Trimite unui prieten

PROCES VERBAL incheiat azi 12 septembrie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Marti , 19 Septembrie 2017, 12:00

Exportă PDF - PROCES VERBAL incheiat azi 12 septembrie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL incheiat azi 12 septembrie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL incheiat azi 12 septembrie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  12 septembrie 2017 cu ocazia şedinţei extrraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Peto Dalma Csilla, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Maci Mihai, d-nul Marinău Florin,d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius, d-l. Mohan Aurel, d-na Peto Dalma Csilla, d-na Kirei Melinda

 

Lipsesc motivat următorii consilieri: și d-na Kecse Gabriela și d-na. Fonoage Corina-Lavinia-Silvia.

 

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-na. Buruiană Antonina - Arhitect Șef, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora- Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

            Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 12 septembrie 2017 a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea.

Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 25 lipsesc motivaţi : d-na Kecse Gabriela și d-na. Fonoage Corina-Lavinia-Silvia.

 În aceste condiții ședința noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâri în condițiile legii.

 

Dau cuvântul președintelui de ședință, domnului Revnic Adrian.

Poftiți domnule președinte!

 

D-nul Revnic Adrian - președinte de ședință

 

Da, mulțumesc.

Bună ziua!

Să începem ședința cu aprobarea Borderoului, așa cum a fost întocmit, cu mențiunea că materialul cu nr. 1 se retrage!

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Mulțumesc.

 

 

 

 

Cap. II. DIRECȚIA TEHNICĂ

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării procedurilor legale pentru achiziția publică a lucrărilor de întreținere, reparații, amenajări  străzi, poduri și trafic rutier în municipiul Oradea, pentru o perioadă de 4 ani, prin încheierea a două Acorduri Cadru.

 

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? 20

Împotrivă? 5

Abțineri?

 

Cap. III. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 20

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre privind luarea de măsuri în vederea descentralizării bugetare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre privind privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru" în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 12 septembrie 2017 (prima convocare) şi în data de 13 septembrie 2017 (a doua convocare).

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 17

Împotrivă? 5

Abțineri? 3

 

Pct. 6. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate în urma implementării proiectului „Modificarea proiectului de reabilitare a rețelei termice de pe str. V. Alecsandri PT 701 și 702 cu module termice pentru fiecare imobil".

 

 

 

Cine este pentru? 20

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

 

Cap. IV. D.M.P.F.I.

 

Pct. 7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea participării în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprie aferentă Municipiului Oradea pentru "Proiectul integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

d-l Revnic Adrian - președinte de ședință

 

Dacă la diverse mai sunt și alte discutii? Dacă nu declar inchisă ședința. Multumesc.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                                            SECRETAR,

        Revnic Adrian                                                                                            Ionel Vila      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Intocmit,

               Gyori Natalia                        

 

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL incheiat azi 12 septembrie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator