Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 27 noiembrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Luni , 4 Decembrie 2017, 9:30

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat azi  27 noiembrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat azi  27 noiembrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat azi  27 noiembrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  27 noiembrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Peto Dalma Csilla, d-na. Kecse Gabriella, d-na. Kirei Melinda d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Maci Mihai, d-nul Marinău Florin,d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Tau Ioan, d-l Zdrîncă Ionel-Marius, d-l. Mohan Aurel, d-na Peto Dalma Csilla, d-na Kirei Melinda, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia.

 

Invitaţi: d-l Florea Eduard - director executiv Direcția Economică, d-na. Buruiană Antonina - Arhitect Șef, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora- Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian - director D.P.P., d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

                d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 27 noiembrie 2017 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că prezența este unanimitate, un lucru bun, interesul este mare. În condiţiile acestea şedinţa noastră este legal constituită se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Înainte de a intra pe ordinea de zi as dori să supun înspre aprobare procesele verbale ale ședințelor anterioare, și v-aș propune să le votăm în bloc., care a fost supus publicității la Comp. Consiliului Local. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26 octombrie 2017 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 06 noiembrie 2017. Precizez că aceste două acte au fost supuse publicității la Comp. De specialitate a Consiliului Local.   Atunci le votăm deasemenea în bloc

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

                Dau cuvântul președintelui de ședință d-l Chiană

 

                d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

                Bună ziua tututor, mulțumim presei pentru prezență, dar si cetățenilor care sunt prezenți.

                Aș vrea pentru început să supus înspre aprobare Borderoul cu proiectele de hotărâri.

                Poftiți d-na Kirei

 

d-na Kirei Melinda - consilier local

 

                Grupul UDMR propune scoaterea de pe ordinea de zi a pct. 75 referitor la taxele și impozitele pe anul 2018 fiindcă nimic nu justifică urgența punerii pe ordinea de zi cunoscând și faptul că proiectul de lege a aprobării acestei ordonante de urgență este in etapa finala la Camera Deputaților  dar nu a fost incă luată și nu se întâmplă nimic dacă mai așteptăm o săptămână sau două. Propunem scoaterea de pe ordinea de zi a pct. 93 și 94 care au fost postate chair înainte de ședinața pe comisii înainte de plen și nu au putut fi studiate in amănunt.

 

                d-l Mălan Mircea - viceprimar al municipiului Oradea

 

                Eu propun să începem ședința cu pct. 72 de pe ordinea de zi, validarea noului consilier.

 

                d-l Vila Ionel - secretar al municipiului Oradea

 

                Acuma v-a trebui să le luăm pe rând. D-na consilier a făcut o propunere. Vă rog să o supuneți la vot.

 

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Supun la vot propunerile d-nei consilier

 

Cine este pentru? 9 voturi

Împotrivă? 17 voturi

Abținere? 

 

d-l Sabău Popa Liviu - Mihai - consilier local

 

Am înțeles că este sedință ordinară astăzi.  Între borderoul pe care l-am listat dimineață pe la ora 10,00  și cel listat acum inainte de ședință este o diferență de cel putin 15 puncte. Rugămintea ar fi, mai ales că sunt puncte importante, pretul la gigacalorie pentru populație. Rugămintea ar fi ca aceste materiale să le amânăm pentru următoarea ședință dat fiind faptul că nu am reușit nici să le studiem și fiind ședință ordinară cred că ar trebui să respectăm chiar dacă nu cele 5 zile, dar măcar  vineri să le fi primit.

 

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Vă mulțumesc, propunerea d-l Sabău? Este o procedură standard, trebuia să vă întreb.

Supunem la vot  propunerea d-lui Sabău.

 

Cine este pentru? 9 voturi

Împotrivă? 17 voturi

Abținere? 

 

Am să supun la vot borderoul în totalitatea lui.

 

Cine este pentru? 17 voturi

Împotrivă? 6 voturi

Abținere?  3 voturi

 

Supunem la vot propunera d-lui viceprimar Mircea Mălan de a se discuta prima data pct. 72 validarea noului consilier.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Dau cuvântul d-lui Sabău.

 

d-l Sabău Popa Liviu - Mihai - consilier local

 

Vreau să precizez înainte de vot faptul că, grupul PSD va vota validarea d-lui Tau așa cum este normal și cum trebuie respectat votul acordat de cetățeni. Mulțumesc.

 

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Pct. 72. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al municipiului Oradea al d-lui Revnic Adrian şi validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui Tau Ioan din partea Partidului Național Liberal

 

                Dau cuvântul domnului profesor Maci președintele comisiei de validare.

 

                d-l Maci Mihai - consilier local

 

PROCES - VERBAL

 

Încheiat astăzi, 27.11.2017, cu ocazia şedinţei Comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului Oradea, întrunită pentru validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, a d-lui Tau Ioan din partea Partidului Național Liberal

 

 

Astăzi, 27.11.2017, Comisia de validare aleasă de Consiliul Local al municipiului Oradea în şedinţa de constituire din data de 22.06.2016 a examinat, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa nr.35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii d-lui Tau Ioan membru supleant pe listele electorale ale Partidului Național Liberal, la alegerile locale pentru Consiliul Local al municipiului Oradea desfăşurate la data de 05 iunie 2016,

Având în vedere demisia d-lui Revnic Adrian la calitatea de consilier local al municipiului Oradea, înregistrată cu nr. 351172/27.10.2017,

Luând în considerare adresa înregistrată cu nr. 376247/22.11.2017 prin care Partidului Național Liberal confirmă apartenenţa politică a d-lui Tau Ioan la Partidului Național Liberal, acesta fiind candidat pe listele electorale la alegerile locale pentru Consiliul Local al municipiului Oradea din data de 05 iunie 2016, pe următoarea poziție eligibilă cu nr. 22, în vederea validării acestuia în funcţia de consilier local,

În conformitate cu prevederile art. 205 alin.(1) lit. h^1) şi alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.754/2008,

În baza art.12 alin. (1) și alin.(2) din Legea nr.393/2004, actualizată, privind Statutul aleşilor locali,

În temeiul art.31 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, a d-lui Tau Ioan din partea Partidului Național Liberal.

Drept pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.

            PREŞEDINTE                                                                                                SECRETAR

           Maci Mihai                                                                                                  

MEMBRII

Zdrînca Ionel Marius

Kirei Melinda

Mohan Aurel George

 

                Îi urăm bun venit d-lui Tau printre noi și în același timp îi transmitem un zâmbet colegului nostru d-lui Revnic.

 

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

                Vă mulțumim domnule professor, supunem la vot mat. 72.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

                Îl invităm pe d-l Tau să depună jurământul.

 

                d-l Tau Ioan

 

J U R Ă M Â N T

 

            Subsemnatul Tau Ioan , consilier local al Consiliului local al municipiului Oradea, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ:

            „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Oradea.

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

 

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

                Toată procedura a fost indeplinită, bine ați venit în rândul nostru d-l Tau.

 

                Pct. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017.

 

                Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abținere? 

 

BIROU RESURSE UMANE

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea  şi pentru Administrația Socială Comunitară Oradea - instituţie publică subordonată  Consiliului Local Oradea  pe anul 2018

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abținere? 

 

Pct. 42. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abținere? 

 

A.S.C.O.

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între ASCO și Direcția Generală de Asisitență Socială și Protecția Copilului Bihor, privind furnizarea serviciilor de recuperare pentru copii cu dizabilități din municipiul Oradea, în vederea prevenirii unor situații de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excludere social.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea listelor de priorități în vederea închirierii locuințelor sociale, sesiunea 2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar asociațiilor și fundațiilor din municipiul Oradea, care organizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă evenimente adresate beneficiarilor acestora.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Oradea.

 

Discuții dacă sunt? D-na Kirei  

 

D-na Kirei Melinda - consilier local

 

Mulțumesc. Deși propunerile UDMR referitoare la modificarea acestui material o mică parte au fost introduse in acest regulament noi considerăm că acest regulament mai necesită un pic de atenție și revizuire așa că grupul UDMR se va abține de la aprobarea acestui proiect de hotărâre.

 

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Alte discuții dacă  mai sunt? Dacă nu supun la vot materialul 

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?5 voturi

Abținere?  4 voturi

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator - Construire spațiu Comercial, amenajare hostel la etaj și împrejmuire și organizare de șantier, b-dul. Decebal nr. 92, nr. cad. 181847 și 197266 - Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD -  Construire imobil de locuinte ommercial cu spatiu comercial la parter str. Crisului, nr.3  nr.cad. 186028 - Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

                Pct. 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Jurcsak Tibor, nr.cad.199547, 199548, 199549, Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

                Pct. 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire doua locuintestr. Infratirii, nr.cad. 2895 - Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

                Pct. 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Extindere, supraetajare imobil cu destinatia locuinta, str. G.Enescu nr.21, nr.cad.197600-Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

                DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

                Pct. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor cu cazarea și masa elevilor înscriși în sistemul de învățământ dual.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 34. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii la societatea Compania de Apă Oradea SApe anul 2017

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abținere?  5 voturi

 

Pct. 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării de la bugetul local a cotei părți din valoarea cofinanțării aferentă Municipiului Oradea, pentru serviciile de Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bihor în perioada 2014 - 2020,   ce va fi finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 36. Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a suprafețelor de teren ocupate de punctele termice aflate în administrarea societății în baza contractului de delegare nr. 196/1/06.08.2013, încheiat între Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Termoregio în numele şi pe seama municipiului Oradea şi societatea Termoficare Oradea SA

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abținere?  5 voturi

 

              Pct. 37. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abținere?  5 voturi

 

Pct. 39. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2017

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abținere?  5 voturi

 

Pct. 48. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 1/196/06.08.2013 având ca obiectiv decalarea scadenței de plată a redevenței.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abținere?  5 voturi

 

Pct. 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea,  bugetului creditelor externe și interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 30.09.2017

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abținere? 

 

Pct. 73. Proiect de hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abținere?  5 voturi

 

             Pct. 74. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu sportivii și antrenorii care beneficiază de premiere și susținere în cadrul programului „Campionii Viitorului" - editia 2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

             Pct. 75. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.

 

Discuții dacă sunt? D-na. Kirei, poftiti

 

d-na. Kirei Melinda - consilier local

 

Stimați colegi, nu aţi fost de acord cu scoaterea de pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre, probabil vreţi să faceţi un cadou nedemn locuitorilor din Oradea de 1 Decembrie.

                Vă prezint câteva calcule sumare în cele ce urmează pentru a arăta o parte din greşelile de calcule făcute de executiv pentru motivarea majorării taxelor şi impozitelor locale.

                Sper să nu vă supăraţi din nou că citesc anumite argumentări, dar clasicii în viaţă trebuie citaţi cu exactitate.

                În raportul de specialitate nr. 139063/21 aprilie 2017 care stă la baza hotărârii adoptate, la punctul 8 stă negru pe alb:

                „Având în vedere trendul crescător a sumelor încasate din cote defalcate pentru impozitul pe venit pe seama creşterii salariului minim pe economie, a salariilor în general propunem rectificarea cotelor defalcate din impozitul pe venit cu suma de 5.070.170 lei."

                Să vorbească cifrele executivului în lei şi nu în euro.

                O creştere a salariului minim de la 1250 lei în ianuarie 2017 la 1450 lei de la 1 februarie 2017, deci o creştere de 16%  pe 11 luni a majorat cu 5.070.170 lei cotele defalcate din impozitul pe venit, ceea ce reprezintă o creştere de 2.95%.

                Cei care au făcut raportul de specialitate în marea grabă intenţionat sau din nepricepere nu au calculat efectele majorării salariului minim pe economie de la 1450 la 1900 lei de la 1 ianuarie 2018.

                Să facem noi calculele. Creşterea cu 2,95% a cotelor defalcate din impozitul pe venit pe 11 luni în 2017 este de fapt o creştere de 3.22% pe tot anul. Creşterea salariului minim de la 1 ianuarie 2018 de la 1450 la 1900 lei reprezintă 31%. Dacă creşterea de 16% a salariului minim a produs o creştere anuală a cotelor defalcate din impozitul pe venit de 3.22%, o creştere de 31% a salariului minim în 2018 produce o creştere anuală a cotelor defalcate din impozitul pe venit de 6,2%.

                Şi acum dacă ne uităm pe sumarul calculului făcut de către executiv, această majorare a salariului minim nu este luat în calcul.

                Cum această „mică" scăpare, aşa ar mai putea fii şi alte modalităţi de a menţine ritmul de dezvoltare (investiţii) la un nivel comparabil cu cel din anii precedenţi.

                Noi considerăm că nu este o urgență să aprobăm această hotărâre si se mai pot consulta si vedea ce alte posibilități sunt pentru a recupera acești bani.

                Consilierii UDMR vor vota împotriva majorărilor la impozitele şi taxele locale.

 

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

                Poftiți domnule viceprimar Birta

 

                d-l Birta Florin - viceprimar al municipiului Oradea

 

                D-na Kirei, un clasic în viață este și d-l Kelemen Hunor, cred că-l cunoașteți foarte bine și d-l Kelemen Hunor spunea săptămâna trecută și vă citez aici: președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat joi că reducerea cotei unice de impozitare pe venit de la 16 la 1o% înseamnă o scădere cu 37,5 % a veniturilor autorităților locale. Mai mult UDMR a propus din câte am înțeles, inclusiv modificarea cotei care se intoarce către administrațiile publice locale, așadar și UDMR recunoaște această scădere a veniturilor către autoritățile publice locale chiar dacă se majorează salariul minim pe economie și în momentul în care UDMR va reuși să impună acest amendament noi cu siguranță vom reveni la hotărârea cu impozitele și taxele și dacă se va compensa toată sum ape care o pierdem vom reveni la taxele și impozitele pe care le-am avut înainte de această hotărâre de consiliu. Deci, așadar sunt pierderi bine calculate de către cei de la Direcția Economică a Primăriei și prin aceste taxe și impozite recuperăm doar o parte din acele pierderi. Cu cealaltă parte vom vedea ce vom face in viitor.

 

                d-na Kirei Melinda - consilier local

 

                Grupul UDMR nu neagă acest fapt. Nu am spus că nu sunt pierderi, pentru că sunt, dar  noi considerăm că nu asta este cea mai simplă modalitate de a recupera de la locuitori toată suma, ci ei să ne dea banii înapoi este modalitatea cea mai corectă. Și pentru că nu este o urgență care ne impune că trebuie adoptată neaparat astăzi această hotărâre ci trebuie adoptată până la sfârșitul anului, atunci eu spun că mai este timp pentru a studia care este modalitatea în afară de a ridica așa de mult impozitele și taxele locale pentru locuitorii din Oradea.

 

                d-l Birta Florin - viceprimar al municipiului Oradea

 

        La fel cum pentru Guvernul României nu era o urgență să modificăm Codul fiscal, dar v-am spus în momentul în care o altă posibilitate de a reduce gaura în care suntem noi ca si administtrație public locală în acest moment  este modificarea cotei care intoarce către administrațiile publice locale sau renunțarea la această Ordonanță de urgență de  modificare a Codului fiscal. În momentul în care se vor produce aceste efecte, ori prima, ori a doua, noi revenim la vechile taxe și impozite fără nici o problemă.

 

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

        d-l Sabău, vă rog.

 

        d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai - consilier local

 

        Mulțumesc, pomeneați adineaori de Guvern. Guvernul a făcut precizarea că se vor acorda compensări până la limita cotei venitului global din 2017. Intr-adevăr minus jumătate din excendentul anului  2017, cum încă suntem în noiembrie considerăm că nu vom termina anul cu excedent , așa că mă gândesc că vom face toate demersurile . Conform declarațiilor oficiale este excedentul ultimului an, dacă vorbim de 2018, execedentul anului anterior este 2017, nu 2016. Atunci considerăm că această creștere  de 205 nu se justifică în acest moment, exact cum spunea și colega de la UDMR  putem aștepta să vedem ce se întâmplă in decembrie dacă la legea bugetului iese amendament cu privire la aceste compensări de sume sau nu și atunci luăm o decizie. Să ne amintim situatia anului trecut vedem că am fixat  niște taxe și impozite sau le-am mărit nu am avut nici o ordonanță. Nu cred că putem arunca în totalitate vina creșterilor taxelor și impozitelor strict pe această ordonantă a Guvernului. Mulțumesc.

 

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Dacă mai sunt și alte discuții? Nu. Supun la vot materialul așa cum a fost propus.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abținere?  9 voturi

 

Pct. 80. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului termoenergetic pentru anul 2015 pentru activitățile de transport și distribuție a energiei termice și a valorilor pierderilor de energie termică ale societății Termoficare Oradea SA.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abținere?  5 voturi

 

Pct. 81. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli precum și modificarea Programului de investiții pe anul 2017 la societatea Administrația Domeniului Public SA.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abținere?  5 voturi

 

Pct. 83. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, Grădinii Zoologice, Ștrandului Municipal, Ștrandului Ioșia Nord, WC-urilor publice și Cimitirului Municipal semnat cu societatea Administrația Domeniului Public SA în vederea modificării prevederilor referitoare la redevența datorată de operator.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abținere?  5 voturi

 

              Pct. 84. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări, profilului consiliului de administrație, profilului membrilor acestuia și a matricei consiliului de administrație la societatea Termoficare Oradea SA.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abținere?  5 voturi

 

               Pct. 85. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății Termoficare Oradea SA în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abținere?  5 voturi

 

Pct. 87. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina consiliului de administrație la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru mandatele 2017 - 2021.

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abținere?  9 voturi

 

Pct. 88. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina consiliului de administrație la societatea Compania de Apă Oradea SA pentru mandatele 2017 - 2021.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abținere?  9 voturi

 

Pct. 89. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina consiliului de administrație la societatea Oradea Transport Local  SA pentru mandatele 2017 - 2021.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abținere?  9 voturi

 

Pct. 90. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina consiliului de administrație la societatea Administrația Domeniului Public  SA pentru mandatele 2017 - 2021.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abținere?  9 voturi

 

Pct. 91. Proiect de hotărâre privind luarea de măsuri pentru ducerea la îndeplinire a celor dispuse de Camera de Conturi Bihor prin Deciziile nr. 22/2017 și nr. 11/2017 referitor la redevența datorată Municipiului Oradea de către operatorul Administrația Domeniului Public SA.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 92. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abținere?  5 voturi

 

Pct. 96. Proiect de hotărâre privind majorarea prețului local de facturare la populație, practicat de către societatea Termoficare Oradea SA pentru energia termică furnizată în sistem centralizat în mun. Oradea începând cu 01.01.2018.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abținere?

 

DPI

 

              Pct. 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea a trei locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin HCL nr. 225 din 30 martie 2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a locuinței sociale situate în mun. Oradea, str. Cuza Vodă nr. 80, ap. 2 în favoarea d-nei Horvath Izabella Melinda înscrisă pe poziția 5 în Lista de priorități aprobată prin HCL nr. 900/2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietate a Municipiului Oradea, în favoarea unor furnizori de utilități pentru punctele de lucru ale acestora care funcționează la parterul clădirii primăriei.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii în chirie a 4 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Municipiului Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații comerciale aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații, proprietate a Municipiului Oradea, cu destinația de chioșc alimentar.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 13. Proiect de hotărâre pentru schimbarea destinației unor spații administrate de Consiliul Local al Municipiului Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru o perioadă determinată a Uniunii Studenților Maghiari din Județul Bihor, precum și a societății Patri Sport SRL pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuințe, situate în mu. Oradea, în Piața Unirii nr. 2-4, respectiv în incinta Bazinului Olimpic.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

                Pct. 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 169274,situate în mun. Oradea, str. Emile Zola nr. 13 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Baciu Nicolae - Petre

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

                Pct. 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, înscris în CF 163383, situate în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 25 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Mitran Șerban - Călin

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

                Pct. 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 169205, situate în mun. Oradea, str. George Bacovia nr. 10 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-nei. Pater Florica

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

                Pct. 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 166014, situate în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu nr. 4 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Vese Adrian - Paul

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

                Pct. 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 166015, situate în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu nr. 6 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Vese Adrian - Paul

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

                Pct. 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, în suprafață de 448 mp, aferentă locuinței edificate, identificată cu nr. cadastral 194196 şi înscrisă în CF 194196, situată în mun. Oradea, pe str. Veteranilor, în favoarea d-nei. Tripa - Dragoș  Valentina - Alina

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre pentru înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 80 mp, cu nr. topo 6215/44/2 din CF 12782 - Oradea, respectiv pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a acestui teren, situat în mun. Oradea, în zona străzii Vasile Cârlova

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 200 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Clujului nr. 113, respectiv pentru aprobarea vânzării directe a acestei suprafețe, în favoarea soților Kocsis Alexandru și Kocsis Rozalia

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea achizitionării de către Municipiul Oradea a cotei de 74 mp din imobilul cu nr. Topo 8425 înscris în CF 166827 - Oradea, constând în teren, situate în mun. Oradea, pe strada Ardealului, de la d-na Dudaș Ana.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 8.222 mp, 3.555 mp, 1.712 mp şi 1.854 mp, reprezentând terenuri, proprietate publică a Municipiului Oradea, având destinaţia „drum public", în fapt străzile Libertății, Aurel Lazăr, Andrei Șaguna și Iosif Vulcan

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abținere?  5 voturi

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în proprietatea privatăa Municipiului Oradea a unor suprafețe de teren, respectiv pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 386 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Adevărului nr. 120.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea coridorului de expropiere a lucrării de utilitate publică de interes local "Pasaj denivelat între Drumul de Centură al Municipiului Oradea și str. Universității", respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropiere a terenurilor, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii spre închiriere a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea către Clubul Sportiv „Crișul" Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de intere local „Drum de legătură între str. Suișului și Calea Bihorului" - tronson 3, respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 43. Proiect de hotărâre pentru aprobarea coridoarelor de expropiere a lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare str. Martin Andersen Nexo - Tronson cuprins între str. C. Porumbescu - Pod Theodor Neș" și „Lucrări de construire spații de parcare, accese și alei în zonaq str. Martin Andersen Nexo" respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului cu construcție, proprietate privată, afectat de coridoarele acestor lucrări.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?  

 

Pct. 44. Proiect de hotărâre privindaprobarea modificării termenului limită de încheiere a contractului de vânzare - cumpărare între mun. Oradea și soții Ciordaș Victor - Petru și Ciordaș Mihaela Gabriela, stabilit prin HCL 239/2017, privind terenul situat in mun. Oradea pe str. Titus Popovici.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 45. Proiect de hotărâre privindacceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl KuncserKristof - Zoltan și sotia sa, d-na Kuncser Zsofia Zsuzsanna, referitoare la terenul în suprafață de 163 mp, identificat cu nr. cad. și înscris în CF 199119 - Oradea, situat în mun. Oradea în zona str. Prislopului nr. 27 cu destinația de „drum public".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abținere?

 

Pct. 46. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor cu suprafețele de 399 mp, 469 mp și 137 mp reprezentând terenuri, proprietatea private a mun. Oradea, situate în mun. Oradea str. Graurilor.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

              Pct. 47. Proiect de hotărâre privindaprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție „Reparații capitale și modernizare Bazin Olimpic, str. Aleea Ștrandului nr. 5 Oradea".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 50. Proiect de hotărâre pentru aprobarea transferului, de la Episcopia Română Unită cu Roma Greco - Catolică Oradea, în favoarea Parohiei "Duminica Tuturor Sfintilor" a dreptului de folosință gratuită asupra terenului, în suprafață de 1.428 mp, cu număr cadastral și înscris în CF 159117, situat în municipiul Oradea - str. Al. Cazaban nr. 49/F.

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 51. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării termenului limită de încheiere a contractului de vânzare - cumpărare între Municipiul Oradea și dl. Ivan Grațian, stabilit prin HCL nr. 247 din 30.03.3017, privind terenul, situate pe str. Titus Popvici, ocupat de locuința realizată în favoarea acestuia, prin ANL

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 52. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării termenului pentru finalizarea investițiilor pe cota de 350/427 mp din terenul, identificat cu nr. Cadastral 192153 - Oradea, concesionat în favoarea societății Lotus Center SA și pe domeniul public adiacent amplasamentului situate în municipiul Oradea, str. Emilian Mircea Chitul.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 53. Proiect de hotărâre pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 188920 -Oradea, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul, situat în mun. Oradea, pe str. Călimăneştilor nr. 38, identificat cu nr. cadastral 193259 - Oradea, proprietatea d-lui. Ciucioiu Ioan  

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 54. Proiect de hotărâre pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 196263 - Oradea, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul, situat în mun. Oradea, pe str.  Grădina de Fragi nr. 7, identificat cu nr. cadastral 199885 - Oradea, reprezentând proprietatea în cote egale a d-lor. Schneider Rodica - Marina şi Buda Elena

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 55. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 90 mp, reprezentând teren, situate în municipiul Oradea, b-dul Dacia nr. 56, subiect al contractului de concesiune nr. 247/1994 încheiat între Municipiul Oradea și societatea Transilvania General Import - Export SRL

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 56. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 177 mp, reprezentând teren și construcții, situate în mun. Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 6

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 57. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 975 mp, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia "drum public", situat în mun. Oradea - în zona străzii Ciheiului

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 58. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafețele de 1.065 mp și 3.860 mp, respectiv pentru înscrierea acestor suprafețe de teren, situate în mun. Oradea - în zona străzii Ogorului, în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?  

 

Pct. 59. Proiect de hotărâre pentru aprobarea a 2 (două) Planuri de amplasament și delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Oradea, situate în zona cartierului Nufărul, afectate de lucrările de reabilitare ale sistemului de transport a energiei termice.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 60. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 și art. 2 din HCL nr. 914 din 26.10.2017 privind aprobarea a 3 Planuri de amplasament și delimitare, reprezentând teren, domeniu public, situate în municipiul Oradea, zona cartierului Nufărul, afectat de lucrările de reabilitare a sistemului de transport aenergiei termice.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 61. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale referitoare la dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 158049 și pentru deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte funciară privind nr. cadastrale 199699 și 199700 - Oradea, reprezentând drumuri publice, situate în mun. Oradea, în zona str. Nojoridului

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abținere? 

 

Pct. 62. Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Dărăban Avram şi soția sa, d-na. Dărăban Ana, referitoare la terenul, în suprafaţă de 16 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187812 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Afinelor nr. 14/C, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abținere? 

 

Pct. 63. Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Dumiter - Popuțe Petru, referitoare la terenul, în suprafaţă de 120 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197406 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abținere? 

 

Pct. 64. Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl. Verebi Laslo  - Daniel, referitoare la terenul, în suprafață de 92 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 199081 - Oradea, situate în mun. Oradea, în zona străzii Teleki Mihaly nr. 100, cu destintația de "drum public".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abținere?

 

Pct. 65. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 393 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199769 - Oradea situat în municipiul Oradea, în zona străzii Uzinelor nr. 76

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abținere?  4 voturi

 

Pct. 66. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 430 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 170953 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Atacului

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abținere?  4

 

Pct. 67. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 599 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198646 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii  Matei Corvin

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abținere?  4 voturi

 

Pct. 68. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 847 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198090 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Apateului

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abținere?  4 voturi

 

Pct. 69. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren , în suprafața de 1508 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 161844 - Oradea situat în municipiul Oradea, în zona străzii Plantelor

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abținere?  4 voturi

 

Pct. 70. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren , în suprafața de 5153 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 198331 și CF 198332 - Oradea situat în municipiul Oradea, în zona străzii Ceyrat

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abținere?  4 voturi

 

Pct. 76. Proiect de hotărâre  privind aprobarea parteneriatului pentru spațiul din Cetatea Oradea corp E - parter, pentru Ambasada Republicii Slovace din România, în vederea funcționării Consulatului Onorific al Republicii Slovace - Centru Cultural.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

                Pct. 77. Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării chiriei pentru spațiul cu funcțiunea de restaurant - brutărie - patiserie - cofetărie, situat în Cetatea Oradea, corp H Piața E. Gojdu, nr. 39 - 41. Deținut de Zemak - PUB Felelossegu Tarsasag, cu sucursala în Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

                Pct. 78. Proiect de hotărâre  privind aprobarea contractului pentru spațiul cu funcțiunea de cafe-bar-bistro, situat în Cetatea Oradea, Corp J, Piața E. Gojdu, nr. 39 - 41, deținut de SC Carnival Crew SRL Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

                Pct. 79. Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării chiriei pentru spațiul cu funcțiunea de restaurant, situat în Cetatea Oradea, corp K, Piața E. Gojdu nr. 39 - 41, deținut de SC Exeget Consulting SRL Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

                Pct. 82. Proiect de hotărâre privind lucrările de reabilitare ale imobilului situat în Oradea, str. Republicii nr. 13 colț cu Parcul Traian, aprobarea preluării cuantumului cheltuielilor efectuate de mun. Oradea, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobil.  

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abținere?  5 voturi

 

Pct. 95. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării din domeniul public al jud. Bihor, în domeniul public al mun. Oradea, a terenului, în suprafață de 130 mp, situat în zona Pieței Regele Ferdinand I nr. 6, pentru realizarea investiției „Reabilitare, modernizare scuarurui în Piața Ferdinand - Oradea".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abținere?  9 voturi

 

                Pct. 26. Proiect de hotărâre privind  actualizarea  anexelor 1 și 2 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio.

 

Discuții dacă sunt? D-na Kirei poftiti

 

d-na Kirei Melinda - consilier local

 

Grupul UDMR nu este de acord cu acest proiect de hotărâre dat fiind faptul că se scot curse de autobuze și tramvaie în orele de vârf când copii și oamenii se duc la locul de muncă.

 

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Supun la vot materialul

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abținere? 

 

                Pct. 41. Proiect de hotărâre privindaprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru LUCRĂRI DE CONSTRUIRE SPAȚII DE PARCARE, ACCESE ȘI  ALEI ÎN ZONA STRĂZII MARTIN ANDERSEN NEXO  varianta V1 recomandată de proiectant

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

                Pct. 71. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei HCL 723/2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abținere?  5 voturi

 

Pct. 86. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei de validare.

 

Dau cuvântul domnului viceprimar

 

d-l Birta Florin - viceprimar al municipiului  Oradea

 

Vreau să o propun pe d-na consilier Dulca Camelia să facă parte din Comisia de validare a Consiliului Local.

 

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu atunci supun la vot materialul cu propunerea făcută.

 

Cine este pentru? 26 voturi

Împotrivă?

Abținere?  1 vot

 

Pct. 93. Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei : „REABILITARE, MODERNIZARE SI REFACERE SCUARURI IN PIATA FERDINAND - MUNICIPIUL ORADEA"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abținere?  9 voturi

 

                Pct. 94. Proiect de hotărâreprivind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei :„REABILITARE, MODERNIZARE SI REFACERE SCUARURI IN PIATA FERDINAND - MUNICIPIUL ORADEA",Zona 2

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abținere?  9 voturi

                La „Diverse" dacă sunt discuții"? D-na Kecse

 

                d-na Kecse Gabriella - consilier local

 

                Mulțumesc. După câte am văzut podul pietonal este demolat. Intrebarea ar fi dacă în locul podului demolat s-ar putea monta podul din pontoane care a fost pus pe Sovata în 2011. Din câte știu este păstrat, este conservat, poate fi pus in funcțiune și ar fi un ajutor foarte mare pentru elevi și pentru copii care dimineața vin pe jos și ar trebui să ajungă din zona asta la Eminescu sau la Scoala gimnazială Szacsway Imre sau la Liceul pedagogic Iosiv Vulcan sau la clădirea de pe str. T. Vladimirescu a Scolii Szacsway.

 

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

                Poftiți d-l Kis

 

                d-l Kis Gabor - consilier local

 

                Podul Sf. Ladislau să fie cuprins pe lista de curățenie a Pieței Ferdinand. Când se face curățenie în Piața Ferdinand să treacă acel utilaj care face curățenie și pe Podul Sf. Ladislau datorită faptului că decând a fost făcut și a fost luat în primire eu nu am văzut pe nimeni făcând curățenie pe acel pod și arată urât, azi mâine va fi gri și negru în loc să fie culoarea originală a pietrei. Mulțumesc.

 

                d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

                D-l secretar vă rog.

 

                d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

                Un răspuns pentru d-l consilier Marinău care propunea la un moment dat ca materialul nr. 86 să fie discutat în față alături de materialul nr. 72. Acum,  Comisia de validare este completă urmând ca această comisie să-și aleagă secretarul ei. Aceasta este explicația d-l consilier. Așa că atenție domnule președinte și comisia să vă întruniți data viitoare și pe proces verbal să vă alegeți secretar. Mulțumesc.

 

                d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

                Din partea consilierilor dacă mai este cineva care dorește să ia cuvântul? Dacă nu am să dau cuvântul domnului Muntean  Bogdan.

 

                d-na. Kecse Gabriella - consilier local

 

                Domnule președinte, numai puțin, cred că d-l viceprimar dorea să/mi dea un răspuns legar de podul pietonal.

 

                d-l Florin Birta - viceprimar al municipiului Oradea

 

                Legat de podul de pontoane cred că am avut aceeași discuție și când am construit podul Sovata. Momentan se va lucra la construcția viitorului pod plus și cei de la Direcția Ape Crișuri lucrează momentan la acea promenadă de pe malul Crișului. Nu văd unde s-ar putea monta acel pod. Cu siguranță, noi vom încerca să finalizăm cât mai repede Podul Centenarului și atunci  problerma va fi rezolvată.

 

                d-l Muntean Bogdan

 

                Bună ziua, eu am dorit să iau putin cuvântul referitor la pct. 5 din borderou, am văzut că nu au fost prea multe discuții, cred că există chestiuni destul de importante de discutat, puțin tardiv după ce hotărârea a fost luată, sunt convins că nu ar fi schimbat cu nimic votul dacă aș fi luat înainte cuvântul sau acum, dar pentru cei care activează în acest domeniu, firmele de publicitate, sunt niște chestiuni foarte importante pe care vin din punctul nostru de vedere în contradicție cu dispozițiile legale Legea nr. 185/2013 care reglementează la nivel național piața de publicitate și care nu a fost luată în considerare în acest regulament. Am să fiu scurt pentru că știu că timpul este limitat ceea ce ne interesează pe noi în principal sunt dispozițiile care reglementează, de ex. interzicerea amplasării mijlloacelor publicitare pe drumurile naționale in intersecții. Aici regulamentul local a venit și a extins cu toate că legea vine și spune că numai în ceea ce privește drumurile naționale și drumurile județene nu pot fi  ampolasate in intersecții mijloace de publicitate a venit și a extins regulamentul local și a impus această reglementare să se facă și la nivelul intersecțiilor din Oradea. Orin acest lucru din punctul nostru de vedere este o forțare a dispozițiilor legale. De asemenea regulamentul local a venit peste ceea ce refglementează legea la nivel național, și anume fiinnd interzisă amplasarea mijloacelor publicitare în zonele neîmprejmuite. Cu toate că legea la nivel național spune că aceste mijloace nu pot fi amplasate in zona cimitirelor și a bisericilor, etc, regulamentul local vine și interzice absolut orice fel de imprejmuire să fie amenajată cu mijloace publicitare. Aici presupune garduri, intersecții absolut tot, ori aici este o restrângere care vine dincolo de lege. Și ar mai fi o chestiune pe care noi tot am sesizat-o și am făcut mai multe memorii legat de acele prisme. Prismele au fost interzise prin regulamentul local la nivelul tuturor zonelor de publicitate aprobat. Însă aceste prisme continuă să fie reglementate și să funcționeze în favoarea primăriei, adică primăria poate să amplaseze aceste prisme în orice zone ale orașului. Sigur că aici vine și se spune că în vederea promovării unor spectacole sau chestiuni de interes local. Dar din punctul nostru de vedere posibilitatea ca aceste prisme să fie asmplasate de către primărie duce la o formă de concurență neloială. De ce pentru că si publicitatea sau promovarea la nivel local se putea face tot prin firmele de publicitate chiar dacă se făcea într-un sistem barter fără să fie plătite aceste servicii. Acum prin regulamentul local i se permite primăriei să facă această promovare iar nouă nu. Ceea ce așa cum am mai spus și repet vine ca o încălcare a dispozițiilor concurenței în materie. Oricum eu cred că până la urmă cineva, sperăm noi care reprezentăm aceste firme de publicitate se va ajunge să fie atacată această hotărâre sau acest regulament în concencios administrativ măcar de Prefectură dacă nu o vom face noi în mod direct. Atât am avut de spus, vă mulțumesc.

 

                d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

                Vă mulțumim, dacă mai sunt și alte intervenții? Declar închisă ședința de astăzi a Consiliului Local. Mulțumim pentru participare.

 

 

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                            SECRETAR,

                  Chiană Laurențiu Alin                                                                                     Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Întocmit,

Teodora Silaghi 

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 27 noiembrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator