Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 3 mai 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Luni , 21 Mai 2018, 14:14

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat azi  3 mai 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat azi  3 mai 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat azi  3 mai 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi  3 mai 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia , d-na. Peto Dalma Csilla, d-na. Kecse Gabriela, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Kis Gabor-Ferenc, d-na. Kecse Gabriella, d-l. Maci Mihai, d-l. Marinău Florin,d-l Mălan Mircea, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Zdrîncă Ionel-Marius, d-l. Mohan Aurel, d-na Peto Dalma Csilla, d-na Kirei Melinda.

Lipsesc motivat d-l. Morar Grigore, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai și d-na. Blaga Mariana.

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-na. Buruiană Antonina - Arhitect Șef, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora- Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian - director D.P.I., d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

            D-na Borbei Eugenia - director Direcția Juridică

Bună ziua!

Voi declara ședința deschisă, convocată pentru astăzi 3 mai.

Ședința este legal constituită, din cei 27 de consilieri lipsesc motivat 4 consilieri: domnul Morar, domnul Felea, domnul Sabău și doamna Blaga, astfel că în continuare voi da cuvântul domnuui președinte.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Bunăziua tuturor!

Stimați colegi, vă supun spre aprobare Borderoul cuprinzând materialele propuse spre analiza şi aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

în şedinţa extraordinară  din data de 03 mai .

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abâineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

I.                     D.M.P.F.I.

PUNCTUL NR. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pietonalizare zona Libertatii, Mun. Oradea", care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2014-2020), Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4.1 - Mobilitate urbană durabilă

-          Discuții dacă sunt?  Vă rog doamna consilier Kirei.

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Mulțumesc mult!

Întrebarea noastră este că va fi demolat ceva în cursul acestor pietonalizări, mai precis spus, feroneria  care este făcută de domnul Vago Jozsef, care este cea originală la vi demontată sau o să țină memoria cultului?

 

 

 

D-nul Mălan Mircea - viceprimar

Nu va fi demontat nimic, deci se restaurează ce e de restaurant și în rest se plachează cu piatră și mobilier nou!

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte întrebări? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abâineri?

7 VOTURI ABȚINERE

16 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei tehnico economice și a indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării investiției "Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea"

-          Discuii dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abâineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 10

Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul "Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare"

-          Discuii dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abâineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

            PUNCTUL NR. 11

Proiect de hotărâre privind modificarea art.4 din HCL nr.330/12.04.2018 de aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea"

-          Discuii dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abâineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

II.                   DIRECȚIA TEHNICĂ

PUNCTUL NR. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie "Inlocuire retea apa pe strada Octavian Goga si extindere  retea apa pe  strada Herbert Spencer,  municipiul Oradea"

-          Discuii dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abâineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

III.                 DIRECȚIA ECONOMICĂ

PUNCTUL NR. 4

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Compania de Apă Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2017.

-          Discuii dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abâineri?

7 VOTURI ABȚINERE

16 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 5

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2017 

-          Discuii dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abâineri?

7 VOTURI ABȚINERE

16 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 6

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Administraţia Domeniului Public SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2017 

-          Discuii dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abâineri?

7 VOTURI ABȚINERE

16 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 7

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2017 

-          Discuii dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abâineri?

7 VOTURI ABȚINERE

16 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018

-          Discuii dacă sunt?

Vă rog domnule Negrea!

 

D-nul Negrea Adrian - consilier

Mulțumesc doamna președinte!

Grupul PSD va vota împotrivă acest material și un membru se va abține, datorită faptului că sunt afectați salariații din sistemul medical cu toate că există o Ordonanță unde sunt prevăzute clar sporurile minime și maxime acordate acestor categorii de salariați.

Mulțumesc.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Domnul primar, vă rog!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Stimați colegi! Sigur, este dreptul dumneavoastră să nu votați, doar că după ce Guvernul a facut o prostie, că altfel nu se poate numi asta, dacă nu vreți să o votați asta este treaba dumneavoastră, dar în fapt ce s-a întâmplat și cred că este corect să se știe, nu interveneam dacă nu ridicați această problemă!

Guvernul a decis să majoreze cu sume mari salariile medicilor, cu sume mai mici salariile asistenților și bine înțeles să nu afecteze celelalte salarii. Problema este că dacă până la această măsură fondul de sporuri se ridica la o cifră de 45 - 50% din fondul de salarii, deci jumătate,  Guvernul, în înțelepciunea lui a mai introdus o limitare. A limitat fondul de sporuri la 30%. Pe cale de consecință, chiar dacă baza a crescut global, nu mai poți să le acorzi la toți angajații din sistemul sanitar aceleași sporuri datorită acestei limitări. Și atunci am avut de adoptat între două variante. Să menținem între niște sporuri minime la toată lumea, ceea ce ar fi însemnat scăderi de salarii la angajații care sunt ți așa cel mai prost plătiți din sănătate, infirmieri, personal auxiliar ș.a.m.d. și care ori cum sunt majoritari sau a doua variantă, să nu permitem practic creșterile la medici, lanivelul propagandistic anunțat, să le tăiem 60% din sporurile minime în așa fel încât sumele economisite să le putem transfera în sporuri mult mai mari la pesonalul care nu a beneficiat de aceste majorări, în așa fel încât să nu le scadă salariile datorită limitării plafonului la sporuri. Prin urmare, cred că dacă vă interesează problema salariaților din sistemul medical, nu propagandistic, ci real, vă rog să sesizați prinparlamentarii PSD, Guvernului, că este o situație reală, confirmată în toată țara și că în afară de întâlnirile de imagine care au loc între miniștri sau doamna prim ministru și reprezentanții din sitemul de sănătate trebuie să facă totuși ceva și ori să spună care e realitatea foarte corect sau să ia niște măsuri care să permită întradevăr aplicarea acestor sporuri, altfel sunt declarații in sinum, care noi, suntem obișnuiți. Dar, nu cred că trebuie să le transformăm aicea în lucruri care nu au decât o componentă de imagine - da - destul de subțire!

Asta este adevărul ce v-am spus!

Și atuncia nu am avut ce să facem, a trebuit să adoptăm aceste măsuri în așa fel încât pe de o parte să nu scadă nimănui din angajații de la spitale din Oradea salariile și pe de altă parte să ne încadrăm în această limită de 30%.. Calculele vă stau la dispoziție și domnul director Florea și directorii economici ai spitalelor au tot făcut pe simulări să vadă cum reușesc să se încadreze în aceste chingi care au fost impuse. Dacă se întâmplă ceva și se modifică această măsură este valabilă doar o lună de zile, după care vom lua și noi măsurile de rigoare și sigur vom aduce sporurile la nivelul pe care îl prevede legea, încadrându-ne într-un prag normal, însă nu cel de 30% pe care dacă îl respectăm nu mai pot fi acordate sporurile integrale așa cum din păcate se întâmplă astăzi.

Vă mulțumesc pentru înțelegere!

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Mulțumim! Domnul Negrea, vă rog!

 

D-nul Negrea Adrian - consilier

Două scurte precizări: nu consideră că este o prostie, Guvernul a mărit salariile medicilor, consider absolut perfect normală decizia de a mări salariile medicilor și doi, nu consider că sunt poate decente pentru profesia care o practică și întradevăr sunt de acord cu Primăria că 30% este limita maximă prevăzută de lege, dar tot consider că există un cuantum tot pe lege de minim și maxim.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abâineri?

7 VOTURI ABȚINERE

2 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

14 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 9

Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Oradea și Asociatia Nationala Cultul Eroilor "Regina Maria" - filiala Bihor precum și  acordarea unui sprijin financiar în sumă de 21.760 lei  pentru finanţarea proiectului "Memoria eroului național Avram Iancu în orașele și capitalele Marii Uniri din Ardeal" - Centenarul "Marii Uniri"

-          Discuii dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abâineri?

4 VOTURI ABȚINERE

19 VOTURI PENTRU

 

-          La diverse dacă dorește cineva să intervină?

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Domnul primar, vă rog!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Stimați colegi!

Există posibilitatea ca din acestă joi, peste două săptămâni să mai avem o ședință extraordinară, având în vedere necesitatea de a adopta alte câteva hotărâri legate de un proiect important, cel de Termoficare. 

Vă mulțumesc pentru înțelegere.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Mulțumim.

Declar ședinața închisă.

O zi bună tuturor!

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                         SECRETAR AL MUNICIPIULUI ORADEA,

          Dulca Camelia                                                                            Ionel Vila          

 

 

 

 

 

Intocmit,

  Jurca Mariana                 

 

 

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 3 mai 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator