujului nr.251, nr.cad.1224/1,161856, 157061, 1223-Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 33

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiare; Construire hala, showroom zona str.Ogorului, generat de  nr.cad.156472,  Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 156

Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilele situate în Oradea pe str. Vasile Alecsandri - nr. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 19 si nr. 21 în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor cu modificările şi completările ulterioare.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Diverse

 

Discuții dacă sunt?

 

Dau cuvântul d-nului consilier Sabău.

 

D-nul Sabău Liviu - consilier local al municipiului Oradea

 

 

Multumesc. N aș vrea să se transforme într-o ceartă sau discuție aprinsă. O sa vă povestesc cum a început ziua mea de dimineață. M-am uitat ca și în fiecare dimineață peste presă, am văzut cu mare bucurie partea de participare bugetivă din Cluj-Napoca. Cei din Cluj au pus pe primul loc voturile cetățenilor din Cluj la bugetare participativă, partea de defibrilatoare automate pe partea de raza municipiului Cluj-Napoca. Activând în domeniul medicinei de urgență, ocupându-mă de partea de voluntariat, nu poate decât să mă bucure ori de câte ori citesc un asemenea titlu și din curiozitate am intrat pe site-ul primăriei Oradea să văd și proiectul pe care l-am depus noi pe bugetare participativă eram curios câte voturi avem? Din păcate a fost respins, primăria Oradea a considerat că este un proiect neeligibil și nu ține de competențele primăriei. Eu vreau să cred că este o scăpare sau că nu a fost evaluat corespunzător, ține de activitatea primăriei și ce ține de asistență medicală prespitalicească de urgență. Cel de-al doilea proiect care se referea pentru autospecialele de consult la domiciliu, pentru centrele de permanență sunt trecute pe ordinul 697 din 2011 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare, rugămintea este nu trebuie, primăria să le finanțeze decât dacă le vor orădenii, dar lasați-le să poată fi votate. Sunt proiecte care în alte orașe pot fi votate, chiar mi-aș dori ca Oradea să poată deveni un etalon și din acest punct de vedere. Noi suntem aici vremelnici, nici eu și poate nici mulți dintre dvs. nu ne vom mai regăsi dar m-aș mândri să pot lăsa așa ceva în urma mea. Mulțumesc.

 

Dau cuvântul d-nului primar

 

D-nul Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

In baza propunerilor care au fost făcute pentru bugetarea participativă am făcut o analiză a acestora și practic jumătate din ele au fost scoase de pe lista care urma să devină supusă votului, jumătate au fost propuse pentru vot. Acest proiect a fost respins, nu urmează să fie supus votului din următoarele motive: pe de o parte nu este în fișa postului primăriei Oradea, această chestiune, ține de unitățile de urgență, pe de altă parte așa cum ISU Bihor sau UPU Bihor solicită ori de câte ori au nevoie finanțări pentru diferite aspecte pe care chiar dvs. le-ați aprobat în ședințele din fiecare an prin care se solicită diferite dotări pe tema asta, dacă aceste insituții consideră că este nevoie în Oradea să existe înafară de ceea ce au la dispoziție, de capacitatea de intervenție și astfel de dotări sau alte tipuri de dotări, în baza solicitărilor pe care le fac, venim, vă propunem, aprobăm, finanțăm, fără să mai fie nevoie de bugetări participative. Am menținut propunerile care țin strict de responsabilitatea primăriei, nu a contat sub nici o formă cine a facut propunerile, sunt multe propuse de colegii de la UDMR, tot ce ține de responsabilitatea directă a primăriei. Gestionarea situațiilor de urgență inclusiv pe parte de sănătate, ține de unitatea de primire - urgență, ține de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, atunci când ISU ne-a propus de exemplu, dotări care au fost făcute anii trecuți, inclusiv Jandarmeria acestea au fost făcute. Aceasta a fost rațiunea pentru care am luat acestă decizie.

Aș vrea să nu mai intervin, așa cum am spus și în timpul ședinței urmează să fie convocată o ședință extraordinară, miercuri în data de 19 decembrie 2018, probabil ultima ședință din acest an, dacă nu vor apărea alte elemente pe ultima sută de metri. Vă mulțumesc!

 

 

 

Dau cuvântul d-nului consilier Sabău.

 

D-nul Sabău Liviu - consilier local al municipiului Oradea

 

Trebuie să spun că îmi pare rău dacă dvs. vedeți o prioritate mai mare de ex. în coșuri de gunoi de colectare selectivă în săli de clase decât defibrilatoare în oraș. Numărul de stopuri cardiorespiratorii este de 350 în fiecare an în Oradea, dintre care o bună parte sunt în locuri publice. Ce s-a adresat ca și bugetare participativă se referă la partea de voluntariat, de acei cetățeni care sunt pregătiți să acorde prim ajutor. După cum bine știtți si în urmă cu două luni era la Bank Post acea tânără în fibrilație ventriculară, 27 de ani care prin intervenția promptă a unui voluntar s-a reușit să se anunțe în timp util și să se înceapă manevrele. Îmi pare rău dacă Clujul vede oprtunitatea și măcar posibilitatea de a se vota și noi, nu. Mulțumesc.

 

D-nul Felea Adrian Ioan - președinte de ședință

 

Dacă mai sunt și alte intrvenții, dacă nu declar ședința închisă.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                        SECRETAR AL MUNICIPIULUI ORADEA,

       Felea Adrian Ioan                                                                              Ionel Vila    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

         Gyori Natalia      

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator