Trimite unui prieten

Proiect de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea sedinta ordinara 18.02.2020

Marti , 11 Februarie 2020, 12:04

Exportă PDF - Proiect de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea sedinta ordinara 18.02.2020 Tipărește pagina - Proiect de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea sedinta ordinara 18.02.2020 Trimite unui prieten - Proiect de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea sedinta ordinara 18.02.2020

I. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 274/ 17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: ,,Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB 126, PB 127, PB 128, AN 122, AN 123, AN 124 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea’’ 2020-02-11 majoritate absoluta
2 Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL 278/17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea” 2020-02-11 majoritate absoluta
3 Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL 472/29.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” 2020-02-11 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL 359/24.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitare termica blocuri de locuintePB135, PB136, PB137, PC139, PB140,PB141, PB142 in vederea cresterii eficientei energetice in Municipiul Oradea” 2020-02-11 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL 358/24.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: „Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4” 2020-02-11 majoritate absoluta
10 Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL 279/17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: „Reabilitare termica blocuri de locuinte X 219, X 220, PB 118, Z 15, AN 7 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea. 2020-02-11 majoritate absoluta
19 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Construirea grădiniţei noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educaţia timpurie anteprescolară şi prescolară în municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect 2020-02-12 majoritate absolută
61 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: „Creșterea mobilității urbane din zona Nufărul – Cantemir”. 2020-02-13 majoritate absoluta
77 Proiect de hotărâre Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiti „Modernizarea sistemului de termoficare pe str.Aurel Lazar si Andrei Saguna” 2020-02-17 majoritate absoluta
78 Proiect de hotărâre Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice" 2020-02-17 majoritate absoluta
79 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii:„Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 610" 2020-02-17 majoritate absoluta
80 Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 871" 2020-02-17 majoritate absoluta
81 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104” 2020-02-17 majoritate absoluta
82 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții:“Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872” 2020-02-17 majoritate absoluta

II. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada CORIOLAN POP și pentru abrogarea HCL nr. 752/26. 09. 2019 2020-02-11 majoritate absoluta
12 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție MODERNIZARE PIATA TINERETULUI DIN VELENTA și abrogarea HCL nr. 150/28. 02. 2019 2020-02-11 majoritate absoluta
13 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Amenajare accese auto și parcări în zona străzilor Dimitrie Cantemir - Theodor Aman - Ștefan Luchian” 2020-02-11 majoritate absoluta
14 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție AMENAJARE PISTĂ DE ALERGARE DIN TARTAN ÎN ZONA STRĂZII BARCĂULUI 2020-02-11 majoritate absoluta
49 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 3 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiţie: “Legatura Calea Aradului - Strada Ogorului” și abrogarea HCL nr. 664/14. 08. 2019 2020-02-13 majoritate absolută
51 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Piața Regele Ferdinand și str. Emilian Mircea Chitul din municipiul Oradea 2020-02-13 majoritate absoluta
52 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Rampei, str. Căii Ferate, str. Peței și str. Depozituui din municipiul Oradea 2020-02-13 majoritate absoluta
53 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Depoului, str. Nicolae Beldiceanu, str. Oituz, str. Emil Gârleanu și str. Izvorului din municipiul Oradea 2020-02-13 majoritate absoluta
54 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Muzicii din municipiul Oradea 2020-02-13 majoritate absoluta
55 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe str. Clujului din municipiul Oradea 2020-02-13 majoritate absoluta
56 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Feleacului din municipiul Oradea 2020-02-13 majoritate absolută
57 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Apateului din municipiul Oradea 2020-02-13 majoritate absoluta

III. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea și a modificării statului de funcții cu numărul de posturi al instituției 2020-02-11 majoritate simpla
71 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Oradea, aprobat prin H.C.L. nr. 154/26.02.2018, modificat prin H.C.L. nr. 744/26.07.2018. 2020-02-14 majoritate simplă

IV. COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea. 2020-02-11 majoritate simplă

V. COMPARTIMENT CONSILIUL LOCAL

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
28 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 687/2010 privind aprobarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice 2020-02-12 majoritate simplă
72 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de principiu de înfrățire între Municipiul Oradea, jud. Bihor din România și Unitatea Administrativ Teritorială – comuna Băcioi Municipiul Chișinău din Republica Moldova. 2020-02-14 majoritate simplă

VI. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
15 Proiect de hotărâre pentru aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la faza SF, în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire Cămine Studențești Corp C1 si Corp C2, în Campusul Universitar al Universității din Oradea, Str. Universitătii , nr. 1, Oradea 2020-02-12 majoritate absolută
16 Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1017 din 27 noiembrie 2017 si aprobarea noilor indicatori tehnico - economici la faza DALI, in urma ajustarii preturilor in baza OUG nr.114/2018, pentru realizarea obiectivului de investiție: Reparatii capitale si modernizare Bazin Olimpic, Aleea Strandului nr.5, Oradea. 2020-02-12 majoritate absoluta
17 Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 646/28.06.2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico – economici la faza SF, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Construirea Grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea 2020-02-12 majoritate absolută
21 Proiect de hotărâre aprobarea ameliorării suprafeței totale de 65,3199 ha teren degradat – proprietate publică a Municipiului Oradea, prin efectuarea unor lucrări de împăduriri. 2020-02-12 majoritate absolută
24 Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 655 din 09.09.2013, privind aprobarea extinderii spațiului comercial învecinat, înscris în CF nr. 150228-C1-U2, prin închirierea suprafeţei utile de 99,08 mp, înscrisă în CF nr. 73083 - Oradea cu nr. topo 776, pentru reabilitarea şi amenajarea „Pasajului de trecere între str. Republicii şi str. Madách Imre” respectiv realizarea unei terase 2020-02-12 majoritate absolută
25 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 3 la H.C.L. 1053/2018, pentru înscrierea în C.F. a imobilului, cu suprafața de 8.870 mp, constituit prin alipirea suprafețelor din nr. topo / cadastrale afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Modernizare str. poet Gh. Pituț (tronson cuprins între str. M. Corvin – Calea Bihorului)”. 2020-02-12 majoritate calificată
41 Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării în Biroul nr. 10, situat la parterul clădirii Primăriei Municipiului Oradea, din Piața Unirii nr. 1, a unui punct de lucru pentru relațiile cu clienții a societății Electrica Furnizare S.A. 2020-02-12 majoritate absoluta
42 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de apartamentare a blocurilor ANL situate în mun. Oradea, str. Balogh Istvan, imobile înscrise în CF 203343-Cl, CF 203344-C1, CF 203345-C1, CF 203346-C1, CF 203347 – C1 și în CF 203348-C1 – Oradea. 2020-02-12 Majoritate absolută
63 Proiect de hotărâre privind vânzarea unei parcele, în suprafață de 1.800 mp, identificată cu nr. cadastral 192688, înscrisă în CF 192688 - Oradea, 2020-02-13 majoritate calificată
64 Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind terenul atribuit, în folosință gratuită, în favoarea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Spiridon al Trimtundei” din strada Corneliu Coposu, situat în fața Spitalului Municipal „Dr. Gavril Curteanu”, respectiv pentru majorarea suprafeței atribuite inițial cu 37 mp 2020-02-13 majoritate absolută
65 Proiect de hotărâre pentru însușirea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului tip – aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1605 din 2019, respectiv aprobarea coridorului de expropriere necesar pentru realizarea lucrării de utilitate publică Construire bazin de înot didactic – școlar, în cartierul Ioșia Nord, în zona str. A. Cazaban nr. 47/A, din mun. Oradea, jud. Bihor. 2020-02-13 majoritate absolută
66 Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată, compus din teren cu suprafața de 923 mp, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local: 1970-01-01 majoritate calificată
75 Proiect de hotărâre pentru însușirea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferente proiectului - Baze sportive TIP 1, astfel cum a fost aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2367 din 2019, respectiv aprobarea coridorului de expropriere pentru realizarea lucrării de interes public Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, județul Bihor 2020-02-14 majoritate absolută
76 Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului, proprietate privată, compus din teren, în suprafață de 7.957 mp, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local: Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, județul Bihor 2020-02-14 majoritate calificată

VII. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
18 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aferente Sectorului Canal II SPAU aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune 2020-02-12 majoritate absolută
27 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 18 februarie 2020 (prima convocare) şi în data de 19 februarie 2020 (a doua convocare) 2020-02-12 majoritate absoluta
43 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2020. complet.pct. 43.pdf1582023229_complet.pct. 43.pdf 2020-02-13 majoritate absolută
44 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. pe anul 2020 2020-02-11 majoritate absoluta
45 Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.02.2020. 2020-02-13 majoritate absoluta
46 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din jud. Bihor și acordării sumei de 2.540.750 lei cu titlu de contribuție financiară pentru anul 2020. 2020-02-13 majoritate absoluta
47 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării sumei de 8.351820 lei cu titlu dee cotizație pentru anul 2020. 2020-02-13 majoritate absoluta
48 Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 60.684,79 mii lei din Fondul IID. 2020-02-13 majoritate absoluta
50 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Compania de Apă Oradea SA pe anul 2020. 2020-02-13 majoritate absoluta
58 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Oradea Transport Local SA pe anul 2020. 2020-02-13 majoritate absoluta
60 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2018. 2020-02-13 majoritate absoluta
67 Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume de maxim 100.000 lei +TVA din cota de dezvoltare instituită prin H.C.L. nr. 568/2017 necesară pentru achiziționarea și montarea pe domeniul public al mun. Oradeas a unor platforme modulare închise pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile. 2020-02-13 majoritate absolută
73 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. pe anul 2020 2020-02-14 majoritate absolută
74 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţiiTermoficare Oradea SA pe anul 2020 2020-02-14 majoritate absolută

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor acordate pentru anul 2019, în baza Legii nr. 34/1998. 2020-02-11
59 Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2019. 2020-02-13

Fișiere - Proiect de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea sedinta ordinara 18.02.2020

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator