Trimite unui prieten

PROCES VERBAL încheiat azi 9 februarie 2012 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Vineri , 18 Mai 2012, 11:06

Exportă PDF - PROCES VERBAL încheiat azi 9 februarie 2012 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL încheiat azi 9 februarie 2012 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL încheiat azi 9 februarie 2012 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL încheiat azi 9 februarie 2012 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi 09 februarie 2012 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, d-l Caciora Criprian, d-l Corcheş Dorin, d-l Cupşa Ioan, d-l Dan Octavian, d-l Delorean Ion-Iulius, d-l Fleisz Ioan-Tiberiu, d-l Felea Ioan, d-l Lăpădatu Nicuşor, d-l Lezeu Petru, d-l Luca Dorel, d-l Hossu Bogdan, d-l Huszar Istvan Eric, d-l Ile Cristian, d-l Manea Mihai, d-l Mercea Pavel, d-l Negrean Dumitru Daniel, d-l Pasztor Sandor, d-l Popa Claudiu, d-l Petruţ Vasile, d-l Sarkozi Zoltan, d-l Szabo Joszef, d-l Tau Ioan, d-l Tifor Dorel, d-l Vulcu Daniel-Sorin.

 

Lipsesc: d-na Cherecheş Florica, şi d-l Mureşan Ionel Ovidiu.

 

Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcţia Economică, d-l Beltechi Cristian - director executiv A.I.O., d-l Porsztner Bella - director executiv adj. AIO, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, d-l Marcel Boloş - director executiv D.M.P.F.I., reprezentanţii regiilor, mass-media, etc.

 

Dl Ionel Vila - secretarul municipiului Oradea

D-nelor şi d-lor consilieri pentru astăzi 09 februarie 2012 a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea. Din totalul de 27 de consilieri locali în funcţie sunt prezenţi astăzi 25, lipsesc motivat d-na Cherecheş Florica şi dl Mureşan Ionel Ovidiu. Şedinţa este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate simplă şi cu 18 voturi.

 

Dl. consilier local Corcheş Dorin Octavian

 

Mulţumesc d-le preşedinte, din punctul meu de vedere putem să trecem la vot pentru a adopta ordinea de zi. Consider că ar trebui şedinţa de azi să înceapă într-un alt mod, pentru că e într-o săptămână grea, din punct de vedere a cotidianului în municipiului Oradea, şi o săptămână grea pentru orădeni şi nu cred că e suficient prin a ne asuma nemulţumirea orădenilor vizavi din ce am înţeles noi să facem în această perioadă, ci din potrivă să le cerem scuze acestora, atât pentru faptul că am aplicat într-un mod total deficitar şi începutul săptămânii cu ceea ce înseamnă deszăpezirea şi bunul mers a vieţii în municipiul Oradea, şi totodată să ne cerem scuze orădenilor şi pentru faptul că am înţeles să facem intervenţii la electrocentrale în perioada de iarnă, astfel încât în acest moment o bună parte a oraşului şi a orădenilor suferă de frig, cred că asta ar trebui să faceţi stimaţi colegi, înainte de orice la această şedinţă de Consiliul Local.

Mulţumesc frumos d-le preşedinte.

 

Dl. Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Stimaţi colegi, pentru şedinţa de astăzi avem un material, numărul 7, care nu a fost discutat în comisie, proiect de hotărâre şi raport de specialitate, privind constituirea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciu de transport public local Transregio.

Aveţi ceva împotrivă să intre pe ordinea de zi ?, dacă nu vă supun la vot.

Sunteţi de acord să discutăm materialul ?

Cine este pentru ?

Împotrivă?

Abţineri?

5 voturi abţinere

20 voturi pentru

 

Mulţumesc.

Atunci am să supun la vot ordinea de zi în întregul ei.

Cine este de acord ?

Cine-i pentru?

Împotrivă?

Abţineri?

 

5 voturi abţinere

20 voturi pentru

 

Pct.1. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2012.

 

Discuţie la material ?

 

 

Dl. consilier local Fleisz Ioan Tiberiu

 

La proiectul bugetului aş vrea să fac nişte constatări. Cred că este un buget încurajator datorită creşterii bugetului general, dar şi datorită ponderii mari de 53% a investiţiilor. Totuşi sunt evidente şi facturile risc mai ales că bugetul general cuprinde şi unele sume pur teoretice care sperăm că se vor realiza. Aş vrea totuşi să semnalez un lucru şi chiar să vin chiar cu o propunere în legătură cu bugetul. Am mai semnalat acest lucru că finanţarea prevăzută pentru programele culturale : mediu, sport, etc. a organizaţiilor neguvernamentale a fost în fiecare an destul de firavă şi la bugetul actual reprezintă 0,3% din tot bugetul această finanţare inclusiv cu cheltuielile Casei de Cultură.

Ieri s-a discutat că acesta se ia separat ,deci practic dacă luăm numai finanţarea programelor culturale sportive ale organizaţiilor neguvernamentale practic reprezintă din tot bugetul o sumă foarte mică , de fapt reprezintă 0,2%, dar din chleltuielile operaţionale nu din cheltuielile totale. Practic aş vrea să stabilesc asta că nu putem să abandonăm organizaţiile civile care au activitate importantă, şi totuşi Oradea fără activitatea organizaţiilor civile ar fi mult mai săracă în acţiuni, deci din acest motiv aş vrea să fac o propunere, o propunere pot să zic personală. Practic aş vrea să reprezint aici interesele organizaţiilor civile în sensul că aş vrea ca aceste programe să primească o finanţare 0,3% în loc de 0,2% , deci o creştere de 0,1% a procentajului, că e o sumă modică pentru aceste programe întru-cât atunci am putea realiza mult mai mult.

Bineînţeles conform uzanţelor se cere şi de unde, eu cred că cel mai uşor de la alte cheltuieli s-ar putea lua aceste sume unde de asemenea este o sumă mai mică de 0,3% , deci subliniez că e vorba de o creştere de 0,1% din cheltuielile operaţionale , nu din tot bugetul municipiului.

Mulţumesc.

 

Dl. consilier local Huszar Istvan Eric

 

Mulţumesc d-le preşedinte. În cadrul comisiei de ieri am discutat, aş reveni de fapt cu o întrebare. Având în vedere că au apărut câteva materiale legate de modernizări de străzi.

Am mai venit cu această propunere legată de modernizarea unui pachet de străduţe care se află una în prelungirea celeilalte , e vorba de strada Oituz, Emil Gârleanu , Magelan şi Augustin Bena.

Aş dori să întreb Compania de Apă din punctul lor de vedere, strada ar putea să intre în modernizare? sau sunt lucrări încă de efectuat având în vedere că anul trecut deja firma Selina a intrat şi a făcut o serie de lucrări de reparaţii capitale, de modernizare .

 

 

 

 

Dl. Gavra Alexandru - Director S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

 

Străzile de care pomeniţi dumneavoastră Măgelan, Oituz şi Emil Gârleanu sunt într-un pachet de străzi, de circa 12 străzi care vor fi supuse licitării pentru extinderea reţelelor de apă. Acest deziderat este trimis la A.N.R.A.P. pentru a fi postat pe SEAP şi circa după 2 luni în funcţie de banii disponibilizaţi de Ministerul de Mediu fiind în programul de mediu vor fi atacate din punctul meu de vedere al Companiei de Apă, astfel nu se poate moderniza strada.

 

 

Dl. consilier local Huszar Istvan Eric

Mulţumesc d-le preşedinte şi domn director, aş dori să rog executivul ca să aibă în vedere acest fapt şi în cursul anului la o rectificare ulterioară a bugetului când vom avea economii fiindcă

sunt convins că la programele de reabilitare a celorlalte străzi sau de infrastructură sau fonduri europene vom reuşit să facem economii, să le introducem până la sfârşitul anului şi acest pachet de străzi.

 

 

Dl. Ilie Bolojan - primarul Municipiului Oradea

 

Aş vrea să fac 2 precizări legate de intervenţiile colegilor noştri. În ceea ce priveşte propunerea de suplimentare a fondurilor pentru componenta de organizaţii neguvernamentale faţă de ceea ce este astăzi în proiect, sume care sunt de fapt sumele de anul trecut , nu suntem de acord cu această propunere pentru că noi avem o scădere de venituri de aproximativ 6% , deci avem un deficit de câteva milioane de euro datorită unor măsuri care au fost adoptate de guvern prin reducerea cotei de IVG aşa cum ştiţi şi dumneavoastră, şi , şi aşa vă spun bugetul este foarte strâns , la acest capitol am menţinut cheltuielile, alocările de anul trecut, la celelalte peste tot dacă vă veţi uita sunt nişte presiuni destul de mari. Toţi ordonatorii de credite cred că sunt nemulţumiţi vizavi de modul în care propunerile pe care le-au făcut au fost cuprinse în buget pentru că am fost în situaţia să restrângem cheltuielile în aşa fel încât să asigurăm şi bani de cofinanţarea proiectelor europene şi cheltuielile operaţionale. În ceea ce priveşte propunere de extindere a asfaltării pe străzile Oituz ,Gărleanu, Magelan şi Bena , suntem în situaţia în care în condiţiile alocării sumelor din parteneriatul pentru extinderea reţelelor de apă cu Ministerului Mediului dacă acest lucru se va face ,atunci în vară putem să comandăm studiile de fezabilitate, să demarăm procedurile de realizare a proiectelor tehnice şi eventual să fie cuprinse în proiectele de lucrări pe anul acesta cu o plata eventual în primăvara anului viitor aşa cum avem şi anul acesta. Am avut străzi care au fost efectuate lucrările cea mai mare parte în lunile octombrie, noiembrie de exemplu şi am făcut plăţile acum început de an când au fost finalizate recepţiile, altfel şi la străzi dacă v-aţi uitat pe structura de cheltuieli este destul de strânsă şi acolo pe deoparte şi pe de altă parte străzile care sunt propuse au un acord realizat un acord între Direcţia Tehnică şi Compania de Apă cu privire la conexarea lucrărilor şi pe de altă parte sunt străzi din cartierele vechi ale oraşului Oradea : Episcopia, Ioşia, Tocai şi aşa mai departe .Deci şi din acest punct de vedere al unei ordini de priorităţi cred că propunerea celor 50 de străzi este coerentă. Eu sunt de acord în măsura în care rezolvăm partea de utilităţi să le introducem pentru că oricum vor trebui introduse anul acesta sau anul viitor în proiectele de asfaltări.

 

Dl. consilier local Fleisz Ioan Tiberiu

 

Chiar dacă am luat, adică ţin cont de cele spuse de d-l primar eu menţin propunerea mea fiindcă organizaţiile civile an de an ne contactează şi cer un mai mare sprijin din partea municipiului şi ei aşa simt că i-am cam abandonat şi în sensul ăsta aş vrea să îmi menţin propunerea.

Vă rog să supuneţi la vot.

 

 

 

Dl. consilier local Corcheş Dorin Octavian

 

Mulţumesc domnule preşedinte, vizavi de bugetul consolidat al Municipiului Oradea într-adevăr avem un buget impresionant , e cel mai mare buget al Municipiului Oradea şi cu siguranţă acest aspect se datorează şi prelevărilor de la bugetul de stat. Avem o creştere de 56% fie că discutăm de fondurile pentru apa regiofinanţările pe Ministerul Mediului, investiţii în sănătate şi cofinanţarea pentru proiectele europene, drept pentru care într-adevăr chiar dacă unele sume sunt doar teoretice şi toţi tragem speranţă că vor deveni la finele anului şi practice aş dori să întreb o problemă care am mai ridicat-o şi ieri la comisie . am primit o serie de lămuriri dar nu suficiente. Vizavi la anexa 2.3 cred că nu e menţionat pe material la programul aferente lucrărilor de reparaţii drumuri, poduri , trafic rutier pe anul 2012 . Discutăm de contractul cadru la poziţia 4 avem amenajări trotuare cu o valoare de 500 mii de lei, astea intră în categoria şi poate că cineva de la Direcţia Tehnică mă poate lămuri , dacă intră la categoria lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau sunt lucrări noi , iar la punctul 8 lucrările pentru siguranţa circulaţiei unde înţeleg din explicaţiile colegilor de la Direcţia Tehnică oferite ieri în timpul comisiilor, înţeleg că discutăm de amenajare intersecţii, semne rutiere şi aşa mai departe. Avem o valoare de aproximativ 3 mil de lei şi poate ar fi trebuit aşa cum ni s-a promis că pe astăzi să avem o situaţie mai detaliată pe marginea acestui subiect.

Mulţumesc frumos.

 

Dl. Mircea Ghitea - Director Direcţia Tehnică

 

Ceea ce priveşte sumele prevăzute la lucrările specifice de trotuare, există reparaţii de trotuare şi respectiv realizare de trotuare noi ,fac parte din categorie de lucrări care a făcut obiectul licitaţiilor

la acordul cadru. Deci este exact acea structură pe care licitaţia a fost aplicată în 2009. Toate acele categorii de lucrări şi privind eventuale ilegalitate ale acestor lucrări vă informăm că în fiecare an Curtea de Conturi verifică şi constată dacă acele lucrări sunt identice cu cele care au făcut obiectul achiziţiei publice, adică nu sunt alte categorii de lucrări de cât cele care au fost ofertate atunci de către cel care a câştigat licitaţia. În ceea ce priveşte lucrările pentru siguranţa circulaţiei sunt acele categorii de lucrări despre care v-am spus şi ieri in comisii şi care se referă la amenajări de intersecţii fie prin realizarea de sensuri giratorii noi, dar nu propun intervenţii la ceea ce înseamnă partea de rezistenţă a carosabilului, avem câteva exemple, se cunosc.

În acelaşi timp aş vrea să vă spun că nivelul la care există o execuţie bugetară atât în 2011 cât şi în 2010 pe această categorie de lucrări, sumele prevăzute în acest an sunt sensibil legate de atenţia detaşării de anul anterior . Nu mi-aţi cerut ieri să reprezint ieri o situaţie valorică cu sumele cheltuite în anul anterior pe această categorie de lucrări, dar ceea ce nu înseamnă că nu pot să reprezint.

 

Dl. consilier local Corcheş Dorin Octavian

 

Mulţumesc frumos d-le preşedinte şi d-lui director, într-adevăr nu vi-am cerut să-mi prezentaţi o situaţie mai detaliată, d-voastră v-aţi oferit că o să discutaţi cu colegii d-voastră s-o prezinte.

Mulţumesc frumos.

 

Dl. Mircea Ghitea - Director Direcţia Tehnică

 

V-am spus că am să prezint toate categoriile de lucrări care intră în această zonă şi anume : în afară de giratorii intră reparaţiile spaţiilor de parcare existente în cvatale de blocuri , reparaţiile se fac din acest capitol , aşa cum am spus şi ieri de fapt.

Mulţumesc.

 

 

 

 

Dl. Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

 

Aş vrea să spun câteva chestiuni legate de buget, e adevărat că este cel mai mare buget care municipiul Oradea l-ar gestiona din aceşti ani , dar principala creştere este cea legată de absorbţia fondurilor europene , estimarea este că dacă totul va fi în regulă, dacă licitaţiile se vor derula fără multe contestaţii ,dacă lucrările după aceea vor fi fără nici un fel de problemă, atunci am putea accesa 40 mil euro, deci creşterea buget este în principal datorată acestei absorbţii care ar urma s-o facem. E adevărat că şi din partea Guvernului am avut în aceşti ani alocări , dar trebuie să spunem că acestea au venit în principal de la două ministere, cea mai consistentă finanţare am primit-o din partea Ministerului Sănătăţii, iar cealaltă finanţare a venit pe Ministerul Mediului, este vorba de cofinanţarea grădinii zoologice şi sumele aferente extinderilor de reţele şi reabilitările acestora. Niciodată nu o să neg dacă un minister face ceva în Municipiul Oradea sau oriunde pentru că este o chestiune de corectitudine şi orice sumă care vine în Municipiul Oradea cred că trebuie punctată dacă a venit cu sprijinul oricui şi trebuie s-o folosim cât mai bine în aşa fel încât să se vadă ceva după urma acestor bani pe care îi primim. Dar în acelaşi timp este şi unul dintre cele mai dificile bugete, pentru că trebuie să asigurăm cofinanţările pe fonduri europene câteva milioane de euro, trebuie să achităm ratele la credite anul acesta şi anul viitor vom avea vârful de sarcină şi am şi pierdut nişte bani datorită unor modificări legislative legate de reducerea IVG-ului . Deci e aparent un buget mare ,e foarte bine că se vor face multe lucrări în următorii 3 ani de zile datorită acestor fonduri europene dar e şi unul dintre cele mai strânse bugete, probabil şi anul viitor va fi aceeaşi situaţie.

 

 

Dl. Eduard Florea - Director Direcţia Economică

 

Aş completa şi eu spusele d-lui primar vizavi de propunerea d-voastră legat de suplimentarea fondurilor pentru Ong-uri , în sensul în care propunerea de a lua din alte cheltuieli din păcate acolo se regăsesc două poziţii principale legat de alegerile locale , cheltuielile cu organizarea alegerilor locale şi cotizaţiile către zona metropolitană, ambele poziţii sunt fixe ca şi sumă , însumate , dar vă dau o soluţie în sensul în care Consiliul Judeţean anul trecut în momentul în care a repartizat acele fonduri a venit sume şi pe aceste Ong-uri, în momentul în care vom face o rectificare de buget putem suplimenta legat de sumele care vin de la Consiliul Judeţean putem suplimenta aceste poziţii. Anul trecut a venit în jur de aproape 300 mil lei în plus, chiar propunerea d-voastră de 0,1% în plus .

 

Dl. consilier local Corcheş Dorin Octavian

 

Mulţumesc. O singură precizare la cele spuse de d-l primar, într-adevăr avem o sumă importantă în ceea ce priveşte plata cofinanţărilor pentru multele proiecte pe care le avem pe fonduri europene, însă ne aşteptam la acest aspect pentru că dacă facem un apel la memorie şi ne aducem aminte de o discuţie de acum un an, un an şi ceva în plenul Consiliului Local de comun acord am stabilit momentul, cel puţin eu am întrebat dacă vom fi pregătiţi cu sumele respective, de comun acord am stabilit că să dea Bunul Dumnezeu să se implementeze proiectele şi vom găsi o soluţie pentru acoperirea acestor sume necesare. În ceea ce priveşte ministerele care au alocat bani nu cred că trebuie să avem o adevărată dezbatere doar subliniat faptul că indiferent de ministere, guvernul a înţeles să ajute municipiul Oradea.

Mulţumesc frumos.

 

Dl. Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Conform legislaţiei în vigoare sunt obligat să supun la vot propunerea colegului meu, d-lui doctor Fleisz.

Cine este de acord cu ea ?

4 voturi pentru

Cine este împotrivă ?

Cine se abţine?

21 voturi abţinere

 

Propunerea d-voastră d-l doctor a căzut.

Votăm materialul în întregul lui.Cine este de acord cu bugetul oraşului ?

 

Unanimitate pentru .

Abţineri ?

 

Pct.2. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea.

Discuţii?

Cine este pentru?

Împotrivă ?

Abţineri?

Unanimitate pentru.

 

Pct.3. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiile de fezabilitate pentru obiectivele de investiţie: modernizarea str. Timişoarei, str. Pandurilor şi Scânteia, str. Recoltei, str. Sibiului, str. Spicului, str. Odesei, str. Câmpului, str. Bega, str. Prepeliţei, str. Aiudului.

Discuţii la material ?

Cine este pentru?

Împotrivă ?

Abţineri?

Unanimitate pentru.

 

 

Pct.5. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Olarilor".

Discuţii la material ?

Cine este pentru?

Împotrivă ?

Abţineri?

Unanimitate pentru.

 

Pct.6. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Realizare căi de acces în Cartierul Nufărul II - Şoseaua de centură a municipiului Oradea, inclusiv utilităţi aferente - etapa a III-a (de la str. Gh. Asachi - pod pârâul Adona pe str. Leonardo da Vinci).

Discuţii la material ?

Cine este pentru?

Împotrivă ?

Abţineri?

Unanimitate pentru.

 

 

Cap. III Pct.4. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea.

Discuţii la material ?

Cine este pentru?

Doriţi să luaţi cuvântul ?

 

Dl. consilier local Corcheş Dorin Octavian

 

Mulţumesc. Un singur element era necesar şi la punctul 2, nu o dată s-a pus problema în momentul în care avem astfel de materiale să avem şi vechea organigramă să putem deduce simplu ceea ce se modifică, sigur dacă e să discutăm de organigrama Poliţiei Locale, probabil ar trebui să discutăm de dublarea sau triplarea agenţilor, poate aşa am reuşi cu lopata şi mătura să deszăpezim oraşul.

Mulţumesc.

 

Dl. Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

 

Singura modificare se referă la preluarea celor 2 persoane care ar urma să fie concediate de la Urbanism şi care sunt preluate la disciplina în construcţii. De la Urbanism au fost reduse mai multe posturi la punctul anterior şi o parte din colegii noştrii au fost transferaţi la Disciplina în Construcţii pentru că conform legii, Disciplina Muncii este competenţa Poliţiei Locale.

 

Dl. Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

 

Mai doreşte cineva să ia cuvântul la punctul 4?

Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru?

Împotrivă ?

Abţineri?

Unanimitate pentru.

 

Cap.IV

Pct.7 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public localTRANSREGIO".

Cine este pentru?

Împotrivă ?

Abţineri?

Aveţi o abţinere de conflict de interese. Dacă aveţi abţineri de conflict de interese trebuie să specific în procesul verbal conform legislaţiei.

Mai supunem o dată ca să fie clar.

Cine este pentru?

Împotrivă ?

Abţineri?

8 voturi abţinere.

17 voturi pentru.

 

Pct.8 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2012 şi a cotizaţiei anuale a municipiului Oradea.

Discuţii la material ?

Cine este pentru?

Împotrivă ?

Abţineri?

1 vot abţinere

24 pentru

 

Pct. 9 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi acordării sumei de 117.000 lei cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2012.

Discuţii la material ?

Cine este pentru?

Împotrivă ?

Abţineri?

Unanimitate pentru.

 

Pct.10 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru înfiinţarea Parcului Industrial Eurobusiness III şi mandatarea SC Eurobusiness Parc Oradea SRL în vederea obţinerii titlului de Parc Industrial.

Discuţii la material ?

Cine este pentru?

Împotrivă ?

Abţineri?

Unanimitate pentru.

 

 

Pct.11 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a bugetului de trezorerie şi a listei obiectivelor de investiţii la SC Administraţia Domeniului Public SA, pe anul 2012.

 

Dl. consilier local Corcheş Dorin Octavian

 

Mulţumesc frumos d-le preşedinte , vizavi de acest material nu aş dori decât să fac altceva decât să-i felicit pe cei de la A.D.P. , dacă am informaţia corectă şi d-l director mă poate ajuta este pentru prima dată când suntem pe profit considerabil.

 

 

Dl. Andrica Liviu -Director A.D.P.

27 miliarde 500 de milioane bani vechi.

 

Dl. consilier local Corcheş Dorin Octavian

 

Mulţumesc frumos încă o dată, cum a-ţi înţeles să aplicaţi la această instituţie.

 

Dl Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

Alte discuţii?

Dacă nu supun la vot materialul 11.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abţineri?

Unanimitate pentru.

 

 

Pct.15 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a bugetului de trezorerie şi a listei de investiţii pe anul 2012 la SC OTL SA Oradea

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abţineri?

Unanimitate pentru.

 

Pct.17 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a bugetului de trezorerie şi a listei de investiţii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2012.

Discuţii la material?

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abţineri?

Unanimitate pentru.

 

Pct.18 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a bugetului de trezorerie şi a listei de investiţii la SC Compania de Apă Oradea SA pe anul 2012.

Discuţii la material?

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abţineri?

Unanimitate pentru.

 

 

Cap.VI.

Pct.12 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 647 mp teren situat în Oradea, str. Lăcrămioarelor, identificat cu nr. topo 5327/19 înscris în CF 14853 Oradea.

Discuţii la material?

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abţineri?

Unanimitate pentru.

 

Pct. 13 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei totale de 1.252 mp teren identificat cu nr. topo 481/24, 481/25 şi 481/26 Seleuş, situat în Oradea intersecţia str. Ciheiului cu str. C-tin. Notara.

Discuţii la material?

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abţineri?

Unanimitate pentru.

 

Pct. 16 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei totale de 23.943 mp situat în Oradea, Calea Aradului intersecţie cu Calea Sântandreiului - zona publică din cartierul veteranilor de război, identificat cu nr. topo 1556/21, 1557/12, 1557/8, 15658/25, 1561/26, 1561/8, 1562/65, 1562/66, 1562/67, 1562/68, 1563/19, 1560/19, 1561/2, 1561/7 şi 1562/3 înscrise în CF 1666 şi 1669 Sântandrei.

Discuţii la material?

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abţineri?

Unanimitate pentru.

 

Cap. VII.

Pct.14 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate modificarea Regulamentului privind procedura şi criteriile de selecţie a sportivilor de performanţă care beneficiază de programul de premiere şi susţinere a excelenţei în sport „Campionii Viitorului" aprobat prin H.C.L. 795/2011.

Discuţii la material?

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abţineri?

Unanimitate pentru.

 

 

 

 

Dl.consilier local Pasztor Sandor

 

În atenţia executivului aş avea o problemă şi o , practic aş dori să cer ceva, avem probleme pe intravilanul Municipiului Oradea cu Crişul Repede în sensul că preponderent în aval de podul Decebal foarte mulţi copii sunt pe Criş pe gheaţă. Noi am făcut măsurători ,gheaţa la margine este 10, 12 cm, în mijloc de 4 cm. Vom avea evenimente. Am încercat să dăm mesaje prin toate ziarele locale , aş dori totuşi sprijin, eu aş cere Primăriei să încercăm la Poliţa Locală să băgăm o patrulă sau două, preponderent în aval în aceste zile. Însă cum vedem noi este vorba de 5, 6 zile să nu ajungă copii acolo fiindcă nu prea sunt şanse să scape. Un pic se încălzeşte vremea şi gheaţa se lasă în mijloc fiindcă Crişul variază.

Asta ar fi cerinţa mea, dacă se poate, pe ambele maluri în zona Splai şi zona Sovata să ducem două echipaje de poliţie acolo.

Vă mulţumesc.

 

 

Dl Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

Executivul va lua act de solicitare a dumneavoastră cu siguranţă.

 

Dl. consilier local Huszar Istvan Eric

 

Mulţumesc domnule preşedinte, la o întâlnire cu cetăţenii din zona, Asociaţia de Proprietari din zona Corneliu Coposu care sunt câteva sute de proprietari de autoturisme şi nu au decât câteva zeci de locuri de parcare, ar fi o soluţie de compromis şi poate Executivul analizează posibilitatea ca acele parcări publice cu plată care sunt de exemplu în zona Spitalului Municipal Gavril Curteanu, fostul spital de copii, la şosea, nu neaparat parcarea acea închisă, să fie şi nu mă refer numai în zona respectivă , să le transformăm în parcări mixte, adică dimineaţa de la ora 8 până la ora 17 după masa să fie parcare publică cu plată, iar de la 17 până dimineaţa să fie parcare cu abonament de domiciliu. Oraşul cred că ar avea numai de câştigat şi plus că cetăţenii care stau în zonă ar avea locurile asigurate. Deci asta aş ruga ca executivul să analizeze această posibilitate de a găsi o soluţie de compromis, am înţeles că şi Direcţia Economică sprijină şi A.I.O. ideea dar poate nu în zona centrală, într-adevăr poate măcar în zonele de cartier în zonele unde sunt blocuri, mai ales unde sunt blocuri turn şi sunt multe maşini fără locuri acolo cred că am putea aplica.

Mulţumesc.

 

Dl. Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

 

O să analizăm propunerea d-lui consilier, inclusiv să alocăm o patrulă de poliţie pentru a-I avertiza pe copiii de pe malul Crişului Repede care încearcă să intre pe gheaţă, dar aş vrea să spun câteva chestiuni legate de constatarea d-lui Corcheş de la început. E o situaţie foarte neplăcută ca într-un oraş, într-o localitate să rămâi nu câteva ore, nu o zi ci poate chiar o oră fără căldură la -10 grade, la -15 grade . Asta este cea mai neplăcută problemă şi pentru un primar şi pentru nişte responsabili , restul sunt poveşti. Dar trebuie să ştiţi că în orice moment este posibil o avarie la CET , că în orice moment datorită vechimii de peste 40 de ani a cazanelor, a reţelelor sunt posibile avarii în reţele şi dacă este o problemă importantă a Municipiului Oradea cu efect asupra a mii de oameni mai ales în astfel de situaţii, aceasta este cred eu cea mai importantă problemă. Şi pentru că nu s-a făcut de zeci de ani nimic şi pentru că avem astăzi un proiect câştigat a cărui valoare este de peste 90 milioane de euro dintre care jumătate din bani se duc în reţele în aceste magistrale şi jumătate în centrală , avem două posibilităţi : să urgentăm şi să susţinem acest proiect pentru că este singura soluţie, sau să facem seminarii şi vă spun cu toată răspunderea într-o iarnă, două sau trei, sistemul se v-a prăbuşi. Dacă se prăbuşeşte primăvara nu e o problemă atâta de mare pentru că oamenii se pregătesc poate chiar cu cheltuieli foarte mari pentru o iarnă, dar în mijlocul iernii la asemenea temperaturi , chestiune foarte proastă pentru oraş. De aceea în afara acestei situaţii delicate eu cred că trebuie să fim conştienţi de responsabilitatea pe care o avem cu toţii inclusiv în susţinerea acestui proiect. Vă spun , restul sunt poveşti.

Curăţatul zăpezii este o poveste faţă de ceea ce înseamnă gravitatea blocajului la CET sau a unei avarii care afectează într-adevăr zeci de scări de bloc. Cu asta nu e de glumit.

 

 

Dl. consilier local Corcheş Dorin Octavian

 

Mulţumesc d-le preşedinte. Vizavi de cele prezentate de primarul Municipiul Oradea aş dori să fac câteva observaţii . Aveţi perfectă dreptate d-nule primar în ceea ce priveşte magistralele în ceea ce priveşte reabilitarea acestora, sunt total de acord cu d-voastră, nu s-a făcut nimic de nu ştiu cărţi zeci de ani, probabil este de apreciat că în această perioadă gândim să facem ceva, faptul că a-ţi obţinut un proiect de 90 mil. euro mă lasă mult mai rece decât mă lasă căldura din apartament, în această perioadă, nu este un proiect bun din punctul meu şi a colegilor mei de grup de vedere, drept pentru care nu o să-l susţinem niciodată . Haideţi să separăm ceea ce însemnă reabilitarea reţelelor cu ceea ce însemnă proiectul de care d-voastră amintiţi. Proiect care va afecta marea masă a populaţiei din Municipiului Oradea . Putem discuta de poveşti cât doreşte domnia d-voastră în schimb poveste este gestionarea deszăpezirii din Municipiul Oradea. Asta însemnă poveste. E aspectul care l-am simţit şi eu ca şi şofer al municipiul Oradea şi mulţi alţi şoferi. N-aş vrea să intrăm spre zona aceasta dar dacă d-voastră insistaţi, aveţi toată deschiderea mea.

Mulţumesc frumos.

 

Dl. Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

Alte luări de cuvânt la diverse.

 

 

Dl. consilier local Vulcu Daniel Sorin

Constat că a început Campania Electorală există foarte multe luări de cuvânt, observaţii. Eu propun să facem un moment de reculegere pentru cei 40 de morţi care au fost victime ale foarte bunei abordări a guvernului în ceea ce priveşte gestionarea acestei ierni teribile .

Vă mulţumesc.

 

 

 

Dl. Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă

Dacă nu sunt alte luări de cuvânt închid şedinţa şi continuam la sfârşitul lunii.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,

Dl. Delorean Ion Iulius Ionel Vila

 

 

 

 

ÎNTOCMIT,

Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator