Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 26 aprilie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Joi , 3 Mai 2018, 12:33

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat azi  26 aprilie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat azi  26 aprilie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat azi  26 aprilie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  26 aprilie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-na. Kecse Gabriella, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Ionescu Romeo, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu,  d-l Mălan Mircea, d-l. Mohan Aurel, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai,  d-l Tau Ioan, d-l Zdrîncă Ionel-Marius,

 

                Lipsește motivat d-l consilier local Avram Nicolae-Ioan

 

Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcția Economică, d-na. Buruiană Antonina - Arhitect Șef, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian - director D.P.P., d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

                d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 26 aprilie  2018  a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri aleși în funcție, sunt prezenți acum 26. Lipsesc motivat următorii consilieri : d-l Avram Nicolae. În condiţiile acestea şedinţa noastră este legal constituită se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Înainate de a intra in ordinea de zi vă rog să-mi permiteți să supun aprobării dvs., în bloc, ultimele două procese verbale ale ședințelor anterioare. Dacă sunteți de acord?

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Așadar procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27 martie 2018 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de  12  aprilie 2018. Aceste procese verbale au fost supuse publicității la Compartimentul de specialitate al Consiliului Local.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Dau cuvântul președintelui de ședință, poftiți domnule președinte.

d-l Filimon Teofil Laviniu  - președinte de ședință

                Mulțumesc domnule secretar. Bună ziua tuturor. Înainte de a începe ședința supun la vot borderoul așa cum a fost prezentat și discutat în ședințele din comisiile de specialitate.

                Dau cuvântul domnului secretar.

                d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

                Înainte de a vota avem rugămintea la dvs., pentru că a apărut pe ultima sută de metri, sau pe ultimul metru, un proiect de hotărâre pe care îl am aici pe suport de hârtie. O să vă parvină și dvs. tot pe suport de hârtie în câteva minute, și v-aș ruga să-mi dați voie  să-l citesc, este vorba despre un proiect European și să fie trecut pe bordeou suplimentar.

Cine este pentru? 25 voturi

Împotrivă?

Abțineri?  1 vot

 

Este vorba despre proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL 174/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici la faza de SF in vederea realizării obiectivului de investiții construire clădire ambulatoriu pe str. Brașovului cu nr. cad. 197852 Oradea.

Cu mențiunea făcută mai înainte de a vă parveni dvs. acest material pe suport de hârtie. Mulțumesc.

Poftiți domnule președinte.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu  - președinte de ședință

                Supun la vot borderoul, inclusive materialul care a fost introdus suplimentar pe ordinea de zi.

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abțineri?  4  voturi

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Iertați-mă, este o procedură legală, se uzitează, nu este absolut nimic ilegal. Mai mult, ținând cont de faptul că este un proiect european așa că liniștiți puteți vota și acest material. Vă mulțumesc pentru înțelegere.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu  - președinte de ședință

Pct. 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2019.

 

Discuții. D-na Kirei

 

d-na Kirei Melina - consilier local

 

Grupul UDMR își menține propunerile făcute în scris, adică reducerea taxelor și impozitelor, în afară de acestea am menționat și în propunerile pe care le-am făcut în scris mărirea bonificației pe care o susținem și acum, mărirea bonificației pentru persoanele fizice de la 8%, până la 10% a celor care plătesc online.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu  - președinte de ședință

d-l Lezeu poftiți

 

d-l Lezeu Ioan - consilier local

 

Grupul de consilieri P.N.L propune la art. 3 „Bonificațiile" paragraful „a" în cazul achitării pe primărie, ghișeele CEC , poștă, prin ordin de plată să fie 5% în cazul impozitelor pe clădiri persoane fizice și juridice, 5% impozitul pe teren, 5 % și la mijloacele de transport, în loc de 4% și se menține bonificația din anul acesta.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - prețedinte de ședință

 

d-l Sabău poftiți

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

Mulțumesc. Anul acesta grupul consilierilor PSD nu a mai trimis propuneri, pentru că le aveți și de anul trecut și de acum 2 ani, din păcate nu au fost luate in considerare nici anii trecuti. Vedem că, din păcate, în Oradea în continuare, în relațiile cu celelalte  municipii apropiate de noi Cluj și Timișoare, suntem mult peste nivelul de impozitate practicate de aceste orașe și în consecință nu vom vota acest material deși mi se pare extrem de oportună modificarea propusă de colegii de la P.N.L.  privind mărirea bonificației.  Și o întrebare tehnică, am văzut că era o propunere de la SIF Hoteluri pentru clădirile care au certificat energetic. Nu am reusit să văd dacă s-a acceptat acea modificare propusă sau nu. Nu. O.k. mulțumesc.

 

d-l Kis Gabor - consilier local

 

Adevărul este că trebuia să fie o dezbatere publică adevărată pe propuneri, adică să vină și cetățenii sau noi puteam veni cu ... Ori eu nu am regăsit pe site, ori nu s-a ținut o dezbatere tradițională în anul 2018. D-l Florea să ne spună de ce nu s-a ținut această dezbatere. Inițial propunerea mea era să ne întoarcem la nivelul taxelor și impozitelor din anul 2017, încă nu avem toate datele pe primul trimestru, încasările nu au scăzut. O să vedem în luna iunie sau iulie la ce nivel se ridică încasările din anul acesta.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - prețedinte de ședință

 

Dau cuvântul d-lui Florea

 

d-l Florea Eduard - director Direcția Economică

 

Strict legat de procedura de dezbatere publică. Am respectat   întru-totul prevederile Ordonanței 52. Întâlnirea publică la care faceți referire este o opțiune în situatia în care patronatele sau alte autorități publice o solicită în mod expres. Am considerat că neavând modificări de formă față de anul trecut a materialului nu se impune o astfel de întâlnire publică.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - prețedinte de ședință

 

d-l Birta

 

d-l Birta Florin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Am încercat ca și pe anul viitor să păstrăm același nivel de impozitare ca și în acest an. V-am spus de la început , de când am majorat impozitele cu 20%, știți foarte bine care a fost acest motiv de majorare a impozitelor să ne acoperim o gaură lăsată de Guvernul României, pe care unii dintre dvs. de la masă îl reprezintă. Dacă tot facem referire atât la Cluj cât și la Timișoara putem ști inclusiv din declarațiile primarilor de acolo ce găuri au în bugetul local atât Clujul cât și Timișoara și cred că știți acest lucru. Noi am hotărât să ne continuăm investițiile pe care le-am început, iar vă mai repet încă o dată, dacă Guvernul va reveni asupra cotelor in impozitul pe venitul global care revin administrațiilor publice locale noi așa cum am spus și anul trecut când am aprobat  taxele și impozitele pe anul 2018 vom reveni la grila de impozitare pe care am avut-o înainte. Vă mulțumesc.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - prețedinte de ședință

 

D-l Sabău

 

d-l Sabău Popa Liviu - Mihai - consilier local

 

O întrebare pentru d-l Florea. Incasările din impozitele pe venit au crescut?

 

d-l Florea Eduard - director Direcția Economică

 

Față de anul trecut? Nu. Am avut două luni de încasare mai bună dar, următoarele două sunt dezastruoase. Per total, nu știu acuma să vă spun pe ultima lună cât am încasat, dar ultimele două luni sunt în descreștere majoră, de genul 70%, exact cum anticipam și noi față de lunile martie anul trecut. Luna ianuarie și februarie da, au fost, dar trebuie să vedem la nivelul întregului an și  mai mult, legea bugetului de stat prevede pentru impozitul pe venitul global o sumă fixă cu toate că discutăm de un procent de 43% pentru autoritățile locale. Până nu se modifică legea bugetului de stat nu putem miza pe încasare favorabilă către bugetul local. Asta este pozitia Ministerului de Finanțe comunicată și nouă.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - prețedinte de ședință

 

Supun la vot propunerea d-nei Kirei

 

Cine este pentru? 4 voturi

Împotrivă? 18 voturi

Abțineri?  4 voturi

 

Supun la vot propunerea d-lui Lezeu

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Supun la vot materialul nr. 1 cu modificarea adoptată anterior.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abțineri?  4 voturi

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre privind darea acordului prealabil în vederea înființării Centrului de Permanență pe strada Primăriei nr. 7 ap. 1, Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

Pct. 3. Proiect de hotărâreprivind acceptarea donaţiei din partea  proprietarilor de imobile din  str. Nojoridului  nr.cad.17337, nr. 253 F, nr. 253 P, nr.253 M, nr.253 E, nr.255 K, nr.253 N, nr.253 J, nr. 253 I, nr.255 I, nr.253 H, nr.253 Q, nr.255 J, nr.253 G, nr. 253, nr. 253 R Oradea constând  în infrastructură de alimentare cu apă.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

 Pct. 4. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei din partea  proprietarilor de imobile din  str. Ioan Pop Reteganul nr.34 B și strada Episcop Ioan Alexi nr. 27 B Oradea constând  în infrastructură de alimentare cu apă

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 26. Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a activului fix „Centrala termică - Campus Școlar str. Armatei Române nr. 1 F" rezultat ca urmare a implementării proiectului „Campus Școlar - calificare profesională în Oradea pentru mediul economic din Bihor", cod SMIS 53506.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abțineri?  4 voturi

 

                Pct. 31. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Administrația Domeniului Public S.A.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abțineri?  4 voturi

 

Pct. 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 8 voturi

 

                Pct. 62. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare a patrimoniului ce se va semna între Municipiul Oradea și Colegiul Național ,,Emanuil Gojdu"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

                Pct. 63. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea S.A.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 4 voturi

 

                Pct. 66. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de depozitare a deşeurilor pentru perioada 01.05.2018-30.04.2019 şi încheierea Actului adiţional nr. 20 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea şi Keviep Kft

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 4 voturi

 

 Pct. 67. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea și TVR Cluj pentru susținerea proiectului „Europa 100" desfășurat cu ocazia celebrării Centenarului.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 68. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 233.000 lei pentru finanțarea lucrărilor de Reabilitare a Casei memoriale "Iuliu Maniu" situată în Comuna Pericei, Sat Bădăcin, proprietatea Episcopiei Greco - Catolice din Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abțineri? 

 

Pct. 70. Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 26 aprilie 2018 (prima convocare) şi în data de 27 aprilie 2018 (a douaconvocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea  în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota "pentru" în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 8 voturi

 

III. DIRECȚIA TEHNICĂ

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Prutului din municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

                Pct. 6. Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Parcul Traian din municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Pescărușului din municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

                Pct. 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de  investiţie  Modernizare strada Thomas Mann

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

                Pct. 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de  investiţie

Modernizare strada Arabilor

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de  investiţie

Modernizare strada Ioan Bușiția

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

                Pct. 40. Proiect de hotărâre privindaprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru "Coridorverdeîn cartierul Grigorescu" din municipiul Oradea, județul Bihor varianta V1 recomandată de proiectant

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

                Pct. 41. Proiect de hotărâre privindaprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru "Coridorverdedin strada Făcliei, zona Silvaș" din municipiul Oradea, județul Bihor

varianta V1 recomandată de proiectant

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

              Pct. 42. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru "Amenajare trotuar strada Republicii, între strada Gheorghe Dima-Bulevardul Magheru, tronson" municipiul Oradea - varianta V1 recomandată de proiectant

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22

Împotrivă?

Abțineri?  4 voturi

 

             Pct. 43. Proiect de hotărâre privindaprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru  ACCES PIETONAL INTRE STRADA VASILE ALECSANDRI SI STRADA INDEPENDENTEI varianta V1 recomandată de proiectant

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abțineri?  4 voturi

 

              Pct. 44. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru  "CAI DE ACCES PIETONAL LA INTERSECTIA PIATA UNIRII CU STRADA IULIU MANIU" municipiulOradeavarianta V1 recomandată de proiectant

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

             Abțineri?  4 voturi

 

                IV. DPI.

 

                Pct. 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 157007, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 83 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-nei. Degău Dorina - Mariana

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

                Pct. 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 163153, situate în mun. Oradea, str. George Bacaloglunr. 4 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Gurău Cătălin - Aurel

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

                Pct. 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 184471, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 20 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Miheș George - Dan

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

                Pct. 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 187739, situat în mun. Oradea, str. George Bacovia (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Pal Mirabela și a soțului acesteia, dl. Pal Paul - Florin

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 172110, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 41 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Paul Florin

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 167071, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 22 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-nei. Vasók Lucia - Niculina

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 65 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 180313 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Arinului nr. 18/A

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abțineri?  8 voturi

 

Pct. 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 2.009 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200368 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ion Mihalache

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abțineri?  4 voturi

 

                Pct. 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 52 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199873 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Paleului nr. 27

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abțineri?  8 voturi

 

Pct. 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 10.171 mp, reprezentând teren, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în zona străzii Calea Borșului

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

                Pct. 18.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 952 din 06.11.2017, referitoare la lucrarea de utilitate publică "DRUM DE LEGATURĂ ÎNTRE CENTURA MUNICIPIULUI ORADEA (strada CAZABAN) ȘI COMUNA SÎNTANDREI (strada RÂTURI) și dezvoltare piste ciclabile între Municipiul Oradea și comuna Sântandrei", în sensul actualizării poz. 10 din Anexa nr. 2 la Hotărâre

 

D-na Kirei poftiți

 

d-na Kirei Melinda - consilier local

 

Este o perseverare diabolică. Adică, a greși e omenesc, dar a persevera este dioabolic. Având în vedere faptul că în speță discutăm despre terenuri diferite și potrivit raportului de evaluare expropriere teren, toate imobilele intravilane din lista terenuri afectate de coridorul de expropriere sunt evaluate la un cuantum diferit de metri pătrați și luând în cosiderare că însuși raportul în sine prevede că sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator se face pe baza unui raport de evaluare întocmit. Având în vedere expertizele întocmite și actualizate de către Camerele notarilor publici și  mai prevede faptul că sunt efectuate o inspectie a proprietăților pe teren. Considerăm că acest teren care și-a schimbat statutul din extravilan în intravilan trebuie evaluat din nou, modificat raport de evaluare expropriere teren și aprobat  nou raport prin hotărâre de consiliu local așa cum a fost aprobat acest raport. Faptul că acest teren este în proprietatea firmei care mai are in proprietate un  teren din lista imobilelor expropriate nu inseamnă automat că se evaluează la același preț pe metru pătrat fără a fi făcută o  nouă expeertiză. Terenurile având anumite caracteristici conform cărora se efectuează expertiza.

Grupul UDMR nu va vota acest proiect de hotărâre până nu se corectează această valoare. Dacă am greșit o dată să  nu mai gresim încă o dată.

 

d-l  Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Supun la vot materialul așa cum a fost prezentat.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abțineri?  4 voturi

 

Pct. 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a iobilului - teren în suprafață de 23 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris in CF 201251 - Oradea situat în municipiul Oradea, în zona străzii Aurel Ciupe nr. 8A, respectiv a imobilului teren, în suprafață de 127 mp, identificat cu număr cadastral și înscris în CF 200793 Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Caișilor nr. 6

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?  4 voturi

Abțineri?  4 voturi

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl. Bologa Grigore, referitoare la terenul, în suprafață totală de 16 mp, identificat cu număr cadastral și înscris în CF 200558 - Oradea, situat în municipiul Oradea, în zona străzii Valea Frumoasă, cu destinația de "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?  8 voturi

Abțineri? 

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 din HCL 900/26.10.2017 pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți dintr-un imobil, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea,
 în vederea realizării unor investiţii de interes local

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abțineri?  4 voturi

 

Pct. 22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 153 din 26.02.2018 privind datele de identificare a părții de imobil pentru care se solicită trecerea din domeniul public al statului,administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Jandarmi Județean „General de Brigadă Anton Berlescu" Bihor în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, respectiv pentru care se solicită Guvernului declararea bunului imobil din bun de interes public național în bun de interes public local

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abțineri? 

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii, spre închiriere, a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea în favoarea d-lui. Sălăgean Horea - Traian, artist  plastic

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a două locuinţe sociale persoanelor înscrise în Lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 960 din 27.11.2017

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii contractelor de închiriere sau comodat pentru 3 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre pentru însușirea Notei de negociere, a Actului adițional nr. 3 la Contractul nr. B2.2/C/11/30.03.2016 și a Contractului de închiriere nou din 2018, cu S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A. pentruterenul, însuprafață de 10.968 mp, preluatînfolosințaMunicipiului Oradea, cu scopulamenajăriiunei zone publice de agrementșiterensportivînfavoareacetățenilor din zonă.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 35. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 290/27.03.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru  realizarea obiectivului de investitie: REABILITARE FAȚADE SI INVELITORI LA PALATUL ULLMANN, situat in Oradea, Piata 1 Decembrie, nr. 9

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

             Pct. 36. Proiect de hotărâre privind modifcarea HCL nr. 1488/21.12.2017 pentru aprobarea atribuirii unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, administrat de Consiliul Local al Municipiului Oradea,  în favoarea Uniunii Democrate Maghiară din România - Organizația Județeană Bihor

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 45. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 13.943 mp,reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea situat la intersecția străzilor b-dul. Decebal - Calea Aradului

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 46. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 343 din 12.04.2018, privind aprobarea achiziţionării de la societatea Zakaria S.R.L. a terenului, în suprafață de 272 mp, necesar pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local "Creşterea mobilităţii pietonale şi ciclistice pe malul stâng al cursului Crişului Repede în municipiul Oradea"în sensul corectării unei erorii materiale

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 47. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 256 mp reprezentând teren, cu construcție, identificat cu nr. cadastrale 193645, 189841 și 191520 - Oradea, situat pe Valea Frumoasă nr. 100C

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 48. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 103 mp, reprezentând teren, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în cartierul Episcopia

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 49. Proiect de hotărâre entru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.331 mp, reprezentând teren, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat pe strada Calea Clujului

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 50. Proiect de hotărâre pentru aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Acces pietonal între strada Vasile Alecsandri și strada Independenței", respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 510 mp, și 4 construcții, înscrise în CF nr. 153433, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abțineri?  4 voturi

 

Pct. 51. Proiect de hotărâre pentru aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local "Extindere și reabilitare rețele edilitare în vederea amenajării zonei pietonale din strada Alexandru Cazaban", respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 248 mp, și a construcției C1 - terasă, în suprafaţă de 126 mp, înscrise în CF nr. 174711 - Oradea, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abțineri?  4 voturi

 

 Pct. 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului, în suprafață de 1.340 mp, cu nr cadastral 3747 înscris în CF 180301 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului nr. 123, în favoarea societății Vancol Com S.R.L., pentru realizarea de investiţii conform Planului Urbanistic Zonal de urbanizare a unei subzone din UTR UM3, prin "Construire atelier vulcanizare cu service auto, sediu administrativ și depozit anvelope"  

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 71. Proiect de hotărâre privind mandatarea Direcției Patrimoniu Imobiliar pentru administrarea unor suprafețe de terenuri din Municipiul Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abțineri?  4 voturi

 

 

V. POLITIA LOCALĂ

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 1079/21.12.2017 privind unele măsuri pentru încetarea activității instituției publice de interes local Poliția Locală Oradea și preluarea activității acesteia de către Primăria municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abțineri?  4 voturi

 

VI. INSTITUTIA ARHITECT SEF

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială, garaj anexa și împrejmuire teren, str. Meteorilor nr. 2, nr. cad. 199071 - Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării bustului geografului francez „Emmanuel de Martonne" în Parcul 1 Decembrie din Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abțineri?  4 voturi

 

Pct. 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa pe fundatia existenta si imprejmuire teren, str. Vasile Goldis, nr.8  nr.cad. 12666 - Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire cladire cu functiune mixta (locuinta si spatiu comercial), anexa si imprejmuire teren str. Americii, nr.2G  nr.cad. 189507 - Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 52. Proiect de hotărâre privind "reamplasarea statuii Emanuil Gojdu" in parcul 1 Decembrie din Oradea in vederea conservarii si restaurarii

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abțineri?  4 voturi

 

 Pct. 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Extindere si inchidere  spatiu comercial existent sub fila balcoanelor de la etajele superioare, str. Ovidiu Densusianu, nr.2, bl.R205, nr.topo. 1631/45/1 - Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Construire doua hale metalice, extinderea corpului frigorific existent (corp C3) respectiv extinderea poartei (corp C13),  str. Depozitului, nr.24, nr.cad. 186352 - Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiare, str.Ogorului; Construire atelier vulcanizare cu service auto, sediu administrativ si depozit anvelope; Concesionare teren str.Ogorului; nr.cad.200819, 200818, 3747  - Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 65. Proiect de hotărâre privind Modificarea anexei la HCL nr. 649 din 2014 prin completarea articolului 10.2. din PROGRAM MULTIANUAL pentru realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală   situate în "Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea"precum si alte perimetre considerate prioritare aprobat prin HCL nr. 649 din 2014 cu completările şi modificările ulterioare

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

VII. DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

 

Pct. 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Îngrijire de Zi Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al structurii Creșe - Oradea - Direcția de Asistență Socială Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de Informare, Consiliere și Suport pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la viața comunității ACCES - OR

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a Centrelor sociale cu destinație multifuncțională "Candeo" si "Dignitas" din Oradea, aflate în proprietatea și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Pct. 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Compartimentului Cabinete Medicale Școlare aflat în structura Direcției de Asistență Socială Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

 VIII. DIRECȚIA JURIDICĂ

 

Pct. 61. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței și atribuțiile Comisiei pentru alocarea spațiilor O.N.G. - uri și pentru atribuirea prin licitație a spațiilor din Cetatea Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abțineri?  4 voturi

 

VIII. D.M.P.F.I.

 

Pct. 69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Analizei Cost pentru proiectul: "Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufărul I - Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

IX. D.M.P.F.I.

 

Pct. 72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Analizei Cost-Beneficiu și indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III", propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

                Pct. 73. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr 174 din 26 februarie 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire clădire ambulatoriu pe strada Brașovului nr. cadastral 197852 Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu spun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

La „Diverse" dacă sunt discuții? D-l primar

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimați colegi, ședința de consiliu extraordinară va fi convocată pentru săptămâna viitoare pentru data de 3 întrucât în data de 7 este termen limită pentru depunerea de proiecte pentru o axa de finanțare europeană și urmează să avem materiale în acest sens, iar ședința ordinară cel mai probabil în data de 24 mai, către final de lună. Vă mulțumesc.

 

d-l  Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

d-na Kirei

 

d-na Kirei Melinda - consilier local

 

O intrebare pentru domnul primar, când primim materialele, vom avea în data de 2 materialele?

 

d-l Ilie Bolojan - primar al munciipiului Oradea

 

Având în vedere că este o ședință extraordinară s-ar putea  să le primiți chiar și în 3, dar acuma gluma-i glumă dar o să încercăm să le primiti în data de 2 . Sunt niște indicatori tehnico - economici, nu sunt ceva materiale foarte spectaculoase, dar  nici un fel de problemă. Mulțumesc. 

 

d-l  Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului secretar

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor și domnilor consilieri este cazul să-i mulțumim domnului președinte pentru perioada aceasta de 3 luni cum s-a preocupat și despre disponibilitatea pe care a avut-o la convocarea noastră la semnarea hotărârilor de consiliu și este cazul să propuneți un  nou președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Vă rog să faceți propuneri. D-l Birta poftiți.

 

d-l Florin Birta - viceprimar al municipiului Oradea

 

Vreau să-i mulțumesc și eu domnului Filimon pentru cele trei luni și,  vreau să o propun pe d-na consilier Camelia Dulca pentru următoarele 3 luni pentru funcția de președinte de sedintă.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Acceptați d-na Dulca?

 

d-na Camelia Mariana Dulca - consilier local

 

Da, accept.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Cine este pentru? 25 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 1 vot

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Declar ședința închisă. Vă doresc o după - masă plăcută.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       SECRFETAR,

     Filimon Teofil Laviniu                                                                                     Ionel Vila       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                Intocmit

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Teodora Silaghi                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 26 aprilie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator