Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 07 septembrie 2018

Joi , 6 Septembrie 2018, 14:17

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 07 septembrie 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 07 septembrie 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 07 septembrie 2018

 

Şedinţa   EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 07.09.2018 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

VINERI

07.09.2018 

COMISIA BUGET   

ORA  13:00  

SALA MARE

VINERI

07.09.2018 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

VINERI

07.09.2018 

COMISIA URBANISM

ORA  13:00 

SALA MARE

VINERI

07.09.2018 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

VINERI

07.09.2018 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  13:00 

SALA MARE

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele și pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv actele adiționale ulterioare asupra terenului în suprafață totală de 94.332 mp cu societatea Sogefi Susupensions Eastern Europe SRL 2018-09-07 14

I. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 33.985 mp și 42.255 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea - tronsoanele 1 și 2 din strada Nufărului 2018-09-06 18
3 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 3.252 mp și 1.791 mp, reprezentând terenuri, proprietate publică a Municipiului Oradea - spații publice aferente străzii Dimitrie Cantemir 2018-09-06 18
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind realizarea obiectivului de investiții: Construire parcare de tip park and ride – Piața Emanuil Gojdu - Oradea 2018-09-07 14
11 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 1252 - Oradea, reprezentând teren cu construcții aferente Depozitului de materiale al societății Companiei de Apă Oradea S.A. situat pe strada Barcăului nr. 202 2018-09-07 18
12 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 93 mp şi 281 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea 2018-09-07 18

III. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării și modificării Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza municipiului Oradea 2018-09-07 14

IV. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
10 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA 2018-09-07 14
13 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 788/ 31.08.2018 privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate în urma implementării proiectelor de investiții ,,Racord de retea secundara, fara retea de apa calda, intre cele doua corpuri de cladire ale Scolii Gimnaziale Lucretia Suciu, unitate de invatamant situata in Oradea pe str. Grivitei nr. 2” și ,,Racord Termic pentru Scoala Gimnaziala Lucretia Suciu si Centrul Social Multifunctional Dignitas“ 2018-09-07 18

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 07 septembrie 2018

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator