Trimite unui prieten

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința ordinara din data de 28.05.2020

Vineri , 22 Mai 2020, 0:00

Exportă PDF - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința ordinara din data de  28.05.2020 Tipărește pagina - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința ordinara din data de  28.05.2020 Trimite unui prieten - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința ordinara din data de  28.05.2020

I. INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Oradea 2020-05-22 majoritate simpla
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Desfiintare cladire corp C1 (etapa 1), construire carport si punct termic (etapa 2), str. Piata cazarmii, nr.15, nr.cad.154778 – Oradea 2020-05-22 majoritate absoluta
22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter, amenajare incinta si imprejmuire teren, str. Crinului, nr.1, nr.cad. 205947 – Oradea 2020-05-22 majoritate absoluta
23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă, str. Dobrogei nr.26, nr.cad. 155633 – Oradea 2020-05-22 majoritate absoluta
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire parcare publica etajata str.Iosif Vulcan, nr.10-12, nr.cad.192765 – Oradea 2020-05-22 majoritate absoluta
25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL 913/2014 - Parcelare teren pentru locuinte individuale, zona str.Paleului, nr.cad.189963-:-189969, Oradea 2020-05-22 majoritate absoluta
32 Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator la PUD aprobat cu HCL 588/2019 Etajare şi extindere imobil, schimbare destinaţie în birouri, str. Titu Maiorescu nr.4, nr.cad. 195129– Oradea 2020-05-22 majroitate absoluta
33 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare pentru activitati economice tertiare; Construire hale zona str.Calea Santandrei, nr.cad.150382,Oradea 2020-05-22 majroitate absoluta
34 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Construire unitate de turism urbana cu piscina si imprejmuire teren str. Cantonului, nr.cad.195968 – Oradea 2020-05-22 majoritate absoluta
35 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere apartament si amenajare spatiu comercial str. Moldovei, nr.46, nr.topo.4947/5/III – Oradea 2020-05-22 majoritate absoluta
91 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire Centru de antreprenoriat Piața Cetate, str.Piața Emanuil Gojdu nr.21, nr.cad. 204681 Oradea 2020-05-26 majoritate absoluta
95 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reconversie functională din UTR Et in UTR M3 – Construire blocuri de locuințe de serviciu, zona str.Ovidiu Densușianu, nr.cad.160462, Oradea 2020-05-27 majoritate absoluta

II. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de catre elaborator, privind realizarea obiectivului de investitie ,,Reparatii capitale la acoperis 48 de puncte termice” – PT 125 municipiul Oradea 2020-05-22 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de catre elaborator, privind realizarea obiectivului de investitie ,,Reparatii capitale la acoperis 48 de puncte termice” – PT 511 municipiul Oradea DALI PT 511.pdf 2020-05-22 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de catre elaborator, privind realizarea obiectivului de investitie ,,Reparatii capitale la acoperis 48 de puncte termice”- PT 610 municipiul Oradea DALI PT 610.pdf 2020-05-22 majoritate absoluta
6 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de catre elaborator, privind realizarea obiectivului de investitie ,,Reparatii capitale la acoperis 48 de puncte termice”- PT 872 municipiul Oradea 46 DALI PT 872.pdf 2020-05-22 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de catre elaborator, privind realizarea obiectivului de investitie ,,Reparatii capitale la acoperis 48 de puncte termice”-PT 910 municipiul Oradea 48 DALI PT 910.pdf 2020-05-22 majoritate absoluta
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator SC Termoficare Oradea SA , privind realizarea obiectivului de investitie “ Racordare la SACET imobil tip condominiu situat pe strada Jean Calvin nr.2A, municipiul Oradea ” 2020-05-22 majoritate absoluta
9 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator pentru obiectivul de investiţie „ Extindere rețea termică primară pe str. Constantin Brâncoveanu” 2020-05-22 majoritate absoluta
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico- economici rezultati, scenariul 1, pentru obiectivul de investitie „Copertine pentru pasaj pietonal subteran strada Republicii Magazinul Crisul ” DALI Copertine.docx 2020-05-22 majoritate absoluta
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Ciucașului”, din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv abrogarea H.C.L. nr. 205 din 26.03.2020 004_STRADA_CIUCASULUI_2019_10_03.docx 2020-05-22 majoritate absoluta
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție ”Modernizare strada Valea Frumoasă”, din mun. Oradea, județul Bihor, respectiv pentru abrogarea H.C.L. nr. 210 din 26.03.2020 005_STRADA_VALEA_FRUMOASA_2019_08_22.docx 2020-05-22 majoritate absoluta
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investitie “Modernizare strada Moviliței” din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv abrogarea H.C.L. nr. 209 din 26.03.2020 1590141905_004_STRADA_MOVILITEI_2019_09_27.docx 2020-05-22 majoritate absoluta
15 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție ”Modernizare strada Drumul Hotarului”, din mun. Oradea, județul Bihor, respectiv pentru abrogarea H.C.L. nr. 204 din 26.03.2020 004_STRADA_DRUMUL_HOTARULUI_2019_10_04.docx 2020-05-22 majoritate absoluta
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investitie “Modernizare strada Cântărețului” din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv abrogarea H.C.L. nr. 206 din 26.03.2020 SF+MEMORIU.docx 2020-05-22 majoritate absoluta
17 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție „Modernizare strada Dealului”, din mun. Oradea, județul Bihor, respectiv pentru abrogarea H.C.L. nr. 207 din 26.03.2020 004_STRADA_DEALULUI_2019_10_03.docx 2020-05-22 majoritate absoluta
36 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator SC Compania de Apa Oradea SA, privind realizarea obiectivului de investitie „Extindere retea de canalizare menajera pe strada Ion Pop Reteganul , municipiul Oradea ” Memoriu SF - IPR.doc 2020-05-22 majoritate absoluta
37 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator SC Compania de Apa Oradea SA, privind realizarea obiectivului de investitie „Inlocuire canal pluvial pe strada Ion Mihalache in Parcul Industrial Eurobusiness I , municipiul Oradea ” Memoriu SF EBP I.doc 2020-05-22 majoritate absoluta

III. DIRECTIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aferent sectorului Epurare aflat în administrația Societății Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune. 2020-05-22 majoritate absoluta
26 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acţionarilor la societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2019 2020-05-22 majoritate absoluta
27 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2019 2020-05-22 majoritate absoluta
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea societăţii Oradea Transport Local S.A., în vederea scoaterii din funcţiune 2020-05-22 majoritate absoluta
30 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2019 2020-05-22 majoritate absoluta
38 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri datorată bugetului local al municipiului Oradea, de către Fundaţia Man pentru clădirea situată pe str. Corneliu Coposu, nr. 12 2020-05-22 majoritate absoluta
59 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Compania de Apă Oradea SA în sensul adăugării unui obiect secundar de activitate 2020-05-22 majoritate simpla
60 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Acordul de parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal, în vederea administrării Bazelor sportive: Stadionul “Iuliu Bodola”, Stadionul “Motorul”, Sala Sporturilor „Antonio Alexe”, Baza Sportiva Iosia, Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu” și Bazinul acoperit “Crișul” 2020-05-22 majoritate simpla
61 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, respectiv rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la societatea Oradea Transport Local S.A. 2020-05-22 majoritate absoluta
62 Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de depozitare a deșeurilor pentru perioada 01.06.2020-30.04.2021 și încheierea actului adițional nr.25 la Contractul de parteneriat public-privat nr.122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft 2020-05-22 majoritate absoluta
63 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la societatea Termoficare Oradea SA. 2020-05-22 majoritate absoluta
64 Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea temporară a domeniului public în perioada stării de urgență 2020-05-22 majoritate absoluta
68 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2020. 2020-05-25 majoritate absoluta
69 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și diminuarea sumei alocate din bugetul local cu titlu de cotizație pentru anul 2020. 2020-05-25 majoritate absoluta
87 Proiect de hotărâre aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 2020-05-26 majoritate absoluta
88 Proiect de hotărâre aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 19, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 2020-05-26 majoritate absoluta
89 Proiect de hotărâre aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 21, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 2020-05-26 majoritate absoluta
90 Proiect de hotărâre aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 17, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 2020-05-26 majoritate absoluta
93 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea de kituri cu materiale sanitare unităților de învățământ din rețeaua școlară a Municipiului Oradea pentru prevenirea și combaterea infectării cu SARS – CoV-2. 2020-05-27 majoritate absoluta

IV. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
18 Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 595/31.07.2019 privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității architectural – ambientale a clădirilor pentru imobilul situate în Oradea, str. Republicii nr. 13, ap. 1, înscris în CF nr. 189313 – C1 – U16. 2020-05-22 majoritate absoluta
19 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DDE în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare anvelopă bloc Calea Clujului nr. 4 , pozitionare semnalistică firme, organizare de santier 2020-05-22 majoritate absoluta
20 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DDE în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare anvelopă bloc Calea Clujului nr. 2 , pozitionare semnalistică firme, organizare de santier 2020-05-22 majoritate absoluta
21 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DDE în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare anvelopă bloc Calea Mareșal Alexandru Averescu nr.1, pozitionare semnalistică firme, organizare de santier 2020-05-22 majoritate absoluta
29 Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 503/13.06.2019 privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru locuințele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea 2020-05-22 majoritate absoluta
31 Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 748 din 30 septembrie 2013, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiție: Reparatii capitale si amenajarea Cinematografului Transilvania in Sala Studio - Multifunctionala. 2020-05-22 majoritate absoluta
40 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, 2020-05-22 majoritate calificata
41 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, 2020-05-22 mahoritate calificata
42 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, 2020-05-22 majoritate calificata
43 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 158611 - Oradea, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian din Cartierul Tineretului 2020-05-22 majoritate absoluta
44 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 21 mp, identificat cu nr. cadastral 163822, înscris în CF 163822 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului 2020-05-22 majoritate calificata
45 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 36 mp, identificat cu nr. cadastral 207181, înscris în CF 207181 - Oradea, situat în zona străzii Făcliei 2020-05-22 majoritate calificata
46 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 63 mp, identificat cu nr. cadastral 205915, înscris în CF 205915 - Oradea, situat în zona străzii Plaiului 2020-05-22 majoritate calificata
47 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Oradea nr. 1094 din 28.11.2018 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 19.315 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință drum, proprietate publică a Municipiului Oradea, tronsonul 2 din B-dul. Decebal în sensul corectării unei erori materiale 2020-05-22 majoritate absoluta
48 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 310 din 24.05.2012, privind declanşarea procedurii de expropriere a unor imobile reprezentând teren, identificat prin Planul de situaţie Avizat tehnic de O.C.P.I. Bihor cu nr. 28706/2012, pentru obiectivul de investiţie ”Realizare căi acces în Cartierul Nufărul II - Şoseaua de Centura a Municipiului Oradea, inclusiv utilităţi aferente – ETAPA a III-a (de la strada Gheorghe Asachi - pod pârâul Adona pe strada Leonardo da Vinci)” 2020-05-22 majoritate absoluta
49 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 338 din 14.05.2014, privind declanşarea procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând terenuri şi construcţii care se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Realizarea unei piste de biciclişti pe relaţia Pod Sovata Băile 1 Mai”, în sensul actualizării poziției 5 din Anexa nr. 4 2020-05-22 majoritate absoluta
50 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 1012 din 27.11.2017, privind aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Drum de legătură între strada Suişului şi calea Bihorului” - tronson 3, respectiv declanşarea procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări, în sensul actualizării poziției 81 din Anexa nr. 2 2020-05-22 majoritate absoluta
51 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Oradea nr. 125 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 9.654 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință drum, proprietate publică a Municipiului Oradea, tronsonul 1 din str. Morii în sensul corectării unei erori materiale 2020-05-22 majoritate absoluta
52 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică, respectiv a documentației de atribuire, aferente unei suprafețe de teren, situată în municipiul Oradea - în Parcul Libertății, în vederea amplasării și exploatării unui chioşc pentru comerțul cu flori 2020-05-22 majoritate absoluta
53 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 215 mp, reprezentând teren ocupat de construcții,situat în mun. Oradea, str. Magnoliei nr. 29 2020-05-22 majoritate absoluta
54 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 4.410 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, în zona străzii Traian Goga, respectiv pentru înscrierea acestui teren în proprietatea privată a Municipiului Oradea 2020-05-22 majoritate absoluta
55 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 245 mp, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a cotei de 36 / 245 mp în favoarea proprietarului construcției - casă, situată în mun. Oradea, str. Pandurilor nr. 20 2020-05-22 majoritate absoluta
56 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a parcelei cu nr. cadastral 176341, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării cotei de 53 / 109 mp teren, în favoarea proprietarului construcției situată în mun. Oradea, str. Aleea Sulfinei, nr. 1 1970-01-01 majoritate absoluta
57 Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii imobilelor situate în municipiul Oradea, str. Atelierelor nr. 13, respectiv pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 803 din 2015, modificată, prin care s-a aprobat Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Centrelor de Cazare Temporară nr. 1, nr. 2 și nr. 3 2020-05-22 majoritate simplă
58 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 8 (opt) locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar 2020-05-22 majoritate absoluta
65 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 52 mp, respectiv pentru încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 263 din 07.09.1995 2020-05-22 majoritate absoluta
66 Proiect de hotărâre pentru menținerea acordului dat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 23.02.2011,privind transmiterea în proprietate, cu titlu gratuit, a suprafeței de 331 mp, înscrisă în CF nr. 19019, 2020-05-22 majoritate calificata
67 Proiect de hotărâre pentru achiziționarea de către Municipiul Oradea, de la d-na. Bako Irén, a suprafeței de 146 mp, reprezentând teren cu nr. cadastral 206304 - Oradea,rămas inutilizabil în proprietatea persoanei, după expropriere, situat în zona obiectivuluiDrum de legătură str. Suișului - str. Bihorului - tronson 3 2020-05-22 majoritate calificata
71 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203546, înscris în CF 203546 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2020-05-25 majoritate calificata
72 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 169271, înscris în CF 169271 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Emile Zola (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2020-05-25 majoritate calificata
73 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 838 din 22.12.2011, privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Reabilitare Drum Uzinal 2” situat în municipiul Oradea şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafaţa totală de 716 mp teren, proprietatea unor persoane fizice şi juridice 2020-05-25 majoritate absoluta
74 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru sistarea stării de indiviziune din CF 202609 - Oradea, prin deschiderea unei coli de CF pentru nr. cadastral 204324 aferent proprietății din mun. Oradea, str. Muntele Găina nr. 14J 2020-05-25 majoritate calificata
75 Proiect de hotărâre pentru înscrierea unor suprafețe de teren, situate în zona str. Santăului, în proprietatea privată a Municipiului Oradea. 2020-05-25 majoritate calificata
98 Proiect de hotărâre pentru aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la faza SF, în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire Cămine Studențești Corp C1 si Corp C2, in Campusul Universitar al Universității din Oradea, Str. Universitătii , nr. 1, Oradea 2020-05-28 majoritate absoluta

V. COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
39 Proiect de hotărâre privind darea acordului prealabil referitor la schimbarea locației de funcționare a Centrului de permanență de pe strada Anton Bacalbașa nr.2 pe strada Măslinului nr.5- Oradea 2020-05-22 majoritate simpla
94 Raport de specialitate privind respingerea Proiectului de hotărâre inițiat de grupul de consilieri PSD – reprezentat de dl Sabău Liviu privind testarea gratuită PCR, în vederea depistării infectării cu virusul SARS –CoV-2 a locuitorilor Municipiului Oradea. 2020-05-28 majoritate absoluta

VI. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
76 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL 342/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872” 2020-05-25 majoritate absoluta
77 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL 349/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104” 2020-05-25 majoritate absoluta
78 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL 344/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: ”Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent” 2020-05-25 majoritate absoluta
79 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL 345/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: ,,Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății, între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian“ 2020-05-25 majoritate absoluta
80 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL 341/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871” 2020-05-25 majoritate absoluta
81 Proiect de hotărâre Pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL 343/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice" 2020-05-25 majoritate absoluta
82 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL 348/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății; respectiv renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice” 2020-05-25 majoritate absoluta
83 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL 346/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice" 2020-05-25 majoritate absoluta
84 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL 340/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610” 2020-05-25 majoritate absoluta
85 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL 347/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 722 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice" 2020-05-25 majoritate absoluta
92 Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea aprobării indicatorilor tehnico – economici rezultați în urma reactualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare” 2020-05-26 majoritate absoluta

VII. DIRECTIA JURIDICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
86 Proiect de hotărâre aprobarea închirierii de către Muzeul Oraşului Oradea - Complex Cultural a spaţiului din Cetatea Oradea, corp C situat în Piața Emanuil Gojdu nr. 39-41 complet.pct. 86.doccaiet de sarcini pct. 86.doc 2020-05-26 majoritate absoluta
96 Proiect de hotărâre privind mandatarea A.P.T.O.R., cu scopul de a acoperi toate cheltuielile tehnice necesare depunerii dosarului de atestare a arealului balnear de pe raza mun. Oradea, pregătirea în maxim 30 de zile a unei/unor scheme de ajutor de stat pentru dezvoltarea fluxurilor turistice (de tip city break la Oradea) și facilitarea accesibilității aeriene către destinația Oradea precum și realizarea unor plăcuțe trilingve în arealul stațiunii turistice de interes national. 2020-05-27 majoritate simplă
97 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de superficie cu Omilos Oradea SRL în vederea realizării proiectului “Legătura Calea Aradului – strada Ogorului” 2020-05-28 majoritate absoluta

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
70 Informare privind modalitatea de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Oradea adoptate în anul 2019. 2020-05-25

Fișiere - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința ordinara din data de 28.05.2020

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator