Trimite unui prieten

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința extraordinară din data de 11.12.2019

Vineri , 6 Decembrie 2019, 11:05

Exportă PDF - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința extraordinară din data de 11.12.2019 Tipărește pagina - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința extraordinară din data de 11.12.2019 Trimite unui prieten - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința extraordinară din data de 11.12.2019

I. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 (lista stațiilor de autobuze) la contractual de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de personae prin curse regulate. 2019-12-06 majoritate absoluta
2 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “REABILITARE STRADA TEATRULUI, MUNICIPIUL ORADEA” complet.pct. 2.docx 2019-12-06 majoritate absoluta
3 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “REABILITARE STRADA EPISCOP MIHAI PAVEL, MUNICIPIUL ORADEA” complet.pct. 3.docx 2019-12-06 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ștefan cel Mare, Locomotivei, Traian Lalescu, Michelangelo, Zimbrului, Vagonului, Ioan Cantacuzino și Lacul Roșu din municipiul Oradea 2019-12-06 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local complet.pct. 5.docx 2019-12-06 majoritate absoluta
6 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investițieAmenajare scuar Alecsandri Oradea complet.pct. 6.pdf 2019-12-06 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre proiectant , privindrealizarea obiectivului de investitii “ Fantana ornamentala muzicala cu jocuri de apa si lumini in parcul 1 Decembrie, municipiul Oradea” complet.pct. 7.docx 2019-12-06 Majoritate absolută

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2020 - 2021 2019-12-09 Majoritate simplă
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019 completare pct. 9.pdfcomp. pct. 9.pdf 2019-12-09 majoritate simpla
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Oradea 2019-12-10 Majoritate absolută

III. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în municipiul Oradea, str. Alexandru Cazaban nr. 49, în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea 2019-12-10 Majoritate absolută
12 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 348 din 12.04.2018 privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a unui imobil, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor,în vederea realizării unor investiţii de interes local completare 12,13, 14.pdf 2019-12-11 Majoritate absolută
13 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 837 din 31.08.2018 pentru aprobarea inițierii demersurilor de transmitere a imobilului, teren şi construcţii, înscris în Cartea Funciară nr. 177703 - Oradea, situat în municipiul Oradea, pe str. Ion Bogdan,din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării investiţiei de interes public local "Coridor verde din strada Ion Bogdan" 1576047780_completare 12,13, 14.pdf 2019-12-11 Majoritate absolută
14 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 940 din 01.10.2018 privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a două imobile, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof.Dr. G.K. Constantinescu", în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes public local 1576047791_completare 12,13, 14.pdf 2019-12-11 Majoritate absolută

IV. D.M.P.F.I

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
15 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprii aferentă Municipiului Oradea pentru proiectul ,,Laborator Cultural inovativ pentru punerea în valoare a moștenirii culturale Orădene – Cultural Innovative Lab – to highlight the cultural heritage of Oradea,, 2019-12-11 Majoritate absolută

Fișiere - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința extraordinară din data de 11.12.2019

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator