Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 15 februarie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Luni , 21 Mai 2018, 12:34

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat azi  15 februarie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat azi  15 februarie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat azi  15 februarie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi  15 februarie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Kis Gabor-Ferenc, d-l. Maci Mihai, d-l. Marinău Florin, d-l Mălan Mircea, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l. Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius, d-l. Mohan Aurel, d-na Peto Dalma Csilla, d-na Kirei Melinda.

Lipsesc motivat d-na consilier Fonoage Corina și d-na consilier Kecse Gabriela.

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-na. Buruiană Antonina - Arhitect Șef, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora- Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian - director D.P.I., d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

D-nul Vila Ionel - secretar

Doamnelor și domnilor consilieri!

Ședința ordinară aferentă lunii februarie a fost convocată pentru astăzi 15 februarie 2018.

Din totalul de 27 de consilieri locali aleși în funcție sunt prezenți 25. Lispsesc motivați doamna Fonoage Corina și doamna Kecse Gabriela.

 Dați-mi voie, înainte de a intra în Ordinea de zi să supun atenției dvs. înspre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local din data de 29 ianuarie 2018, proces - verbal care a fost supus publicității la Conpartimentul de Specialitate al Consiliului Local. și v-aș propune să îl votăm:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

 

În aceste condiții ședința noastră este legal constituită. Se pot adopta hotărâri cu majotitate calificată și cu 18 voturi.

-          Poftiți domnule președinte!

-          Aveți cuvântul!

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

            Mulțumesc domnule secretar!

Bună ziua tuturor!

Înainte de a începe ședința supun la vot Borderoul care a fost discutat în Comisiile de specialitate!

D-na Kirei!

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Mulțumesc.

Grupul UDMR propune scoaterea de pe Borderoul zilei a proiectelor de hotărâri cu nr. 12, 13, 14 și 15, referitoare la donațiile imobiliare cu destinația ,,drum public,,, pe baza Sentinței judecătorești definitive nr. 277 din 2018, din data de 26 ianuarie 2018, sentință care admite că donațiile cu destinația ,,drum public,, ca și condiție pentru autorizația de construcție este ilegal. Sentința mai sus menționată este erga omnes - fără excepție, valabil pentru toată lumea.

Referitor la declarația domnului primar din cadrul ședinței Consiliului Local din data de 30 august 2016, domnul primar a spus: ,, pe de altă parte rog Instituția Arhitectului Șef să-i informeze pe cei care nu-și pot construi case pentru că nu s-a votat predarea amplasamentului căror grupuri de consilieri li se datorează această situație astfel încît să știe cui să se adreseze pentru că poate data viitoare materialele vor reuși să treacă.,, Referitor la acestea să se adreseze acelor persoane dacă au fost înștiințate cu încă o informare în care să spună că cei care n-au votat au avut dreptate!

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Dau cuvântul domnului primar are cuvântul!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Stimați consilieri!

Există un act de voință a acestor persoane care au propus donațiile, vă rog să mențineți aceste materiale pe Ordinea de zi și vă rog să le și votați în așa fel încât oamenii să își poată construi case și să meargă mai departe!

Refuzându-le donațiile le-am bloca construcția casei! Cei care se consideră a fi forțați pot uza de sentința judecătorească sau de alte sentințe! Ne pot acționa în instanță în așa fel încât să nu fie sub nici o formă prejudiciați, eventual de către Primărie.

Vă mulțumesc!

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

Supun la vot propunerea doamnei Kirei!

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

8 VOTURI PENTRU

17 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

-          Supun la vot Borderoul așa cum a fost prezentat?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

17 VOTURI PENTRU

8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2018

-          Discuții dacă sunt?

Doamna Kirei.

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Mulțumesc.

Domnule Primar! Stimaţi colegi!

            Mă văd obligată să repet constatarea de anul trecut. Ar fi fost mai profesionist, mai indicat dacă înaintea dezbaterii proiectului de buget pe 2018 să fi luat la cunoştinţă o analiză aprofundată a execuţiei bugetului pe 2017. O analiză temeinică să ştim ce se ascunde în spatele cifrelor seci. Altfel încerc să trag cu concluzii, că probabil nu se doreşte să fim noi consilierii bine informaţi.

            Să trec acum la proiectul de buget pe 2018. Am spus şi cu ocazia dezbaterii publice, acest proiect nu respectă prevederile legale. În Legea 350/2006, modificată prin Legea 266 din 20 decembrie 2017, la articolul 28 aliniatul (1) se prevede, citez:

„    (1) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităţilor de tineret."

Propun alocarea sumei de 100.000 lei în acest scop. Să lăsăm tinerii să vine cu idei cum ar putea ei sărbătorii centenarul. Neacordarea fondurilor pentru ONG-uri este la latitudinea Consiliului Local, dar alocarea fondurilor pentru tineret este definit prin lege, adică obligatorie.

Trebuie să scot în evidenţă şi un aspect pozitiv. Spre deosebire de anii anteriori, acum în urma observaţiilor mele din anul trecut, se propune un Fond de rezervă de 1.010.000 lei. Foarte bine. Singura întrebare la care nu am primit încă răspuns, cum s-a acordat în 2017 acele ajutoare primăriilor, atât timp cât legea prevede că se poate acorda doar din fondul de rezervă, unde erau prevăzuţi doar 500.000 lei.  În cursul anului  2017 s-a introdus o poziţie nouă „transferuri calamităţi uat-uri", care însă în bugetul aprobat pe 2017 nu a existat şi nici nu s-a alimentat în cursul anului fondul de rezervă să ajungă la 807.000 lei, din care să alimenteze fondurile pentru „Transferurui calamităţi uat-uri".

O curiozitate. În cei trei ani anteriori s-au realizat venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Oradea în medie de 6.000.000 lei pe an. La bugetul propus spre dezbatere nu aparea la această poziţie nici un leu.(...) Mi-am pus întrebarea aţi vândut tot, sau vă gândiţi că aici este o rezervă care în cursul anului se poate mobiliza, dar nu e bine să-o trecem acum, să nu diminuăm acel minus de 31% la venituri, cu care încercaţi să justificaţi majorarea taxelor şi impozitelor. Am făcut aceste observaţii, ca peste un an să putem verifica cine a avut dreptate.

Consilierii UDMR vor vota proiectul de buget doar dacă se respectă prevederile legale privind fondul destinat activităţii de tineret.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Alte discuții?

Domnul Sabău!

 

D-nul Sabău Popa Liviu - consilier

Mulțumesc frumos.

Grupul consilierilor PSD din păcate nu va vota proiectul de buget pentru că nici ieri la ora comisiilor nu am primit materialul privind bugetul, fiind încărcat doar în cursul zilei de ieri după masă și neavând timpul necesar să facem o analiză serioasă pe buget!

Mulțumesc.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Dau cuvântul domnului primar!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Doamna consilier a ridicat mai multe probleme, o să încerc să răspund la câte pot atinge! Și îi răspund și indirect domnului consilier.

Consiliul Local are materialul de buget care afost anunțat în termenul legal, a fost postat pentru dezbatere publică în termenul legal, s-a organizat dezbaterea publică în termenul legal, am făcut o conferință de presă încă o dată ieri pentru a prezenta liniile mari ale bugetului și este adevărat că ieri la primele două comisii nu s-au prezentat toate anexele, toate detaliile la buget, dar a-ți avut toate aceste materiale și la ora 14 din câte îmi spune domnul Eduard Florea materialul a fost postat în detaliu, așa cum este astăzi! Iar, astăzi a fost încă o dată prezentat în comisiile care n-au fost organizate ieri.  

Mă gândesc doamna Kirei că în felul acesta, acest discurs era bine să îl țineți la Consiliul Județean, având în vedere că și acolo s-a procedat la fel, adică s-a ținut dezbatere publică, s-a făcut conferință de presă pe buget, adică nu s-a făcut nimic! Mie nu îmi place limbajul acesta dual, în care într-o parte ținem lecții de transparență și de dezbateri - și exact în cealaltă parte mă gândesc că pe domnul președinte Pasztor totuși îl cunoașteți, nu?! - îi puteți spune exact aceste lucruri, pentru că la Consiliul Județean se potrivește exact ceea ce spuneți dumneavoastră!

În ceea ce privește celelalte aspecte pe care le-ați ridicat! Nu există nici o intervenție în buget legată de a măslui anumite cifre așa cum a-ți sugerat! Asta vă asigur! Ce am încercat ca toate prevederile care sunt trecute să rezolve problemele municipiului Oradea, pe de o parte ținând cont de faptul că e o presiune mare pe investiții pentru că trebuie să le dăm drumul în așa fel încât să putem accesa fondrui europene, pe de altă parte bugetele locale nu ne permit să acoperim, de aceea sunt multe sume mici alocate pe aceste proiecte, în condițiile în care veniturile noastre au fost mai mici, în condițiile în care avem cheltuieli suplimentare legate de cofinanțarea proiectelor europene și legate de evenimentele privind centenarul!

Faptul că afirmați că s-au vîndut toate spațiile! Dacă s-au vândut în acești 27 de ani, a-ți participat prin grupul UDMR care a fost în guvernare foarte mulți ani de zile la toate vânzările de spații! Întrebații pe vechii consilieri și o să vă explice cum s-au vândut spațiile! Noi, nu am vândut decât ceea ce era disponibil și care nu prezenta un interes public! Dar nu a fost o practică să devalizăm bugetul! Asta, ca să vă răspund la această insinuare care nu mi se pare fair play și nu mi se pare corectă!

În ceea ce privește alocările pe anumite domenii, da, am explicat încă o dată că din păcate neputând să acoperim toate alocările și toate solicitările care ne-au fost adresate, am hotărât să urmăm niște priorități și aceste priorități au fost pe de o parte alocarea banilor pentru a demara proiectele de investiții în vederea accesării suplimentar de fonduri europene și pe de altă parte, pentru că Centenarul Marii Uniri nu e în fiecare an și totuși, mai rar se întâmplă și a prins această generație, acest eveniment, cred că este o chestiune de respect și de normalitate și dacă vă uitați cum am alocat acești bani ...ating toate comunitățile din Oradea să onormăm acest eveniment care în Oradea se va derul pe doi ani de zile. Nu pentru că am hotărât asta noi, ci pentru că asta este istoria!

Da, mă gândesc că dacă sunt anumite ONG-uri, anumite nevoi și văd că sunt depuse aici niște adrese, sunt convins că din cele 700.000 de mii de euro, Consiliul Județean Bihor le-a alocat anul trecut pentru diferite evenimente - stimați colegi de la PSD - 700.000 de mii de euro, mă gândesc că se găsesc 25.000 de mii de euro să se rezolve o problemă sau alta dacă chiar aveți anumite evenimente. În rest, vă asigur că Primăria Oradea, prin Programul de evenimente va cuprinde evenimente pentru toate comunitățile din Oradea, finanțările care le alocăm, atât pentru unități cât și pentru culte vor respecta regula proporționalității, în așa fel încât să nu existe nici un fel de discriminare între etniile din Oradea sau între confesiunile din Oradea. Și anul acesta dacă ve-ți urmări apar toate aceste chestiuni!

Nu mai rețin dacă au fost alte lucruri, nu cred că sunt elemente de ilegalitate în proiectul de buget. Sigur, chestiuni de oportunitate în condițiile în care cred că aproape toți directorii din primărie, nu sunt mulțumiți pentru că față de propunerile inițiale am fost nevoiți să amputăm sumele cu cel puțin 50% la cele mai multe din proiecte sau companiile din Oradea, pentru că suntem în aceeași situație, dar sper că pe parcursul anului, pe măsură ce semnăm contractele pe bani europeni, vom putea, vom avea spații bugetare mai bune care să ne permită să onormăm solicitările care au fost adresate.

Vă mulțumesc pentru înțelegere și cred că a-ți putea să votați bugetul, cei care sigur, doriți să faceți acest lucru.

Mulțumesc.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

            Domnul Kis.

 

            D-nukl Kis Gabor - consilier

            Mulțumesc domnul președinte!

            Eu am vrut să întervin inițial la punctul 28 când vorbeam de evenimente, dar dacă tot a-ți adus aminte programul de evenimente organizat cu APTOR, vă rog frumos să cuprindeți și anul acesta Festum Varadinum fiind evenimentul cultural cel mai vechi din Oradea, de 27 de ani se organizează, cu o sumă zic eu modică, nu 700.000 de mii de euro, ci, noi nu cerem mai mult decât 90-100 de mii de lei, cu promisiunea că drafrul se va depune în termen de 24 de ore. Datorită faptului că este un eveniment susținut și anul trecut de Primărie și acum am primit și draftul și o să depun în câteva minute la secretariat.

Mulțumesc.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Dau cuvântul domnului primar!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Domnule consilier, din câte rețin, parcurgând lista de activități chiar înainte de ședința de Consiliu, am reținut că acest punct este cuprins în programul de activități. E adevărat, nu are o sumă precizată pentru că trebuie să vedem care este bugetul, nu putem trece ... puteți să-l lăsați, vă dați seama că nu avem cum să facem aceste chestiuni pe picior, vom aloca, este prins în lista oficială a manifestărilor, dar în ceea ce privește sumele trebuie să vedem ce este de făcut! ... este prins și există o rezervă de fonduri în finanțarea alocată APTOR-ului care să acopere aceste evenimente.

Pe de altă parte trebuie să fim conștienți de următorul lucru: municipiul Oradea trebuie să finanțeze cu prioritate evenimente care au la rândul lor și cofinanțări asigurate, în parte. Pentru că în felul acesta maximizăm resursele pe care le are municipiul Oradea. Cu cât un eveniment are o cofinanțare mai bună din partea organizatorilor, indiferent cine sunt ei și pentru ce este făcut, cu atât efortul municipalității este mai mic, iar banii economisiți se duc către alte evenimente, pentu comunitățile din Oradea, pentru cultele din Oradea, e o chestiune de principiu.

Dar, cum să vă spun eu, ce nu mi se pare că este corect este să infomați oare cumva alarmaist sau tendențios, pe o parte din organizatori că nu există acest eveniment prins pe lista municipiului. Este în material, este de câteva zile ... aceasta este realitatea!

Suma, vă spun, întrucât nu există o discuție cu organizatorii, vom discuta, vedem ce program de activități doresc să facă, cât costă aceste sume, analizăm și după aceea vom decide acest lucru. Domnul consilier Zatyko se va ocupa de această problemă!   

Vă mulțumesc.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții la materialul nr. 1?

Doamna Kirei.

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Numai un scurt răspuns la domnul primar, eu nu am presupus că am vândut tot, eu am spus: în momentul în care, în ultimii trei ani, în medie, 5 milioane de lei , sunt, adică au fost ca și execuție, de ce s-a prevăzut prima dată 0 lei, acuma că avem printre proiectele de hotărâri deja vânzări ale bunurilor Primăriei, adică municipiului Oradea, apare deja suma aferentă acelor vânzări în tabel. Acesta a fost singurul meu ... de ce să nu se poată prevedea o sumă aproximativ realistică care să presupună municipiul Oradea că s-ar putea să vândă anul acesta.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Dau cuvântul domnului primar!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Eu nu o să mai intervin pe acest buget!

Stimați colegi!

Ca să judecați totuși evaluările pe care le face Direcția Economică, recomandarea mea este să evaluați estimările bugetului local în ultimii ani de zile, realizarea acestor bugete în ultimii ani și o să vedeți că este o corelație între cele două cifre. Pentru că, chiar dacă i-ași cere domnului Florea și doamnei Haș să umfle și să taie anumite lucruri nu o vor face dacă acest lucru ar depăși o limită de bun simț pentru că dacă am trece bugete nerealiste - știți că există o prevedere legală care nu-ți mai pemite acum să le miști în anul următor cum vrei -, prin urmare există un interes din partea noastră să trecem bugetele cât mai real, singurul element care va fi, sper eu,modificat substanțial  este suma pe care o vom atrage din bani europeni. Dar, asta depinde de câte contracte semnăm în momentul în care se evaluează contractele, în rest celelalte date ar trebui să corespundă și la finalul anului cu ceea ce porpunem. De asemenea sunt niște turbulențe în încasările pe care le avem pe impozitul pe venit pentru că încă cei de la Ministerul de Finanțe nu știu foarte clar cum se aplică noile prevederi legate de impozitul pe venit și să sperăm că până la urmă vom avea o abordare unitară în toată țara pentru că nu e foarte clar!

Deci, astea sunt cele două variabile.

Domnul Florea dacă dorește să dea niște explicații o poate face mai bine decât mine!

 

D-nul Florea Eduard - director Direcția Economică

Foarte, foarte scurt.

Potrivit legilor finațelor publice nu se pot prevede în buget decât sumele încasate din vânzări de bunuri. În acest moment sunt încasate 770 de mii care se găsesc în buget. Celelalte sume care le estimăm în acest an le-am prevăzut la o poziție de alte surse. În momentul în care se încasează se reduce de acolo. Așa am procedat în fiecare an.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții la materialul nr. 1?

Dacă nu supun la vot materialul așa cum a fost prezentat:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

17 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ABȚINERE

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

I. ASCO

PUNCTUL NR. 2

Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării sumei de 5000 lei în vederea organizării celei de a șasea ediții a Galei Voluntarilor în domeniul social, eveniment organizat de către Administrația Socială Comunitară Oradea, care va avea loc în data de 01.03.2018, în sala Traian Moșoiu a Primăriei municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

PUNCTUL NR. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor și acordării sumei de 1.131.310 lei cu titlul de contribuție financiară pentru anul 2018.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

3 VOTURI ABȚINERE

22 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 28

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării sumei de 5.300.000 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2018.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

3 VOTURI ABȚINERE

17 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădire şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. ZEMAK - PUB K.F.T. DEBRECEN SUC. ORADEA pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 33

Proiect de hotărâre privind  încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la  infrastructura de alimentare cu apă și canalizare

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

8 VOTURI ABȚINERE

17 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 34

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei din partea  proprietarilor de imobile din strada Constantin Brăiloiu nr. 9 și nr.11 Oradea constând  în infrastructură de alimentare cu apă şi canalizare

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 35

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei constând  în infrastructură de alimentare cu apă şi canalizare realizată pe strada Hack Halasi Gyula nr. 124Y, 126X, 126W, 126Y, 124W, 124Z, 126Z, 122D, 122A, 122C Oradea

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 36

Proiect de hotărâre aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2018.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

8 VOTURI ABȚINERE

17 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 41

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Oradea Transport Local SA pe anul 2018.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

8 VOTURI ABȚINERE

17 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 42

Proiect de hotărâre privind modificarea începând cu 01.03.2018 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de societatea RER VEST SA

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

8 VOTURI ABȚINERE

17 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 43

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a unui activ aflat în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în vederea scoaterii din evidența contabilă.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 44

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli alsocietăţii Compania de Apă Oradea S.A. pentru anul 2018

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

8 VOTURI ABȚINERE

17 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 45

Proiect de hotărâre privind aprobarea Măsurilor de dezvoltare a agendei de evenimente din Municipiul Oradea propuse de Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

3 VOTURI ABȚINERE

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

17 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 46

Proiect de hotărâre privind compensarea partială a redevenței anuale datorată Municipiului Oradea de către societatea Administrația Domeniului Public SA prin transferarea unui activ fix din patrimoniul societății în patrimoniul municipiului  

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 47

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli alsocietăţii Termoficare Oradea S.A. pentru anul 2018

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

8 VOTURI ABȚINERE

17 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 51

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli alsocietăţii Administrația Domeniului Public S.A. pentru anul 2018

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

8 VOTURI ABȚINERE

17 VOTURI PENTRU

 

III. D.P.I.

PUNCTUL NR. 4

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.428 mp,reprezentând teren, situat în mun. Oradea, parte din strada Calea Aradului

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

8 VOTURI ABȚINERE

17 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 5

Proiect de hotărâre pentru darea acordului în vederea transmiterii, din proprietatea publică a municipiului Oradea în proprietatea publică a Statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, prin C.N.A.I.R., a suprafeţe itotale de 102.571mp, reprezentând teren afectat de obiectivele de investiții „Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului" şi „Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 6

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 52.348 mp, reprezentând teren cu nr. cadastral şi înscris în CF 182031 - Oradea, afferent Pasajului suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 7

            Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 166027, situate în municipiul Oradea, str. Eugen Lovinescu (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-nei Neacșu - Sasca Lidia - Cecilia

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 8

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării a două parcele de teren, în suprafață de 250 mp fiecare, identificate cu nr. Cadastrale și înscriseîn CF 169226 și 169227, situate în mun. Oradea, str. Emile Zola (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Poinar Cosmin - Alin

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 9

            Proiect de hotărâre pentruvaprobareavvânzăriivterenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscrisîn CF 167059, situate în mun. Oradea, str. Ion Isaiu (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Toia Dumitru

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 10

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.158 mp, reprezentând teren, ocupat de case de locuit și anexă, situat în mun. Oradea, str. Caporal Mușat nr. 13

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 11

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 998 mp, reprezentând teren ocupat de casă de locuit și anexe gospodărești situate în mun. Oradea, str. Caporal Mușat nr. 23A, respectiv pentru aprobarea vânzării directe a cotei de 700 / 998 mp din acest teren în favoarea solicitanților Bițiș Ana și Bițiș Gheorghe

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 12

Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Bejușca  Ioan şi soția sa, d-na. Bejușca Dorina, referitoare la terenul, în suprafaţă de 37 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200436 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Piatra Craiului nr. 8/A, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt?

 

Poftiți doamna Blaga!

 

            D-na Blaga Mariana - consilier

            Mulțumesc domnule președinte!

Grupul PSD va vota în continuare împotrivă materiale referitoare la ofertele de donație imobiliară cu destinația drum public.

Totodată aș dori să adresez o întrebare doameni Arhitect Șef în legătură cu aspectul dacă sunt condiționate sau nu eliberarea de autorizații de construcții cu această donație imobiliară?

Mulțumesc.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Dau cuvântul domnului primar!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Doamna Buruiană! In primul rând să vă dea un microfon și vă rog să îmi permiteți să răspund o chestiune de principiu.

Trebuie să discutăm deschis aicea stimati colegi! Și cel puțin cât voi fi eu primar voi susține câteva chestiuni legate de consecvență și de măsuri pentru a dezvolta acest oraș. E adevarat că nu este plăcut ca în momentul în care ți-ai cumprăt o parcelă de teren, undeva într- o zonă care este pe jumătate dezvoltată să constați că regulamentul de urbanism îți imoune un anumit aliniament stradal, care nu este identic cu cel pe care tu l-ai vizualizat în momentul în care ți-ai cumpărat amplasamentul, pentru că nu ți-ai scos un cetificat de urbanism să vezi ce constrângeri ai acolo și sigur că pe bună dreptate nu ești încântat atunci când constați că perzi - să spunem - prin impunerea unei retrageri de nu știu, 2 - 3 metri de la amplasamentul tău, de la limita ta de proprietate a noii construcții. Este foarte corect asta! Nimeni nu s-ar bucura să constate acest lucru!

Pe de altă parte, din rațiuni de dezvoltare pe care noi, - indiferent cine va fi la primărie și indiferent cine a fost - trebuie să le susținem. Cred că sunteți de acord că trebuie să respectăm niște reguli! În primul rând niște reguli de urbanism, de aliniamente stradale pentru că altfel îâți dai seama că este o țară dezorganizată! Nu știu, gândiți-vă când vă duceți în anumite localități care sunt scăpate de sub control în totalitate! La Arieșeni de exemplu când te duci nu știi cum ajungi la pârtie pentru că toate vilele una mai mică decât alta, ana din lem, una cu acoperiș într-o formă sau alta sunt aruncate în drum și cum te duci - nu știu -, într-o stațiune organizată, poate în Austria sau în Italia, unde - domnule -, lucrurile sunt gândite de la început cu aliniamente corespunzătoare, cu un anumit profil, cu un anumit regim.

În al doilea rând este obligatoriu să gândim ce se va întâmpla în viitor având în vedere ritmul în care se dezvoltă orașul și toate calculele legate de lărgimea străzilor de pe deal, de exemplu, țin de ceea ce se va dezvolta în viitor. De exemplu strada Izvorului, deasupra Spitalului de TBC, care este acolo, gândiți-vă că are o singură bandă ți când se întâlnesc două mașini pe strada respectivă trebuie să urce pe bordură și să facă tot felul de lucruri. Pentru că la data la care s-au construit anumite case ele nu au luat în calcul viitoarele dezvoltări și orașul se dezvoltă în continuare.  

Din acest punct de vedere, din aceste considerente de urbanism, vor trebui să respecte acele aliniamente. Acum există două variante: să donez terenul și să ne dea în judecată că nu vor să-l doneze și să câștige. E posibil această chestiune, dar mie nu mi s-ar părea normal ca orașul Oradea să mai investească câteva milioane de euro, pe de o parte să îți ducă utilitățile, să-ți facă strada, să ți-o lățească, da în același timp să-ți mai dea încă un mion de euro ca să-ți plătească și terenul. Pe care dacă ai fi scos un certificat de urbanism informativ la data când ai achiziționat respectivul teren ți s-ar fi spus: domnule, asta poți să faci aici și ai fi spus celui care ai cumpărat: da domnule, îți plătesc, da nu îți mai dau atâta pentru că uite care este situația, eu nu pot să folosesc de fapt vre-o 3 - 4 metrii de la stradă. Și vă spun ce se va întâmpla în termeni reali, noi trebuie să folosim bugetele eficient. Acele străzi care se vor găsi în situația asta vor rămâne de asfaltat în alte etape șu unde ne vom duce să investim?, unde randamentul investiției este  cel mai mare, adică unde nu mai plătim sume suplimentare pentru că cineva s-a considerat întrucâtva nedreptățit. Gândiți-vă că de foarte mute ori investițiile în rețele de utilități, în extinderi de drumuri, sisteme de iluminat, asfalt și canalizare sunt de mute ori mai mai de exemplu decât investițiile în anumite case. Dacă mai și pltim terenul pe care facem aceste chetiuni ca să asigurăm niște utilități, de fapt reducem randamentul investițiilor la jumătate. Asta este efectul! Ce nu mi se pare mie - vă spun -  foarte corect din partea grupurilor PSD și UDMR este că atunci când au fort la guvernare, di 1990 și până acuma au votat toate donațiile, când nu mai sunt în guvernare nu donează! Eu rog grupul PNL  când va intra în opziți să voteze aceste donații pentru că este în interesul orașului Oradea ca orașul accesta să se dezvolte și ficare contribuabil să aibă partea lui de - hai să spunem - donație la dezvoltarea acestui oraș! Pentru că acel drum care se asfaltează sau acea expropriere o pătiți dvs. cei care nu veși circula pe strada respectivă, niciodată poate sau o dată pe an când vă ve-ți duce în zona respectivă. Asta e de fapt toată chestiunea! Sigur, faceți cum doriți că nu vă poate nimeni obliga cum să votați, dar gandiți-vă la acest oraș și la faptul că - nu șiu - într-un ciclu, două, ve-ți fi la guvernare și o să vă aduceți aminte de acest discuție! Sau cei care vor fi aici!

Vă mulțumesc.      

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții?

-          Dacă nu supun la vot materialul nr. 12:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

17 VOTURI PENTRU

 

            PUNCTUL NR. 13

Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Vaida Florin şi soția sa, d-na. Vaida Cristina - Andreea, referitoare la terenul, în suprafaţă de 72 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197769 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ovidiu Cotruș nr. 23, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

17 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 14

Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Vas Anna - Maria, referitoare la terenul, în suprafaţă totală de 54 mp, identificat cu nr. cadastrale și înscris în CF 200287 și CF 200288 - Oradea, situate în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria nr. 14, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

17 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 15

Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Vesa Cristian - Iancu şi soția sa, d-na. Vesa Cristina - Luminița, referitoare la terenul, în suprafaţă de 39 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200753 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Vișinilor, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

17 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 22

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 456 mp, reprezentând teren cu construcții, proprietate a Municipiului Oradea, situat în str. Matei Corvin nr. 113

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 23

Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării  familiei Lacziko Iuliu și Lacziko Iolanka privind atribuirea întregului imobil situat în mun. Oradea, str. Mareșal Averescu nr. 47, prin partaj voluntar în vederea ieşirii din indiviziune în natură, cu plata sultei corespunzătoare valorii de piaţă a apartamentului nr. 1

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 52

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii, de la  Liceul Teologic Baptist „Emanuel", la Biserica Baptistă "Emanuel" din Oradea a dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului, în suprafață de 1.483 mp cu nr. cadastral şi înscris în CF 191368 - Oradea, situat în mun. Oradea - str. Petre Ispirescu nr. 7

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 53

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament ş delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a terenurilor, identificate cu nr. cadastrale 170504 şi 170517 - Oradea, proprietate publică a Municipiului Oradea  reprezentând teren cu construcții aferente Scoli Gimnaziale „IoanSlavici" situate pe CaleaClujuluinr. 188

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 54

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Oradea la licitația publică pentru achiziţionarea terenului, în suprafață de 4.104 mp, identificat cu nr. topografic 1626/65 înscris în CF nr. 50200 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Barcăului FN, proprietate a societăţii CIAC S.A.

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 56

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu, corp clădire D+P+2E - inclusiv sală de sport, Oradea, str. Roman Ciorogariu nr.18

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

IV. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

PUNCTUL NR. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire aparthotel cu  cabinet medical str. Gheorghe Doja, nr.182A nr. cad. 200365 - Oradea

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 17

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa si imprejmuire teren str. Ovidiu Cotrus, nr.23  nr. cad. 197768, 197769 - Oradea

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 18

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire ansamblu de locuințe colective, str. Ciheiului nr. 35, nr. cad. 184321, 196780, 196822 și nr. topo 517/3 Oradea

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistivc de Detaliu - Extindere, compartimentări interioare și reabilitare fațade clădire existentă, str. Bradului nr. 6, nr. cad. 187248 Oradea

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 29

            Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării conținutului art. 1 din HCL nr. 709/31.08.2017 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal - Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale, locuinte colective, servicii si dotari zona str.Ciheiului - str.Petru Maior, nr.cad.196872-:-196902, nr.cad.196616-:-196775, nr.cad.197280-:-197382, nr.cad.197409-:-197427, nr.cad.197387-:-197404, 197644, 197645, 197657, 197658  - Oradea.

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 30

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării conținutului art. 1, art. 2 și art. 3 din HCL nr. 329/30.03.2017 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal modificator - Parcelare teren pentru amplasare locuinte izolate si colective, str. Bajor Andor nr.37A, nr.cad.158430-Oradea

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

V. DIRECȚIA TEHNICĂ

PUNCTUL NR. 20

Proiect de hotărâre privindaprobarea unui model de „Contract„ (de mandat) cu privire la stabilirea si efectuarea masurilor si actiunilor de pregatire, contractare si implementare a proiectului pentru cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte.

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

22 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc turn, strada Parcul Traian nr. 31, municipiul Oradea, judeţul Bihor".

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 26

Proiect de hotărâre privind aprobarea Reactualizării Studiului de fezabilitate privind stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Oradea

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

3 VOTURI ABȚINERE

17 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 27

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu energie termică pentru municipiul Oradea

-          Discuții dacă sunt?

Domnul Kis.

 

D-nul Kis Gabor - consilier

Mulțumesc domnul președinte.

Revin a treia oară asupra soluției propuse de mine ca acele sisteme solare și sau hibride pe energie electrică să fie considerate o sursă de energie acceptată în acest regulament, datorită faptului că urmează același scop de redcere a noxelor . Noi vrem și e bine că vrem acestă zonă unitară dar să nu uităm că scopul final, reducerea noxelor, servește cel mai bine energia regenerabilă și ar trebui să gîsim undeva loc pentru acestă posibilitate în acest regulament.

Mulțumesc.

 

 D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Dau cuvântul domnului primar!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Nu știu să aibă propunerea dvs. legătură directă cu regulametul propus, cu zona unitară care se referă la sistemele centralizate de termoficare. Aveți vre-o propunere concretă? Nu cred că ... sau eventual DirecțiaTehnică  ne poate lămuri ceva ...

 

D-nul Kis Gabor - consilier

Și Instituția Arhitectului Șef fiind că propunerea mea se leagă direct de eliberarea autorizației de construire, este condiționat de a se racorda la sistemul SACET  sau la gaz dacă există în zonă.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Dau cuvântul domnului director Ghitea!

 

D-nul Kis Gabor - consilier

Dar nu reconoaște nici un alt combustibil și nici o altă sursă! Nici sursa energetică, nici sursa regenerabilă!

 

D-nul Ghirea Mircea - director Direcția Tehnică

Mulțumesc pentru întrebare.

Răspunsul este același pe care vi l-am formulat și ieri în cadru comisiilor. Din păcate aceasta este formularea legală! Probabil că ar fi o soluție schimbarea cadrului legal și vă mai spun încă o dată, acea prevedere apare acolo unde există în acest moment case care sunt în zona unitară și care se precizează că în situația demolării lor și reconstruirii unui alt tip de imobil - în cazul în care construiți o casă nu aveți nici un fel de impediment - așa scrie în regulament.

Această aplicare cu privire la instituirea unui alt sistem de încălzire se aplică doar la acele clădiri tip condominii, tip bloc de locuințe. Deci, casele nu fac obiectul unei interdicții.

Pe de altă parte legislația pomenște despre energie regenerabilă, această Lege 325 privind servciu de alimentare cu energie termică, fara a face precizări că aceste tipuri de energii fac excepții de la ceea ce înseamnă constituirea zonei unitare.

Așa cum v-am spus și ieri: soluția ar fi modificarea legii și nu încălcarea ei.

Iar cu privire la faptul că noi dorim să menținem SACET-ul, nu este vorba despre o dorință, este vorba despre o obligație legală care revine autorităților administrației publice locale. Adică atât autorităților executive cât și autorităților legislative.

Conform art. 8, alin. 1 se spune: ,,înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligații ale autorităților administrației publice locale,,. Deci, nu este vorba de o dorință, este obligație are revine consiliului și autorităților executive.

Mai departe ... există o prevedere cu privire la ceea ce înseamnă - la celălalt material care deja a fost votat -  cu privire la modificări care pot apărea cu privire la zonele unitare, în situația în care se aprobă niște documente de urbanism, planul de urbanism zonal sau de detaliu, în funcție de tipul de alimentare cu energie termică, iar în ceea ce privește alimentarea de la gaz, vă comunic, sau vă spun, vă informez că alimentarea cu gaz nu constituie o furnizare de energie termică! Deci, ceea ce înseamnă furnizarea gazului intră sub incidența altei legislații și cele două nu se compară. Acela este un combustibil fosil care are un anumit sistem de distribuție. Deci, monopolul pe care ori cum îl deține distribuția de gaz, deci este un monopol potrivit legii, nu interferează cu eventualul monopol al serviciului public de alimentare cu energie termică. Eu cred că în situația în care o casă își propune o schimbarea sistemului actual nu are nici o problemă potrivit reguamentului care urmează sa-l aprobați, sau sa nu îl aprobați!    

 

D-nul Kis Gabor - consilier

Caz concret dacă îmi permiteți! Dacă, se extinde, dublează suprafața, normal că are nevoie de o autorizație, mansardare, supra etajare, o să creeze patru apartamente noi, dar vea să se alimenteze cu energie electrică, să-și rezolve problemele sau cu pompe de cădură  - cum a spus ieri colegul meu - sau cu energie solară. Noi îl obligăm să se racrdeze la sistemul SACET fiind că se situează pe strada Roman Ciorogariu care dacă stiu bine este cuprins în acest sistem.

 

D-nul Ghirea Mircea - director Direcția Tehnică

Fiind că așa spune legea!

Am mai spus și epet! Soluția este să schimbați legea în Parlament. Nu sunt obligați funcționarii publici să o încalce! Asta cred eu că e soluția!

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Dau cuvântul domnului primar!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Stimați colegi! Hai să-i rugăm pe parlamentarii de Bihor, de la toate partidele să vină cu un proiect de modificare a acestei legislații și să creeze această excepție care mie mi se pare normală. Dar, până nu avem acest cadru legal, într-o sesiune parlamentară, în șase luni, un an de zile o modifică! Este o chestiune rațională ceea ce spune colegul nostru, dar haideți să facem asta! Poate fac ceva împreună bine! 

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții? Domul Negrea!

 

D-nul Negrea Adrian - consilier

Mulțumesc domnule președinte!

Grupul PSD va vota împotriva acestui proiect, dar pe lângă că va vota împotrivă va face și o adresă către Instituția Prefectuui Județului Bihor, unde se vorm menționa două aspecte:

1.       Instituirea unui monopol într-o anumită zonă, adică alți anumiți agenți economici nu pot să livreze termie;

2.       Există procese deja câștigate în Bihor, unde oamenii au câștigat dreptul de a se racorda la alte surse de energie.

Mulțumesc. 

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul așa cum a foat propus:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

3 VOTURI ABȚINERE

17 VOTURI PENTRU

 

VI. POLIȚIA LOCALĂ

PUNCTUL NR. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Oradea

-          Discuții dacă sunt ? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 25

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Oradea pe anul 2018

-          Discuții dacă sunt ?

Doamna Kirei.

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Vă mulțumesc.

În legătură cu Planul de Ordine şi Siguranţă Publică am câteva observaţii.

Planul nu a fost semnat de şeful poliţiei locale Oradea. Nu este de acord cu ce e prevăzut acolo, s-au nu a avut timp să citească.

1. Avem câteva observaţii de formă:

- Din cadrul legislativ lipseşte Legea prevenirii 270 din 2017 şi 217 din 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie.

- Dintre anexe lipseşte Anexa 18, 19, 20 cu privire la efective aflate la dispoziţie, Organigrama, instruirea, persoane cu funcţii de conducere.

2. Observaţii de fond:

 Conform art. 5 alin(1) din Ordinul MAI Nr. 92/2011 Planul de Ordine şi Siguranţă Publică se actualizează anual până la 15 aprilie. În anexa la Ordinul menţionat se prevede obligaţia analizării eficiente a situaţiei operative cu accent pe starea infracţională şi convenţională a anului anterior, precum şi tendinţa acesteia. În planul prezentat consiliului sunt date statistice fără o analiză temeinică a tendinţelor măcar pe 3 ani. Nu se menţionează nici strategia pentru îmbunătăţirea situaţiei. Din păcate din 2015 infracţionalitatea sesizată este în continuă creştere: 4832 fapte în 2015, 5115 în 2016, 5187 în 2017.

Nu sunt eu calificată să elaborez strategii, dar aş da câteva exemple:

Din statistică rezultă creşterea numărului de furturi din casele în construcţie. Poliţia locală are atribuţii privind disciplina în construcţii, aplicarea Legii 50, are lista autorizaţiilor de construire eliberate, deci poate organiza pânde, patrule etc.

Obligaţii îi revin conform Legii prevenirii 270/2017 care ar trebui să fie prevăzute în actualizarea Planului de Organizare şi Siguranţă Publică folosind mijloace moderne de comunicare cu cetăţenii orădeni, cum ar fii posturile de radio locale.

O altă temă la modă acţiunea poliţiei locale pentru combaterea violenţei în familie.

Ne vrobind de fatul că în Planulul de Ordine şi Siguranţă Publică din 2013 nu a scăzut numărul șomajului care este scris acolo că este 1676 de persoane care se află în șomaj, o dată care este luată de pe siteul AJOFM Bihor  la care m-am uitat, acolo este 608 persoane in luna decembrie. Este o diferență destul de mare. Ne vorbind de faptul cî în ultimii 5 ani la noi atâtea persoane au năsut, câte au murit, atâția bărbați au rămas, atâtea femei, nu s-a schimbat nimic în datele prevăzute acolo.

Vă mulțumesc.  

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Dau cuvântul domnului primar!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Stimați colegi, e posibil să fie anumite inatvertențe de natură statistică care nu au nici un fel de relevanță în planul de gestionare a ordinii publice în municipiul Oradea, e posibil. Dar, nu înțeleg și mi s-a arătat de către domnul secretar că domnul Beltechi a semnat acest material, este semnat aici și puteți să verificați această semnătură, dânsul înțeleg că nu este astăzi pentru că este bolnav.

În al doilea rând nu am știut că sunteți specializată pe ordine publică, am crezut că putem să discuta de strategie în domeniul sănătății, da, dacă totuși ați intrat în această zonă, vă informez că Poliția Locală nu desfășoară activități de ordine publică sau de circulație pentru că altfel ne-am suprapune cu activitățile peste Poliția Națională. Poliția Națională are această menire, prin urmare având în vedere că numărul de polițiști locali în Oradea este de 3 ori mai mic decât numărul maxim alocat prin legislați, deci în loc de 200 avem 80 de polițiști locali.  Altfel am consuma rsursele municipiului, când Poliția Națională este plătită sa facă această chestiune.

Da, mă gândesc că poate ați discutat și cu domnu Pasztor acest material. Vă pot informa că am fost la raportul Jandarmeriei, unde eu am ridicat trei probleme de ordine publică și am cerut Jandarmeriei să se ocupe de ele, pentru că au în fișa postului restabilirea ordinii publice, inclusiv susținerea Poliției. Dânsul nu a făcut nici o observație acolo, eu am făcut! Vă și spun ce am sesizat!

Patrulări pe timp de noapte în zona centrală, pentru a limita incidentele, vandalizările care sunt aici, sens în care am alocat, și ați votat, și vă mulțumesc pentru acest lucru. Dotări suplimentare pentru Jandarmerie din partea municipiului Oradea, având în vedere bugetele de dotări ale Jandarmeriei foarte mici. Parlamentarii majoritățiii pot să sesizeze Ministerul de Interne să majoreze dotările pentru că înțeleg că au fost cam 1000 de euro bugetul de dotări a Jandarmeriei într-un an de zile. Vă puteți da seama ce înseamnă acest buget.

Am sesizat de asemenea că pe timp de vară este absolut necesar o patrulare mult mai bună în zona centrală pentru a limita cerșetorii care îi deranjează pe orădeni și pe turiști pe terasele din zona centrală și care ne vin în cea mai mare parte din afara municipiului.

Și am solicitat de asemena patrule mai bune pe liniile de transort în comun, în așa fel încât anumite linii cu probleme, gen zona Gutemberg - Centru sau zona Episcopia - Groapa de gunoi - Centru, să fie mult mai bine monitorizate.

Acestea sunte responsabilitățile Poliției Naționale și în subsidiar a Jamdarmeriei.

Deci, rugămintea mea este să adresați aceste sesizări și planul acesta e care l-ați prezentat Poliției Naționale.

În ceea ce privește competențele Poliției Locale de disciplină în construcții, sunt cu totul diferite de ceea ce ați sugerat dumneavoastră, una este construirea în legalitate și alta este furtul dintr-o locuință aflată în construcție. Deci, cum Poliția Locală nu se ocupă de furturi, subliniez, decât în situații în care Poliția Națională ne solicită o echipă de intervenție să-i sprijinim, aceste considerații nu se aplică Poliției Locale. Și, vă rog să rețineți, deci ei nu lucrează noaptea - Poliția Locală - , nu se ocupă de ordine publică, ci se ocupă de alte probleme de care Poliția Națională nu se ocupă de loc, în așa fel încât în acest ansamblu să nu fim în situația în care când este un lucru bun să vedem trei uniforme, că nu știu care să taie primul panglica și când este ceva foarte urât să nu mai răspundă nimeni!                 

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

Doamna Kirei.

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Atuncia, să înțeleg, dacă un bărbat sau o femeiec bate concubinul în timpul zilei nu-i nici o problemă, numai noaptea ...

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Nu doresc să intru într-o polemică, da aș putea să fac niște remarci legate de ce înțelegem și ce nu înțelegem dar nu cred că este cazul.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

Supun la vot materialul așa cum a fost prezentat:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

3 VOTURI ABȚINERE

22 VOTURI PENTRU

 

VII. D.M.P.F.I.

PUNCTUL NR. 37

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii prevederilor articolului nr.3 din HCL 486 / 22 iunie 2017 privind aprobarea participarii UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicatiei de finatare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul  „ Cresterea Eficientei Energetice a Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 20 - Municipiul Oradea"

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTU NR. 38

Proiect de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor neeligibile aferente spatiilor aflate in prorpietatea PMO din Blocul M7, care fac parte din proiectul "Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficienteie nergetice in municipiul Oradea"

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 39

Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 aferent HCL 412/25.05.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea.

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 40

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din HCL 14 din 29.01.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Creșterea Performanței Energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea"

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 48

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL 6/08.01.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției: „REABILITARE, MODERNIZARE SI REFACERE SCUARURI IN PIATA FERDINAND - MUNICIPIUL ORADEA" - Zona 1

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 49

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL 7/08.01.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției: „REABILITARE, MODERNIZARE SI REFACERE SCUARURI IN PIATA FERDINAND - MUNICIPIUL ORADEA" - Zona 2

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 50

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziția tramvaielor, aprobarea studiului de oportunitate privind modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea și aprobarea demarării procedurii de achiziție publică a tramvaielor în municipiul Oradea.

-          Discuții dacă sunt?Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

5 VOTURI ABȚINERE

22 VOTURI PENTRU

 

VIII. DIRECȚIA JURIDICĂ

PUNCTUL NR. 55

Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui avocat, în condițiile legii, care să  asiste și să reprezinte  angajații Primăriei municipiului Oradea în fața organelor de cercetare penală, organelor de urmărire penală și în fața instanțelor de judecată penală, în cauzele care au ca obiect fapte săvârșite în legătură cu serviciul

-          Discuții dacă sunt?

Domnul Sabău.

 

D-nul Sabău Popa Liviu - consilier

Mulțumesc frumos.

Aș vrea dacă ne poate ajuta din punct de vedere legal, eventual de la achiziții sau din câte știu, în condițiile legii, contractarea serviciilor de asistență juridică se poate face punctual, în anumite cazuri. În primul rând când nu există în interiorul instituției compartiment specializat. În al doilea rând faptele pentru care se solicită acordul pentru angajarea unui avocat sunt fapte care țin de răpunderea personală nu de răspunderea instituției în fața organelor de cercetare penală. Nu știu eventual care ar fi de fapt un punct de vedere al Curții de Conturi sau a altora referitor la acest tip de cheltuială și dacă se poate întradevăr justifica și dacă se pot recupera cheltuielile de judecată în instanță.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Dau cuvântul domnului primar!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Stimați colegi!

Primăria Oradea nu are un comartiment specializat care să asiste din punct de vedere penal. Juriștii noștri nu sunt penaliști! Aceasta este o disciplină separată, de aceea am optat pentru această variantă. Nu este ceva nou. De câțiva ani de zile, de câteva cicluri electorale se întâmplă această chestiune. Am discutat și înainte de ședința de Consiliu o speță de exemplu: un coleg polițist local, acum câțiva ani de zle fiind în mașină, într-un echipaj mixt cu un coleg de la Poliția Națională, din greșală, atunci când a completat în bocul de sancțiuni, sancțiune pe care a constatat-o a folosit blocul Poliției Naționale, ele fiind aproape identice. Ca atare, cel care a fost sancționat, speculând această chestiune ia facut o plângere penală și bine înțeles pe o chestiune de greșală colegul nostru - cum să vă spun - a trebui să tot explice despre ce este vorba. Și alte spețe de genul acesta! Și atunci am decis, acum câțiva ani de zile să ne ajutăm colegii ca în spețe care au ca obiect fapte de care sunt acuzați, dar ei le exercită cu bună credință - subliniez -, nu furturi, sau alte lucruri de genul acesta, să îi asiste cineva specializat în așa fel încât să aibă confortul că facă își fac datoria față de municipiul Oradea există un element care îi apără. Altfel, există riscul ca să se întâmple ce se întâmplă de exemplu - nu știu - la Poliția Națională! Când e un incident pe stradă care se lasă cu bătaie, o să vedeți că din păcate nimeni nu sare să restabilească ordinea.

Pentru că, cât timp sunt suspendați , dacă li se face o plângere penală, cât timp nu există un mecanism de ai proteja nimeni nu își riscă comforul sau siguranța, preferă să se întâmple lucrurile și după aceea se duc acolo. E o realitate p care nu o putem nega și acest tip de hotărâre l-am dat în toți ani anteriori. Deci este de cel puțin 5 - 6 ani în vigoare. Este o chestiune legală, nu e nici un fel de problemă din acest punct de vedere.

Vă mulțumesc.        

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Somnul Sabău!

 

-          D-nul Sabău Popa Liviu - consilier

Mulțumesc frumos.

S-ar putea face eventula precizarea că în cazul în care în instanță se merge pe condamnare definitivă și se stabilește culpa respectivă să se recupereze cheltuielie privind asistența juridică acodată de primărie? Dacă e condamnat se stabilește că a comis nu cum zice dvs. cu bună credință, ci cu rea credință,  comis o faptă penală, este condamnat în instanță, Primăria să recuereze cheltuielile care le-a efectuat cu angajarea acelui avocat că până la urmă nu și-a atins scopul, adică să-l apărăm dacă e nevinovat ci îtradevăr a săvârșit faptele respective.

Vă mulțumesc.

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Din punctul meu de vedere nu putem proceda decât legal în această situație și cred că sunt prevederi în legislație care reglementează aceste aspecte.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Doamna consilier!

 

D-na Blaga Mariana - consilier

            Deci, legal, dacă nu greșesc de vreo doi ani, instituțiile publice nu au voie să angajeze avocați decât consilieri juridici. Toți cei care au avut angajați avocați au fost nevoiți să renunțe la contractele de prestări serivicii, la sericiile externalizate și au trebuit să angajeze consilieri juridici.

            Mulțumesc.  

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Dau cuvântul domnului Vila!

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Aș vrea să încerc să vă răspund punctual. Hotărârile de Consiliu Local al municipiului Oradea, adoptate aici, sunt duse la îndeplinire de către primar și prin aparatul de specialitate al acestuia. Dumneavoastră, cu ve-ți hotărâ acuma, primarul municipiului Oradea așa vi le va duce la îndeplinire! Vreau să vă informez că această procedură pe care o aducem în discuție acum, aici, este una veche, din naintea mandatului domnului Bolojan, asta se practică de mai bine de 15 ani!

Se spune și se întreabă pe bună dreptate fapte în legătură cu servciul, da, nu în legătură cu faptele personale sau private! Deci, în legătură cu serviciul! Și am să vă dau un exempu care l-am dat și domnului consilier avocat Marinău. Uui funcționar public din Primăria Oradea sau unui grup de funcționari care fac parte dintr-o comisie bună oară li se face plângeri penale. Plângerile penale cred că știți că sunt individuale, deci în cazul acesta individuale, în această situație funcționarul public nu are nici o protecție. Se duce n nume propriu, în calitate de funcționar public, își angajează avocat pe care îl plătește din buzunar. Am avut situații în care 2 - 3 ani de zile s-a întâmplat acest lucru și noi, despre acei funcționari publici vorbim, încercăm să vorbim și încercăm să vă convingem, că despre acesștia este vorba! Oameni corecți, oameni onești care își fac treaba și asupra lor planeză această suspiciune de faptă penală. Într-un final să dă ba NUP, ba n-are legătură cu fapta, dar gândițivă dumneavoastră la ce stres este supus acel funcționar, un an, doi, trei, pe culoarurile DNA-ului, culoarurile instanțelor penale și să nu aibă nici o protecție. Ori, în acest timp el și-a desfășurat activitatea în lăuntrul Oradea. Mi se pare corect, normal, firesc, legal ca cineva și cine anume să se gândească la acest lucru, dacă nu șeful tuturor acestor angajați care este primarul orașului. Mi se pare corect acest lucru.

Cât privește întrebarea domnului Sabău. Noi vorbim aicea despre achiziționarea - doamnelor și domnilor consilieri - a unui serviciu, eu nu pot spune, decât că în condițiile legii, ori legea o știm cu toții, nu o dezbatem acuma. Nu vorbim despre angajarea punctuală a unui avocat pentru că nu este corect, că noi suntem instituție publică, noi trebuie să dăm o notă de seriozitate în condițiile în care apare o faptă penală se poate discuta de niște sume, angajarea unui avocat sau a unei case de avocaturi. Ori, eu nu știu acuma cuantumul acestor sume pretinse de către ei.

Deci, în consecință, dumneavoastră puteți vota liniștiți acest proiect de hotărâre așa cum el a fost prezentat în fața dumneavoastră, urmând ca apoi, domnul primar, puterea executivă de altfel, să ia decizii, să analizeze care sunt fapte din vina funcționarului și care nu! Ori, ceea ce spuneți dumneavoastră mi se pare corect. Domnule, cine a greșit să plătească, dar să plătească pentru faptele lui nu pentru a altuia! Ori, instanțele de judecată și în special cele penale de fiecare dată fac aceast mențiune ți apoi Primăria să se poată îndrepta dacă este cazul împotriva daunelor celor care le-au produs.

Mulțumesc.                     

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Dau cuvântul domnului primar!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Domnul viceprimar Măla îmi spune că în penal nu poți angaja juriști ci doar avocați.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt discuții la acest material?

-          Dacă nu supun la vot:

Doamna Blaga.

 

D-na Blaga Mariana - consilier

Este adevărat, noi nu am spus contrariul că poate să reprezinte un consilier juridic în cauze penale, noi spunea că o instituție publică nu poate să angajeze un avocat  cel puțin o să mă interesez mai exact și o să vă furnizez articolul ... numai un pic domnul secretar ... da .. și asta este fosrte de apreciat că se vine în ajutorul angajatului, e adevărat, numai ca să fie un raport echitabil ca să înțeleagă cum vine ajutorul ...că atuci ce zice : am greșit, las că ori cum ne ajută instituția ș.a.m.d.

Mulțumesc.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Dau cuvântul domnului Vila!

 

D-nul Vila Ionel - secretar

V-aș ruga să observați doamna consilier, nu numai la acest material care poartă numărul de ordine 55 - mă urmăriți doman consilier?, păi haideți - , deci nu numai acest material, acest poiect de hotărâre, ci toate proiectele de hotărâri conțin două elemente fundamentale, motivarea în fapt, care este de fapt expunerea de motive care vine și povestește despre ceea ce am și ceea ce dores să fac și motivarea în drept! Ori, dumneavoastră cu siguranță că ați observat în partea, ultimul alineat, înainte de Consiliul Local hotărăște, și spune acolo: în temeiul prevederilor art. 1  alin. 2 din OUG 26 din 2012 și apoi art. 21 alin 3, art. 36, mie îmi indică și îmi dă posiblitatea aceste legi ca să fac aceste propuneri. Ori, viza de legalitate dumneavoatră vedeți că există, a secretarului! Deci, există cadru legal!

Mulțumesc.  

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

Supun la vot materalul așa cum a fost prezentat:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

3 VOTURI ABȚINERE

22 VOTURI PENTRU

 

DIVERSE

PUNCTUL NR. 31

Informare privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției pentru anul 2017

            Tot la diverse dau cuvâtul domnului primar!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

            Stimați colegi!

            Înțeleg că mai e nevoie să facem o ședință în această lună întrucât Direcția de Proiecte Europene trebuie să depună niște proiecte până la finalul acestei luni. Am înțeles că pe data de 26 cel mai probabil vom mai avea o ședință extraordinară în care pe ordinea de zi în afară de alte materiale vor fi cele privind izolarea termică a blocurilor din Oradea pe care ar urma să le depunem într-o zi sau două până pe data de 28 pentru finanțare proiecte europene.

Vă mulțumesc.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

În continuare dau cuvântul doamnei Kirei.

 

D-na - Kirei Melinda - consilier

Mulțumesc.

Aș avea o rugăminte: în momentul în care toate materialele sunt scanate și așa sunt puse la dispoziția noastră, scanarea unui material care este în color, nu costă nimic să fie scanat în color sau dacă este în format electronic se poate face PDF din ea. Că în momentul în care este tipărit în alb și negru efectiv nu se vede. Și la buget, materialul care este pus este hașurat cu negru pretutindeni și noi trebuia să vedem ce scrie acolo.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

Dau cuvântul domnului Ilie Popesc, sa înscris la cuvânt înainte de ședință.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Fac precizarea că domnul Ilie Popescu este președintele Consiliului Județean al pensionarilor județului Bihor și dorește să se adreseze dumneavoastră, Consiliului Local.

 

D-nul Ilie Popescu

Este pentru prima dată când participla o ședință de Consiliu Local și aș vrea să îmi exprim câteva dorințe ale pensionarilor.

În primul rând aș vrea să fac o mică organigramă a organizațiilor de pensionari pentru că am constatat din interpelările pe care le-am făcut la parlamentarii de Bihor că nu cunosc anumite probleme ale pensionarilor, de faptul cum sunt ei reprezentați în județ și pe plan național.

Pe plannațional existpă din 2000 Legea 16 care aînființat Consiliul Național a personelor vârstnice care are filiale în fiecare județ din țară. Filiala Consiliul Județean Bihor a persoanelor vârstine, a cărui președinte sunt  eu sunt - astăzi - numit, validat și vă spun că sediul nostru se află pe strada Dunării la nr. 18, clădire care se află în renovare acuma și din grija Primăriei o să avemun sediu pe măsură.

Ce vreau să vă spun! Organigramă, deci la nivel național există trei federații ale pensionarilor din România, aceste federații au câte o organizație județeană sau cel puțin două afiliate, deci aceste organizații de pensionari sunt afiliate direct la federațiile naționale.

Federația Națională a Pensionarilor din România este cea mai mare din țară, este membă a Uniunii Europene a Pensionarilor, FERPA, așa se cheamă. Și pentru că în Județul Bihor - nu șiu dacă toată lumea știe - sunt aproximativ 150 de mii de pensionari, dintre care peste 40 de mii sunt în municipiul Oradea.

În numele acestor pensionari din Oradea am avea câteva doleanțe. Mulțumim totuși administrației locale pentru faicilitățile acordate până acum și am dori ca și în continuare să le avem. E vorba de legitimațiile de legitimațiile de călătorie pe mijloacele de transport în comun și de gratuitatea care am avut-o până mai ieri la ștrandurile termale.

Pensionarii sunt îngrijorați că se vor schimba aceste pentu că sunt hotărâri locale și se pot schimba. Pensionarii care au rpin lege gratuitate sunt puțini: deținuți politici, deportați ș.a.m.d.

În componența Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice din Oradea sunt patru organizații militare, în rezervă și retragere, MAI, MAPN, SRI și veterani și încă trei organizații civile, este vorba de Uniunea Județeană a Pensionarilor, este vorba de Liga Județeană a Pensionarilor și mai e o organizație a cadrelor din învățământ.

Atea ar fi doleanțele.

Ar mai fi una de viitor, mă adresez aici domnului primar direct în sensul că în schimburile noastre de experiență țară am observat că în toate muncipiile din partea de vest a țării există pe lângă centrele de zi pentru pensionari și un club al pensionarilor. Aceste centre de zi sunt în număr de cinci și sunt de fapt cinci camere unde intră cel mult 15 persoane, de obicei aceleași. Una dintre directivele Federației Internaționale spune așa: interacțiunea dintre tineri și bătrâni. În sensul acesta vă spun un eveniment ce mi s-a întâmplat mie personal: întru-na din zile, încele mai elegante tramvaie din România un bărânel cerea politicos unei domnișoare să-i cedeze locul că îl dor picioarele! Răspuns: dumneata ai cedat locul când ai fost tânăr? Da! De aia te dor picioarele! Iată de ce e nevoie de o interacțiune între tineri ți bătrâni. Acest lucru nu se poate face decât în cadrul unei locații pe care o să o găsim, nu trebuie să o construim. Există cum și în celelalte municipii s-a găsit să avem și noi acces 2 - 3 zile pe săptămână unde să interacționăm cu nepoții, cu tineretul, cu ziariștii, cu mass - media în general.

V-am lăsat pe masă la dumneavoastră niște pliante și niște ziare să vedeți care sunt și preocupările seniorilor noștrii din oradea. Mă gândesc că aveți fiecare părință, bunci și mai ales când dumneavoastră sunteți acum  într-o funcție, dar fără să vreți ve-ți deveni pensionari și vă veți gândi la ce vă spunem noi acuma: lăsații pe seniori să trăiască în demintate și respect și vă mulțumim pentru tot ce ați făcut, că ați făcut multe pentru pensionari. Vă rog să le mențineți măcar dacă nu ...știm suntem convinși, adică cunoaștem că bugetul Primăriei este afectat, dar dacă se poate să rămână măcar aceste gratuități și să ne gândim la un sediu pe parcurs.

Vă mulțumesc.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții la divese?

-          Dacă nu mai sunt declar ședinșa închisă si vă doresc o după amiază plăcută! 

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                         SECRETAR AL MUNICIPIULUI ORADEA,

    Filimon Teofil Laviniu                                                                       Ionel Vila        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

 Jurca Mariana                  

 

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 15 februarie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator