Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 27 martie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Luni , 21 Mai 2018, 14:13

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat azi  27 martie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat azi  27 martie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat azi  27 martie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi  27 martie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel,d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Peto Dalma Csilla, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Kis Gabor-Ferenc, d-l. Maci Mihai, d-l. Marinău Florin,d-l Mălan Mircea, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius, d-l. Mohan Aurel, d-na Peto Dalma Csilla, d-na Kirei Melinda, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia.

Lipsește motivat d-l consilier, Morar Grigore.

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-na. Buruiană Antonina - Arhitect Șef, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora- Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian - director D.P.I., d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Oare în afară de domnul Morar mai lipsește cineva? Domnul Marinău? Știe cineva ceva de el?

Întrăm în partea a doua a șediței ordineare covocată pentru astăzi 27 martie 2018.

Fac precizarea că la ședința noastră ordinară de astăzi lipsește domnul Morar Grigore. A și anunțat domnul primar, este într-o delegație, reprezintă Primăria și Coniliul Local, deci este motivat.

În formula în care suntem se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată și cu 14 voturi.

Înainte de a intra în Ordinea de zi v-aș ruga să îmi dați voie să spun atenței dvs. înspre aprobare procesele - verbale ale ședințelor anterioare și v-aș propune să fiți de acord să le supun votului dvs. în bloc .

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 15 februarie 2018, procesul - verbal al ședinței extraordinare din data de 26 ferbruarie 2018 și procesul - verbal al ședinței extraordinare din data de 12 martie 2018. Toate aceste procese - verbale au fost supuse publicității prin afișare la Compartimentul de Specialitate al Consiliului Local, așadar, le votăm în bloc!

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

 

            Domnule președite Filimon, poftiți!

 

            D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

            Mulțumesc domnule secretar.

Bună ziua!

            În speranța că vom fi foarte operativi supun la vot  Borderoul care a fost discutat în ședințele de comisii:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

            Având în vedere că materialul nr. 1 Evocarea momentului istoric dedicat împlinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România a fost consumat, trecem la capitolul nr. 1.

DIRECȚIA TEHNICĂ

PUNCTUL NR. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea demararii procedurii pentru achizitia serviciilor pentru intretinerea si amenajarea parcului sportiv Salca III, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani

-          Discuții dacă sunt?

-          Domnul Sabău!

 

D-nul Sabău Popa Liviu - consilier

Mulțumesc.

Ceea ce vreau să zic se referă la toate materialele legate de parcuri, nu doar strict la acesta, o să vorbesc doar la unul singur ca să nu intervin la fiecare. Rugămintea ar fi dacă putem prevedea în proiectele pentru aceste parcuri și partea de toalete publice. Atât pentru parcuri sportive cât și pentru parcuri pentru copii.

Sunt tată și de exemplu în  Parcul 1 Decembrie chiar dacă există toaletă publică, deseori m-am lovit de situația în care la ora 6 - 7 seara nu ai unde să duci copilul, la fel în parcul de lângă Continental  și sunt sigur că situația e aceeași în mute dintre parcurile orădene. Rugămintea mea ar fi că dacă tor se fac pe bani europeni și dacă tot sunt parcuri noi să le prevedem de la început cu acestă minimă utilitate necesară.

Mulțumesc.

 

            D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

Dau cuvântul domnului viceprimar.

 

D-nul Birta Florin - viceprimar

În toate parcurile la care azi aprobăm indicatroii tehnico - economici și inclusiv în Parcul Salca sunt prevăzute toatele!

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul nr. 2:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea demararii procedurii pentru achizitia serviciilor de plantat arbori in Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 8

            Proiect de hotărâre pentru avizarea anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio.

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 30

Proiect de hotărâre privind avizare extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Mihail Kogălniceanu și Piața Cetății din municipiul Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei publice a serviciului de asistenţă tehnică - dirigenţie de şantier pentru lucrări de construire, modernizare, reabilitare străzi, amenajare căi de acces rutier, amenajare spații de parcare, amenajare parcuri, construire, reabilitare pasaje, poduri, pasarele, lucrări pentru siguranţa circulaţiei, inclusiv utilitățile aferente acolo unde este cazul şi trafic rutier necesare a se realiza în municipiul Oradea, derulate prin Direcția Tehnică ACORD CADRU PE TREI ANI 2018-2021.

-          Discuții dacă sunt? Doamna Kirei.

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Mulțumesc.

În legătură cu acordurile cadru, am menționat și data trecută că este necesară o analiză cost - beneficiu a acestor cotracte și acum spun același lucru având în vedere următorele: la data de 11.10,2012 s-a încheiat Constractul de Acord Cadru nr. 200126, cu obiect similar, valabil doi ani, până la data de 04.12.2014, cu firma SC CARPAT DESIGN CONSULTING SRL, cu toate acestea s-au mai încheiat și alte contract cu obiect similar,ca de exemplu contractul cu nr. 116810, încheiat la dat de 12.06.2014 cu SC PRIMA CONS GRUP SRL. Interesant este că pe 2015 nu s-a mai încheiat un contract de acord cadru numai la sfârșitul anului. În acest fel avem două perioade, una cu două și una cu trei ani de derulare și cu toate acestea nici acum nu s-a făcut o analiză cost - beneficiu ca să vedem cum ar fi mai eficient.

Data trecută s-a spus că e posbil să se facă o asemenea analiză. Noi așteptăm, dar până atunci ne abținem de la vot.   

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

9 VOTURI ABȚINERE

17 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 77

Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Răzbieni, str. Seleușului, str. Căprioarei și str. Rampei din municipiul Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 78

Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe Iuliu Maniu, str. Piața Unirii și str. General Traian Moșoiu din municipiul Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 79

Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune medie pe str. Ogorului din municipiul Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 80

Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Izvorului din municipiul Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 81

Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nojoridului din municipiul Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

Punctul nr. 82

Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nojoridului din municipiul Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

Punctul nr. 84

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare coridor verde din strada Coriolan Pop in cartierul Veteranilor - Oradea"

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 85

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Coridor verde din strada Aurel Covaci in cartierul Soarelui" din municipiul Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNTUL NR. 96

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru „Amenajare parc în zona str. Morii, din mun. Oradea, jud. Bihor - varianta V1 recomandată de proiectant.

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 97

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru „Amenajare parc în zona str. Romer Floris, din mun. Oradea, jud. Bihor - varianta V1 recomandată de proiectant.

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 98

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Modernizare str. Arabilor"

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 99

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Modernizare str. Ioan Bușiță"

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 100

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Modernizare str.Thomas Mann"

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 109

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Coridor verde din strada Barcaului din municipiul Oradea, județul Bihor varianta V1 recomandată de proiectant.

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

II. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

PUNCTUL NR. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Direcția de Asistență Socială Oradea și Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 35

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Îngrijire de Zi Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 64

Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Primăria Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția de Asistență Socială Oradea în vederea sprijinului incluziunii persoanelor vulnerabile din municipiul Oradea, prin înființarea unor servicii / centre sociale în cartiere din municipiul Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 65

Proiect de hotărâre privind emiterea unei hotărâri pentru aprobarea unui acord de parteneriat încheiat între Asociaţia Smiles, Direcţia de Asistenţă Socială Oradea şi Primăria Municipiului Oradea - Direcţia Patrimoniu Imobiliar

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

III. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

PUNCTUL NR. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil de locuințe colective cu birouri la parter, str. Meziadului nr. 56, nr. cad. 18353 - Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 6

Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte familiale si dotari complementare,  str.Ep. Ioan Alexi, nr.cad. 195264, nr.cad.198180, nr.cad.198181, nr.cad.195270 -:- 195272, nr.cad.194810, Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Extindere locuinta parter, str. Micsunelelor, nr.28, nr.cad. 152705 - Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 31

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren  pentru amplasare locuinte zona str. Padurii, nr.cad.197946-:-197952, Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 66

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil de locuințe colective cu spații comerciale și funcțiuni complementare la parter, Calea Araului nr. 33, nr. cad 4640 și 4642 Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 86

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru dezvoltarea unei zone rezidentiale de locuinte individuale, locuinte colective, servicii si dotari de cartier zona str.Branului, nr.cad.188044, 189314, 178487, 178486, 177321, 177320, 189315, Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 69

Proiect de hotărâre privind aprobare Plan  Urbanistic Zonal de Urbanizare  pentru dezvoltarea unei zone de locuinte cu functiuni mixte si dotari; zona str.Calea Santandrei - str.Venus - str.Mercur; nr.cad.196871, 196870, 177462 - Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 74

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă Sp+P, imprejmuire și porți de acces, str. Ioan Pop Reteganul nr. 53, nr. cad. 189567 - Oradea.

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

IV. D.P.I

PUNCTUL NR.  9

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 10

Proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL nr. 91/25.02.2010 privind aprobarea Protocolului de colaborare nr. 42704/18.02.2010 încheiat între Administrația Imobiliară Oradea și S.C. Compania de apă Oradea S.A.

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

5 VOTURI ABȚINERE

21 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 11

Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 193 din 31.03.2005 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 9 ani cu posibilitate de prelungire, a spaţiului în suprafaţă utilă de 75,88 mp. reprezentând o încăpere la etajul imobilului situat în municipiul Oradea, str. Buzăului nr. 2/B, în favoarea Uniunii Naţionale a Fundaţiilor de Scleroză Multiplă din România

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 12

Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării Listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea care pot face obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550 din 2002

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

22 VOTURI PENTRU

4 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR.  13

Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 14

Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii, spre închiriere, a două spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR.  15

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral şi înscris în CF 168556, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Costa Florin-Mircea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 16

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 166012, situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Lukács Robert - József

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 17

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 184639, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gábor (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Szabó Ștefan

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 18

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 187740, situat în mun. Oradea, str. George  Bacovia (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-nei. Trebuian Ramona - Ioana

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 19

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 169273, situat în mun. Oradea, str. Emile Zola (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Țigan Alin - Daniel

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 20

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 448  mp, reprezentând teren ocupat de casă de locuit și anexă, situat în mun. Oradea, pe str. Tabéry Géza nr. 29, respectiv pentru aprobarea vânzării directe a cotei de 207 mp din acest teren în favoarea solicitanților Lazău - Seichea Ana și  Lazău - Seichea Florian

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 21

Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 1557 din 2016, întocmit în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 631 din 29.09.2015, între Municipiul Oradea și societatea Optimedia S.R.L.

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 22

Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierii unor terenuri în proprietatea privată a Municipiului Oradea, imobile situate pe str. Valea Frumoasă, pe str. Moviliței, respectiv pe str. Americii

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 23

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafețele de 16.856 mp și 9.276 mp, reprezentând terenuri - proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia „drum public" - strada Meșteșugarilor

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 24

Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii sau încheierii unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR.  25

Proiect de hotărâre pentru revocarea parțială a HCL 994/2017 pentru aprobarea atribuirii în chirie a 4 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Municipiului Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR.  26

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 8/2016 privind stabilirea componenței și a atribuțiilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de locuinte pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 27

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării cotei de 700 / 1.158 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 201072, înscris în CF 201072, situat în mun. Oradea, str. Caporal Constantin Mușat nr. 13, în favoarea d-lui. Balog Daniel

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR.  28

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 6.668 mp, identificat cu nr. cadastral 187390 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, în favoarea societății Ulidan S.R.L.

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR.  29

Proiect de hotărâre pentru aprobarea trecerii, din proprietatea privată, în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului,  în suprafață de 8.232 mp, identificat cu nr. cadastral 193976 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. General Gheorghe Mărdărescu, în vederea construirii creșei și grădiniței în Parcul Industrial nr. 1

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 38

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 52 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199873 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Paleului nr. 27

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

17 VOTURI  PENTRU

4 VOTURI ABȚINERE

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 39

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 65 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 180313 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Arinului nr. 18/A

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

17 VOTURI  PENTRU

4 VOTURI ABȚINERE

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 40

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 2.009 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200368 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ion Mihalache

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

17 VOTURI  PENTRU

4 VOTURI ABȚINERE

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 41

Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Multimotor Diesel S.R.L., referitoare la terenul, în suprafaţă de 10 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198347 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Corneliu Baba, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

17 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 42

Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Lupu Gheorghe - Mircea - Marius, referitoare la terenul, în suprafaţă de 17 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199967 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Afinelor nr. 16/G, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

17 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 43

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.385 mp, reprezentând teren situat la intersecția străzilor Venus și Uranus

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 44

Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4  din Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 153 din 26.02.2018, privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a unei părți din imobilul 45 - 32, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean „General de brigadă Anton Berlescu" Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unei investiţii de uz și interes public local,în sensul corectării unei erorii materiale

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

21 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 45

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 şi art. 4 precum şi completării cu un nou articol a H.C.L. nr. 900 din 26.10.2017 privind darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți dintr-un imobil,din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiţii de interes local

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

21 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 46

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.428 mp,reprezentând teren, situat în mun. Oradea, parte din strada Calea Aradului   

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

21 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 47

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a nr. cadastrale 187489, 199284, 191927, 192122 şi 191926 - Oradea, situate în mun. Oradea pe str. Făgăraşului

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

21 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR.  48

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale de modificare a limitei de proprietate a imobilelor cu nr. cadastrale 12118, 190865, 187490 și 169772, situate în mun. Oradea, str. Făgăraşului şi str. Universităţii nr. 1

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

21 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 49

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastrale 165026 şi 169344 - Oradea, situate în mun. Oradea, pe str. Thurzó Sándor

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

21 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR.  50

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 190834, situat în mun. Oradea, cartierul Nufărul

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

21 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 51

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 746mp, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinația "drum public" strada Meteorilor.

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 52

Proiect de hotărâre pentru aprobarea prețului de vânzare a unui număr de 16 parcele, reprezentând suprafețe de teren fără acces direct la stradă, utilizate cu destinația de "curți-grădini" situate in municipiul Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 53

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 200697, reprezentând teren cu construcții aferente Școlii Gimnaziale „Ioan Slavici",  imobil situat pe strada Calea Clujului nr. 188

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 67

Proiect de hotărâre privind aprobarea lansării procedurii de achiziție publică pentru lucrarea "Modernizare sistem unic de supraveghere video a domeniului public din municipiul Oradea"

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 70

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: Reabilitare fațade și invelitori la Palatul Ullmann, situat în Oradea, Piața 1 Decembrie nr. 9

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 71

Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea și refuncționalizarea clădirii manejului din cadrul ansamblului Cazarma Husarilor Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 75

Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul nr. 282684 din 10.10.2016, privind exercitarea dreptului de acces pe terenurile Municipiului Oradea pentru realizarea unor rețele subterane noi de către Societatea Telekom Romania Communications S.A.

-          Discuții? Domnul Sabău.

 

D-nul Sabău Popa Liviu - consilier

Mulțumesc.

Eu am să mă abțin de la vot, nu că aș fi împotriva materialului ci fiind fost angajat în ultimii 5 ani al acestei companii nu pot să votez mateialul. Mulțumesc.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil -președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

25 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 76

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafețe de 2.867mp, reprezentând teren, situat în municipiul Oradea, între str. Aradului și str. Calea Sântandreiului, respectiv  pentru darea acordului de principiu în vederea efectuării unui schimb de terenuri.

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 86

Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertelor de donaţie imobiliară, referitoare la suprafeţele de teren, afectate de Planul Urbanistic Zonal "Construire hală centru comercial, drumuri de incintă şi platforme parcare şi spaţii verzi", promovat de societatea Sapient S.R.L., corelat cu Planul Urbanistic Zonal "Drumuri Colectoare" al Municipiului Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

21 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR.  92

Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade și schimbare invelitoare la Palatul Rimancozy Kalman Senior - Oradea, str. Parcul Traian nr. 1

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 93

Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire clădire parcaje supraetajate pe strada Brașovului, Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

21 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 95

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 723/2014.

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 104

Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr 172/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DALI, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea si echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea.

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 105

Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr 180/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Creșa și Grădinița nr. 53 în municipiul Oradea.

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 106

Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr 179/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Grădinița nr. 28 și Creșa nr 4 din Oradea.

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 107

Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr 173/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DALI, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea si echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea.

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 108

Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr 175/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Edificare grădiniță și creșă în Parcul Industrial nr 1, Oradea.

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

V. DIRECȚIA ECONOMICĂ

PUNCTUL NR. 33

Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018.

-          Discuții dacă sunt? Doamna Kirei.

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Mulțumesc.

Aș avea o întrebare legat de donația SC RER Ecologic Service Oradea! Este singura donație din acest Proiect de hotărâre la care nu este menționat în ce direcție va fi utilizată suma propusă, donată?

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil -președinte de ședință

Dau cuvântul domnului Florea!

 

D-nul Florea Eduard - director Direcția Economică

În cazul în care nu se menționează, ele se curpind la venituri și se distribuie pe cheltuieli. Cheltuieli de funcționare au fost, la școli am distribuit în cadrul materialului o parte din suma respectivă pentru suplimentarea unor sume. Vă pot da detaliat, mă uit pe material! Deci, pentru școli o parte din sume. Cealaltă e nedistribuită.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil -președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

21 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 34

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între municipiul Oradea și comuna Biharia în vederea realizării procedurii de expropiere necesară pentru mutarea spațiului de servicii S3 la km 64 în cadrul autostrăzii Transilvania.

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 36

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 117/2015 privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții "Parcare D+P și Pasaj subteran de legătură cu Piața Rogerius Oradea str. Corneliu Coposu" completat prin HCL 143/2015.

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 54

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădire şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. ACTIVE BASTIOR SRL pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 55

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către EXEGET CONSULTING SRL pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39- 41

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 56

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădire şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. ZEMAK - PUB K.F.T. DEBRECEN SUC. ORADEA pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 57

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 978 din 27.11.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 58

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat  pe str.P-cul Traian , nr. 2 - Palatul Moskovits Miksa

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 59

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat  pe str.Republicii, nr. 12-12A- Palatul Apollo

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 60

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat  pe str.Republicii, nr. 10-10A- Palatul Stern

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 61

Proiect de hotărâre PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2018 SOCIETĂTII COMERCIALE PLASTOR SA ORADEA

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 62

Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Administrația Domeniului Public SA

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 63

Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 27 martie 2018 (prima convocare) şi în data de 28 martie 2018 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea  în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru" în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare

-             Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

17 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 83

Proiect de hotărâre privind utilizarea cotei de dezvoltare aprobată prin HCL 568/2017 pentru implementarea unui proiect pilot în municipiul Oradea de către societatea RER Vest SA, operatorul serviciului de salubrizare, constând în suplimentarea schemei de colectare a deșeurilor prin introducerea unei fracții biodegradabile

-          Discuții dacă sunt? Doamna Kirei.

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Mulțumesc mult.

Aș avea o remarcă. După ce RER Ecologic ne dă 79 de mii de lei ca și donație, în acest Proiect de hotărâre ne ia înapoi 150 de mii! Interesant! Deși grupul UDMR este pentru acest pilot ... Mulțumesc.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil -președinte de ședință

Dau cuvântul domnului viceprimar!

 

D-nul Birta Florin - viceprimar

Una este donația, alta este intrarea Primăriei în parteneriat cu RER în acest proiect. RER-ul putea să facă donație către orice alt ONG, nu neaparat către Primărie. Ne bucurăm că a ales Primăria să facă o donație. Acest proiect nu are nici o legătură cu donația respectivă. Nu știu de ce vi se pare așa interesant, este o donație pe care dânșii au avut o sumă disponibilă să o doneze, au donat-o Primăriei. Acest Proiect așa cum l-am prezentat și ieri este un proiect pilot pe care Primăria în parteneriat cu RER și cu ECO Bihor la inițiat pentru a reduce depozitarea la haldă și sperăm ca va fi un proiect de succes. Dacă se constată că va fi de succes, cu siguranță că vom încerca să-l implementăm și la nivelul muicipiului. Da, nu este nici o legătură între donația pe care a făcut-o RER și între cheltuiala care suntem obligați să o facem datorită înplementării acestui proiect.  

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil -președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 87

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Administrația Domeniului Public SA

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 88

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri administrative privind funcționarea Muzeului Orașului Oradea - Complex Cultural, cu sediul în Municipiul Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 39-41

-          Discuții dacă sunt? Domnul Sabău.

 

D-nul Sabău Popa Liviu - consilier

Mulțumesc frumos.

Noi o să ne abținem la acest material pe considerentul că noi, credem că ar trebui partea de Cetate să beneficieze și de o activitate artistică, organizare de evenimente și toate celelalte, lucru care nu cred că intră neaparat în specificul muzeului în momentul de față. Suntem de acord bine înțeles să preia muzeul ceea ce ei folosesc, restul clădirilor considerăm că ar trebui administrate în așa fel încât să-i redăm viață acestei Cetăți care vedem că din păcate anul acesta e din ce în ce mai puțină pe harta evenimentelor municipiului Oradea.

Vă mulțumesc.   

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil -președinte de ședință

Dau cuvântul domnului viceprimar!

 

D-nul Birta Florin - viceprimar

Cu siguranță va fi prezentă și în continuare pe harta evenimentelor din Oradea și ve-ți vedea acest lucru în următoarea perioadă.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil -președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul nr. 88:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

17 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 89

Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra  terenului în suprafaţă totală de 16.837 mp cu societatea Sapient SRL

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 90

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentelor de funcționare ale Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

21 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 91

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea şi a societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru" în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinară şi ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor care vor avea loc în data de 27 martie 2018 (prima convocare) şi în data de 28 martie 2018 (a doua convocare) 

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

-          17 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 101

Proiect de hotărâre privind darea acordului de principiu pentru preluarea în domeniul public al municipiul Oradea, în baza HG 841/1995, a unor bunuri care aparțin domeniului public al mun. Reșița, în vederea integrării în SACET Oradea.

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

VI BIROU RESURSE UMANE

PUNCTUL NR. 72

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii  şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de  Evidență  a  Persoanelor  al  municipiului  Oradea

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

VII D.M.P.F.I.

PUNCTUL NR. 73

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarilor la Anexa la HCL nr.79/2018 - privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: "Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB126, PB127, PB128, AN122, AN123, AN124 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea"

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 102

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL nr.76/2018 - privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: "Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea"

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 103

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 183/26.02.2018 referitor la valoarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției: "Creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede în municipiul Oradea"

-          Discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri.?

UNANIMITATE PENTRU

 

VIII COMPARTIMENT CONSILIUL LOCAL

PUNCTUL NR. 37

Modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Oradea adoptate în anul 2017

 

-          Dacă la divese sunt discuții?

Domnul viceprimar.

 

D-nul Birta Florin - viceprimar

Eu vreau să vă mulțumesc în primul rând colegilor care au votat anumite materiale privind preluarea numitor terenuri necesare construcției viitoarei linii de tramvai și vreau să vă spun că de principiu dorim să mai facem o ședință, dacă vor fi urgențe, undeva în jurul datei de 5 aprilie, o ședință extraordinară , dar vă vom anunța în timp util. Până atunci celor care sărbătoriți în acest wekend  sărbătorile pascale, vă doresc un Paște fericit!

Vă mulțumesc.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil -președinte de ședință

Declar ședința închisă!

Vă doresc un Paște fericit tuturor celor care sărbătoriți și după masă plăcută.

 

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                         SECRETAR AL MUNICIPIULUI ORADEA,

    Filimon Teofil Laviniu                                                                       Ionel Vila        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

 Jurca Mariana                   

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 27 martie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator