Trimite unui prieten

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința ordinara din data de 26.03.2020

Vineri , 20 Martie 2020, 8:34

Exportă PDF - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința ordinara din data de 26.03.2020 Tipărește pagina - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința ordinara din data de 26.03.2020 Trimite unui prieten - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința ordinara din data de 26.03.2020

I. I.A.S.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire cladire de birouri str. Piata Cetatii, nr.26, nr.cad.4139 – Oradea 2020-03-20 majoritate absoluta
2 Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Mercur, nr.cad.174563, 174562, Oradea 2020-03-20 majoritate absoluta
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si reglementare acces, zona str.Sofiei, nr.cad.200729, Oradea 2020-03-20 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Dezlipire teren in doua loturi pentru amplasare 2 locuinte, str. Apateului, nr.cad. 188564 – Oradea 2020-03-20 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire casa de locuit P+E, str. Facliei, nr.36D, nr.cad. 180188– Oradea 2020-03-20 majoritate absoluta
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau semicolective S(D)+P+E(M), str. Izvorului, nr.cad. 19224 – Oradea 2020-03-20 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Reconversie functionala din UTR Lip in M2 si construire imobil de locuinte ommercial cu spatiu ommercial/servicii la parter, str. Gradina de Fragi, nr.7, nr.cad. 199885 – Oradea 2020-03-20 majoritate absoluta
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.1320/2018 – Ansamblu de locuinte colective cu functiuni complementare, generat de nr.cad. 201495, 196967, zona str. Onestilor, Oradea 2020-03-20 majoritate absoluta
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire locuinta colectiva cu spatiu ommercial la parter P+2E+Rsi imprejmuire teren, str. Nojoridului, nr.19C, nr.cad. 193300 – Oradea 2020-03-20 majoritate absoluta
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere si reabilitare casa str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr.25 nr.cad. 199664 – Oradea 2020-03-20 majoritate absoluta
15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte-+, zona str.Piersicilor, nr.cad.205558-:-205563, 205377 Oradea 2020-03-20 majoritate absoluta
69 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare – Parcelare teren pentru amplasare locuinte si functiuni complementare, zona str.Apateului, nr.cad.205032, Oradea 2020-03-23 majoritate absoluta
70 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.739/2015 – Parcelare teren pentru amplasare locuinte , zona str.Culegatorilor, nr.cad.192324, Oradea 2020-03-23 majoritate absoluta
72 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – modificări structurale și nestructurale corp C1 și C2, modificare învelitoare, renovare fațade, înlocuire tâmplării cu păstrarea destinației inițiale, str. Dunărea nr. 22, nr. cad. 157432 – Oradea. 2020-03-23 majoritate absoluta
81 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire complex sportiv str. Calea Clujului, nr.202C, nr.cad.3780, 158882, 21160, 187530, nr.topo.7619/7, 150533 – Oradea 2020-03-25 majoritate absoluta
82 Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire bazin didactic de inot, str.Alexandru Cazaban nr. 47A, nr.cad. 189436, 165833 Oradea 2020-03-25 majoritate absoluta

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
11 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelelor de gaze naturale presiune redusă pe str. Tuberozelor și str. Ion Luca Caragiale din municipiul Oradea 2020-03-20 majoritate absoluta
21 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie „Modernizare strada Drumul Hotarului” 2020-03-20 majoritate simpla
22 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie “ Modernizare strada Ciucașului” 2020-03-20 majoritate simpla
23 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie „Modernizare strada Cântărețului” 2020-03-20 majoritate simpla
24 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investitie „Modernizare strada Dealului ” 2020-03-20 majoritate absoluta
25 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investitie „Amenajare parc și spații publice în Cartierul Tineretului” 2020-03-20 majoritate absoluta
26 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investitie „Modernizare strada Movilitei ” 2020-03-20 majoritate absoluta
27 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investitie „Modernizare strada Valea Frumoasa” 2020-03-20 majoritate absoluta
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie „Amenajare alee pietonala in fata Gradinii Zoologice din municipiul Oradea” pct. 28 SF.pdf 2020-03-20 majoritate absoluta

III. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix în vederea scoaterii din funcţiune 2020-03-20 majoritate absoluta
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul privat și înscrierii în evidențele contabile ale Municipiului Oradea a investiției ,, Amenajare pistă de alergare în Parcul I.C. Brătianu, Oradea” 2020-03-20 majoritate calificată
17 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile Decembrie 2019 şi Ianuarie 2020 2020-03-20 majoritate calificată
18 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și 4 din HCL 563/2019 privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele și pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiționale ulterioare asupra terenului în suprafață totală de 20.000 mp cu societatea Atnom S.R.L. 2020-03-20 majoritate absoluta
19 Proiect de hotărâre privind acceptarea plății eșalonate a sumei datorate cu titlu de taxă pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor stabilită prin H.C.L. nr. 1325/19.12.2018 2020-03-20 majoritate absoluta
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului execuției bugetare și a situa’iilor financiare ale municipiului Oradea pe anul 2019. pct. 20 anexa.pdf 2020-03-20 majoritate absoluta
29 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi diminuarea sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2020. 2020-03-20 majoritate absoluta
30 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor pentru anul 2020 2020-03-20 majoritate absoluta
31 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de operare a Punctelor de colectare separată a deșeurilor municipale situate pe str. Thurzo Sandor și str. Uzinelor. 2020-03-20 majoritate absoluta
32 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Compania de Apă Oradea SA în sensul schimbării denumirii unui punct de lucru. 2020-03-20 majoritate simplă
33 Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de preluare a rețelelor de alimentare cu energie termică, atât extinderi, cât și branșamente și/sau racorduri, executate de terți pe domeniul public al muncipiului Oradea. 2020-03-20 majoritate calificată
56 Proiect de hotărâre privind privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 martie 2020 (prima convocare) şi în data de 27 martie 2020 (a doua convocare) 2020-03-20 majoritate absoluta
59 Proiect de hotărâre privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale MOBIVERSAL SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018 2020-03-20 majoritate absoluta
64 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020. 1585217212_complet. pct. 64.pdfcompletare pct. 64.pdf 2020-03-26 majoritate absoluta
74 Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al soc. Distrigaz Vest SA prin creșterea valorii nominale a acțiunilor și modificarea corespunzătoare Actului Constitutiv al sociatății. 2020-03-23 majoritate absoluta

IV. COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
14 Proiect de hotărâre privind acordarea de asistență și reprezentare juridică calificată, în fața instanțelor de judecată, a Primăriei Mun.Oradea, prin intermediul unui avocat 2020-03-20 majoritate simpla

V. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
34 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Caietului de obiective și a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru postul de manager – director al Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural. 2020-03-20 majoritate simpla
71 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii, din municipiul Oradea. 2020-03-23 majoritate simpla

VI. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
35 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203614, înscris în CF 203614 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2020-03-20 majoritate calificata
36 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203609, înscris în CF 203609 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2020-03-20 majoritate calificata
37 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203613, înscris în CF 203613 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2020-03-20 majoritate calificata
38 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184651, înscris în CF 184651 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren 2020-03-20 majoritate calificata
39 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184623, înscris în CF 184623 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren 2020-03-20 majoritate calificata
40 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203612, înscris în CF 203612 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2020-03-20 majoritate calificata
41 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 171655, înscris în CF 171655 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren 2020-03-20 majoritate calificata
42 Proiect de hotărâre pentru retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 şi încetarea contractului de comodat prin reziliere, în cazul d-nei. Sabău Delia - Claudia, care nu şi-a îndeplinit obligația contractuală privind realizarea unei locuințe pe terenul identificat cu nr. cadastral 4925/146 (devenit ulterior 15753, actual 169486) 2020-03-20 majoritate aboluta
43 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 625 din 31.07.2019, pentru însuşirea Rapoartelor de evaluare aferente terenurilor, proprietate a Municipiului Oradea, situate în Parcul industrial Eurobusiness I şi în Parcul industrial Eurobusiness II 2020-03-20 majoritate absoluta
44 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 18 mp, identificat cu nr. cadastral 206577, înscris în CF 206577 - Oradea, situat în zona străzii Afinelor 2020-03-20 majoritate calificata
45 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 190 mp, identificat cu nr. cadastral 205492, înscris în CF 205492 - Oradea, situat în zona străzii Calea Sântandrei 2020-03-20 majoritate calificata
46 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 220 mp, identificat cu nr. cadastral 206094, înscris în CF 206094 - Oradea, situat în zona străzii Calea Sântandrei 2020-03-20 majoritate calificată
47 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 265 mp, identificat cu nr. cadastral 206299, înscris în CF 206299 - Oradea, situat în zona străzii Corneliu Baba 2020-03-20 majoritate calificata
48 Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 127 mp, identificat cu nr. cadastral 205161 și înscris în CF 205161 - Oradea 2020-03-20 majoritate calificata
49 Proiect de hotărâre pentru înscrierea unor suprafețe de teren, situate în str. Prunilor, str. Năvodarilor, str. Adevărului și str. Calea Clujului în proprietatea privată a mun. Oradea. 2020-03-20 majoritate calificata
50 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 60.138 mp, reprezentând domeniu public propus ca perimetru de ameliorare al terenurilor degradate de pe malul stâng al râului Crișul Repede, în aval de podul CFR aferent liniei ferate Arad - Oradea 2020-03-20 majoritate absoluta
51 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 264.108 mp, reprezentând domeniu public propus ca perimetru de ameliorare al terenurilor degradate de pe malul drept al râului Crișul Repede, în aval de podul CFR aferent liniei ferate Arad - Oradea 2020-03-20 majoritate calificata
52 Proiect de hotărâre pentru declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând teren, în suprafață de 2.202 mp, cu 9 construcții, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană – amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului – str. Nojoridului – str. Leonardo da Vinci – str. Ciheiului” – tronson 2, precum și pentru reglementarea situației juridice a le unor terenuri necesare realizării obiectivului. 2020-03-20 majoritate calificata
53 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 6.747 mp, identificat cu nr. cadastral 177437 - Oradea, înscris în CF 177437, situat în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, în favoareasocietății Crictrans S.R.L. 2020-03-20 majoritate calificata
54 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza PT+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade și învelitoare la imobilului situat în Oradea, str. Iuliu Maniu nr. 44. 2020-03-20 majoritate calificata
60 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 205 mp, reprezentând pasarelă pietonală peste Crişul Repede „Podul Intelectualilor” 2020-03-20 majoritate absoluta
61 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 119 mp, reprezentând teren - proprietate privatăa Municipiului Oradea, situat în strada Petre Țuțea 2020-03-20 majoritate absoluta
62 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 146 mp, reprezentând teren, proprietatea Municipiului Oradea, situat în zona străzii Apelor 2020-03-20 majoritate absoluta
63 Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului constând în construcții și amenajări, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local “Realizare bandă de accelerare pe breteaua de virare dinspre direcția Borș înspre Arad în cadrul Nodului rutier DN1 - Centura Oradea” 2020-03-20 majoritate calificata
65 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade la imobilul situat in Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea str. Bradului, nr.27 2020-03-23 majoritate absoluta
66 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor - cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în anul 2020, din municipiul Oradea, județul Bihor 2020-03-23 majoritate absoluta
67 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 5 spații cu altă destinație decât aceea de locuință 2020-03-23 majoritate absoluta
68 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local Construire blocuri, locuințe de serviciu, pe strada Ovid Densușianu nr. 1, municipiul Oradea, județul Bihor 2020-03-23 majoritate absoluta
73 Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării obligației de plată a chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea/ administrarea Municipiului Oradea, a căror activitate este suspendată în baza Ordonanței militare nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri 2020-03-23 majoritate calificată
75 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilelor înscrise în CF 206489 și 206496 - Oradea, precum și încheierea unui Act Adițional pentru suplimentarea cu 3.142 mp a suprafețelor de teren concesionate de societatea Administrația Domeniului Public S.A. Oradea prin Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019, în vederea amenajării de locuri de parcare pentru Piața 100 2020-03-23 majoritate absoluta
76 Proiect de hotărâre pentru completarea HCL 1305/12.12.2018 privind darea în administrare temporară a etajului 1 din imobilul – clădire o parte din „Sala de festivități și joacă” situat în incinta Orășelului Copiilor, în favoarea Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea, în vederea funcționării birourilor personalului TESA. 2020-03-23 majoritate absoluta
80 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 182673 – Oradea, respectiv aprobarea de măsuri în reglementarea situației juridice a imobilelor nou formate. 2020-03-25 majoritate absoluta

VII. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
55 Proiect de hotărâre privind acordarea de subvenții de la bugetul local al mun. Oradea, pentru anul 2020, în baza Legii nr. 34/1998 pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza mun. Oradea. 2020-03-20 majoritate absoluta

VIII. COMP. CONSILIUL LOCAL

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
57 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de înfrățire și cooperare între Municipiul Oradea Județul Bihor din România și Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Băcioi Municipiului Chișinău din Republica Moldova 2020-03-20 MAJORITATE SIMPLA
58 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Oradea pct. 58 completare.pdf 2020-03-20 majoritate simpla

IX. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
77 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Eficientizarea consumurilor energetice la Centrul Geotermal Oradea - Improving the energy consumption at Oradea Geothermal Center” și a parteneriatului dintre Municipiului Oradea și Mannvit hf. 2020-03-24 majoritate absoluta

X. POLIȚIA LOCALĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
78 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Oradea pentru anul 2020 2020-03-24 majoritate simpla
79 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea 2020-03-24 majoritate simpla

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
13 Informare în vederea însușirii de către Consiliul Local a constatrărilor Curții de Conturi legate de UAT Municipiul Oradea și entitățile subordonate acestuia cuprinse în Raportul referitor la finanțele publice locale pe anul 2018 la nivelul județului Bihor. 2020-03-20

Fișiere - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința ordinara din data de 26.03.2020

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator