Trimite unui prieten

Încheiat azi 28 februarie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Marti , 5 Martie 2019, 11:23

Exportă PDF - Încheiat azi 28 februarie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - Încheiat azi 28 februarie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - Încheiat azi 28 februarie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  28 februarie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l. Dragoș Marcel - Daniel,d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Peto Dalma Csilla, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l. Maci Mihai, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius, d-na Peto Dalma Csilla, d-na Kirei Melinda, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Kis Gabor-Ferenc.

 

Lipsesc motivat d-l consilier Mohan Aurel, d-l Marinău Florin și d-l.  Lezeu Ioan

 

Invitaţi: d-nul Eduard Florea - director  Direcția Economică, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora- Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian - director D.P.I., d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

            Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 28 februarie 2019 a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea.

Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenți 24; lipsesc d-l consilier Mohan Aurel, d-l Marinău Florin și d-l. Lezeu Ioan.

În aceste condiții ședința noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâri în condițiile legii.

Propun adoptarea în bloc a Proceselor verbale de la ședințele consiliului local, anterioare.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

 

Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30 ianuarie 2019 și Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 19 februarie 2019. Acestea au fost supuse publicității de către compartimentul de specialitate al consiliului local al municipiului Oradea. Supun la vot procesele - verbale.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

 

Dau cuvântul președintelui de ședință, domnului Chiană Laurențiu Alin.

 

Poftiți domnule președinte!

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Da, mulțumesc.

Bună ziua!

 

Să începem ședința cuprinzând materialele propuse spre analiza şi aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea în şedinţa ordinară din data de 28 februarie 2019.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

-           

Materialul nr. 1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. 422/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a structurii Creșe - Oradea - Direcția de Asistență Socială Oradea.

 

Discuții, dacă sunt?

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

 

Cap. I. RESURSE UMANE

 

Materialul nr. 2

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. 422/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a structurii Creșe - Oradea - Direcția de Asistență Socială Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Cap. II. D.P.I.

 

Matarialul nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți la faza DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu, corp clădire D+P+2E - inclusiv sală de sport, Oradea, str. Roman Ciorogariu nr.18.

 

Discuții dacă sunt?  Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 16

 

Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, referitoare la terenul, în suprafaţă de 7 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 203270 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Piscului, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? 16

Împotrivă? 8

Abțineri?

 

Materialul nr. 17

Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, referitoare la terenul, în suprafaţă de 60 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 203400 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Piatraraiului, cu destinaţia "drum public".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 16

Împotrivă? 8

Abțineri?

 

Materialul nr. 18

Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, referitoare la terenul, în suprafaţă de 65 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 151873 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Nufărului, cu destinaţia "drum public".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 16

Împotrivă? 8

Abțineri?

 

Materialul nr. 19

Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului - teren, proprietate privată, în suprafață de 1.300 mp, afectat de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local "Amenajarea  în mun. Oradea a unui punct de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din amenajări/reamenajări interioare a spațiilor de locuit, rezultate din gospodăriile populației cu dotări specifice de acces auto, cântărire și colectare pe tipuri de deșeuri, în gestiunea operatorului de salubrizare licențiat".

 

Discuții dacă sunt?

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului consilier Sabău

 

Liviu Sabău - Consilier local al municipiului Oradea

 

Multumesc. Intrebarea ar doar dacă, este nevoie de un aviz de la CFR dacă se află într-o zonă de protecție, dacă este nevoie de aviz?

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului primar

 

Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

 

Pentru acest proiect suntem în următoarea situație. Avem un teren într-o zona care ține de CFR, atât în sensul în care dânșii au o prorietate privată acolo, care prin acest proiect de hotărâre se propune a fi expropriată și de asemenea pentru faptul că în completarea acestei suprafețe, noi avem nevoie de o altă suprafață care este în administrarea CFR-ului, proprietatea publică a Statului Român pe care trebuie să o preluăm și suntem în corespondență cu CFR-ul în acest sens pentru a putea amenaja acest punct de colectare. Subliniem, nu avem o altă zonă mai bună pentru a putea amplasa acest punct de colectare de deșeuri în cartierul Rogerius, decât în zona respectivă. Avem o corespondență cu CFR-ul, CFR-ul știe de acest proiect urmând să finalizăm procedurile când toate avizele cu CFR-ul vor fi în bună regulă. Deci, domnule consilier, imaginați-vă că partea din mijloc înseamnă turnul de apă pe care Compania de Apă trebuie să-l demoleze, apoi în jurul turnului, teren domeniu privat al CFR pe care noi dorim să-l expropriem, e cunoscută problema la CFR, nu avem probleme pe tema asta. Și încă un teren pe care l-am lua în administrare de la CFR, rămând al Statului Român, în domeniul public. Nu este prima operațiune de acest gen pe care o facem si nu putem lucra decât să respectăm condițiile legale. Estimăm ca dacă totul este în regulă în 3-4 luni am putea finaliza această procedură de preluare. Sunt convins că, Consiliul Local ne ajută să montăm un punct de colectare deșeuri în cartierul Rogerius.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului consilier Sabău

 

Liviu Sabău - Consilier local al municipiului Oradea

 

Nu era în discuție oportunitatea acestui proiect și utilitatea lui pe care o recunoaștem, idea era doar să nu facem o expropriere după care să avem surpriza că nu putem construi pe acest teren, cum s-a întâmplat și în alte cazuri. Întreabrea era dacă sunt necesare aceste avize și dacă s-au obținut?

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului primar

 

Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Nu s-au întâmplat în alte cazuri să facem exproprieri si să nu putem construi. Da. V-ați referit la alte locuri din țară. Fiți siguri, stimați colegi, că suntem într-o corespondență cu CFR-ul, este adevărat că nu avem azi toate avizele dar CFR-ul știe de acest proiect și nu are nimic împotriva lui. Sper să nu fim în situația drumului expres în care după ce primit un aviz de la Ministerul Transporturilor și de la CFR, să dureze trei ani până ne vine acordul final de închiriere al terenului, deși am avut un acord de transfer al acelui tren. Sper să nu fim în aceeași situație, din câte înțeleg, există un acord cu privire la demolarea turnului de apă. Decât să aibă o zonă neîngrijită pentru care ar trebui să amendăm CFR-ul, sunt convins că dorește să încaseze niște bani de la municipiul Oradea pentru terenul pe care îl folosim. Vă mulțumesc!

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului director Ghitea

 

Mircea Ghitea - director, Direcția tehnică

 

Documentele care țin de posibilitatea realizării punctului în sine sunt aferente unui studiu de fezabilitate deja aprobat. În legătură cu relația cu CFR-ul avem un proves-verbal semnat prin care s-au stabilit condițiile tehnice pentru amplasarea punctului în acel loc și partea de terenuri, urmează să se rezolve. Dar partea tehnică legată de prezența acestui punct lângă CFR, este rezolvată.

Alte discuții, dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 20

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 1007 din 25.10.2018, cuprinzând proprietățile afectate de coridorul de expropriere al lucrării de  utilitate publică Modernizare strada Ion Pop Reteganul (tronson cuprins între str. poet Gheorghe Pituț - str. Cucului)".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20

Împotrivă?

Abțineri? 4

 

Materialul nr. 21

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 166033, situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 22

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195393, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 23

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 172668și înscris în CF 172668, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Materialul nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării termenului acordat societății Select Catering SRL pentru finalizarea investiției asumate referitoare la construirea unei unități de alimentație publică cu terasă pe terenul situat pe str. Zorelelor, concesionat de la mun. Oradea, în baza contractului nr. 16666/2016. 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20

Împotrivă?

Abțineri? 4

 

Materialul nr. 25

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 10.947 mp și 5.664 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum", proprietate publică a Municipiului Oradea, aferent tronsonului 2 şi 3 al străzii Corneliu Baba.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 26

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 521 mp,reprezentând teren public, situat în mun. Oradea, str. Piteştilor.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 27

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 1.920 mp, respectiv 2.710 mp, reprezentând terenuri, situate pe strada Uzinelor.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 28

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 170505 și înscris în CF 170505, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 29

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 166868 și înscris în CF 166868, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gabor (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 30

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 154 mp, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a acestui teren în favoarea proprietarului imobilului situat pe str. Brașovului nr. 11.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 31

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 12.896 mp, constând în teren având categoria de folosinţă „drum", proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 2 din str. Bumbacului.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 35

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare a parcelelor pe care sunt edificate case, precum și pentru stabilirea unor măsuri referitoare la vânzarea acestor terenuri, atribuite în concesiune în scopul edificării de locuinţe, situate în mun. Oradea, pe str. Veteranilor.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 36

Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind terenul atribuit în folosința gratuită a Parohiei Ortodoxe "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir"  în zona străzii Dimitrie Bolintineanu nr. 2, respectiv pentru majorarea suprafeței atribuite inițial cu 259 mp.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 37

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 9.654 mp, constând în teren cu categoria de folosinţă „drum", proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 1 al str. Morii.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 38

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării parcelei, cu suprafața de 720 mp, identificată cu nr. cadastral 192685 şi înscrisă în CF 192685, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă  situată în municipiul Oradea, str. Aleea Lavandei nr. 6, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L..

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 39

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 40

Proiect de hotărâre pentru modificarea repartiției locuinței închiriate în favoarea d-nei. Balogh Aurelia..

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 41

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI + DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Restaurare fațade Biserica Romano-Catolică Oradea - Olosig, Oradea, str. Dunărea nr.1.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului primar

 

Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Legat de acest proiect, stimați colegi, este vorba de Biserica Romano-Catolică, monument la intrarea dinspre magazinul Crișul. După adoptarea acestui proiect vom găsi o formulă de cofinanțare a reabilitării acestei biserici sau sub forma unui grand pe care îl acordăm pentru culte, în procentele în care sunt stabilite în fiecare an sau sub forma unui împrumut pentru reabilitarea unei clădiri care este monument istoric, care este apoi rambursabil în 5 ani de zile. Sperăm, cu Parohia respectivă și cu Episcopia să găsim această formulă și din toamnă să începem să reabilităm această clădire la intrarea pe pietonală.

Materialul nr. 42

Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiții: SALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ LA LICEUL LUCIAN BLAGA ORADEA, ALEEA POSADA NR. 1 JUDEȚUL BIHOR.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 61

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a 22 de locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Oradea, str. Balogh István.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 62

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preţului de vânzare a 11 parcele, reprezentând suprafețe de teren fără acces direct la stradă, utilizate cu destinația de "curți - gradini", situate în mun. Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor.

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 63

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.271 mp,reprezentând teren public, situat în mun. Oradea în zona străzii Milcovului.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 64

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 834 mp, reprezentând teren și construcție, situate în mun. Oradea, pe str. Piatra Craiului.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 65

Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, referitoare la terenul, în suprafaţă de 85 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 202200 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Atacului, cu destinaţia "drum public".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 16

Împotrivă? 8

Abțineri?

Materialul nr. 66

Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Romstal Imex S.R.L., referitoare la terenul, în suprafaţă de 595 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200010 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Sântandrei, cu destinaţia "drum public".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 16

Împotrivă? 8

Abțineri?

Materialul nr. 70

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 187759și înscris în CF 187759, situat în mun. Oradea, str. Emil Cioran (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 71

Proiect de hotărâre pentru aprobarea dării în folosință gratuită unei persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, de utilitate publică Asociația Nevăzătorilor din România -Filiala Interjudețeană Bihor Sălaja unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat în mun. Oradea, B-dul. Dacia nr. 32, bl. C56.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 72

Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii ori a prelungirii a contractelor de închiriere pentru 8 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea administrarea municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 78

Proiect de hotărâre pentru aprobarea măsurilor în vederea prelungirii duratei contractelor de închiriere privind locuințele proprietate privată a Statului Român.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 79

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1020 din 25.10.2018, privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică  „Modernizarea Drumului de legătură între municipiul Oradea (zona Podgoria) şi comuna Oşorhei (sat Fughiu)"în sensul actualizării unor poziții din Anexele nr. 2 și 3.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 80

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 177097 - Oradea, respectiv pentru înscrierea în proprietatea Municipiului Oradea a imobilelor - terenuri rezultate din dezmembrare.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

III. COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

 

Materialul nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etajare și mansardare locuință Parc I.C. Brătianu nr. 2, nr. cad. 176185 Oradea.

 

Discuții dacă sunt?

 

Dau cuvântul doamnei consilier Kirei Melinda

 

Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

 

Cred că toată lumea este de acord că întreaga activitate profesională și socială a domnului doctor Foldes Adalbert, inclusiv cea de membru în consiliile de administrație ale unităților medicale, merită recunoștința noastră. Propun, să fiți de acord ca executivul să transmit o scrisoare de mulțumire în acest sens domnului doctor. Vă rog să supuneți la vot această propunere. Totodată grupul consilierilor locali UDMR salută și votează numirea domnului doctor Bumbu Gheorghe ca membru în consiliile de administrație a celor două spitale.

 

Dau cuvântul domnului primar

 

Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Nu cred că trebuie să supunem la vot o astfel de propunere, dar vă asigur că și eu vă împărtășesc respectul față de domnul doctor Foldes și înanfară de faptul că o să îl sun, o să îi și transmit o scrisoare de mulțumire. Adevărul este că el este de vreo 8 ani de zile sau de foarte mult timp membru în consiliile de administrație la ambele spitale, alături de domnul doctor Borcea și ceilalți membri. Cei care îl cunoașteți stiți că starea de sănătate nu-i mai permite, a fost si consilier local, deci a avut o contribuție importantă în arhitectura spitalelor din Oradea.

 

Alte discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

IV. DASO

 

Materialul nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între D.A.S.O. și Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Interjudețeană Bihor/Sălaj, în vederea creșterii calității serviciilor sociale acordate persoanelor cu deficiențe de vedere din municipiul Oradea..

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 8

Proiect de hotărâre privind susținerea organizării „Zilei Mondiale de Conștientizare a Autismului".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 9

Proiect de hotărâre privind susținerea organizării „Zilei Mondiale a Sindromului Down".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

V. DIRECȚIA TEHNICĂ

 

 

Materialul nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie „Stație de pompare ape pluviale pe Calea Bihorului în zona depoului CFR,  municipiul Oradea"- scenariul 1".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 32

Proiect de hotărâre aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Relocare, protejare cabluri electrice în zona blocuri ANL Calea Aradului. 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 33

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie "Deviere rețele edilitare Pasaj Magheru, în municipiul Oradea"- scenariul 1.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20

Împotrivă?

Abțineri? 4

 

Materialul nr. 49

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZARE  PIATA TINERETULUI DIN VELENTA varianta V1 recomandată de proiectant.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 50

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru AMENAJARE  PISTA  DE  ALERGARE  IN PARCUL  SALCA varianta V1 recomandată de proiectant.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

VI. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

Materialul nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sumei de 1.366.700 lei asociațiilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea, cu titlul de cotizație parțială, pentru anul 2019.

 

Discuții dacă sunt?

 

Dau cuvântul domnului consilier Sabău

 

Liviu Sabău - Consilier local al municipiului Oradea

 

Două observații aș vrea să fac. La art. 1 este prevăzut la APTOR, 8 mil., cred că este o eroare, bănuiesc că 800 mii lei ar trebui să fie, în forma în care se redactează să se facă corectura. A doua intrebare. Pentru aceste cotizații se prezintă un raport de activitate, să avem și noi un desfășurător cu ceea ce se întâmplă pe partea de cotizații sau cu ce destinație merg către aceste ONG-uri? Mulțumesc.

 

Dau cuvântul domnului director Florea.

 

Eduard Florea - director, Direcția economică

 

Imi cer scuze pentru eroarea acelui "zero". Pentru APTOR este menționat un mini calendar cu evenimente cum ar fi Targul de Paste si Organizarea Centenarului. Pentru ceilalți se va regăsi în bugetul pe acest an, programul la momentul în care aprobăm bugetul. În următoarele 30-40- zile veți avea detalii foarte clare a întregului program pentru acest an.

 

Dau cuvântul domnului primar.

 

Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimate coleg, vă răspund legat de APTOR. Anul acesta de exemplu si anul trecut la APTOR au fost sume mai mari pentru că am avut evenimentele legate de Centenar, spre ex. anul acesta în 20 aprilie am trimis invitații Ministerului Apărării pentru a aloca pentru  sărbătorirea centenarului municipiului Oradea unități de defilare din jurul orașului Oradea, pentru că noi nu avem aici. Dar suportarea cheltuielilor de deplasare a acestor trupe se face de către municipiul Oradea. Prin urmare vă putem da, fără nici un pic de problemă toate aceste date legate de bugete, dar trebuie să știtți că din această cauza este bugetul mai mare față de anii standard. Pentru că una este să ai o defilare sau un concert cu fanfare cu cei care reprezintă Scoala de Poliție de Frontieră sau să muți fanfara de la Bistrița la Oradea sau pe de altă parte una este să ai un concert cu cele 100 de viori de la Budapesta și alta este să ai un eveniment de mică amploare cu o formație locală, pentru că sunt diferențe de costuri. Practic în acești ani au fost organizate niște evenimente mai mari care au impus niște costuri suplimentare. Sunt convins, de exemplu că dacă instituțiile, fără să fac trimiteri politice, asta este o convingere de-a mea, care sunt finanțate din bugetele Consiliului județean, Filarmonică, Ansamblu Crișana, Teatrul Regina Maria, Teatrul Szigligeti ar avea la fiecare final de săptămână evenimente în public sau în care publicul are acces mult mai larg, bugetele noastre de evenimente ar putea fi diminuate, în așa fel încât cei 400 de artiști care sunt angajați în aceste instituții prin rotație să facă diferite activități în zona centrală, pe pietonală, în Piața Unirii, în Piața Ferdinand, la localuri care să fie acoperite un deficit de evenimente. Dacă aceste evenimente nu sunt acoperite cu resursele locale trebuie să le finanțăm, nu avem ce face. Dacă vrem să avem o activitate culturală sau evenimente în Oradea ele trebuie suportate ori de către cei care sunt localnici ori din alte bugete. Vă mulțumesc.

 

Alte discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 11

Proiect de hotărâre privind acordarea facilitatii fiscale pe anul 2019 societatii comerciale SC CENTRUL MEDICAL LASER SYSTEM SRL pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 908/2014.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 12

Proiect de hotărâre privind revizuirea facilitatii fiscale pe anul 2019 societatii comerciale WEST FRUTA S.R.L. pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata pin HCL nr. 908/2014.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 13

Proiect de hotărâre privind acordarea facilității fiscale pe anul 2019 societății comerciale ALLEGRIA PARK SRL pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 908/2014.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 14

Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2019 acordată societății comerciale LECHPOL ELECTRONIC SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 15

Proiect de hotărâre privind numirea membrilor în Consiliul Director al Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune (APTOR).

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20

Împotrivă? 4

Abțineri?

 

Materialul nr. 34

Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheiaîn numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 3.380 mp cu societatea OCTASER SRL.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 51

Proiect de hotărâre privind  încheierea unui act adiţional la Contractul de delegare 263571/ 2173/ 2010 încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la  infrastructura de alimentare cu apă și canalizare.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 52

Proiect de hotărâre privind  integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Ianuarie 2019.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 53

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat în Oradea, str.  Republicii  nr. 12-12A, Palatul Apollo.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 23

Împotrivă?

Abțineri? 1

 

Materialul nr. 54

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat în Oradea, Parcul Traian nr. 2 - Palatul Moskovits Miksa.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 55

Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 1528/2018 de majorare în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situate în Oradea, str. Aurel Lazăr nr. 1.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 56

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat pe str. Republicii nr. 10 - 10A Palatul Stern.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 57

Proiect de hotărâre privind revizuirea facilitatii fiscale pe anul 2019 societatii comerciale DEDEMAN S.R.L. pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 908/2014.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 58

Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheiaîn numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 94.332 mp cu societatea Warehouses de Pauw Romania SRL.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 67

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru" în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 februarie 2019 (prima convocare) şi în data de 01 martie 2019 (a doua convocare).

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 16

Împotrivă? 4

Abțineri? 4

 

Materialul nr. 68

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Oradea Transport Local SA să voteze "pentru" in cazul punctelor inscrise pe Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 14.03.2019.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 16

Împotrivă? 4

Abțineri? 4

 

Materialul nr. 69

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită și majorarea pentru anul 2017 cu 400% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, str. Ep. Roman Ciorogariu, nr. 15, ca urmare a regularizării autorizației de construire nr. 410/2016 la stadiul fizic NEREALIZAT, conform regulamentului aprobat prin HCL 840/2015.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 73

Proiect de hotărâre privind revizuirea facilitatii fiscale pe anul 2019 societatii comerciale DORULET COMIMPEX S.R.L. pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 908/2014.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 74

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate  în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii acestora din funcţiune.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 77

Proiect de hotarâre privind modificarea art. 1, 3  și 4 din HCL nr. 199/ 12.03.2018 privind majorarea capitalului social al societății Termoficare Oradea SA.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20

Împotrivă?

Abțineri? 4

 

Materialul nr. 81

Proiect de hotarâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe având numerele de inventar 10003 și 13235, în vederea scoaterii din funcţiune.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20

Împotrivă?

Abțineri? 4

 

             Cap. VII. I.A.S.

 

Materialul nr. 43

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

Dau cuvântul domnului viceprimar.

 

Florin Birta - viceprimar al municipiului Oradea

 

Vreau să-l propun din partea Consiliului local să facă parte din Comisia Municipală de Urbanism și Amenajare a Teritoriului pe domnul Morar Grigore.

 

Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Acceptați, domnule Morar

 

Morar Grigore - consilier local al municipiului Oradea

 

Da

 

Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Altă propunere?

 

Materialul nr. 44

Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.652/28.06.2018 de aprobare PUZ -  Reconversie functionala in UTR M4 - Construire  imobil de locuinte colectivecu spatii comerciale la parter si parcaje subterane str.Stefan Octavian Iosif, nr.10, nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893 - Oradea.

 

Discuții dacă sunt?

 

Dau cuvântul domnului consilier Negrea.

 

Negrea Adrian - consilier local al municipiului Oradea

 

Având în vedere că exact în urmă cu 8 luni de zile a fost aprobat HCL pentru reconversie funcțională și astăzi aflăm că acolo se dorește o regenerare urbană, având în vedere și raritatea acestor materiale consider că dacă există o atenție mai mare în cadrul IAS aceste hotărâri de consiliu local pot fi preventiv analizate înainte să fie adoptat un HCL, după care să se ceară abrogarea lui. Mulțumesc.

 

Dau cuvântul domnului primar.

 

Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Domnul consilier are dreptate, trebuie să discutăm deschis. Există zone ale orașului care se mișcă repede și zona Înfrățirea, Sinteza, toată zona între Oneștilor, Vladimirescu și B-dul Decebal este într-o mișcare destul de agresivă, dacă pot să-i spun, și uneori nu reușim să ținem pasul cu ceea ce au unii de gând să facă, pe de altă parte dacă vă duceți pe Xenopol o să vedeți ce înseamnă un bloc, de exemplu un bloc autorizat în urmă cu ceva timp aproape în trotuar. Într-adevăr trebuie o atenție mai mare a CMUAT-ului în primul rând și a Instituției Arhitectului Șef pentru că acete chestiuni creează tot felul de discuții. Dar sunt de adeptul că dacă putem corecta o greșeală, e bine să o corectăm la timp, pentru că momentul în care se și ridică ceva acolo, practic nu mai poți să corectezi asemenea chestiuni. Sunt de acord cu Dvs. trebuie să evităm astfel de situații. În zona respectivă oricum intenționăm și asta am stabilit cu Instituția Arhitectului Șef, să contractăm un PUZ de regenerare urbană care să trateze toată zona respectiva, pentru că sunt niște situații, hai să le spunem hilare, în care dacă vă veți duce să vedeți că mai avem o hală în care se fac confecții metalice, în care stivuitoarele ies și intra acolo iar la 20 m sunt blocurile de locuit, vă puteți da seama ce confort au cei care locuiesc în acele apartamente în condițiile în care în fiecare zi se lucrează, se trântesc metale. O hală de confecții metalice inevitabil înseamnă  - zgomot. Va trebui să avem o discuție cu dezvoltatorii imobiliari pentru a face corecțiile necesare, dar în același timp trebuie să îi convingem că aceste corecții trebuie făcute și cu contribuția lor financiară nu doar cu cea a orașului.

 

Alte discuții? Dacă nu sunt, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20

Împotrivă?

Abțineri? 4

 

Materialul nr. 45

Proiect de hotărâre privind aprobare Plan  Urbanistic Zonal  Parcelare teren pentru locuinte functiuni mixte; zona str.Terrea, nr.cad.186266, 196870, 174563 - Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 46

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire filigorie si extindere anexa (etapa 1) si extindere locuinta existenta parter cu un corp D(S)+P+M (etapa 2), str. Pelicanului, nr.10,nr.cad.186971 - Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 47

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Construire casa bifamiliala si imprejmuire teren, str. Jurcsak Tibor, nr.cad. 203402 (provenit din dezmembrarea nr.cad.197683) - Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 48

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Extindere casa de locuit cu un corp P+E, str. Rimanoczy Kalman, nr.25, nr.cad.197705 - Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 76

Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării și executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor aferente calcanului de la imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 3, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale a clădirilor cu modificările și completările ulterioare.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

 

 

Cap. VIII. D.M.P.F.I.

 

Materialul nr. 59

Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente investiției „Reabilitare termică Bloc de locuințe G6 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în mun. Oradea"..

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 60

Proiect de hotărâre privind modificarea Articolului 4 din HCL nr. 330/12.04.2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate revizuit, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 75

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente investiției „Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Diverse

 

Materialul nr. 4

Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2018

 

Dau cuvântul domnului primar.

 

Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimați consilieri, întrucât în luna martie și aprilie sunt ultimele luni în care mai putem depune proiecte cu finanțare europeană în acestă sesiune de finanțare 2014-2020, vom avea probabil mai multe ședințe de consiliu în așa fel încât să putem aproba indicatorii și întrucât depindem de alte autorități pentru a putea introduce aceste materiale pe oridinea de zi, nu vă putem anunța acum exact când vor fi aceste date, cel mai probabil vom avea o ședință de consiliu înainte de data de 15 martie și cel mai probabil în următoarea săptămână, până prin data de 22 februarie, în așa fel încât proiectele care au termen de depunere, finalul lunii martie să le poată prelucra colegii de la Direcția de Dezvoltare și să le putem depune. Avem câteva proiecte în lista de rezervă pe care încercăm să le depunem și dacă alte municipii nu vor depune proiecte pe aceste axe, există această posibilitate să mai câștigăm niște proiecte, dacă nu, aceste proiecte vor fi mutate pe perioada 2021-2027. De asemenea în luna aprilie mai intenționăm să depunem pe ultima axă pe partea de cercetare-dezvoltare, din nou vor fi câteva ședințe de consiliu pe care va trebui să le convocăm pentru a putea aproba indicatori, preluări, etc.

Vă mulțumesc anticipat pentru înțelegere și disponibilitate.

 

Dau cuvântul doamnei consilier local Kirei.

 

Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

 

Grupul UDMR mai precis persoana care ține acum discursul, a sesizat în ultima ședință a întâlnirii în cadrul bugetării participative un incident pe care nu-l putem lăsa fără cuvânt. A fost filmată o persoană care a pus mai multe buletine de vot în urna respectivă, care după ce ne-am consultat și cu colegii nu considerăm că este o faptă legală, ținând cont de faptul că noi și nu numai noi, toți cei care am depus proiecte au făcut tot posibilul să convingă oamenii să voteze proiectele respective, participând personal la aceste voturi și acesta a fost criteriul să voteze personal, nu că strâng nu știu câte semnături după care vine o persoană și le pune în urna de vot. Rugăm aceste buletine de vot să fie anulate.

 

Dau cuvântul domnului primar.

 

Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Eu nu am participat la acest vot, dar am înteles că domnul viceprimar Birta vă poate da detalii. Eu doar dau un răspuns general. Am urmărit cum s-au desfășurat în prima etapă de bugetare participativă unele întâlniri unde se vota. Noi am știut că acest vot este unul liniștit, rațional dar în fapt ce am constat, că atunci când era un proiect care era implicată o școală sau un grup politic mobilizarea era exemplară. Sper ca la următoarele alegeri aceste incidente dacă au fost să nu se mai întâmple și sper ca toți care sunt interesați să susțină un proiect să o facă într-o formulă cât mai corectă și cât mai onestă. Pentru că mobilizările acestea duse la extrem nu ajută la nimic. Din vechea bugetare participativă a fost astăzi trei materiale care s-au aprobat, înțeleg că unul s-a finalizat deja, în lunile următoare și celelalte proiecte care au fost aprobate urmeză să fie puse în discuția consiliului și să se treacă la aplicarea lor.

 

Dau cuvântul domnului viceprimar.

 

Florin Birta - viceprimar al municipiului Oradea

 

Chiar la ultimele două ședințe cu bugetarea participativă nu am participat, am discutat cu domnul director Florea care a participat și mi-a confirmat că a existat un incident. La final acele voturi au fost scoase din urnă și au fost anulate, sunt la domnul Florea în birou. Totodată la domnul Florea în birou este și o plasă cu alte voturi care au venit din altă parte. Nici acelea nu au fost introduse în urnă. Consider că ar trebui să fim corecți și într-adevăr au existat intenții de a multiplica aceste voturi dar nu le-am acceptat, nici din partea altora, dar nici din partea dumneavoastră. Mulțumesc.

 

Dau cuvântul doamnei consilier Peto.

 

Peto Dalma - consilier local al municipiului Oradea

 

Dacă tot suntem la bugetarea participativă aș dori să mulțumesc conducerii și mai ales domnului Ghitea pentru munca și efortul depus ca proiectul Piața Tineretului să intre azi în plen. Mulțumesc domnului director și întregii echipe.

 

Chiana Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Dacă mai sunt și alte intrvenții, dacă nu declar ședința închisă.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                        SECRETAR AL MUNICIPIULUI ORADEA,

    Chiană Laurențiu Alin                                                                   Ionel Vila           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

         Gyori Natalia      

 

 

 

 

 

 

Fișiere - Încheiat azi 28 februarie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator