Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 6 noiembrie 2017 cu ocazia şedinţei extrraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Vineri , 10 Noiembrie 2017, 9:23

Exportă PDF - PROCES VERBAL   Încheiat azi  6 noiembrie 2017 cu ocazia şedinţei extrraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL   Încheiat azi  6 noiembrie 2017 cu ocazia şedinţei extrraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL   Încheiat azi  6 noiembrie 2017 cu ocazia şedinţei extrraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  6 noiembrie 2017 cu ocazia şedinţei extrraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian.  d-l  Felea Adrian-Ioan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l.  Lezeu Ioan, d-nul Marinău Florin,d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius, d-na Peto Dalma Csilla, d-na Kirei Melinda

 

Lipsesc motivat următorii consilieri: d-nul Maci Mihai, d-nul Filimon Teofil Laviniu, d-nul Dragoș Marcel, d-nul Kiss Gabor Ferenc și d-nul Mohan Aurel.

Invitaţi: d-nul Eduard Florea, d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică., d-na. Buruiană Antonina - Arhitect Șef, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora- Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

            Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 6 noiembrie 2017 a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 26 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 21 lipsesc motivaţi : d-nul Maci Mihai, d-nul Filimon Teofil Laviniu, d-nul Dragoș Marcel, d-nul Kiss Gabor Ferenc și d-nul Mohan Aurel.

 În aceste condiții ședința noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâri în condițiile legii.

 

Dau cuvântul președintelui de ședință, domnului Chiană Laurențiu Alin.

Poftiți domnule președinte!

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Da, mulțumesc, d-le secretar.

Bună ziua!

Aș vrea să încep prin a mulțumi presei că este prezentă precum și tuturor cetățenilor care participă la această ședință.

 

Declar ședința deschisă, astfel vă supun la vot borderoul cu materialele propuse.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

 

Mulțumesc.

 

 

             Cap. I. DIRECȚIA TEHNICĂ

 

Pct.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea drumului de legătură dintre municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei (sat Fughiu), județul Bihor porțiune care aparține municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct.2. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Drum de legătura între centura municipiului Oradea (strada Cazaban) şi comuna Sîntandrei (strada Râturi)" porţiunea care aparţinemunicipiului Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct.3. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Amenajare intersectie prin pasaj denivelat între drumul de centură al municipiului Oradea si strada Universitătii - scenariul 2 recomandat de proiectant.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Cap. II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

Pct.4. Proiect de hotărâre pentru demararea procedurilor legale privind inițierea unui proiect de hotărâre de guvern pentru alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului a sumei de 40.000 mii lei.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul

 

Cine este pentru?unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea și Universitatea din Oradea pentru derularea evenimentului public "25 de ani de la reluarea învățământului juridic superior orădean"

Discuții dacă sunt?

d-na Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

 

Aș avea o rugăminte, data viitoare când se fac aceste proiecte ca și Universitatea din Oradea să aibe obligația să prezinte cheluielile care sunt alocate pentru conferință, ca să vedem cât la sută reprezintă acest 6000, să fie ca și la ONG-uri.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Executivul rog să ia act de această propunere, va cere Universității și le va pune la dispoziția Dvs.

 

Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supun la vot materialul

 

Cine este pentru?unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct.6. Proiect de hotărâre pentru acceptarea donației din partea Universității Emanuel din Oradea, constând în infrastructură de alimentare cu energie termică realizată pe strada Constantin Nottara - GrigoreMoisil. "

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul

 

Cine este pentru?unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei proiectelor anexă la HCL 932/2017 privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile externe în valoare de maxim 35.000.000 EURO, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul

 

Cine este pentru?unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct.11. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 și 4 din HCL nr. 339/ 27.04.2017 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra  terenului în suprafaţă totală de 5.185 mp cu societatea Valtryp SRL.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul

Cine este pentru?unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct.12. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota "pentru" în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 06 noiembrie 2017 (prima convocare) şi în data de 07 noiembrie 2017 (a doua convocare).

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru?14

Împotrivă? 4

Abțineri? 3

 

Pct.13. Proiect de hotărâre privind acceptarea sponsorizării din partea societății RCS&RDS SA și a d-lui Teszari Zoltan constând în reamenajarea Sălii de Fitness din incinta Arenei „Antonio Alexe".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru?unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

             Cap. III. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

 

Pct.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Urbaniare in vederea dezvoltarii unor activitati economice cu caracter industrial; Construire sediu firma, hala de depozitare, service zona str. Uzinelor, nr.cad.199160, 199768, 199769, nr.cad.184941 - Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

             Cap. IV. DPI

 

Pct.8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local "Dezvoltarea unei rețele de piste de biciclete în vederea promovării unei mobilități durabile transfrontaliere la nivelul Zonei Metropolitane Oradea, Biharkeresztes, Korosnagyharsany și Biharugra" (CYCLECROSS) și pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări.

 

Discuții dacă sunt?

Dau cuvântul domnului viceprimar.

 

D-nul Birta Florin - viceprimar al municipiului Oradea

 

La punctele 8 și 9 avem nevoie de aprobarea coridorului de expropriere, dacă drumul de legătură dintre Oradea și Sântandrei îl vom face din bugetul local, am reușit ca pentru cele două legături de piste de bicilete dintre Oradea și Sântandrei să depunem un proiect transfrontalier România - Ungaria. Valorea lor se ridică la aproximativ 813.000 eur., și până astăzi trebuie să depunem Hotărârea de Consiliu Local privind aprobarea coridorului de expropriere, dacă nu vom face acest lucru vom pierde finanțarea, și va trebui să facem și pista de biciclete din bugetul local. Vă mulțumesc !

 

d-na Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

Grupul UDMR va vota aceste două materiale chiar dacă este vorba de expropiere, cu mențiunea să se cadă de comun acord cu privire la prețul terenurilor expropriate.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Executivul să ia act de propunerea dvs.

 

D-nul Sabău Popa Liviu - consilier local al municipiului Oradea

 

Deși, nu votăm proiecte de expropiere vom vota aceste două materiale din două considerente.

Primul pentru că așa cum ne-a explicat și domnul Foghiș, prezintă soluțiile tehnice cu cele mai puține expropieri din cele 6 variante expuse, astfel încât impactul să fie minim și e normal, că nu ai cum să faci un drum între două localități fără să afectezi și persoane fizice.

 Al doilea aspect este o rugăminte, în vederea Ședinței Consiliului Județean de mâine în care se dezbat proiecte de 9 mil. eur. și unde am ruga colegii din PNL să procedeze la fel cum procedăm și noi astăzi. Mulțumesc.

 

Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru?! unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct.9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local "DRUM DE LEGATURĂ ÎNTRE CENTURA MUNICIPIULUI ORADEA (strada CAZABAN) ȘI COMUNA SÎNTANDREI (strada RÂTURI) și dezvoltare piste ciclabile între Municipiul Oradea și comuna Sântandrei" și pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

DIVERSE.

 

Dacă la diverse mai sunt și alte discutii?

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Doamna Eva Bolog care este în sală, vă rog câteva minute să o ascultăm.

 

 

 

Doamna Eva Bolog

 

În legătură cu o Hotărâre a Consiliului Local mai veche care privește problema debranșărilor, hotărârea 866 din 2010. În baza acestei hotărâri, de doi ani în Oradea, nu se mai aprobă debranșări. Eu din data de 23 august am un apartament care a aparținut mamei mele decedate la sfârșitul lunii august și am solicitat în luna septembrie debranșarea caloriferelor sau și o soluție de compromis, orice aș fi acceptat o soluție care să mă ajute să rezov problema inclusiv instalarea repartitoarelor. Cererea mea, către Termoficare și la  serviciul care se ocupă de asociația de proprietari a fost refuzată și mai mult la secția de Termoficare mi s-a spus că nu discută cu persoane particulare pentru că, contractul este făcut cu asociația de proprietari nr. 9 de care aparține str. William Shakespeare blocul, respectiv la nr. 31.

 

Ceea ce vă solicit este un amendament la această hotărâre.  Mulțumesc.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Vă rog să înregistrați cererea dvs. în Piramidă.

 

Acum, dau cuvântul domnului Sabău.

 

D-nul Sabău Popa Liviu - consilier local al municipiului Oradea

 

Vă dau o singură sugestie, cred că de la 1 ianuarie 2018 devin obligatorii repartitoarele și la nivel de condominii, deci veți plăti atât cât consumați, dacă nu stați acolo închideți caloriferul și veți plăti doar acea cotă de 25 % cât vă revine din total, fiind condominiu este decizia asociației de proprietari forma sub care aveți căldura.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu declar inchisă ședința. Multumesc.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                                            SECRETAR,

    Chiană Laurențiu Alin                                                                                    Ionel Vila      

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

             Gyori Natalia                           

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 6 noiembrie 2017 cu ocazia şedinţei extrraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator