Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 11 mai 2018 cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Vineri , 18 Mai 2018, 14:26

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat azi  11 mai 2018 cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat azi  11 mai 2018 cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat azi  11 mai 2018 cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  11 mai 2018 cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel,d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Peto Dalma Csilla, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l.  Lezeu Ioan, , d-nul Marinău Florin,d-l Mălan Mircea, d-l Negrea Adrian, , d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius, d-l. Mohan Aurel, d-na Peto Dalma Csilla, d-na Kirei Melinda, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia și d-l Negrean Daniel-Dumitru.

 

Lipsesc motivat: d-nul Morar Grigore, d-nul Tau Ioan, d-nul. Maci Mihai, d-nul. Gabor-Ferenc și d-nul Marinău Florin-Liviu

 

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-na. Buruiană Antonina - Arhitect Șef, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora- Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian - director D.P.I., d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

            d-na Eugenia Borbei - director, Direcția juridică

 

            Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 11  mai 2018 a fost convocată şedinţa extraordinară de îndată  Consiliului Local al municipiului Oradea.

Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, lipsesc: d-nul Morar Grigore, d-nul Tau Ioan, d-nul. Maci Mihai, d-nul. Gabor-Ferenc și d-nul Marinău Florin-Liviu

În aceste condiții ședința noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâriîn condițiile legii.

 

Dau cuvântul președintelui de ședință, doamna Dulca Camelia Mariana.

 

Poftiți domnule președinte!

 

D-na Dulca Camelia Mariana - președinte de ședință

 

Da, mulțumesc.

Bună ziua!

 

Să începem ședința cu aprobarea Borderoului, așa cum a fost întocmit.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

 

Dau cuvântul domnului primar.

 

Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Inainte de a intra in ordinea de zi, as vrea sa multumesc membrilor consiliului municipal pentru că au răspuns acestei convocări de îndată, nu cunosc daca s-au dat toate explicatiile dar sunt obligat să vă informez că mâine la ora 12.00 se deschide o axă de finanțare pe fonduri europene, pe sănătate. Am constatat că existau niște inadvertențe într-un studiu de fezabilitate care ne puteau face să pierdem câteva puncte și aici suntem într-o competiție după regula "primul venit, primul servit" Pentru a putea depune mâine la prima oră acest proiect, am fost obligați să convocăm această ședință de îndată, ca să facem aceste ajustări care să ne consolideze punctajul. De asemenea am primit o adresă de la Ministrul Transporturilor prin care ne anunță intenția de a transfera Spitalul CFR către autoritățile locale și ni se cere un punct de vedere, dacă acceptăm să preluăm acest spital până în data de 21 mai 2018. Având în vedere organizarea ședinței am propus și acest material pe ordinea de zi. Celelalte materiale corectează niște elemente de cifre, de așezări in interior în așa fel încât să putem evita evaluări care pot fi interpretabile și să ne consolidăm punctajul.

Vă multumesc pentru înțelegere!

 

 

Cap. I. D.M.P.F.I.

 

Materialul nr. 1.

Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 433 / 03.05.2018 privind aprobarea Documentaţiei tehnico - economice și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției „Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea"Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri? unanimitate

 

 

Materialul nr. 2

 

Proiect de Hotarare privind aprobarea Documentaţiei tehnico - economice și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea - etapa I

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Matarialul nr. 3

Proiect de Hotarare privind aprobarea Documentaţiei tehnico - economice și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea - etapa II.

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Cap. II. COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

 

Materialul nr. 4

 

Proiect de hotărâre privind emiterea Acordului de principiu pentru preluarea în administrare a Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea.

 

Discuții dacă sunt?

 

Dau cuvântul d-nului consilier Sabau

 

d-nul Sabau Liviu - Consilier local al municipiului Oradea

 

Mulțumesc. Am înțeles timpul scurt pentru introducerea materialului. Din păcate nu am văzut care ar fi impactul asupra acelei alveole de 30%, care este alveola de sporuri în momentul de față și care este ordonatorul principal și la tot ceea ce ține de partea de sănătate. Și cred că, poate dacă ați zis, că avem și săptămâna viitoare ședință de consiliu local, dacă s-ar putea retrage materialul și eventual completa, să vedem ce ar presupune din punct de vedere economic preluarea unui spital, câți angajați are și ce ar însemna în încadrarea legii 153.

 

Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Nu există nici un fel de impact asupra acelei cote de 30%, pentru că spitalul vine cu baza lui de salarizare  nu are nici un efect asupra salariilor de baza care sunt acordate la spitalele Municipal si de Urgență. Pe de altă parte acesta este un acord de principiu și oricum pentru a face transferul, vor începe discuții tehnice între Ministerul Transporturilor și primăria Oradea. În condițiile în care ministerul va hotărî acest transfer, din nou va intra în ședina de consiliu local pentru a da o hotărâre definitivă, dar asta presupune că trebuie să respectăm procedurile, pentru că acest demers a fost inițiat de Ministerul Transporturilor și este o chestiune logică din moment ce toate spitalele din municipiu sunt în administrarea consiliului municipal cu exceția spitalului, fost militar care este în administrarea Ministerului Administrației și Internelor iar Ministerul Transporturilor dorește să transfere acest spital autorităților locale.  Atunci cred, că este o chestiune de principiu să dăm acest acord, pentru că în consiliu se va introduce un nou material de preluare definitivă și cu un raport de specialitate care să conțină datele pe care le solicitați, angajați, nr. etc.

 

D-na Dulca Camelia Mariana - președinte de ședință

 

Alte discuții daca mai sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 14

Împotrivă? 3

Abțineri? 5

 

Cap. III. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

Materialul nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru "Extindere corp B - Unitatea de primiri urgență al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Municipiului Oradea, reprezentând cofinanțare, la realizarea obiectivului "Extindere corp B - Unitatea de primiri urgență al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri?

 

DIVERSE

 

 

D-na Dulca Camelia Mariana - președinte de ședință

Dau cuvântul domnului primar.

 

Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

In data de 17 vom convoca o noua sedinta de consiliu în așa fel încât să putem aproba toate materialele necesare pentru a depune cererea de finanțare pentru rețelele de termoficare în vederea continuării proiectelor de finanțare pe municipiul Oradea.

Vă mulțumesc pentru înțelegere

 

 

 

 

D-na Dulca Camelia Mariana - președinte de ședință

 

Mulțumesc. Declar ședința închisă. Vă dorim o zi minunată!

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                         SECRETAR AL MUNICIPIULUI ORADEA,

    Dulca Camelia Mariana                                                                     Ionel Vila        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

         Gyori Natalia                                

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 11 mai 2018 cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator