Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 09 noiembrie 2018

Joi , 8 Noiembrie 2018, 13:05

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 09 noiembrie 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 09 noiembrie 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 09 noiembrie 2018

 

Şedinţa EXTRAORDINARĂ A CLMO va avea loc în data de 09.11.2018 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

 

VINERI

09.11.2018 

COMISIA BUGET   

ORA  13:00  

SALA MARE

VINERI

09.11.2018 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

VINERI

09.11.2018 

COMISIA URBANISM

ORA  13:00 

SALA MARE

VINERI

09.11.2018 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

VINERI

09.11.2018 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  13:00 

SALA MARE

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea 2018-11-09 18

I. DIRECTIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri cu character administrative referitoare la Sinagoga Ortodoxă „Aachvas Rein”, situate în Oradea, str. Primăriei nr. 25. 2018-11-08 14

II. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții – „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Oradea – Etapa – III – a. 2018-11-08 14
4 Proiect de hotărâre pentru avizarea anexelor 1 și 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio 2018-11-08 18
5 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție CRESTEREA MOBILITATII URBANE DIN ZONA NUFARUL-CANTEMIR,Municipiul Oradea, județul Bihor și aprobarea abrogării HCL nr. 936/01. 10. 2018 compl. pct. 5.pdf 2018-11-08 14

III. DPI

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 855 din 07.09.2018, privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa 42.255 mp, reprezentând teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea - tronson 2 din str. Nufărului 2018-11-09 18
7 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 8.732 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia de "drum" - strada Calea Aradului (tronson cuprins între Pârâul Peța și str. Ogorului) - Pasajul suprateran 2018-11-09 18
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea trecerii unor suprafețe de teren, identificate cu nr. cadastrale 190002 și 202601, situate pe str. Barcăului, din proprietatea privată în proprietatea publică a Municipiului Oradea, respectiv pentru aprobarea radierii dreptului de administrare operativă notat în CF 202558 în favoarea societății Compania de Apă Oradea S.A. 2018-11-09 18
9 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 190282 - Oradea, reprezentând teren, situat pe str. Ogorului - Parcul Industrial Eurobusiness II. 2018-11-09 18

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 09 noiembrie 2018

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator