Trimite unui prieten

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința extraordinara de îndată din data de 28.02.2020

Joi , 27 Februarie 2020, 12:14

Exportă PDF - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința extraordinara de îndată din data de 28.02.2020 Tipărește pagina - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința extraordinara de îndată din data de 28.02.2020 Trimite unui prieten - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința extraordinara de îndată din data de 28.02.2020

I. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 1163/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile – linie de finanțare în valoare de maxim 100.000.000 lei. 2020-02-27 majoritate absoluta
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Asociaţiei Atletic Club Oradea CAO 1910 pentru sezonul competiţional 2019-2020 şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea pentru anul 2020 complet. pct. 2,3,19.pdf 2020-02-27 majoritate absolută
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea în scopul derulării proiectului “Îmbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere prin dotarea cu echipamente medicale modernizate în cadrul spitalului Dr. G. Curteanu din Oradea și Spitalulul Central Județean Bekes ” 2020-02-27 majoritate absolută
18 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat pe str. Republicii nr. 10 – 10A Palatul Stern 2020-02-28 majoritate absoluta
19 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2020 2020-02-28 majoritate absoluta
21 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano – Catolică pentru clădirile situate în Oradea, str. Șirul Canonicilor nr.15,21,23,25 2020-02-28 majoritate absoluta
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării de către APTOR a procedurilor legale privind întocmirea documentației de atestare a Municipiului Oradea ca Stațiune Balneară cu caracter permanent și depunerea acesteia la Ministerul Sănătății. completare pct. 20.pdf 2020-02-28 majoritate absoluta
22 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către FUNDAŢIA HOSPICE EMANUEL pentru terenurile situate pe str. Thurzo Sandor, nr.4 și 7 complet pct. 22-28.pdf 2020-02-28 majoritate absoluta
23 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Caritas Eparhial Oradea pentru clădirea situată pe str. Ion Cantacuzino, nr. 56 2020-02-28 majoritate absoluta
24 Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale QUBIZ SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018 2020-02-28 majoritate absoluta
25 Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale MAXIQ COMPUTER SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018 2020-02-28 majoritate absoluta
26 Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale ALLEGRIA PARK SRL pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 908/2014 2020-02-28 majoritate absoluta
27 Proiect de hotărâre privind revizuirea facilitatii fiscale pe anul 2020 societatii comerciale DEDEMAN S.R.L. pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 908/2014 2020-02-28 majoritate absoluta
28 Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 acordată societății comerciale LECHPOL ELECTRONIC SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014 2020-02-28 majoritate absoluta

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 SE RETRAGE - Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizării anexei 2.1.3. (programul de transport) la contractual de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de personae prin curse regulate. 2020-02-27 majoritate absolută
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ ILUMINAT ARHITECTURAL CASA DEUTSCH DIN STRADA VASILE ALECSANDI NR. 4” din municipiul Oradea complet. pct. 6 - 16.pdf 2020-02-27 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ILUMINAT ARHITECTURAL CASA ROTH DIN STRADA VASILE ALECSANDI NR. 3” din municipiul Oradea 2020-02-27 majoritate absoluta
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Iluminat arhitectural al clădirii – Casa Darvaș la Roche” 2020-02-27 majoritate absoluta
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Iluminat arhitectural al clădirii – Sinagoga Sion” 2020-02-27 majoritate absoluta
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie “ Iluminat arhitectural Biserica Sfantul Ladislau, Piata Unirii nr.1 din municipiul Oradea” 2020-02-27 majoritate absoluta
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie “ Iluminat arhitectural al cladirii situate pe strada Iosif Vulcan nr.2 colt cu str. Republicii din municipiul Oradea ” 2020-02-27 majoritate absoluta
12 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada MODERNIZARE STRADA AVIATORILOR TRONSON CUPRINS INTRE STRADA NICOLAE BOLCAS SI AVIATORILOR și pentru abrogarea HCL nr. 751/26. 09. 2019 2020-02-27 majoritate absoluta
13 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “ Reabilitare pasarela hobanată din beton armat peste râul Crișul Repede între Strada Libertății și Aleea Emanuil Gojdu din municipiul Oradea” 2020-02-27 majoritate absoluta
14 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada PIONIERILOR și pentru abrogarea HCL nr. 750/26. 09. 2019 2020-02-27 majoritate absoluta
15 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada LUCEAFĂRULUI și pentru abrogarea HCL nr. 754/26. 09. 2019 2020-02-27 majoritate absoluta
16 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “REGENERARE URBANĂ - AMENAJARE PARC ÎN ZONA STRĂZII ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF - PĂUNULUI - ALEXANDRU D. XENOPOL” 2020-02-27 majoritate absoluta

III. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 15 spații cu destinația de locuință, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar. complet. pct. 5.pdf 2020-02-27 majoritate absoluta
17 Proiect de hotărâre pentru aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiul Oradea a construcțiilor situate în zona străzii Ion Bogdan, în vederea demolării acestora, pentru asigurarea amplasamentului necesar realizării proiectului „Coridor verde din strada Ion Bogdan” 2020-02-27 majoritate absoluta

IV. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei actualizate de investiții aferentă Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Oradea. complet. pct. 29 - 33.pdf 2020-02-28 majoritate absoluta
30 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: “Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul–Cantemir” 2020-02-28 majoritate absoluta
31 Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici centralizați la faza SF în vederea implementării investițiilor necesare în cadrul proiectului “Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul – Cantemir” 2020-02-28 majoritate absoluta
32 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: “Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului” 2020-02-28 majoritate absoluta
33 Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici centralizați la faza SF în vederea implementării investițiilor necesare în cadrul proiectului “Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului” 2020-02-28 majoritate absoluta

Fișiere - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința extraordinara de îndată din data de 28.02.2020

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator