Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 12 martie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Vineri , 23 Martie 2018, 12:22

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat azi  12 martie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat azi  12 martie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat azi  12 martie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  12 martie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel,d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Peto Dalma Csilla, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Maci Mihai, d-nul Marinău Florin,d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius, d-l. Mohan Aurel, d-na Peto Dalma Csilla, d-na Kirei Melinda, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia.

 

Lipsește motivat d-l consilier, Kis Gabor-Ferenc.

 

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-na. Buruiană Antonina - Arhitect Șef, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora- Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian - director D.P.I., d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

            Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 12 martie 2018 a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea.

Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, lipseste motivat, d-l Kis Gabor-Ferenc. În aceste condiții ședința noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâri în condițiile legii.

 

Dau cuvântul președintelui de ședință, domnului Filimon Teofil Laviniu.

 

Poftiți domnule președinte!

 

D-nul Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Da, mulțumesc.

Bună ziua!

 

Să începem ședința cu aprobarea Borderoului, așa cum a fost întocmit.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

-           

Materialul nr. 1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018.

 

Discuțiidacăsunt?

-          Cine este pentru? 21

-          Împotrivă?

-          Abțineri? 5

 

 

Cap. I. DIRECȚIA TEHNICĂ

 

Materialul nr. 2

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru PASAJ RUTIER SUBTERAN PE SUB B-DUL GENERAL  GHEORGHE MAGHERU INTRE  ALEEA  STRANDULUI  SI  PARCUL TRAIAN varianta V1 recomandată de proiectant.

 

Discuții dacă sunt?

 

D-nul Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Dau cuvântul d-lui consilier Sabău Popa Liviu

 

Sabău Popa Liviu - consilier local al municipiului Oradea

 

Mulțumesc, domnule președinte. Grupul consilierilor locali PSD se va abtine de la acest material, deoarece ca și oportunitate considerăm că există alte proiecte mai importante pentru Oradea, nu stăm încă foarte bine nici cu școlile, nici cu investițiile în spitale astfel încât să reprezinte acestea o prioritate, vorbesc și pentru materialul 3 și pentru materialul 4. De asemenea, până în momentul de față nu am văzut nici un studiu de trafic pe baza cărora s-au realizat aceste propuneri și de soluții tehnice. Al treilea motiv ar fi, că suntem îngrijorați să nu pățim ca și cu parcarea pe care o vedem aici lângă noi, am aflat că Crișul trece pe lângă și nu cumva să aflăm că Crișul e destul de aproape și să ne trezim că stăm vreo trei ani în mijlocul orașului cu o groapă. Mulțumesc.

 

Alte discuții, dacă mai sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri? 8

 

Matarialul nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru Reabilitare și lărgire pod Dacia varianta V1 recomandată de proiectant.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri? 8

 

Materialul nr. 4

 

Proiect de hotărâre pivind aprobarea achiziţiei publice a serviciului de verificare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrări de „Construire, modernizare, reabilitare străzi, amenajare căi de acces rutier, amenajare spații de parcare, amenajare parcuri, construire, reabilitare pasaje, poduri, pasarele, lucrări pentru siguranţa circulaţiei, inclusiv utilitățile aferente acolo unde este cazul şi trafic rutier necesare a se realiza în municipiul Oradea" Acord cadru pe 3 ani.

 

Discuții dacă sunt?

 

D-nul Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Dau cuvântul d-nei consilier Kirei Melinda

 

Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

 

Domnule președinte de ședință, stimați colegi,

Imi cer scuze pentru că o să justific amănunțit dar nu vrem altceva decât respectarea legii. În HCL 93 din 15 februarie 2018 la art. 8 se prevede că ordonotarul de credite are obligația elaborării programului anual de achiziții publice al autorităților contractante și publicarea acestuia pe site-ul primăriei. Această prevedere corectă din hotărârea noastră se fundamentează pe prevederile normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, unde la art. 2 alin. 3 lit. b si d se stipulează că atribuția autorității contractante este elaborarea strategiei de contractare și a programului aunual al achizițiilor publice precum și îndeplinirea obilgațiilor legale referitoare la publicitatea acestora. Până la această oră nu am găsit pe site-ul municipiului Oradea, autoritatea contractantă în domeniu, sau programul anual de achiziții publice pe 2018. În ceea ce privește raportul de specialitate și proiectul de hotărâre propuse aprobării noastre, acestea sunt incomplete, nu respectă prevederile legii 98/2016, unde la art. 115 alin. 2 se stipulează în cadrul atribuirii acordului cadru, autoritatea contractantă stabilește prin documentele achiziției, că acordul cadru se încheie cu una din următoarele modalități: cu un singur operator economic sau cu mai mulți operatori economici. Până acum am făcut observații de formă ușor de corectat, acum aș trece la probleme de fond. Pe site-ul primăriei am verificat acordurile cadru încheiate în 2015 cu durată pe 3 ani deci care expiră anul acesta. Am găsit 4 dar la nici unul nu apar anexele cu prețuri, cantități etc., anexe menționate în contracte. Mai mult în anul 2015, deoarece am avut timp pentru verificarea unui singur an am găsit contracte înafara contractelor cadru dar cu obiect similar cu acordul cadru. Cum am înțeles si la ședința pe comisii acestea se cer a fi verificate. Departe de mine să insinuez că prin aceste contracte se scurg bani publici, dar consider să se impună după 3 ani o analiză cost beneficiu ale acestora. Nu este greu de întocmit un inventar cu aceste contracte, contracte cadru subsecvente, valoarea acestora în paralel, contractele încheiate înafara acordurilor cadru dar care au obiect de activitate similar. Să se demonstreze negru pe alb avantajele acestui acord cadru. În concluzie în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 art. 36 alin 6 pct. 39 c, solicit o analiză cost beneficiu al execuției contractelor cadru încheiate între 2015 și până în prezent, propunem amânare votului asupra proiectului de hotărâre până vom vedea rezultatele analizei și va fi completat raportul de specialitate și proiectul de hotărâre cu cele semnalate.

 

 

Birta Florin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Ideea este că dvs. puteți insinua ce doriți, este clar că aceste contracte au fost verificate atât în momentul publicării lor pe SEAP de către ANRMAP, atât din 2015 până în prezent de către Curtea de Conturi și celelalte instituții abilitate să controleze aceste contracte și nu s-a găsit nici o neregularitate. De aceea, noi vom continua să avem aceste contracte cadru care cel puțin din punct de vedere tehnic și din punct de vedere al rapidității ne ajută să implementăm proiecte noi. Referitor la pct. 2 și pct. 3, pasajul subteran de la Magheru și lărgirea podului Dacia. Poate dvs. nu o considerați o prioritate dar noi încercăm, aceste proiecte să le finanțăm pe proiecte europene, fondurile europene sunt pe o axă, fondurile europene pentru drumuri, poduri etc. sunt pe o altă axă. Cu siguranță vom lua bani și pentru școli pentru reabilitare, dar cu siguranță dorim să accesăm fonduri și pentru infrastructură, care pentru noi este foarte important chiar dacă pentru dumneavoastră nu este o prioritate în acest moment. Vă mulțumesc.

 

 

 

Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

Stimate domnule veceprimar, eu nu am vrut să insinuez nimic, nu am zis ca aceste contracte cadru nu sunt legale. Eu am zis, în momentul în care în ședință pe comisii a fost întrebat, când noi încheiem un contract pentru un tip de lucrări, aceste servicii sunt prestate și de către cel care efectuează aceste lucrări, se preferă să fie verificate și de către noi. Noi am cerut, ...acest contract cadru a fost încheiat acum pe o perioada de trei ani, să se poată ști că aceste neregularități au fost verificate și eventualizate și că din acest contract cadru să rezulte că noi nu am făcut ceva nelegal. Noi vrem să scrie, acestea sunt sumele și pe ce s-au dus banii respectivi.

 

Sabău Popa Liviu - consilier local al municipiului Oradea

 

Cred că domnul viceprimar nu m-a înțeles destul de bine. Nu am spus că aceste proiecte nu sunt o prioritate și pentru noi dar considerăm că sunt alte lucruri de făcut pentru infrastructură mult mai mici și mult mai ușor de rezolvat, vă dau un exemplu canalizarea de la magazinul Crișul care la fiecare ploaie se inundă și iese afară și blochează tot ceea ce e trafic de pe Loius Pasteur în jos și îngreunează traficul cu minute bune. E un lucru simplu care se poate rezolva mult mai ușor și cu bani mai puțini. Mulțumesc.

 

Birta Florin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Eu vreau doar să vă sugerez să mai studiați axele de finanțare și ce lucrări se pot face pe ele. Mulțumesc.

 

D-nul Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Supunem la vot propunerea d-nei consilier Kirei Melinda.

 

Cine este pentru? 8

Împotrivă?

Abțineri? 18

 

D-nul Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri? 8

 

Materialul nr. 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie "Extinderea rețelei de canalizare menajeră pe strada Zlatnei (tronsonul cuprins între str. Horea și str. Mediașului)"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 20

Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie "Stație de pompare ape pluviale calea Bihorului în zona Depou CFR".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 28

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "Inlocuire rețea apă și branșamente aferente pentru strada Renașterii, tronson cuprins între strada Nicolae Beldiceanu și strada Albinelor, municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Cap. II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

Materialul nr.5

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației din partea dlui Muțiu Nichita -Traian constând în infrastructură de canalizare realizată pe strada Eva Heyman nr. 2

 

Discuții? Dacă nu, supun la votmaterialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano - Catolică pentru clădirile  situate în Oradea, str. Ion Creangă, nr. 2,și Șirul Canonicilor nr.15,21,23,25.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 8

Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Termoficare Oradea S.A.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 21

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

Materialul nr. 9

Proiect de hotărâre privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2018 a SC VANDANA COM S.R.L.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Matarialul nr. 10

Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2018 societății comerciale DORULET COMIMPEX SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 11

Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2018 societății comerciale WEST FRUTA SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 12

Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2018 societății comerciale LECHPOL ELECTRONIC SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 13

Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2018 societății comerciale DEDEMAN SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014.

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 14

Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ Colegiului Național "Emanuil Gojdu" pentru menținerea denumirii de Colegiu Național.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 18

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 972/2017 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

 

Materialul nr. 21

Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1. lit. a, pct. 8 din HCL 978/2017 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2018.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 22

Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1416 din 21.12.2017, pentru majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, str. Ciprian Porumbescu nr. 5, ca urmare a afectării imobilului de lucrări de utilitate publică

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru?unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 23

Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1434 din 21.12.2017 privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, str. Plevnei nr. 15, ca urmare a afectării imobilului de lucrări de utilitate publică.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 24

 

Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1250 din 21.12.2018 privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, str. Principatele Unite nr. 40, ca urmare a afectării imobilului de lucrări de utilitate publică.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru?unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Cap. III. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

 

Materialul nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - de Urbanizare (Masterplan) pentru dezvoltarea unor activități economice tertiare zona str. Ciheiului; PUZ pentru subzona 1 din masterplan; nr. cad 198221, 198220, 198222, 198223, 178645, 178646 - Oradea - Construire centru de prelucrare alune, nr. cad 198221 - Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 17

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etajare și mansardare locuință Parc I.C. Brătianu nr. 2, nr. cad. 176185 Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

 

Cap. IV. DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR

 

Materialul nr. 15

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 4.482 mp, reprezentând teren - proprietate publică a municipiului Oradea, cu destinaţia „drum public", strada Tudor Vladimirescu, tronson cuprins între podul Sf. Ladislau și zona Bancpost.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 16

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafețele de 2.005 mp, 3.223 mp, 12.230 mp şi 13.760 mp, reprezentând terenuri publice, proprietate a municipiului Oradea, având destinaţia "drum public" și spații verzi aferente străzilor Nicolae Firu, Gen. Eremia Grigorescu, Radu Enescu și Coriolan Pop.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 25

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafețele de 5.718 mp și 9.412 mp, reprezentând terenuri, situate în apropierea Pasajului suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 26

Proiect de hotărâre pentru radierea dreptului de administrare notat în CF 200834 - Oradea, în favoarea Ministerului Transporturilor asupra terenului, în suprafață de 493 mp, proprietate publică a municipiului Oradea, situat în zona străzii Ciheiului.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 27

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliul Local nr. 56 din 2017, privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică  „Realizarea legăturii pe cele trei direcții a liniilor de tramvai în intersecția între străzile Primăriei - Decebal Calea Aradului și extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Făgărașului - str. Atelierelor (cu acces depou OTL) și legătura pe toate direcțiile cu str. D. Cantemir" - Tronson 1 în sensul actualizării proprietarilor imobilelor expropriate și a nr. cadastral al imobilului de la poz. 2 și 3.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

Cap. V. D.M.P.F.I.

 

Materialul nr. 29

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: "Construirea unui Centru de zi pentru copiii proveniti din comunitati marginalizate în Municipiul Oradea".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 30

Proiect de hotărâre Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 130; Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 604; Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 820; Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 849."

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 31

Proiect de hotărâre Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: "Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare PT 136".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri

Diverse

 

 

 

Birta Florin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Vreau să vă mulțumesc pentru votul de azi și vreau să vă anunț că ședința ordinară aferentă lunii martie va avea loc, după cutuma stabilită, în ultima joi din lună, asta înseamnă 29 martie.

 

Peto Dalma Csilla - consilier al municipiului Oradea

 

În legătură cu proiectul municipalității bugetare participative aș avea o întrebare, deoarece din descrierea procedurii nu rezultă cu claritate circumstanțele exacte ale etapei III, care a început de azi, vă rugăm să ne informați despre modalitatea de organizare, data, locul și ora întâlnirilor. Vă mulțumesc.

 

Birta Florin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Veți fi informați în cursul zilei de mâine, vom stabili locațiile unde vom avea loc aceste întâlniri și se va da un comunicat de presă în care vor fi înstiințați toți cetățenii care vor dori să participe la aceste întâlniri.

 

Chiană Laurențiu Alin - consilier al municipiului Oradea

 

La data de 1 Martie la Gala Voluntarilor s-a inițiat proiectul, ghișeul voluntarului care promovează voluntariatul în comunitate. Voluntariatul nu are culoare politică, rog și colegii de la celelalte partide și nu numai și presa, care n-a fost prezentă la aceea gală, să promovați această platformă, întrucât comunitatea orădeană va avea de câștigat. Banii din sponsorizarea firmelor orădene  e bine să rămână la asociațiile și organizațiile non profit din Oradea și aici se vor desfășura evenimentele de care are nevoie comunitatea. Eu vreau să mulțumesc colegilor care m-au ajutat în finalizarea proiectului și a domnului viceprimar, Florin Birta pentru implicarea directă în acest proiect și domnului secretar. Vă mulțumesc.

 

 

Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Dacă mai sunt si alte discuții? Dacă nu vă doresc o după amiază plăcută.

 

Mulțumesc. Declar ședința închisă.

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                         SECRETAR AL MUNICIPIULUI ORADEA,

Filimon Teofil Laviniu                                                                          Ionel Vila          

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

         Gyori Natalia                                

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 12 martie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator