Trimite unui prieten

ȘEDINȚA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 14 IANUARIE 2021

Luni , 11 Ianuarie 2021, 14:10

Exportă PDF - ȘEDINȚA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 14 IANUARIE 2021 Tipărește pagina - ȘEDINȚA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 14 IANUARIE 2021 Trimite unui prieten - ȘEDINȚA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 14 IANUARIE 2021

I D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea a 12 (douăsprezece) noi coli de Carte Funciară pentru nr. cadastrale 209551 ÷ 209562 - Oradea, constituite prin dezmembrarea terenului cu nr. cadastral 208814, pe care se va dezvolta Cartierul Diaspora - în zona str. Izvorului 2021-01-13 majoritate absolută
16 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Piața 1 Decembrie nr. 4 - 6, cu destinația de birou parlamentar, în favoarea d-nei. Cătăniciu Steluța, deputat 2021-01-13 majoritate absolută
17 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, b-dul. Dacia nr. 108, bl. AM 6, cu destinația de birou parlamentar, în favoarea d-lui. Bodog Florian - senator 2021-01-13 majoritate absolută

II - I.A.S

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire sediu frimă și depozit Calea Sântandrei nr. 82, cadastral 186133 - Oradea COMPLETARE PCT. 2.pdf 2021-01-11 majoritate absoluta
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construite imobil de locuinte colective, str. Maresal Alexandru Averescu, nr.19, nr.cad. 208530, Oradea 2021-01-13 majoritate absolută
13 Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL nr.49 din 30 ianuarie 2019 privind schimbarea denumirii străzii „Piața Emanuil Gojdu” cu denumirea „Piața Mihai Viteazul” 2021-01-13 majoritate absolută
18 Proiect de hotărâre privind abrogarea parțială a HCL nr. 651/2006 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent pentru ,,Ansambluri rezidențiale Calea Aradului (A) și strada Armatei române (B), Oradea,, completare pct. 18 (1).jpgcompletare pct. 18 (2).jpgcompletare pct. 18 (3).jpgcompletare pct. 18 (4).jpg 2021-01-14 majoritate absolută

III - DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de utilizare definitivă a terenului aferent Depozitului Ecologic de Deșeuri pentru depozitare deșeuri nepericuloase provenite din afara județului Bihor 2021-01-11 majoritate absolută
9 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile Iunie, Iulie, August şi Septembrie 2020 2021-01-12 majoritate absoluta
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio 2021-01-12 majoritate absolută
14 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013 2021-01-13 majoritate absolută
15 Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de mobilizare aprobată prin HCL nr. 853/2020 și prorogarea termenelor stabilite prin HCL nr.888/2020 și HCL nr. 887/2020 2021-01-13 majoritate absolută
20 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 896/2020 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021 2021-01-14 majoritate absolută
21 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la ACORDUL DE ASOCIERE încheiat în vederea achiziționării în comun a serviciilor de actualizare al Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții: ”DRUM EXPRES ORADEA-ARAD” 2021-01-14 majoritate absolută

IV. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „ Branșament de apă și racord canalizare menajeră la Sala de Sport Polivalentă din mun. Oradea” COMPLETARE PCT. 4.pdf 2021-01-11 majoritate absoută
5 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA DENIS DIDEROT” complet. 5, 6, 7, 8.pdf 2021-01-11 majoritate absolută
6 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA BETHLEN GÁBOR” 1610369644_complet. 5, 6, 7, 8.pdf 2021-01-11 majoritate absolută
7 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA VIRGIL MAXIM” 1610369678_complet. 5, 6, 7, 8.pdf 2021-01-11 majoritate absolută
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA VICTOR PAPILIAN” 1610369715_complet. 5, 6, 7, 8.pdf 2021-01-11 majoritate absolută

V. COMPARTIMENT CONSILIU LOCAL

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
11 Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Căuș Vasile-Aurel, prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta 2021-01-13 majoritate absolută

VI- D.M.P.F.I

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
19 Proiect de hotărâre aprobarea proiectului: „Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat din municipiul Oradea, în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”, obiectiv de investiții finanțat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020 2021-01-14 majoritate absolută

Fișiere - ȘEDINȚA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 14 IANUARIE 2021

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator