Trimite unui prieten

PROCES VERBAL incheiat azi 21 decembrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Joi , 4 Ianuarie 2018, 11:12

Exportă PDF - PROCES VERBAL incheiat azi  21 decembrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a   Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL incheiat azi  21 decembrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a   Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL incheiat azi  21 decembrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a   Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi  21 decembrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a

 Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Peto Dalma Csilla, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Maci Mihai, d-nul Marinău Florin,d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Zdrîncă Ionel-Marius, d-l. Mohan Aurel, d-na Peto Dalma Csilla, d-na Kirei Melinda, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia.

Lipsesc motivat următorii consilieri: d-l Negrean Daniel-Dumitru și d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai.

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-na. Buruiană Antonina - Arhitect Șef, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian - director D.P.P., d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Doamnelor și domnilor consilier, stimați colegi! ...

Ședința ordinară aferentă lunii decembrie 2017, a fost convocată pentru astăzi, 21 decembrie 2017, ultima ședință ordinară din acest an.

V-aș ruga să vă înarmați cu răbdare pentru că va trebui să parcurgem împreună nu mai puțin de 454 de proiecte de hotărâri. Dar, sunt convins că lucrurile vor mege bine și repede și nu în ultimul rând legal.

Dați-mi voie să vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali în funcție sunt prezenți acum 25, lipsesc motivați domnul consilier Negrean Daniel și domnul consilier Sabău Liviu.

În condițiile date ședința este constituită legal și se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată și cu 14 voturi.

V-aș ruga să îmi mai permiteți să supun aprobării dvs. procesele - verbale ale ședințelor anterioare și v-aș propune să le aprobăm în bloc.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

 

Procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 27 noiembrie 2017 și procesul - verbal al ședinței extraordinare din data 18 decembrie 2017.

Fac mențiunea că aceste documente au fost afișate la Compartimentul de Specialitate al Consiliului Local pentru a fi vizualizate.

Le supun așa cum ați hotărât dvs. în bloc votului dvs.:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

În aceste condiții domnule președinte aveți cuvântul!

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Vă mulțumesc domnul secretar!

Bună ziua stimați colegi! Mulțumesc presei și cetățenilor și domnilor și doamenlor directori care au venit la această ședință.

Înainte de a purcede la lucrările Consiliului vreau să vă rog să fim foarte operative, foarte atenți, astfel încât să nu mai avem timpi morți privind modul de vot ș.a.m.d.

Eu vă mulțumesc anticipat pentru înțelegere și că ne vom da împreună concursul să terminăm cât mai repede această ședință, dat fiind faptul că e o ședință cu foarte multe materiale.

A/ți primit Borderoul, înainte de a-l vota Borderoul trebuie să fac mențiunea că se retrag două materiale, materialul cu nr. 187, respective 189.

Supun la vot Borderoul așa cum a fost prezentat:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 1

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici "Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona stăzilor Academiei - G. Barițiu.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

21 voturi pentru

4 voturi abținere

 

 

I.                    INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

 

Punctul nr. 2

Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor stăzi nou create în municipiul Oradea situate în zona Calea Sântandrei

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 5

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă și împrejmuire teren str. Cartier Podgoria, nr. 3B nr. Cad. 198333, 198334 - Oradea

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 15

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  - Parcelare teren pentru locuințe individuale și funcțiuni complementare str. Plantelor nr. cad. 152140, 152141 - Oradea.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 43

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Cosntruire cabinet stomatologic și locuință de serviciu D+P, str. Făcliei nr. Cad. 196286 - Oradea

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 449

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării și modificării Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza municipiului Oradea.

-          Discuții dacă sunt?

 

D-nul Marinău Florin - consilier

Mă abțin de la deliberări și de la vot fiind interest.

Mulțumesc.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

20 voturi pentru

5 voturi abținere

 

 

II.                  DIRECȚIA TEHNICĂ

 

Punctul nr. 3

Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de achizitie pentru amenajare, modernizare, extindere si executare a lucrarilor specifice spatiilor verzi si  domeniului public din Municipiul Oradea care nu sunt in administrarea altor structuri din cadrul Primariei Municipiului Oradea sau persoane juridice subordonate Consiliului Local, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani, cuprinzand Lot 4 -Sector 4.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 4

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "Extindere rețea de apă și canal pluvial pe strada Teatrului, municipiul Oradea"

Doamna Kirei.

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Noi suntem pentru acest Proiect de hotărâre, dar am dori să se ia în considerare, să fie montate în locul hidranților subterani, hidranți supraternai. Dacă s-ar puea doi hidranți supraternai, in loc de unul. Cel puțin eu un singur hindrant suprateran am văzut ieri când am parcurs strada. Și hidranții supraterani au un cost mai mic, întreținerea este mai bună, accesul lor este mai ușor și în timpul iernii și pentru acest mod noi am propune să fie înlocuiți hidranții subterani cu supraterani.

Mulțumim.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumim.

Executivul ia act de propunerea dvs.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

 

Punctul nr. 9

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea intocmirii unui act aditional la contractul de concesiune nr.106.588/22.01.2008 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea privind realizarea si completarea investitiilor asumate de catre Societatea RER Ecologic Service Oradea SA până la epuizarea sumei stabilite prin Hotararea Consilului local nr.310 din 28 mai 2015, conform Anexei 1.

Doamna Kirei.

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Aș avea o mențiune. Aici în Raportul de specialitate scria: fiind că lucrările au fost executate la o valoare mai mică. În table scrie că au fost planificate două puncte de colectare din care sa facut unul singur, de aceea noi am zice că, OK să folosim banii cum trebuie, dar să nu spunem că am cheltuit mai puțin fiind că nu am făcut tot ce era propus. Un punct de colectare a rămas în aer.

 

D-nul Birta Florin - vicerpimar

Noi, în acest moment suntem în căutarea unei locații pentru a realiza și cel de-al doilea punct de colectare al deșeurilor pe care cei de la RER s-au obligat să îl construiască prin anexa care am încheiat-o la contractul de delegare de gestiune.

În momentul de față recepționăm practic ceea ce am făcut până acum, urmând, așa cum v-am spus, în momentul în care vom identifica un teren să construim și celălalt punct de colectare.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Poftiți doamna consilier.

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Și, atunci acești bani vor fi pentru ... că eu așa am văzut că banii care au rămas din faptul că nu sa făcut cel de-al doilea punct de colectare, vor fi alocați pentru altceva.

Înseamnă că în momentul în care găsim a doua locație vom pune bani de o parte pentru....

Mulțumesc. 

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumim doamna consilier!

Supunem la vot proiectul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

 

III.                ASCO

 

Punctul nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2018 - Amplasamentele unde se vor repartiza orele de muncă pentru beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

 

IV.                DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

Punctul nr. 7

Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect actualizarea listei bunurilor concesionate operatorului la 31.12.2017.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

4 voturi abținere

21 voturi pentru

 

Punctul nr. 8

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației din partea Societății Prima Kapital Project SRL constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe strada Sucevei nr. 4A.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 10

 

Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile Termoficare Oradea SA și RER Ecologic Service Oradea SA ca urmare a demisiei d-lui Adrian Revnic.

-          Discuții dacă sunt?

Poftiți domnule viceprimar!

 

D-nul Birta Florin - viceprimar

Vreau să-l propun pe domnul Tau Ioan să facă parte din Adunarea Generală a Acționarilor la societățile RER Ecologic și totodată vreau să-I propun pe domnul Morar Grigore în calitate de membru principal în AGA la Termoficare și pe domnul Chiană Laurențiu pentru a fi supleant în cadrul Adunării Geneerale la Termoficare Oradea.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumim!

-          Dacă mai sunt și alte propuneri?

Dacă nu supunem la vot propunerile domnului viceprimar Florin Birta:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

18 voturi pentru

7 voturi abținere

 

Punctul nr. 11

 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a unor active fixe, în vederea scoaterii din funcțiune.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 12

 

Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 988/27.11.2017 privind luarea de măsuri pentru ducerea la îndeplinire a celor dispuse de Camera de Conturi Bihor prin Deciziile nr. 22/2017 și nr. 11/2017 referitor la redevența datorată mun. Oradea de către operatorul A.D.P. SA.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 13

 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractului de administrare ce urmează a fi încheiat între mun. Oradea, Colegiul Economic Partenie Cosma și Clubul Sportiv Municipal Oradea.

-          Discuții dacă sunt?

Poftiți doamna consilier.

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Deși am avut discuții cu domnul viceprimar în legătură cu acest Proiect de hotărâre, noi suntem pentru acest Proiect de hotărâre, dar avem semen de întrebare de care nu știm dacă sunt sau nu sunt legale referitor la faptul că putem da în administrare gratuită terenuri la instituții publice de interes public cum este nomenclatura din 2012. Clubul Sportiv este instituție publică de interes local! Nu știu dacă și nu înțeleg dacă este legal acest lucru sau nu. Rugămintea noastră este să fie verificată și totul să fie OK, ulterior...

Și încă aș avea două, trei observații!

Dacă are aviz de la Pompieri terenul de sport? Sau clădirea? Ca să nu fie apoi, adică să nu obținem noi, Primăria acest aviz și apoi să fie dat! Și în momentul în care nu este menționat termen limită pentru acest contract - eu înțeleg că termenul limită este de 5 ani, nu putem da în închiriere, ci numai gratuit, fiind construit din bani europeni -, dar totuși trebuie menționat la un contract care este termenul de valabilitate al acestui contract, cu mențiunea că se poate prelungi cu acordul amândurora. Și cheltuielile care sunt aferente la întreținerea acestu teren.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Vă mulțumim!

Domnul viceprimar.

 

D-nul Birta Florin - viceprimar

Deci, cum v-am explicat! Clubul Sportiv Municipal este o instituție publică! Nu are cum să fie de interes pivat decât de interes public.

Este în subordinea Consiliului Local. Noi discutăm de acest parteneriat de vreo trei luni de zile, dar nu am vrut să-l introducem, să-l supunem votului în Consiliul Local până nu am avut acordul finanțatorului. Am primit acordul scris al finanțatorului în care ne confirm că, Clubul Sportiv Municipal Oradea este o instituție public în subordinea Consiliului Local și că este perfect legal acest contract pe care îl încheiem între Colegiul Economic Partenie Cosma și Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Așa dar, nu vă faceți nici o grijă, totul este în regulă, inclusive acordul finanțatorului.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumim!

Supunem la vot proiectul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 42

 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației din partea Bisericii Penticostale Ekklesia constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe strada Nufărului nr. 121W

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 58

 

Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului desuperficie asupraterenului în suprafaţă totală de 9.106 mp cu societatea Aurel & Dorina Trans SRL

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 59

 

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota "pentru" în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinară şi ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor care vor avea loc în data de 21 decembrie 2017 (prima convocare) şi în data de 22 decembrie 2017 (a doua convocare) 

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

4 voturi abținere

21 voturi pentru

 

Punctul nr. 60

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii dlui Sere Șerban Traian în calitate de reprezentant al Municipiului Oradea în Consiliul de Supraveghere al societății Distrigaz Vest SA Oradea

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

4 voturi abținere

21 voturi pentru

 

Punctul nr. 61

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ aflat în administrarea Spitalului Clinic Municipal "dr. Gavril Curteanu'' Oradea, în vederea scoaterii din funcţiune

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 62

 

Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru încetarea activității institutiei publice de interes local Poliția Locală Oradea și preluarea activității acesteia de către Primăria Municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

5 voturi abținere

20 voturi pentru

 

Domnul viceprimar, vă rog!

 

D-nul Birta Florin - viceprimar

Având în vedere că, punctele, de la 63, până la 429, inclusiv, mai puțin punctul 187 și 189 care s-au retras de pe Ordinea de zi, sunt niște puncte care reglementează în principal aceleași lucruri legate de supraimpozitare, aș propune să votăm în bloc toate aceste hotărâri, urmând ca după, domnul secretar, împreună cu Compartmentul Consiliului Local și cu președintele de ședință să individualizeze fiecare hotărâre și să se asigure de legalitatea acesteia... 

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumim!

Supunem la vot propunerea domnului viceprimar:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

Vă mulțumesc.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Am vrut să spun că a-ți votat foarte frumos și foarte bine în ideea în care dvs. o să fiți scutiți de aceste ...

 

D-nul Marinău Florian - consilier

Imi cer iertare! Aș dori să intervin. Am înteles că sa supus la vot dacă să votăm în bloc? ...Deci, urmează să fie votate acum?

Mulțumesc.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Supunem la vot propunerea de a se aprobare în bloc materialele de la 63 până la 429, mai puțin 187 și 189 care au fost retrase

 

D-nul Marinău Florian - consilier

Aș dori să consemnați că mă abțin de la vot la materialul cu nr. 157, întrucât sunt avocatul unuia dintre părțile care este în materialul ....

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Sa consemnat! Vă mulțumim.

Supunem la vot, vă rog:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

4 voturi abținere

21 pentru

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Vreau să vă precizez - iertați-mă - vreau să vă precizez că stă în puterea și în competența material a Consiliului Local să adopte astfel de hotărâri, este legală, cu alte cuvinte vreau să vă spun că v-ați ușurat munca pe ziua de astăzi și secretaru nu are decît să le facă pentru că trebuie să ducă la îndeplinire ceea ce a-ți hotărât dvs. acuma.

Vă mulțumesc.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumim domnului secretar pentru completări și lămuriri.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

4 voturi abținere

21 pentru

MATERIALELE:

63

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. 1 Decembrie, Nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

64

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. 1 Decembrie, Nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

65

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. 1 Decembrie, Nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

66

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre, Nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

67

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre, Nr. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

68

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre, Nr. 37, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

69

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre, Nr. 38, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

70

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre, Nr. 42, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

71

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Armatei Romane, Nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

72

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Armatei Romane, Nr. 18, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

73

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Armatei Romane, Nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

74

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Armatei Romane, Nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

75

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Armatei Romane, Nr. 20, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

76

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Avram Iancu, Nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

77

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Avram Iancu, Nr. 20, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

78

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Borsului, Nr.51, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

79

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Calea Aradului, Nr. 89G, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

80

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Calea Aradului, Nr. 93D, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

81

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Calea Maresal Al. Averescu, Nr. 47, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

82

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Calea Maresal Al. Averescu, Nr. 59, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

83

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cazarmii, Nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

84

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cerbului, Nr. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

85

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Clujului, Nr. 100, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

86

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Clujului, Nr. 205, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

87

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Clujului, Nr. 95, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

88

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. C-tin Dobrogeanu Gherea, Nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

89

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Corneliu Baba, Nr. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

90

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, NR. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

91

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 34, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

92

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 44, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

93

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 45, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

94

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 54, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

95

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 70, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

96

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 72, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

97

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 73, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

98

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 80, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

99

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 82, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

100

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 84, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

101

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Decebal, Nr. 55, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

102

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Decebal, Nr. 94, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

103

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Doctor Louis Pasteur, Nr. 115B, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

104

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Doctor Louis Pasteur, Nr. 73, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

105

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Duiliu Zamfirescu, Nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

106

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Duiliu Zamfirescu, Nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

107

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, Nr. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

108

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, Nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

109

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, Nr. 59, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

110

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. General Traian Mosoiu, Nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

111

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. General Traian Mosoiu, Nr. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

112

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Gheorghe Dima, Nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

113

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Gheorghe Lazar, Nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

114

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Gheorghe Sincai, Nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

115

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Ion Creanga Nr. 7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

116

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iosif Vulcan Nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

117

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

118

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

119

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

120

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 66, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

121

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 9, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

122

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Jean Calvin, Nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

123

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Lamaitei, Nr. 9, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

124

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Matei Corvin, Nr. 51, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

125

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mestesugarilor Nr. 19A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

126

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

127

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 31, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

128

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 61, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

129

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 61A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

130

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 68, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

131

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 36, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

132

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 8A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

133

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Nicolae Jiga, Nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

134

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Nicolae Jiga, Nr. 42, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

135

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Onestilor, Nr. 20A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

136

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Petofi Sandor, Nr. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

137

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Poet Panait Cerna, Nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

138

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

139

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 20, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

140

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

141

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 34, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

142

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 41, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

143

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 48, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

144

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 18, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

145

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 40, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

146

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 48, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

147

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

148

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 54, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

149

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 87, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

150

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Rosiorilor, Nr. 2A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

151

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Samuil Micu-Klein Nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

152

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Semenicului, Nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

153

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Sfantul Apostol Andrei, Nr. 23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

154

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Stefan Simion Nr. 7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

155

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Sucevei, Nr. 61, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

156

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Sucevei, Nr. 73, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

157

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Traian, Nr. 15, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

5 voturi abținere

20 pentru

158

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Traian, Nr. 7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

159

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

160

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

161

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

162

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 25, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

163

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

164

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 35, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

165

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 38, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

166

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 40, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

167

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Vasile Alecsandri, Nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

168

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Vasile Alecsandri, Nr. 21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

169

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Calea Aradului nr.10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

170

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Calea Aradului nr.78, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

171

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,P-ța 1 Decembrie nr.6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

172

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,P-ța 1 Decembrie nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

173

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,P-ța 1 Decembrie nr.9, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

174

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre nr.12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

175

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre Nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

176

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

177

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Aleea Emanuil Gojdu nr.2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

178

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Alexandru Roman nr.2/G, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

179

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Anton Bacalbasa nr.10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

180

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Apateului nr.35, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

181

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Aviatorilor nr.41, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

182

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Bacăului nr.6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

183

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Bacăului nr.8 / Mociulschi nr.18, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

184

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Bradului nr.27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

185

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Chimiei nr.6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

186

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ciheiului nr.53, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

187

RETRAS:Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Crișului nr.15, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

188

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Crișului nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

189

RETRAS: Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Crizantemei nr.5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

190

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Eforiei nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

191

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Emil Racoviță nr.28, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

192

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep.Mihai Pavel nr.10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

193

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep.Mihai Pavel nr.16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

194

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep.Mihai Pavel nr.17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

195

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep.Mihai Pavel nr.29, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

196

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep.Mihai Pavel nr.5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

197

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep.Mihai Pavel nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

198

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep.Sulyok Istvan nr.12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

199

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Gen.L.Mociulschi nr.10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

200

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Gen.L.Mociulschi nr.12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

201

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Gen.L.Mociulschi nr.16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

202

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. George Cosbuc nr.3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

203

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. George Enescu nr.24/A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

204

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Henrik Ibsen, nr. 79, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

205

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. I.C.Bratianu Nr.14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

206

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Independenței nr.11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

207

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Independenței nr.13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

208

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Independentei nr.24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

209

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ioan Budai Deleanu nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

210

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ion Heliade Radulescu nr.28, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

211

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ion Ratiu nr.17A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

212

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Iuliu Maniu nr.24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

213

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Izvorului nr.60, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

214

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Jokai Mor nr.2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

215

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Libertatii nr.56, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

216

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Liszt Ferenc nr.21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

217

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mărăști nr.1/A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

218

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mărăști nr.10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

219

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Matei Corvin nr.240, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

220

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mediasului nr.32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

221

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mestecanisului nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

222

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mestecanisului nr.3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

223

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mimozei nr.6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

224

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mimozei nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

225

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Molidului nr.59, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

226

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Nicolaus Olahus nr.12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

227

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Octavian Goga nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

228

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Olteniei 51, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

229

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Oneștilor nr.38, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

230

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Pacii nr.30, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

231

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Parcului Nr.2A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

232

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Plevnei nr.9, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

233

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Poet Andrei Muresanu nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

234

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Postavarului nr.14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

235

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Principatele Unite nr.40, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

236

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Republicii nr.15, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

237

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Republicii nr.49, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

238

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Rimanoczy Kalman nr.12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

239

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Rimanoczy Kalman nr.13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

240

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Rimanoczy Kalman nr.14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

241

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Samuil Micu Klein nr.7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

242

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Samuil Micu Klein nr.9, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

243

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Sebesului nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

244

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Zaharia Stancu nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

245

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Stefan Octavian Iosif nr.26, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

246

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ștefan Simion nr.14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

247

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ștefan Simion nr.42, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

248

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Sucevei nr.75, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

249

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Timotei Cipariu nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

250

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Tudor Vladimirescu nr.29, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

251

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Tudor Vladimirescu nr.39, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

252

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Vlădeasa nr.10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

253

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Ady Endre nr.8, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

254

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Ady Endre nr.27, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

255

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Arany Janos  nr.1, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

256

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Arany Janos  nr.17, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

257

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Bradului nr.19, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

258

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Bradului nr.32, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

259

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Bradului nr.36, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

260

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Ciheiului,nr.35, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

261

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Crișului nr.15, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

262

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Dunărea nr.18, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

263

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Ep.Mihai Pavel nr.3, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

264

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Ep.Mihai Pavel nr.18, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

265

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Independenței nr.5, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

266

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Ioan Budai Deleanu nr.2, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

267

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iosif Vulcan nr.14, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

268

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mestecănișului nr.5, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

269

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mimozei nr.9, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

270

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Pescărușului nr.24, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

271

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Păcii nr.25 / Crizantemei nr.5, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

272

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Poet Andrei Mureșanu nr.1, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

273

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Samuil Micu Klein nr.3, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

274

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Samuil Micu Klein nr.10, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

275

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Armatei Romane, Nr. 12, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

276

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Calea Maresal Al. Averescu, Nr. 35, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

277

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Clujului, Nr. 159, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

278

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 12, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

279

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 27, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

280

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 47, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

281

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 6, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

282

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Decebal, Nr. 122, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

283

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Doctor Louis Pasteur, Nr. 71, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

284

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, Nr. 15, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

285

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 65, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

286

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 67, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

287

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 18, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

288

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 53, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

289

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Nicolae Jiga, Nr. 34, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

290

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 22, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

291

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 5, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

292

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 71, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

293

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 73, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

294

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Sucevei, Nr. 67, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

295

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Szigligeti Ede, Nr. 1, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

296

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Szigligeti Ede, Nr. 5, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

297

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Traian, Nr. 14, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

298

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 58, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

299

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 67, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

300

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Rovine, Nr. 2, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

301

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Teatrului, Nr. 5, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

302

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Independentei, nr. 1, în baza HCL 827/2017 

303

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Independentei, nr. 13, în baza HCL 827/2017 

304

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Madach Imre, nr. 1, în baza HCL 827/2017 

305

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Madach Imre, nr. 1-5, în baza HCL 827/2017 

306

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Patriotilor, nr. 2, în baza HCL 827/2017 

307

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. P-ta Unirii, nr. 2-4, în baza HCL 827/2017 

308

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. P-ta Unirii, nr. 5, în baza HCL 827/2017 

309

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, nr. 3-5, în baza HCL 827/2017 

310

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, nr. 5, în baza HCL 827/2017 

311

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, nr. 16, în baza HCL 827/2017 

312

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, nr. 29, în baza HCL 827/2017 

313

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 14605, CF 185429, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

314

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 14606, CF 185431, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

315

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 14607, CF 185432, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

316

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 16450, CF 184417, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

317

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 16409, CF 184414, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

318

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 16424, CF 184420, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

319

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 14436, CF 187173, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

320

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 14437, CF 185485, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

321

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 14438, CF 185486, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

322

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 14439, CF 182017, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

323

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. EROULUI NECUNOSCUT NR. 31, nr. cadastral 160388, CF 160388, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

324

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA CLUJULUI NR. 288/C, nr. cadastral 161986, CF 161986, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

325

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA CLUJULUI NR. 243, nr. cadastral 2504, CF 1352, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

326

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI FN, nr. cadastral 175630, CF 175630, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

327

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI FN, nr. cadastral 164932, CF 164932, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

328

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI FN, nr. cadastral 164933, CF 164933, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

329

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. BORSULUI FN, nr. cadastral 161272, CF 161272, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

330

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. PETRU RARES NR. 1, nr. cadastral 12112, CF 152371, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

331

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 8, nr. cadastral 14864, CF 164321, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

332

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. N.BELDICEANU NR. 47, nr. cadastral 169712, CF 169712, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

333

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CIHEIULUI NR. 37, nr. cadastral 8561, CF 150463, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

334

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CIHEIULUI FN, nr. cadastral 192992, CF 192992, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

335

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. PLANTELOR NR. 2, nr. cadastral 164367, CF 164367, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

336

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. AUREL COVACI NR. 48, nr. cadastral 153638, CF 153638, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

337

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. AUREL COVACI NR. 49, nr. cadastral 155462, CF 155462, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

338

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. IOAN POP RETEGANUL FN, nr. cadastral 168876, CF 168876, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

339

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. FRANZ JOSEPH HAYDN FN, nr. cadastral 19896, CF 154000, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

340

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. EP. IOAN ALEXI NR. 31, nr. cadastral 164638, CF 164638, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

341

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153923, CF 153923, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

342

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153934, CF 153934, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

343

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153946, CF 153946, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

344

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 6944, CF 153950, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

345

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 6945, CF 153953, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

346

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CLUJULUI NR. 209, nr. cadastral 6946, CF 153955, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

347

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 121O, nr. cadastral 3961/11, CF 184740, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

348

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 121O, nr. cadastral 3961/12, CF 184741, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

349

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CIHEIULUI NR. 68E, nr. cadastral 157323, CF 157323, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

350

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CIHEIULUI NR. 68F, nr. cadastral 157325, CF 157325, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

351

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI NR. 122, nr. cadastral 7869, CF 157327, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

352

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI NR. 83, nr. cadastral 16499, CF 157316, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

353

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI NR. 47A, nr. cadastral 171876, CF 171876, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

354

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. TOMPA MIHALY NR.1, nr. cadastral 2871/3, CF 177153, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

355

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 139, nr. cadastral 16440, CF 164740, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

356

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 151, nr. cadastral 6608/7, CF 197889, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

357

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 151, nr. cadastral 6608/6, CF 197890, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

358

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 151, nr. cadastral 6608/5, CF 197888, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

359

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 121(I), nr. cadastral 163659, CF 163659, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

360

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153923, CF 153923, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

361

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153934, CF 153934, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

362

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153946, CF 153946, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

363

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 6944, CF 153950, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

364

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 6945, CF 153953, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

365

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CLUJULUI NR. 209, nr. cadastral 6946, CF 153955, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

366

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. BORSULUI FN, nr. cadastral 188904, CF 188904, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

367

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ARADULUI/CALEA SANTANDREI FN, nr. cadastral 195388, CF 195388, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

368

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153923, CF 153923, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

369

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153934, CF 153934, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

370

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153946, CF 153946, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

371

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 6944, CF 153950, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

372

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 6945, CF 153953, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

373

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CLUJULUI NR. 209, nr. cadastral 6946, CF 153955, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

374

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA CLUJULUI NR. 10, nr. cadastral 194518, CF 194518, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

375

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI NR. 64, nr. cadastral 185088, CF 185088, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

376

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. AMERICII NR. 1, nr. cadastral 1359/19, CF 167977, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

377

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. AMERICII NR. 1, nr. cadastral 1359/18, CF 167976, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

378

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 155B, nr. cadastral 6110/2, CF 181658, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

379

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CIHEIULUI NR. 126, nr. cadastral 175679, CF 175679, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

380

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. BORSULUI FN, nr. cadastral 188904, CF 188904, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

381

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI NR. 125, nr. cadastral 151481, CF 151481, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016

382

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. ADY ENDRE, nr. 53, în baza HCL 827/2017 

383

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. ADY ENDRE, nr. 63, în baza HCL 827/2017 

384

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA, nr. 37, în baza HCL 827/2017 

385

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. CUZA VODA, nr. 33, în baza HCL 827/2017 

386

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. CUZA VODA, nr. 35, în baza HCL 827/2017 

387

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. EPISCOP ROMAN CIOROGARIU, nr. 46, în baza HCL 827/2017 

388

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. ION C. BRATIANU, nr. 20, în baza HCL 827/2017 

389

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. IULIU MANIU, nr. 35, în baza HCL 827/2017 

390

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. IULIU MANIU, nr. 63, în baza HCL 827/2017 

391

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. IULIU MANIU, nr. 75, în baza HCL 827/2017 

392

 

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. LOUIS PASTEUR, nr. 7, în baza HCL 827/2017 

393

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. MIHAI VITEAZU, nr. 6, în baza HCL 827/2017 

394

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. OLTENIEI, nr. 60, în baza HCL 827/2017 

395

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. PETOFI SANDOR, nr. 18, în baza HCL 827/2017 

396

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. SF. APOSTOL ANDREI, nr. 22, în baza HCL 827/2017 

397

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. SUCEVEI, nr. 21, în baza HCL 827/2017

398

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. 1 Decembrie nr. 4 - 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

399

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Apateului nr. 47, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

400

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Belsugului nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

401

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ciprian Porumbescu nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

402

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Clujului nr. 95, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

403

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Cuza Voda nr. 22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

404

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Eftimie Murgu nr. 43A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

405

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep. Roman Ciorogariu nr. 25, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

406

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep. Roman Ciorogariu nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

407

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Libertății nr.2/ Pța Ferdinand 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

408

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Gheorghe Sincai nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

409

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Grivitei nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

410

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ion Heliade Radulescu nr. 31, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

411

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Louis Pasteur nr. 42, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

412

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Matei Corvin nr. 174, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

413

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Matei Corvin nr. 62, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

414

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Matei Corvin nr. 74, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

415

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Matei Corvin nr. 91, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

416

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mihail Kogalniceanu nr. 46, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

417

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Nojoridului nr. 50A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

418

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Pandurilor nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

419

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Plevnei nr. 15, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

420

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Plevnei nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

421

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Postavarului nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

422

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Sfantul Apostol Andrei nr. 20, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

423

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Simion Barnutiu nr. 20A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

424

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Stanisoarei nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

425

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Stefan Simion nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

426

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Tepes Voda nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

427

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Tuberozelor nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

428

 

429

Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Velenta nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Parcul Traian nr.31, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015

 

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

4 voturi abținere

21 pentru

 

Punctul 431

 

Proeict de hotărâre privind modificarea HCL 755/2016 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății Administrația Domeniului Public SA în Consiliul de Administrație al Societății RER Ecologic Service Oradea SA

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

4 voturi abținere

21 voturi pentru

 

Punctul 432

 

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 a HCL nr. 872/2016 privind unele măsuri în legătură cu contractual de delegare a serviciului public de adminsitrare și exploatare a piețelor agroalimentare, Grădinii Zoologice, Ștrandului Municipal, Ștrandului Ioșia Nord, WC-urilor publice și Cimitirului Municipal încheiat cu Societatea Administrația Domeniului Public SA

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

4 voturi abținere

21 voturi pentru

 

Punctul 450

 

Proiect de hotărâre privind mandatarea societății A.D.L. Oradea SA de a încheia în numele și pe seama municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 6.030 mp cu societatea Benvenuti SRL. 

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul 451

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli precum și modificarea Programului de investiții pe anul 2017 la societatea A.D.P. SA.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

4 voturi abținere

21 voturi pentru

Punctul nr. 452

 

Proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetare aprobate prin Dispoziția Primarului nr. 3490/19.12.2017 și aprobarea „Procedurii de decontare a facilităților acordate la  transportul public de călători în Municipiul Oradea pentru anul 2018".

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

1 vot abținere

24 voturi pentru

 

 

V.                  BIROUL RESURSE UMANE

 

Punctul 14

Proiect de hotărâre privind  aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

4 voturi abținere

21 voturi pentru

 

Punctul 455

 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

4 voturi abținere

21 voturi pentru

 

 

VI.                D.P.I.

 

Punctul nr. 16

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea terenului, în suprafață de 61 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 158100, situat în mun. Oradea, Calea Clujului nr. 4, în favoarea soților Bojan Dumitru și Bojan Mariana

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 17

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea terenului, în suprafață de 263 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 169691, situat în mun. Oradea, str. Făcliei nr. 14, în favoarea d-nei. Deac Maria și a d-lui. Deac Marius - Dan

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 18

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea terenului, în suprafață de 266 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 199124, situat în mun. Oradea, Calea Bihorului nr. 49C, în favoarea soților Ghiuro Gavril și Ghiuro Aurora

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 19

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea terenului, reprezentând cota de 26 / 212 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 199664, situat în mun. Oradea, str. B.P. Hașdeu nr. 25, în favoarea soților Hamos Iosif și Hamos Maria - Erzsébet

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 20

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea terenului, reprezentând cota de 174 / 624 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 196339 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Graurilor nr. 62 , în favoarea soților Lascău Dănuț și Lascău Simona - Loredana

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Puinctul nr. 21

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării HCL nr. 654/2016, referitoare la "vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 250 mp, teren identificat cu nr. Cadastral si inscris in CF 188319 - sitat in mun. Oradea, str. Bethlen Gabor."

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 22

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, înscris în CF 171970, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim nr. 26 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-nei. Balaj Simona - Dana

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 23

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 166032, situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Boroș Florin

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 24

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, înscris în CF 170980, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim nr. 6 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-nei. Letea Claudia

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 25

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, înscris în CF 179209, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim nr. 9 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Miheș Natanael - Viorel

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 26

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, înscris în CF 173195, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 45 (în Cartierul Tineretului),  în favoarea d-lui. Popoviciu Florin - Mircea

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 27

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 177282 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gabor nr. 11 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-nei. Torjoc Florica

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 28

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării termenului limită de încheiere a contractului de vânzare - cumpărare între Municipiul Oradea și dl. Igna Cristian - Radu, stabilit prin HCL nr. 244 din 30.03.2017, privind terenul, situat pe str. Titus Popovici

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 29

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării termenului limită de încheiere a contractului de vânzare - cumpărare între Municipiul Oradea și dl. Păun Relu - Maricel, stabilit prin HCL nr. 676 din 25.07.2017, privind terenul situat pe str. Titus Popovici

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 30

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modficării termenului limită de încheiere a contractului de vânzare cumpărare, stabilit prin HCL nr. 353 din 27.04.2017 privind terenul situat pe str. Titus Popovici precum și actualizarea titularilor tranzacției - Municipiul Oradea, dl. Popescu Dan - Horațiu și d-na Mălăieș Florica -Rodica.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 31

 

Proiect de hotărâre privind modificarea alin. 1.2 și completarea cu un nou aliniat a art. 1 din HCL nr. 915/26.10.2017 privind aprobarea unor măsuri pentru vânzarea parcelelor de teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, atribuite în concesiune cu scopul edificării de locuințe, situate în mun. Oradea, pe str. Veteranilor.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 32

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 382 mp, aferent locuinței construite, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 194120, situat în mun. Oradea, pe str. Veteranilor,  în favoarea d-lui. Știop Teodor

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Puntul nr. 33

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 715 mp, aferent construcției edificate, identificat cu nr. cadastral 197725 - Oradea, situat în mun. Oradea, pe str. Veteranilor, în favoarea d-nei. Cipleu Ana și a d-lui. Fodor Alin - Ovidiu

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

Punctul nr. 34

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 5020 mp, reprezentând teren, proprietate a Municipiului Oradea, respectiv teren și construcții, proprietate a societății Tiradi Mob SRL, situate în municipiul Oradea, str. Erou Marius Cosma nr. 11.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 35

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a unor suprafeţe de teren, identificate cu nr. topo 4573/38, înscris în CF nr. 11940 - Oradea şi cu nr. topo 4573/52, înscris în CF nr. 11931 - Oradea, situate în mun. Oradea, str. Alexandru Vlahuţă nr. 27-29

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 36

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a nr. Cadastral cu suprafața de 5417 mp, construit conform Planului de situație, avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. cadastral 13682 din 2017, reprezentând coridorul de expropiere al lucrării de utilitate publică "Drum de acces pe relatia str. Barcăului - str. Oneștilor - str. Simion Bărnuțiu"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

21 votrui pentru

4 voturi abținere

 

Punctul nr. 37

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 15 mp, 66 mp și 1156 mp, reprezentând terenuri proprietate publică a Municipiului Oradea, având destinația de "pistă de biciclete", situată în zona str. A. Cazaban - Piața Ioșia.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 38

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.815 mp şi 3.246 mp reprezentând terenuri - proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia "drum public", situate în mun. Oradea - în zona străzii Calea Borşului la limita cu UAT Borş

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

21 voturi pentru

4 voturi abținere

 

 

Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Dedeman S.R.L., referitoare la terenul, în suprafaţă de 135 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199880 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Iancu de Hunedoara, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

17 voturi pentru

8 voturi împotrivă

 

Punctul nr. 40

 

Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Szabó Sándor - Zsolt şi soția sa, d-na. Szabó Timea, referitoare la terenul, în suprafaţă de 95 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199059 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ioan Pop Reteganul nr. 19, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

17 voturi pentru

8 voturi împotrivă

 

Punctul nr. 41

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 315 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199823 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Prunilor

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

17 voturi pentru

8 voturi abținere

 

Punctul nr. 44

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 700 mp, reprezentând teren și construcţie - casă, situate în mun. Oradea, str. Caporal Mușat nr. 7 și pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a acestei suprafețe de teren în favoarea soților Gavriluța Tabita - Olimpia și Gavriluța Claudiu

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 45

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 700 mp, reprezentând teren și construcţie - casă, situate în mun. Oradea, str. Caporal Mușat nr. 9A, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a acestei suprafețe de teren favoarea soților Lucaci Aron și Lucaci Mariana

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 46

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilelor, cu nr. cadastrale 189679 şi 200210, reprezentând terenuri publice, situate în mun. Oradea, pe str. Bihorului, respectiv pentru concesionarea suprafeţelor de 112 mp şi 402 mp teren, în favoarea societăţii Compania de Apă Oradea S.A., în vederea construirii a două staţii de pompare a apelor pluviale

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 47

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru mutarea depozitului de materiale și a Biroului Întreținere al Direcției Patrimoniu Imobiliar de pe strada Barcăului pe terenul identificat cu număr cadastral și înscris în CF 156170 - Oradea, proprietate a societății Oradea Transport Local S.A.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 48

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 1.715 mp din terenul cu nr cadastral 199979, situat în mun. Oradea, str. Ciheiului, în favoarea societății Construcţii Bihor S.A., în vederea realizării parcărilor prevăzute în documentația de urbanism aprobată, pe str. Ciheiului nr. 35

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 49

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale în stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de repartizare spre închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat, în Municipiul Oradea, pentru dosarele depuse în sesiunea 1 august 2017 - 29 septembrie 2017

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 50

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe disponibilă pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 30 martie 2017

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 51

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor imobile, proprietatea privată a Municipiului Oradea,reprezentând locuințe la bloc cu câte 3 camere fiecare

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 52

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 14502 din 04.08.2015 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din mun. Oradea, str. Republicii nr. 5, colț cu str. Aurel Lazăr nr. 1, în favoarea societății AIR ANTARES S.R.L.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 53

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 200914/B/27.03.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din mun. Oradea, str. Iosif Vulcan nr. 4 - 6, în favoarea societății CONBRIL COM S.R.L

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 54

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, administrat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, în favoarea Uniunii Democrate Maghiară din România - Organizația Județeană Bihor

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 55

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Municipiului Oradea, în favoarea Asociației Pensionarilor Maghiari din Parțium și a societății Agri Diesel Distribuție S.R.L.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 56

 

Proiect de hotărâre privind modificarea repartiţiei locuinței închiriate în favoarea d-nei. Dunai Margareta

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 57

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 684 din 2008, privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt?

Poftiți domnul viceprimar!

 

D-nul Birta Florin - viceprimar

Vreau să fac o propunere, având în vedere că domnul Revnic și-a dat demisia din consiliu și și-a pierdut și calitățile pe care le-a avut.

Ca și membru titular în această comisie vreau să-l propun pe domnul Chiană Laurențiu, iar ca și membru supleant o propun pe doamna Dulca Camellia.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt și alte propuneri? Dacă nu supunem la vot propunerea domnului viceprimar:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

19 voturi pentru

6 voturi abținere

 

Punctul 433

 

Proiect de hotărâre aprobarea modului de recuperare a sumelor avansate de Municipiul Oradea, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi și după caz instituirea dreptului de creanță pe unitate individuală, privind lucrările de reabilitare la imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 13 colţ cu Parcul Traian, indentificat prin  Carte Funciară colectivă nr. 189313-C1, nr. TOPO 611/1-C1

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul nr. 439

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea a construcției - bucătărie de vară, situate pe strada Făgărașului nr. 5 /E, de la d-Na Nichita Floare în vederea eliberării de sarcini a terenului necesar realizării noii linii de tramvai.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul 440

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui bun mobil, proprietate privată a Municipiului Oradea, dobândit în baza certificatului de vacanță succesorală nr. 46 din 08.08.2017 emis de notarul public Diana Geambașu și preluat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 725 din 31.08.2017

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul 441

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 688 din 25.07.2017 referitoare la Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Oradea, societatea Aido Grup Invest S.R.L. şi Comunitatea Evreilor Oradea

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul 442

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 200 mp,respectiv pentru aprobarea înscrierii acestei suprafețe de teren, situată pe str. Sucevei,în proprietatea publică a Municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul 443

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului,  cu propunerea de dezmembrare a suprafaţei de 421 mp, respectivpentrumodificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 522 din 22.06.2017 referitoarea la realizarea unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea şi Asociația "Caritas Sfântul Nicolae", având ca obiect terenuri situate în mun. Oradea, pe strada Alexandru Andrițoiu

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul 444

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea transmiterii în folosința gratuită a terenului cu nr. cadastral 200167 - Oradea,în suprafață de 139 mp, în vederea amenajării cu destinație de curte și loc de joacă pentru grădinița din mun. Oradea, str. Seleușului nr. 67, în favoarea Parohiei Greco Catolice Oradea - Velenţa I

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul 445

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de comodat nr. 139 din 18.02.2015, încheiat între Municipiul Oradea şi Societatea de Binefacere "Don Orione" Oradea, având ca obiect terenul, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 189931 - Oradea, situat pe str. Cazaban nr. 49/E

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul 446

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri de reglementare a folosinţei terenurilor, proprietate privată, a unor persoane juridice, pe care Municipiul Oradea are amenajate parcări publice, respectiv loc de joacă pentru copii - a căror folosință a rămas neperturbată de către proprietar

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul 447

 

Proiect de hotărâre privind susținerea de către Municipiul Oradea a programului national de investiții care conține Strategia eliminării penitenciarelor din centrul orașelor.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul 448

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de predare - primire privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, din domeniul public și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul Clinic de Urgență

"Avram Iancu" Oradea, în domeniul public al Municipiului Oradea, în scopul construirii unei parcări supraetajate.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Punctul 453

 

Proiect de hotărâre privind predarea în administrare și punerea în valoare a monumentelor de for public din mun. Oradea.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

Unanimitate pentru

Domnul secretar!

 

D-nul Vila Ionel - secretar

V-aș ruga să observați că materialul 454 este unul și același cu materialul 1 care a fost discutat și v-aș ruga să ne înțelegeți că dintr-o eroare material sa strecurat acest lucru.

Mulțumesc pentru înțelegere, deci trecem la vot la materialul 430.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 Vă mulțumim domnul secretar pentru clarificări punctul deci, proiectul 454 este identic cu proiectul nr. 1, discutat și aprobat deja.

 

 

 

VII.              DIRECȚIA JURIDCĂ

 

Punctul 430

Proiect de hotărâre privind răspunsul la interogatoriul formulat în dosarul nr. 4093/111/2017 aflat în primă instanță pe rolul Tribunalului Bihor

 

D-nul Florea Eduard - director Direcția Economică.

 

Am fost unul dintre cei care am participat la formularea lui.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Este vorba de o acțiune fomulată în instanță, iar instanța de tribunal a făcut o precizare în sensul, a răspunde la un interrogatoriu. Noi am considerat că va trebui să-l aducem în fața dumneavoastră, dat fiind faptul că a fost acționat în instanță, mă rog, ca de obicei, atât Primăria municipiului Oradea, primarul și Consiliul Local.

Și este corect ca să vă informăm despre acest lucru, despre existența lui și despre acest interogatoriu. A venit pe ultima sută de metrii și el... este pur și simpul o procedură care trebuiește îndeplinită. Nu vă angajează cu nimic.

 

D-nul Kis Gabor - consilier

Înseamnă că nu votăm cu da au cu nu sau cu abținere? Am luat la cunoștiință și la revedere!

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Deci, se poate vota dacă suteți de acord cu acest răspuns, în acest interogatoriu. Aceasta este observația!

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

-          Alte discuții dacă mai sunt? Supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Se abține cineva?

16 voturi pentru

9 voturi abținere

 

Am parcurs toate proiectele din acest Borderou!

Dau cuvântul domnului viceprimar Birta!

 

D-nul Birta Florin - viceprimar

La finalul acestei ședințe să vă mulțumesc pentru anul 2017, un an în care - zic eu - am colaborat bine, atât în numele meu, al conducerii Primăriei și al domnului primar Ilie Bolojan.

Vă doresc sărbători fericite, un an nou fericit și să ne vedem cu bine în anul viitor, să avem aceeași colaborare, benefică și fructuoasă pe care am avuto până acum.

Vă mulțumesc.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Și noi vă mulțumim pentru colaborarea cu executivul.

Domnul Florin Marinău, vă rog!

 

D-nul Marinău Florin - consilier

            Da, aș dori să pun în discuția reprezentanților executivului care sunt prezenți în sală. Reprezentanții executivului ...alo...

 

            D-nul Vila Ionel - secretar

            Da, suntem numai ochi și urechi! Toată lumea vă ascultă domnule consilier!

 

D-nul Marinău Florin - consilier

            Constat că nu mă ascultă nimeni!

După ce am discutat în mai multe rânduri, personal, cu mai multe persoane din cadrul executivului și am sesizat cu privire la faptul că toată clădirea Primăriei miroase ca și în cantina Primăriei, nu am primit nici o dată un răspuns, de nici un fel, de la nimeni! Cred că cineva ar trebui să se sesizeze și să fie luate măsuri ca în clădirea primăriei să miroase, sau mai bine zis să nu miroase, așa cum ar trebui să fie normal într-o clădire administrativă și nu să miroase în clădirea Primăriei ca și într-o cantină comunală. Nu știu cine este responsabil cu o inițiativă în această direcție, dar cred că este o chestiune care ar trebui să fie pusă în discuție și să se ia măsuri.

Mulțumesc.   

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții la diverse?

Declarăm ședința înschisă.

Sărbători fericite și un sincer ,,La mulți ani,, tuturor! ...

 

 

      PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                        SECRETAR AL MUNICIPIULUI ORADEA,

    Chiană Laurențiu Alin                                                                  Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

Jurca Mariana

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL incheiat azi 21 decembrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator