Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 17 mai 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Joi , 7 Iunie 2018, 13:21

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat azi 17 mai 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat azi 17 mai 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat azi 17 mai 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

                Încheiat azi  17 mai 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

                Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-na. Kecse Gabriella, d-na. Kirei Melinda, d-l Ionescu Romeo, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu,  d-l Mălan Mircea, d-l. Mohan Aurel, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai,  d-l Tau Ioan, d-l Zdrîncă Ionel-Marius,

 

                Lipsește motivat d-l consilier local  Kis Gabor-Ferenc,

Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcția Economică,, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Marius Moș - director D.M.P.F.I., d-nul Popa Dan Lucian - director D.P.P., d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

                d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 17 mai  2018  a fost convocată şedinţa extrordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri aliși în funcție, sunt prezenți acum 26. Lipsește motivat d-l consilier Kis Gabor. În condiţiile acestea şedinţa noastră este legal constituită se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Dau cuvântul președintelui de ședință, poftiți d-na Dulca.

 

d-na. Dulca Camelia Mariana - președinte de ședință

 

Mulțumesc d-le secretar. Bună ziua tuturor. Stimați colegi am să vă supun la vot borderoul cu materialele supuse spre analiză pentru sedinta de astăzi 17 mai, materiale care au fost discutate în ședințele pe comisii.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

                Pct. 1. Proiect de hotărâre privind imputernicirea domnului Bolojan Ilie - Primar al Muncipiului Oradea, sa negocieze, sa semneze cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) si sa ridice, de la ANRM, Licenta de dare in administrare a activitatii de explorare a apei geotermale din perimetrul Oradea PMO, jud. Bihor aferenta proiectului: „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

                Pct. 2. Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie aferentă Parcului Industrial Eurobusiness III - pe str. Calea Borșului și str. Uzinelor din municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

                Pct. 3. Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie aferentă Parcului Industrial II - pe str. Universității și str. Ogorului din municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

                Pct. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru "AMENAJARE ACCESE AUTO SI SPATII DE PARCARE IN ZONA SITUATA INTRE STR. DIMITRIE POMPEIU, HENRI COANDA SI CALEA ARADULUI " varianta V2 recomandată de proiectant

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

                Pct. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie     „Înlocuire rețea de apă pe strada Thomas Mann, municipiul Oradea" "- scenariul 1

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

                Pct. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie "Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200mc/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare,,

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi

 

                II. DIRECTIA ECONOMICA

 

                Pct. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2018.

 

                d-na. Kirei, poftiți

 

                d-na. Kirei Melinda - consilier local

 

                Grupul UDMR va vota acest proiect de hotărâre, totuși avem o nelămurire. Asociația de dezvoltare intracomunitară va fi autoritatea contractantă pentru lucrările aferente celor două drumuri de legătură ? Și dacă da, atunci are personal pentru derularea procedurilor de achiziție, sau executivul va da o mână de ajutor. Și dacă această ultimă variantă este valabilă atunci a cui va fi responsabilitatea?

 

d-na. Dulca Camelia Mariana - președinte de ședință

 

                Dau cuvântul domnului primar.

 

                d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

                Zona Metropolitană are personal de specialitate care poate asigura derularea acestor lucrări, dacă va fi cazul vom asigura și noi un sprijin, dar are personal de specialitate. De fapt este o colegă de-a noastră de la Direcția Tehnică care a ieșit la pensie și a fost preluată de către ZMO ca să asigure asistența acestor drumuri. În momentul în care se finalizează lucrările va preda fiecărei primării pe teritoriul căreia se găsesc cele două drumuri, drumurile în administrare.

 

d-na. Dulca Camelia Mariana - președinte de ședință

 

                Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții pe anul  2018 la societatea Administrația Domeniului Public SA și mandatarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea numirii auditorului financiar.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi

 

IIII. D.M.P.F.I.

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Municipiului Oradea la programul de finanțare WiFi4EU, și depunerea cererii de finanțare în scopul obținerii fondurilor europene nerambursabile pentru instalarea de puncte de acces public gratuit la internet wireless în Municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt?

 

Poftiți d-l Sabău

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai  - consilier local

 

O intrebare, știu că termenul de depunere a fost data de 15, orele 14,00 și inclusiv trebuia încărcat documentul semnat cu acordul. Întrebarea mea este este pentru sesiunea care a fost in data de 15, sau pentru sesiunile viitoare. Mulțumesc.

 

d-na. Dulca Camelia Mariana - președinte de ședință

 

Am să dau cuvântul d-lui Moș

 

d-l Marius Moș - director D.M.P.F.I.

 

Dacă bine imi aduc aminte nu termenul de depunere era 15, ci inceperea depunerii, dar proiectul a fost depus, a fost inregistrat așa cum cere procedura dar, încercăm să ne asigurăm că vom avea toate documentele necesare in cazul în care vor fi solicitate cândva mai departe și aici intrând inclusiv hotărârea de consiliu local.

 

d-na. Dulca Camelia Mariana - președinte de ședință

 

 Dacă mai sunt și alte întrebări,dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 14. Proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL 442 / 11.05.2018 privind aprobarea Documentaţiei tehnico - economice și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea - etapa I

 

Discuții dacă sunt? D-l primar

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Vreau să continuu intrebarea colegului nostru. Sigur că vă întrebați stimați colegi, de ce venim cu aceste material în mod repetat. Gânditi-vă că Autoritatea de management schimbă condițiile de depunere a proiectelor. V-am convocat săptămâna trecută, v-am spus că sâmbătă este termenul de depunere, bineînțeles că vineri la prânz a venit o notă. S-a amânat depunerea, s-au schimbat condițiile. Am întrebat și eu la Autoritatea de management, de ce faceți această chestiune în ultima zi? S-a constatat  că ar fi foarte putine primării care ar fi depus proiecte. Dar, atunci lăsați-ne pe noi cei care ne-am forțat să depunem proiectele, să le înregistrăm, altfel dacă se tot schimbă regulile, se mai tot modifică câte ceva, vă dați seama, noi venim din nou, pentru că suntem într-o competiție ca să optimizăm punctajele mai modificăm și noi după noile condiții, s.a.m.d. Si atunci efectiv suntem pusi în situația ca urmărind aceste mișcări să ne adaptăm de la săptămână la săptămână fiind acum perioada asta de depunere ca să avem șanse cât mai mari în așa fel să câștigăm cât mai multe dintre proiecte. Vă rog să ne înțelegeți, așa este, trebuie să ne adaptăm unor realități care sunt fluide, unor cerințe care chiar puteți să verificați că s-au modificat în ultima zi, pentru că se pare că într-adevăr erau punctajele destul de ridicate și nu erau multe primării de municipii care-și puteau depune proiectele pentru a atinge acel punctaj minim de 60 de puncte. Acum o să vedem ce se va întâmpla în perioada următoare. Vă mulțumesc pentru întelegere.

 

Dacă nu mai sunt și alte discuții supun la vot materialul

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

 

                Pct. 16. Proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL 443 / 11.05.2018 privind aprobarea Documentaţiei tehnico - economice și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea - etapa II

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico - economice și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției Extindere ambulator corp B Spitalul Clinic Judetean de Urgență Oradea etapa I si etapa  II

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

                Pct. 18. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa III" a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

                Pct. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Analizei Instituționale, aplicației de finanțare și a cofinanțării pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III", propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

                IV. D.P.I.

 

                Pct. 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L. 281/27.03.2018 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.428 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, parte din str. Calea Aradului, în sensul corectării unei erori materiale.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi

 

Pct. 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 și 2  din H.C.L. 359/26.04.2018 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 13.943 mp, reprezentând teren, proprietate publică a municipiului Oradea situat la intersecția str. B-bul. Decebal - Calea Aradului,  în sensul corectării unei erori materiale.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi

 

                Pct. 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea radierii dreptului de administrare notat în CF 176500 - Oradea, în favoarea Consiliului Local asupra terenului proprietate publică al municipiului Oradea identificat cu număr cadastral 176500

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul

 

Cine este pentru? 21 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi

 

                Pct. 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 171 din 26 februarie 2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect Tehnic în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la Școala Gimnazială nr. 11 Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

                V. COMPARTIMENT NMANAGEMENT SPITALE

 

                Pct. 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raționalizării numărului de paturi de spitalizare continuă și trecerea unor servicii de specialitate în regim ambulatoriu, ca urmare a implementării proiectului  Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea - Etapa I și Etapa II

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

                La „Diverse" dacă dorește cineva să ia cuvântul? D-l primar, vă rog.

 

                d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

                Stimați colegi, vreau să vă mulțumesc pentru participarea la ședințele de consiliu din această lună. Așa cum v-am anunțat și data trecută, săptămâna viitoare joi va fi ședința ordinară, ultima ședință din această lună. Odată cu materialele care vor fi pe ordinea de zi, joia viitoare vom indeplini aproape toate condițiile pentru ca la începutul lunii iunie să putem depune cererile de finanțare pentru cea mai mare parte a proiectelor europene. Cu votul de astăzi, colegii de la Direcția de fonduri europene vor putea depune cererea de finanțare pentru programul operațional infrastructură - rețele de termoficare. Astăzi au fost adoptate aceste hotărâri necesare. De asemenea vom putea depune parte de documentații pentru ambulatorii  și pentru celelalte proiecte care sunt pe planul de mobilitate urbană. Trebuie să mulțumesc de asemenea câtorva instituții cu care am avut o colaborare bună în această perioadă și care ne-au ajutat să finalizăm partea de documentații de proprietăți de avizări . E vorba de Apele Române, cu care am colaborat bine și am semnat protocoalele de preluare în administrare pe care le-ați aprobat și dvs. terenurile pe care se vor dezvolta viitoarele zone verzi. De asemenea Agenția de mediu cu care am parcurs procedurile de avizare în special pe partea de proiecte mari, cum este cel de ex. pe termie. Direcția de Cultură și Comisia de Monumente de for Public pentru proiectele din zona centrală pe care am reușit să le trecem prin toate comisiile de avizare și să fie în faza de licitație. Și desigur toți cei care au colaborat la aceste proiecte din Oradea de la companiile din subordinea Consiliului Local, pentru că o parte din eforturi au căzut și în sarcina dânșilor cum sunt cei de la Termoficare  sau OTL. În aceste condiții vom finalize licitații, sperăm noi, până în toamnă și să putem începe lucrările în acest an, să facem trageri, pentru că este presiune și pe România să facă tragerile din banii europeni care sunt alocați, atlfel va fi dezangajare la final de an, noi sperăm să fim una dintre primăriile care ne atingem  obiectivele de pe care ni le-am propus. Vă mai anunț de asemenea ca ne propune ca  in luna iunie să demarăm procedura de licitație pentru reabilitarea Primăriei Municipiului Oradea în așa fel încât dacă licitația se termină în bune condiții, din această toamnă, dacă nu vor fi  co ntestații, cel  mai târziu din primăvară, să putem trece la reabilitarea clădirii. În aceste condiții sala de ședințe  nu va mai putea fi folosită pentru activități, nici pentru ședințele de consiliu local, nici pentru alte activități de genul căsătoriilor, de ex., ca atare partea de ședințe de consiliu local în această perioadă ne propunem să le facem într-o altă locație. La finalul ședinței dacă doriți, puteți să coborâți la subsolul clădirii pentru că s-a finalizat o sală provizorie unde ar urma să se țină ședințele de consiliu . Este ca orientare sub sala mică, în colțul dinspre Piața Unirii, puteți să și vedeți, am rugat să lase sala deschisă, iar celelalte activități vor fi relocate în spațiile din Cetate sau celelalte birouri atunci când vor fi evenimente pe care trebuie să le ținem. Vă mulțumesc încă o dată pentru disponibilitate și vă spun de pea cum că data de 24 mai va fi data sedintei ordinare. Vă mulțumesc.

 

d-na. Dulca Camelia Mariana - președinte de ședință

 

                Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu vă mulțumesc și declar ședința închisă. O zi frumoasă tuturor.

 

 

 

 

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                             SECRETAR,

                 Dulca Camelia Mariana                                                                                                Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Întocmit,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Teodora Silaghi

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 17 mai 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator