Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 18 decembrie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Vineri , 22 Decembrie 2017, 11:10

Exportă PDF - PROCES VERBAL  Încheiat azi 18 decembrie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL  Încheiat azi 18 decembrie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL  Încheiat azi 18 decembrie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  18 decembrie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Peto Dalma Csilla, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Maci Mihai, d-nul Marinău Florin,d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius, d-l. Mohan Aurel, d-na Peto Dalma Csilla, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia.

 

Lipsesc motivat următorii consilieri: d-na Dulca Camelia Mariana

 

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-na. Buruiană Antonina - Arhitect Șef, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora- Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian - director D.P.P., d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

            Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 18 decembrie 2017 a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea.

Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 26 lipsește motivat: d-na Dulca Camelia Mariana.

 În aceste condiții ședința noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâriîn condițiile legii.

 

Dau cuvântul președintelui de ședință, domnului Chiană Laurențiu Alin.

 

Poftiți domnule președinte!

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Da, mulțumesc.

Bună ziua!

 

Mulțumesc presei, cetățenilor și domnilor directori care sunt prezenti. Să începem ședința cu aprobarea Borderoului, așa cum a fost întocmit.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Dau cuvântul doamnei consilier Kirei Melinda.

 

D-na Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

Grupul  UDMR propune ca punctul 2 și 3 să fie amânate până la ședința ordinară de joi, deoarece nu găsim nici o justificare ca acestea să fie introduse în ședința extraodinară, avem și întrebări la care am dori răspunsuri care nu cred că pot fi date în 2 minute.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Supun la vot propunerea doamnei consilier.

 

-          Cine este pentru? 9

-          Împotrivă? 17

-          Abțineri?

 

Mulțumesc.

 

            Trecem la votarea borderoului.

-          Cine este pentru? 17

-          Împotrivă?

Abțineri 9

 

Cap. I. DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR

 

Pct. 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea a imobilului cu nr. Cadastral 5207, înscris în CF NDF 8342 - Oradea, constând în teren și construcție nefinalizată, situat în mun. Oradea, pe strada Emanuil Gojdu (în șanțul Cetății) de la societatea  CRI & GI SRL.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Discuții dacă sunt?

 

Dau cuvîntul domnului viceprimar.

 

Florin Birta - viceprimar al municipiului Oradea

 

Eu v-aș ruga să votați acest material, deoarece așa cum știți inclusiv în presă a apărut săptămânile trecute problema reală a locuitorilor din acea zonă care nu au locuri de parcare în curtea blocului. Nu este vorba de expropiere, este vorba despre o înțelegere cu firma respectivă, un contract de vânzare-cumpărare, în momentul în care achiziționăm acea ruină, anul viitor o vom dărâma, urmând ca în toată acea zonă să se amenajeze locuri de parcare. Vă mulțumesc!

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Dau cuvântul d-nei consilier Kirei Melinda.        

 

D-na Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

 

Mulțumesc. Grupul UDMR este pentru proiect, dar avem o întrebare care dintre cele două sume sunt, valabile, sume care au stat la baza negocierilor?

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Dau cuvântul d-nului director D.P.I. - Popa Dan Lucian   

Popa Dan Lucian - director D.P.I.

 

Buna ziua!

Este vorba de două raporturi de evaluare. Cel cu suma mai mare este raportul pus la dispoziția noastră de către firma CRI & GI SRL., iar celălalt e cel solicitat de noi, iar diferența dintre ele este următoarea: într-o primă fază cei de la CRI & GI SRL. au evaluat și clădirea iar raportul solicitat de noi are în vedere faptul că acea clădire va fi demolată, pentru că nu mai folosește la nimic.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Cap. II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

Pct. 2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unor acte adiționale la Contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public în Municipiul Oradea nr. 109967/2001 și la contractele de lucrări ce decurg din acesta.

 

Discuții dacă sunt?

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Dau cuvântul d-nei consilier Kirei Melinda.        

 

D-na Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

 

La ședința de comisii am înțeles că aceste plăți se vor efectua, adică plătim contractele anticipat ca să evităm riscurile de schimb valutar care vor fi până în 2020. După cunoștințele mele, putem plăti doar acele lucrări care au fost efectuate, și nu cele care se vor efectua? De aceea nu înțelegem de ce trebuie să plătim acum și nu la sfârșitul contractului sau în decurs până la sfârșitul contractului?

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Dau cuvântul d-nului director - Eduard Florea.  

 

D-nul Eduard Florea - director, Direcția economică

 

Toate aceste sume sunt valori din lucrări deja executate, în toate cazurile discutăm de sume în plată dar într-o plată lunară din partea municipiului Oradea. Ceea ce noi am cerut firmei Luxten și ei au fost de acord, este de a aduce toate scadențele viitoare pentru soldul de astăzi în luna decembrie, avem de câștigat pe lângă riscul valutar și dobanda undeva la 500.000 mii $, este câștigul astăzi pentru bugetul local.

 

 

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Dau cuvântul d-nei consilier Kirei Melinda.        

 

D-na Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

 

Aceste lucrări au fost realizate și preluate, cu toate devizele și toate actele sunt în ordine?

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Dau cuvântul d-nului director - Eduard Florea.  

 

D-nul Eduard Florea - director, Direcția economică

 

Au fost recepționate, sunt în evidența extracontabilă a municipiului, ele sunt în proprietatea operatorului până le achităm integral, după ce le plătim suntem proprietari.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Alte discuții? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 17

Împotrivă?

Abțineri? 9

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017.

 

Discuții dacă sunt?

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Dau cuvântul d-nei consilier Kirei Melinda.        

 

D-na Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

 

La plata în avans la bănci, am înțeles că au fost discutate aceste lucruri cu băncile. Întrebarea mea este, avem penalități dacă le plătim anticipat?

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Dau cuvântul d-nului director - Eduard Florea.  

 

D-nul Eduard Florea - director, Direcția economică

 

Nu este prevăzut nici un fel de commision pentru plata anticipată, iar plata anticipată este prevăzută în contract, de aceea nu este nevoie de acte adiționale, este vorba de opțiunea noastră.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Dau cuvîntul domnului viceprimar.

 

Florin Birta - viceprimar al municipiului Oradea

 

Mai mult doar din creditul care îl restutuim către Dexia avem un câștig din dobânzi de aprox. 700.000 mii eur., pentru că plătim anticipat acest credit.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Dau cuvântul d-nei consilier Kirei Melinda.        

 

D-na Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

 

Se poate ca pe viitor, să putem fi luați și noi în seamă și executivul să ne comunice aceste aspect și să nu mai aibă loc aceste comentarii? Mulțumim.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Executivul va lua act de propunerea dvs.

 

Alte discuții? Dacă nu, supun la votmaterialul.

 

Cine este pentru? 22

Împotrivă?

Abțineri? 4

 

Pct. 4.Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societățiiTermoficare Oradea SA.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre privind încheierea unei Convenţii de Plată între Municipiul Oradea, Societatea Termoficare Oradea S.A. şi Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediaş, în vederea achitării unui avans de 15.000.000 lei pentru asigurarea parțială a achiziției de gaze natural necesare furnizării de energie termică populaţiei municipiului Oradea, pentru sezonul de încălzire 2017/2018.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Dacă la diverse mai sunt și alte discutii?

 

Dau cuvântul domnului consilier Marinău Florin.

 

Florin Marinău - consilier local al municipiului Oradea

 

Aș dori, să invit toți colegii consilieri și colegii din primărie la un concert de Colinde de Crăciun care va avea loc la mâine marți, 19 decembrie 2017 la Baroul Bihor, interpretate de corul Baroului Bihor, de la ora 16.00.

 

Vila Ionel - secretar al municipiului Oradea

 

Aș vrea să reamintesc că joi va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Mulțumesc!

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Mai sunt și alte discuții, la diverse? Dacă nu, declar ședința închisă.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                        SECRETAR AL MUNICIPIULUI ORADEA,

    Chiană Laurențiu Alin                                                                      Ionel Vila       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

         Gyori Natalia                               

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 18 decembrie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator