Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 12 aprilie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Vineri , 20 Aprilie 2018, 14:23

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat azi  12 aprilie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat azi  12 aprilie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat azi  12 aprilie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  12 aprilie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel,d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Peto Dalma Csilla, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Maci Mihai, d-nul Marinău Florin,d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, , d-l Negrea Adrian, , d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius, d-l. Mohan Aurel, d-na Peto Dalma Csilla, d-na Kirei Melinda, d-l consilier, Kis Gabor-Ferenc, d-l consilier Tau Ioan.

 

Lipsesc motivat: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia,  d-l Marinău Florin-Liviu și d-l Negrean Daniel-Dumitru.

 

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-na. Buruiană Antonina - Arhitect Șef, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora- Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian - director D.P.I., d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

            Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 12 aprilie 2018 a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea.

Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, lipsesc: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia,  d-l Marinău Florin-Liviu și d-l Negrean Daniel-Dumitru.

În aceste condiții ședința noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâriîn condițiile legii.

 

Dau cuvântul președintelui de ședință, domnului Filimon Teofil Laviniu.

 

Poftiți domnule președinte!

 

D-nul Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Da, mulțumesc.

Bună ziua!

 

Mulțumesc presei, cetățenilor și domnilor directori care sunt prezenti. Să începem ședința cu aprobarea Borderoului, așa cum a fost întocmit.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

-           

Materialul nr. 1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea"

Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri? unanimitate

 

 

Cap. I. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

 

Materialul nr. 2

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare - Construire hală centru comercial, drumuri de incintă, platforme parcare și spații verzi, Calea Sântandrei nr. 2 B, nr. cad. 11459, 173358, 175013, 192592, 192593, 192609, 192611, 199015 și 195388 - Oradea.

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Matarialul nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Drumuri colectoare aferente centurii ocolitoare a municipiului respectiv arterelor de acces de interes național. Etapa I - Calea Sântandrei și DN 79 (Calea Aradului) - Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 5

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Amenajarea zonei pietonale din Str. Alexandru Cazaban, municipiul Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri?

 

Materialul nr. 6

Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Amenajarea zonei pietonale din Str. Nufarului, municipiul Oradea

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri?

 

Materialul nr. 7

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Amenajarea zonei pietonale din Piata Magnolia, municipiul Oradea

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri?

 

Cap. II. DIRECȚIA TEHNICĂ

 

Materialul nr. 4

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării listei stațiilor de autobuz pentru cursele regulate județene, anexa 1 la H.C.L. 266/2015, completată prin H.C.L. nr. 381/2015, modificată prin H.C.L. 574/2016, pentru aprobarea traseelor și stațiilor de autobuz pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate județene, pe teritoriul municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 17

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie "Extindere și reabilitare rețele edilitare în vederea amenajării zonei pietonale din strada Alexandru Cazaban"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri?

 

Materialul nr. 25

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru "Coridor verde din strada Ion Bogdan" din municipiul Oradea, județul Bihor - varianta V1 recomandată de proiectant.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Cap. III. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Materialul nr.8

Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării valorii alocate Universității din Oradea pentru realizarea lucrărilor științifice "Istoria bihorului" și "Călător prin istoria orașului" cu suma de 4.000 lei

 

Discuții?

 

Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Dau cuvântul doamnei Kirei Melinda

 

D-na Kirei Melinda  - consilier local al municipiului Oradea

 

La sedinta pe comisii s-a discutat faptul că acest protocol dintre Universitate si Municipiul Oradea, nu a fost supus aprobării consiliului local desi art.45 alin. 2 din legea 215/ 2001, prevede - Se adopta cu votul majoritatii consilierilor locali in functie urmatoarele hotarari ale consiliului local: art. 2 alin f, hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane juridice romane sau straine. Prin urmare trebuia sa aprobam prin hotărâre acest protocol dintre Universitate si municipiul Oradea. Deși s-a alocat suma de 67.000 lei in cadrul bugetului aprobat la sfarsitul lunii martie dar protocolul in sine nu a fost aprobat de catre consiliul local. Am dori sa schimbam cateva articole din acest protocol, pe care nici nu l-am gasit pe site-ul primariei, la art. 4 pct. b predarea documentatiei, redactarea acesteia inclusiv predarea manualelor catre beneficiar este stabilit termen final 31.03.2018. La ședințele pe comisii s-a specificat că acest manual este un manuscris, după cunoștințele mele manualul este o carte, nu este un manuscris. Nu înțelegem de ce nu a fost finalizat până în 31 martie 2018, de ce trebuie plătit extra, astfel grupul UDMR se va abține de la votarea acesui material.

 

Dl Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Doamna consilier, n-am înțeles exact, vreți să știți dacă s-a terminat sau nu s-a terminat lucrarea?

 

Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Dau cuvântul doamnei Kirei Melinda

 

D-na Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

 

La art. 4 pct. b) ... predarea documentatiei, redactarea acesteia inclusiv predarea manualelor catre beneficiar, - termen final 31.03.2018, acesta rămâne și în forma propusă modificării, atunci nu înțeleg ce presupune tehnoredactarea și predarea manualelor care se va finaliza până în iulie.

 

Dl Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Nu știu aceste chestiuni, dar vă spun ceea ce știu. Domnul Maci îl are în mână, m-a rugat să il dau să se uite puțin peste acest manual. Vă puteți uita peste el, să vă spun care este procedura, acesta a fost predat, multiplicat în 50 de exemplare  și în 10 mai va fi convocată o întâlnire  la ora 18.00 cu profesorii de istorie din Oradea cărora le prezentăm acest draft și îi lăsăm aproximativ o lună să vină cu propuneri. După ce profesorii de istorie din Oradea vor veni cu propuneri, colectivul de profesori vor analiza aceste propuneri vor vedea care dintre ele sunt fezabile sau care nu sunt fezabile, o parte le vor accepta să le încorporeze în acest manual, o parte nu le vor accepta,nu știu. În aproximativ o lună de la primirea acestor propuneri manualul va fi gata cu revizuiri și tot corpul profesoral din Oradea va participa cu sugestii la draftul de bază și vom putea în luna iulie să-l dăm bun de tipar, să-l multiplicăm și din septembrie când începe anul școlar să-l putem distribui ca și material obțional pentru clasele care au optat să studieze istoria municipiului Oradea după acest manual, ca un curs opțional.

În ceea ce privește această suplimentare ea este necesară pentru a face anumite tehnordactări în așa fel încât tot ceea ce ni se livrează să fie perfect, să nu mai facem noi această chestiune ca să nu intereferăm cu ei, aceasta o face Universitatea din Oradea, nu o face o tipografie privată.

 

Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

Dacă mai sunt discuții legate de acest material?

Dau cuvântul domnului Mihai Maci

 

dl. Maci Mihai - consilier al municipiului Oradea

 

D-na Kirei, uitați asta este ceea ce Dvs numiți manuscris, nu este o chestie scrisă de mână, ca să ajungă manual treaba asta trebuie să treacă prin toate procedurile de avizare, de redactare și de tipărire. Acesta este un draft.

 

Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

Dau cuvântul doamnei Kirei Melinda

 

D-na Kirei Melinda  - consilier local al municipiului Oradea

 

Cuvântul manuscris nu eu l-am utilizat eu prima dat, asa mi-a fost spus.

 

Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

Dau cuvântul doamnei Kecse Gabriella

 

d-na Kecse Gabriella - consilier local al municipiului Oradea

 

Acest material inclusiv programa școlară în limba maghiară există de 10 ani și se folosește în Oradea.

 

Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

Dau cuvântul domnului Kis Gabor

 

Dl Kis Gabor - consilier local al municipiului Oradea

 

Chiar nu pot să primesc un exemplar, doar o oră să lecturez puțin, doar să răsfoiesc pentru cultura mea generală, nu pentru altceva.

 

Dl Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

D-le consilier, în data de 10 mai la ora 18.00 dacă veniți aici sigur se vor găsi 5-10 exemplare pentru pasionații de istorie ca să poată fi lecturate. Este un material care nu cred că merită astfel de discuții, este o intenție bună a municipiului Oradea de a crea o posibilitate pentru ca toți copii din Oradea să cunoască mai bine istoria orașului Oradea și să simtă mai bine sau mai mândri că sunt orădeni, cunoscând mai bine istoria orașului.

 

Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

Dau cuvântul doamnei Kecse Gabriella

 

Kecse Gabriella - consilier local al municipiului Oradea

 

Am  participat la prezentarea la ISJ a acestui material, la un capitol din acest material, este o muncă imensă și o muncă foarte bine documentată.

 

Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19

Împotrivă?

Abțineri? 4

 

Materialul nr. 16.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018.

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 19

Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societății Oradea Transport Local SA.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

Materialul nr. 22

Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

Matarialul nr. 26

Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru implicarea Municipiului Oradea în vederea participării în acționariatul și finanțării Aeroportului Oradea.

 

Discuții dacă sunt?

Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

             Dau cuvântul doamnei consilier Kirei Melinda

 

            d-na Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

 

Grupul UDMR se va abtine de la votul acestui material, înțelegem că nu s-a cerut nici un sprijin dar asta nu înseamnă ca pe viitor nu s-ar putea să nu fie cerut.

 

 

Dl Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

Sigur este dreptul orcărui grup de consilieri să voteze așa cum crede de cuviință. Trebuie să discutăm o chestiune cât se poate de reală, conectarea orașului Oradea în sistemul global de mari orașe, de mari aeroporturi, de mari orașe de transport este o chestiune vitală pentru dezvoltarea orașului și a județului Bihor. Aceste chestiuni nu țin de o culoare politică sau de o anumită instituție și așa cum ați văzut primăria Oradea a procedat corect, necomentând sau dând vina pe o anumită autoritate pentru că o companie globală a decis să nu mai zboare de pe Oradea. Pe cale de consecință trebuie să fim conștineți că sunt necesare niște eforturi și o coordonare politică în perioada următoare, nu politică de partid ci politică de dezvoltare pentru a reface aceste curse, pentru a dezvolta curse către alte destinații, de a conceta orașul Oradea la viitoarea autostradă, la linia electrificată de cale ferată ș.a.m.d. Având în vedere că noi am semnat un protocol în 2014 cu consiliul județean pentru o asftel de politică comună care este adevărat că după anul 2016 nu a mai fost continuat dar având în vedere efortul de a face atractiv aeroportul Oradea necesită și niște resurse financiare, ce face consiliul local are astăzi pe ordinea de zi o ofertă foarte corectă și foarte cinstită, această ofertă către consiliul județean, de sprijin, pentru că acest aeroport deservește cu prioritate municipiul Oradea, datorită masei economice și proximității,  poate fi acceptată sau nu, în condițiile în care consiliul județean se descurcă singur este foarte bine. Dar credem că este corect având în vedere că suntem principalii beneficiari ca oraș al acestui aeroport și este o condiție de dezvoltare a întregului județ, să susținem acest material. Aceasta este rațiunea, în rest indiferent cum se rezolvă este bine să fim conectați cu cât mai multe zboruri și cu cât mai multe destinații și la prețuri cât mai bune, celelalte sunt detalii nesemnificative.

 

Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu supun lo vot materialul.

 

Cine este pentru? 14

Împotrivă?

Abțineri? 9

 

Cap. IV. DPI

 

Materialul nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de la societatea Zakaria S.R.L a terenului, în suprafață de 272 mp., necesar pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local "Creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al cursului Crișul Repede în municipiul Oradea."

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 201198 - Oradea, respective aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafață de 90. mp, reprezentând terenuri situate în municipiul Oradea, pe strada Făgărașului.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 14

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.384 mp, reprezentând pod peste Pârâul Peța în zona străzii Dimitrie Cantemir.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

Materialul nr. 15

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării art. 1 din HCL nr. 901/26.10.2017 privind darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul Bază sportivă "Dinamo", din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea,  în vederea realizării unor investiţii de interes local

 

Discuții dacă sunt?

 

Vila Ionel - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor și domnilor suntem în situația în care avem strecurată o eroare materială și acest material se votează cu 14 voturi Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

 

Materialul nr. 11

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 192 mp., reprezentând pod peste Pârâul Peța în zona străzii Calea Aradului.

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 20

Proiect de hotărâre privind însușirea unor Acorduri - cadru de parteneriat între UAT - Municipiul Oradea şi Administraţia Naţională Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, în scopul implementării unor proiecte de interes public local finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020

 

Discuții dacă sunt?

 

Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

Dau cuvântul domnului primar

 

Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimați colegi, înainte de a vota acest material, se cuvine să mulțumesc Administrației Bazinale Crișuri cu care am avut o colaborare bună în această perioadă iar aceste trei protocoale care au fost încheiate ne vor permite să punem pentru finanțare tot atâtea proiecte europene pe Axa de regenerare urbană, axă care nu finațează modernizarea unuor parcuri existente ci doar transformarea unor zone degradate în zone verzi și aceste protocoale ne creează condiții de eligibilitate și vreau să le mulțumesc încă o dată pentru colaborare.

 

Dacă mai sunt discuții?  Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a unui imobil, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes local

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 24

Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind reglementarea situației juridice a terenului, proprietate a Parohiei Ortodoxe Ioșia Nord, din municipiul Oradea - strada Alexandru Cazaban nr. 37, necesar implementării proiectului - Amenajarea zonei pietonale din str. Alexandru Cazaban, "Piațeta Ioșia".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

 

Cap. V. DMPFI

 

Materialul nr. 12

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 3 din HCL nr. 488/22 iunie 2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Gimnaziale Dacia din municipiul Oradea" cod SMIS 115132.

 

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 18

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL nr.77/2018 - privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: "Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte Brancoveanu 5A, P63,Q1/II, C4 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea'.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 23

Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii de selecție a administratorului infrastructurii de sprijin antreprenorial, incubatorul de afaceri "Cresc Oradea Mare".

 

Discuții dacă sunt?

 

Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

             Dau cuvântul doamnei consilier Kirei Melinda

 

             d-na Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

 

Grupul UDMR se va abtine de la votarea acestui material pentru ca nu-l putem citi de pe site-ul primariei.

 

Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

             Dau cuvântul domnului Moș Marius

 

Mos Marius - director D.M.P.F.I.

 

Buna ziua,

Dintr-o eroare materială a fost postat un alt material. Aprobarea acestui material este o condiție esențială pentru a putea continua demersurile în vederea depunerii cererii de finanțare.

 

Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

             Dau cuvântul domnului Sabău Liviu

 

             d-nul Sabau Liviu - consilier local al municipiului Oradea

 

Domnul Moș ne-a explicat în sedința pe comisii despre ce este vorba în material, despre utilitatea și graba cu care trebuie votat pentru a se încadra în termen. Vom vota acest material.

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19

Împotrivă?

Abțineri? 4

 

Cap. VI. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

Materialul nr. 13

Proiect de hotărâre privind susținerea organizării "Zilei Mondiale de Constientizare a Autismului".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

 Dacă la diverse, sunt discuții?

 

Dl Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Sedinta ordinara va avea loc in 26 aprilie2018.

Ințeleg de Direcția management proiecte cu finanțare internațională la începutul lunii mai va trebui să mai facem o ședință extraordinară pentru a respecta niște termene pentru niște proiecte depuse cel mai probabil la sfârșitul primei săptămâni sau la începutul celei de-a doua.

 

A doua chestiune, este de principiu, foarte deschis vă spun. În această perioadă sunt niște termene pentru a depune proiecte care ar putea fi finanțate din fonduri europene, veți primi materiale uneori pe ultima sută de metri, pentru că vedeți că ședințele sunt din două în două săptămâni, pentru a depune aceste maeriale trebuie să forțăm lucrurile, nu avem altă posibilitate. Vom avea mai multe materiale care vor avea anumite probleme de proprietate, așa cum ați văzut și astăzi ca să putem depune proiectul de finanțare pentru reabilitarea malului stâng a Crișului Repede, a trebuit să cumpărăm o proprietate care am gasit-o pe Criș, nu ne-am gândit că va fi o proprietate chiar pe maulul Crișului, vom avea tot felul de probleme de patrimoniu, de reglări, lucruri de genul acesta. Apoi, studii de fezabilitate care trebuie aprobate și alte elemente care țin de asigurarea cofinanțării sau raportului cu alte instituții. Rugămintea mea este să susțineți aceste material. De ce? Pentru că ele ne creează baza pentru a depune proiectele. Sper ca toate aceste proiecte să fie câștigate sau ceea mai mare parte dintre ele, este o oportunitate pe care nu o mai putem întâlni în perioada următoare. Dacă până la finalul lunii mai nu reușim să depunem toate aceste proiecte, orașul Oradea va pierde aceste investiții cu care nu se mai întâlnește, decât propbabil în 2022, 2023, când va începe noua periaodă de finanțare care cine știe în ce măsura va asigura finanțări pentru municipii sau cum va hotărî atunci guvernul româniei și comisia europeană prin protocoalele care se vor încheia. Indiferent dacă unora vi se par că aceste proiecte sunt prioritare sau nu, sigur și noi ne-am dori să primim fonduri europene pentru reabilitarea carosabilului, de ex., care datorită unor lucrări în cascadă nu arată bine , dar nu avem Axe de finanțare pentru astfel de proiecte, trebuie să asigurăm reabilitarea din bugetele locale și atunci întocmim proiecte pentru ceea ce se finanțează: spații pietonale, eficiență energetică, spații verzi, regenerararea unor spații care sunt grav degradate și aceasta este logica acestor proiecte astfel noi în calitate de executiv și dvs. în calitate de legislativ să facem tot ceea ce ține de noi să depunem aceste proiecte. Ca domnul Moș să poată depune proiectul care are ca efect și reabilitarea unei clădiri care nu este într-o stare foarte bună dacă se câștigă proiectul înnafară de partea de incubator trebuie să urmăm niște proceduri prealabile, pe care dacă nu le facem lucrurile nu o să iasă bine. Vă mulțumesc pentru înțelegere.

 

Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

             Dau cuvântul domnului Kis Gabor

 

             d-nul Kis Gabor -  consilier local al municipiului Oradea

 

Cred că am fost constructivi la această ședință de consiliu local. Aș vrea să întreb care este valoarea totală a proiectelor care vor fi depuse în total, nu pe Axe, respectiv care este cota parte a consiliului local cu care trebuie să venim ca și cofinanțare.

 

Dl Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Dacă aș ști v-aș răspunde exact. În mod cert în acest exercițiu financiar ar urma să depunem proiecte de cel puțin 150 mil. Eur., iar în funcție de proiectele care ar urma să fie declarate câștigătoare, în funcție de deciziile care se vor lua, cât la 100% din proiectul depus va fi cheltuială eligibilă sau cheltuială neeligibilă și ce  Din experiența pe care noi am avut-o cota de finanțare poate să ajungă la 20% în medie, unele proiecte sunt cu cotă de finanțare 50% altele cu 5%, dar inevitabil ai nevoie de expropieri, de anumite cheltuieli neeligibile, de anumite lucrări coletarale care trebuie făcute dar care nu intră în finanțare, reabilităm de exemplu teren degradat în zona cartierului Veteranilor în zona blocurilor ANL dar nu putem face un parc acolo dacă străzile adiacente nu vor fi asfaltate, este o fractură logică, inevitabil trebuie să asfaltăm și străzile cel puțin cele care sunt în jurul parcului și vor fi niște cheltuieli suplimentare, sau avem o axă care finanțează străzicare duc către zone marginalizate și intră în această finanțare trei străzi. În logica domnului Ghitea, care este o logică corectă, dacă tot ne apucăm să facem trei străzi hai să le facem și pe cele trei-patru străzi, nu poți să le explici oamenilor de ce ai făcut doar strada vecină și atunci apar aceste cheltuieli. Din punctul nostru de vedere la sfârșitul acestui an vom avea un tablou exact a acestor finanșări pe care municipiul Oradea le va putea accesa în această perioadă de finanțare și atunci vom avea date mai exacte, avem tot felul de rectificări de buget lună de lună pentru că trebuie să ne mutăm în funcție de realitățile care apar. Estimez bugete de investiții care să se ridice la apox. 200 mil. Eur. Dintre care cel puțin 150 mil. Eur. Finanțări europene și 20% cota noastră de finanțare, luați aceste cifre cu aproximație.

 

 

Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

             Dau cuvântul doamnei Kirei Melinda

 

d-na Kirei Melinda -  consilier local al municipiului Oradea

 

Grupul UDMR nu are nimic împotrivă dacă primim proiecte, dar măcar să le putem avea în vedere. Legat de amenajarea spațiilor, avem o rugăminte să ne puneți la dispoziție imaginile, cum vor arăta aceste piațete, să nu ne imaginăm cele 200 pagini scrise corect, nu mă leg de asta. În presă apar aceste imagini, dar numai o parte pe care noi nu le putem nici mări, nici întoarce, să vedem și noi cum vor arăta aceste piațete.

 

Dl Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Toate proiectele pe care le-am primit și la care am avut niște imagini care pot fi mai ușor vizualizate au fost prezentate la conferințele de presă dinaintea ședinței de consiliu local, sunt niște date publice, accesibile pe site-ul primăriei. Din punctul meu de vedere la solicitarea consilierilor atunci când în comisie se discută, nu văd nici un motiv să nu poată fi arătate, nu pot fi modificări majore față de ceea ce arată studiul de fezabilitate, sigur la anumite elemente la proiectare se mai poate schimba câte ceva dar nu lucruri fundamentale pentru că altfel nu s-ar respecta de tema de finanțare. Ele sunt în dosare, dacă solicitați instituției arhitectului șef sau zonei metropolitane, nu există nici un secret în jurul acestor imagini.

 

Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

             Dau cuvântul doamnei Peto Dalma

 

d-na Peto Dalma -  consilier local al municipiului Oradea

 

Am mai cerut personal și vă solicit și acum în plen să efectuați investiții și în cartierul Episcopia.

 

Dl Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

O dată cu realizarea centurii episcopia, a legăturii dintre strada Bihorului și girația de la Real Episcopia toate străzile din partea dreaptă, a străzii Matei Corvin vor fi asfaltate cu toate sistemele de utilități rezolvate inclusiv racordarea acestor străzi către noua stradă care va fi creată. Prin urmare în etapa a II-a, după ce vor începe lucrările la partea de centură, prelungirea drumului expres practic, urmează să fie demarate procedurile pentru întocmirea studiilor de fezabilitate și probabil anul viitor sau în anul 2020 vor intra și aceste străzi în lucru, o logică tehnică a acestor acțiuni dublat de faptul că pe aceste străzi și nu numai, trebuie făcute lucrări de către Compania de Apă, care le are finanțate din programul Infrastrucutură Mare care vor începe anul viitor. Nu avem cum să asfaltăm o stradă care nu are toată infrastrucutura subterană rezolvată pentru că am arunca banii orașului pe geam, deci pe final de an 2019 început de an 2020 toate străzile din carterul Episcopia din dreapta vorbesc, ar urma să fie cuprinse în lucrări și probabil că în final de 2020 indiferent de cine va fi la primărie va fi o situație mai bună.

 

Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Mulțumesc. Declar ședința închisă.

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                         SECRETAR AL MUNICIPIULUI ORADEA,

    Filimon Teofil Laviniu                                                                       Ionel Vila        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

         Gyori Natalia                                

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 12 aprilie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator