Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 08 ianuarie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Miercuri , 17 Ianuarie 2018, 13:41

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat azi 08 ianuarie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat azi 08 ianuarie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat azi 08 ianuarie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  08 ianuarie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-na. Kecse Gabriella, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l.  Lezeu Ioan, Marinău Florin-Liviu,  d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Tau Ioan.

 

                Lipsesc motivat următorii consilieri: d-l. Maci Mihai, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Mohan Aurel, d-l Zdrîncă Ionel-Marius, d-l Ionescu Romeo.

 

Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcția Economică, d-na. Buruiană Antonina - Arhitect Șef, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian - director D.P.P., d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

                d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

La mulți ani pentru 2018, tot ce vă doriți, bucurii, sănătate, mult succes in activitatea de consilier, deasemenea și colegilor noștrii tot ceea ce-și doresc în acest an.

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 08 ianuarie 2018  a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri aleși în funcție, sunt prezenți acum 22. Lipsesc motivat următorii consilieri : Dulcă Camelia, Maci Mihai, Ionescu Romeo, Zdrâncă Ionel și Mohan Aurel.  În condiţiile acestea şedinţa noastră este legal constituită se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi.

Dau cuvântul președintelui de ședință, poftiți domnule președinte.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumesc domnule secretar, încă o dată La mulți ani, An nou fericit tuturor celor care sunt prezenți, un an prosper, plin de împliniri și să fie într-un ceas bun.

Trecem la deschiderea sedintei extraordinare a Consiliului Local pe 2018 prin votarea borderoului așa cum l-ați primit, în forma integrală cum il aveți la dvs.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe secțiuni, la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2017.

 

Discuții dacă sunt? Poftiți d-na Kirei

 

d-na. Kirei Melinda - consilier local

 

În fiecare an în ianuarie, am verificat doar ultimii 5 ani, executivul ne propune să fim de acord cu o notă contabilă prin care un deficit anual se acoperă cu execentul anului anterior. Așa s-a întâmplat și anul trecut când am votat fără obiecțiuni. Acum suntem în fața unei situații inedite, care ridică niște semne de intrebare, să le luăm pe rând:

-                      Pentru prima dată în ultimii 5 ani apare un deficit al secțiunii de funcționare, și nu orice deficit ci unul uriaș de 23.291.417,65, de unde este acest deficit uriaș și  unde este cauza? Am pus această întrebare și în ședința pe comisii dar nu am primit un răspuns concret.

-                      Și în anii anteriori se acoperea deficitul secțiunii de dezvoltare care se ridică în medie la 2.305,763,29 cum se explică deficitul din acest an de 23.246.009,19. Care este de  10 ori mai mare ca media celor 5 ani.

Sunt conștientă că pentru trecerea acestui proiect de hotărâre trebuie numai 14 voturi dar fără răspunsuri pertinente grupul UDMR nu va vota acest proiect.

 

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumesc. D-l director Florea

 

d-l Florea Eduard - director Direcția Economică

 

Bună ziua, colega mea de la buget a explicat lucrurile. În primul rând invitatia de a ne vedea astăzi în fața dvs. cu un astfel de material contabil este adevărat, este din păcate impus de normele de închidere a exercițiului bugetar. Toate primăriiile trebuie să-și aprobe acest lucru. Acel deficit înregistrat pe secțiunile de funcționare  și dezvoltare au fost aprobate de către Consiliul Local. Prin faptul că la începutul anului execentul din anul 2016 de  48 milioane de lei s-a dat autorizare de către Consiliul Local de a fi cheltuit în anul 2017. Lucru care l-am făcut, iar acuma am venit să-l constatăm. Nu este nimic cheltuit fără autorizarea Consiliului Local. Deci, noi am cheltuit ceea ce am avut în buzunar în cursul anului 2017 și acel buzunar de rezervă, acel excedent din anul 2017 cu autorizarea dvs. de la începutul anului anterior. Nu a fost  nimic neautorizat.

 

d-na Kirei Melinda - consilier local

 

Eu nu am presupus că era ceva neautorizat, num ai că este o sumă foarte, foarte mare. Este o.k. că am votat pentru a fi utilizat pentru dezvoltare, așa a fost votat pentru dezvoltarea, dar la funcționare, până acuma nu am avut acest deficit. Este foarte mare deficitul, mă scuzați dar,

 

d-l Florea Eduard - director Direcția Economică

 

Deficitul reprezintă diferența dintre veniturile și cheltuielile anului 2017, strict ale anului. Drept urmare, rezultatul atâta timp cât noi am cheltuit și ceea ce aveam în 2016, de acolo provine. Decizia de a restitui acele împrumuturi la finele anului trecut reprezintă cheltuială de funcționare. Acolo se regăsesc cele 9 milioane de euro, sau 7 milioane de euro, creditul de la Dexia.

 

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumim, d-l viceprimar vă rog.

 

d-l Birta Florin Alin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Cred că explicația a fost foarte logică. Faptul că deficitul atât de mare se datorează faptului că la finalul anului 2016 am avut un excedent mai mare ca într-un an obișnuit. Dacă în 2015  nu am avut un excedent așa de mare, normal că nu am avut în 2016 un deficit așa de mare de aprobat. Având un execedent foarte mare la finalul anului 2016, normal deficitul pe care îl aprobăm acum este unul și mai mare.

 

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumim domnule viceprimar. Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 14 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 8 voturi

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre pentruaprobareaPlanuluiAnual  de Acţiuneprivindserviciileşibeneficiilesociale administrate şifinanţateînmunicipiul Oradea pentruanul 2018.

 

Discuții dacă sunt? Dacă supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, în vederea scoaterii din funcțiune.

 

Discuții dacă sunt? Dacă supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea către Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea a unor active fixe constând în terenuri.

 

Discuții dacă sunt? Dacă supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții : Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la Școala Gimnazială nr. 11 Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 6. Proiect de hotărâreprivind modificarea  art.1 din HCL nr. 1049 din 27.11.2017 pentru aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitie:„REABILITARE, MODERNIZARE SI REFACERE SCUARURI IN PIATA FERDINAND - MUNICIPIUL ORADEA"

 

Discuții dacă sunt? Dacă supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind modificarea  art.1 din HCL nr. 1050 din 27.11.2017 pentru aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitie:„REABILITARE, MODERNIZARE SI REFACERE SCUARURI IN PIATA FERDINAND - MUNICIPIUL ORADEA"

 

Discuții dacă sunt? Dacă supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 9. Proiect de hotărâreprivindaprobareaDocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţiesi a indicatorilortehnico-economici in vederearealizariiinvestitiei:"ReabilitareAnsamblu Cultural VulturulNegru - Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dacă supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării bustului contelui „Rhedey Lajos" în Parcul Nicolae Bălcescu din Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

La „Diverse" dacă sunt discuții? Poftiți d-l Negrea.

 

d-l Negrea Adrian - consilier local

 

Mulțumesc domnule președinte. Grupul PSD dorește să aducă în discuție următorul subiect: s-a aprobat legea bugetului pe anul 2018. La art. 6 al. 15 lit. „a" este precizat următorul aspect: asigurarea unui nivel a sumelor provenite din cotele pe impozitul pe venit și al sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate a fi încasate în anul 2018 cel putin egal cu  nivelul acelorași sume încasate de unitățile subdiviziune administrativ teritoriale în anul 2017.

Grupul PSD ar ruga executivul și Direcția Economică să revină la nivelul de taxare din anul 2017 având în vedere că în legea bugetului Guvernul asigură repartiția de acele sume lipsă din impozitul pe venitul global. Este lege și trebuie respectată. Vă mulțumesc.

 

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumim. Altcineva dacă mai doreste să ia cuvântul? D-l viceprimar vă rog.

 

d-l Birta Florin Alin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Cred că trebuie să studiem mai bine și legea bugetului și în ceea ce privește deficitul pe anul 2016 și  2017, dar vreau să vă spun cu siguranță să studiați ceea ce a însemnat pentru Oradea ultimii ani din încasarea impozitului pe venit și  noi nu ne-am mulțumit tot timpul să asigurăm veniturile de anul trecut ci să creștem în fiecare an. Cu siguranță cel putin creșterea pe care am fi avut-o în 2018 nu o vom avea ci ne-a fost confiscată de către Guvernul pe care dvs. îl sustineți. Așa că vom verifica, dar vă rog să mai verificați și dvs. foarte bine ceea ce prevede legea bugetului.

În altă ordine de idei vreau să vă spun că ședința ordinară ar fi trebuit să fie undeva în ultima joi din lună conform cutumei pe care o avem, dar 24 ianuarie fiind zi liberă, s-ar putea să facem în data de 31 fiind marți sau miercuri.

Vreau să-i urăm la mulți ani d-nei Kirei care azi își serbează ziua de naștere, și să le urăm la mulți ani colegilor care ieri și-au aniversat ziua onomastică cu ocazia „Sfântului Ion".

Vă doresc o zi bună. Vă mulțumim pentru participare.

 

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Declar ședința închisă. Vă mulțumim. O zi bună. La revedere.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           SECRETAR,

   Chiană Laurențiu Alin                                                                                                 Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Întocmit,

                                                                                                                                       Silaghi Teodora

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 08 ianuarie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator