Trimite unui prieten

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința extraordinara de îndată din data de 12.03.2020

Marti , 10 Martie 2020, 12:15

Exportă PDF - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința extraordinara de îndată din data de 12.03.2020 Tipărește pagina - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința extraordinara de îndată din data de 12.03.2020 Trimite unui prieten - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința extraordinara de îndată din data de 12.03.2020

I. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sponsorizări din partea Romsilva – Direcția Silvică Bihor cu un număr de 6000 de puieți de arbori din speciile: stejar roșu, frasin și mesteacăn, care se vor planta pe domeniul public al Municipiului Oradea. 2020-03-10 majoritate simpla
2 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Modernizare parcaje interioare în Piața 100, Oradea”. pct. 2 anexa.docx 2020-03-10 majoritate absoluta

II. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației de funcțiune a spațiilor din corp J – Cetatea Oradea, conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 2020-03-11 majoritate absolută

III. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre privind privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale CENTRUL MEDICAL LASER SYSTEM SRL pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 908/2014 2020-03-11 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre privind privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale TRADECENTER SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018 2020-03-11 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre pentru amânarea termenului de plată a taxelor și impozitelor cu bonificație, până la 30 aprilie 2020. 2020-03-11 majoritate absoluta
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între municipiul Oradea, comuna Nojorid și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea pentru realizarea unui drum de legătură. 2020-03-12 majoritate absoluta

IV. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre privind declararea interesului public și aprobarea unor măsuri premergătoare pentru realizarea unei arene sportive în zona cuprinsă între str. Făgărașului, str. Traian Blajovici, Liceul cu Program Sportiv “Bihorul” și Grădina Zoologică din municipiul Oradea, județul Bihor complet.pct. 6.pdf 2020-03-11 majoritate absoluta

V. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea şi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local 2020-03-12 majoritate simpla

VI. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian” 2020-03-12 majoritate absoluta
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 850 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” 2020-03-12 majoritate absoluta
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” 2020-03-12 majoritate absoluta
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” 2020-03-12 majoritate absoluta
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății; respectiv renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice” 2020-03-12 majoritate absoluta

Fișiere - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința extraordinara de îndată din data de 12.03.2020

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator