Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 12 decembrie 2018

Luni , 10 Decembrie 2018, 9:20

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 12 decembrie 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 12 decembrie 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 12 decembrie 2018

 

Şedinţa ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 12.12.2018 ORA 14:00

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

MARTI

11.12.2018 

COMISIA BUGET   

ORA  13:00  

SALA MARE

MARTI

11.12.2018 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

MARTI

11.12.2018 

COMISIA URBANISM

ORA  13:00 

SALA MARE

MARTI

11.12.2018 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  14:00 

SALA MICĂ

MARTI

11.12.2018 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  14:00 

SALA MICĂ

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Municipiului Oradea la realizarea proiectului de interes public: Platforma regională de investiții “INNO – rethinking business networks”, implementat prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2018-12-10 14

I. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2019 – Amplasamentele pe care se vor derula lucrări de interes local de către beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea 2018-12-10 14
25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome din municipiul Oradea, pentru perioada 2019 – 2020 2018-12-10 14

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix, în vederea scoaterii din funcţiune 2018-12-10 14
19 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile – linie de finanțare în valoare de maxim 100.000.000 lei 1544529018_complet. pct. 19.pdf 2018-12-10 14
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a activului fix cu nr. de inventar 300907, în vederea scoaterii din funcţiune 2018-12-10 18
21 Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Parcului Industrial Eurobusiness IV și acordarea de facilități fiscale conform Legii 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale 2018-12-10 18
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii juridice de către Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. 2018-12-11 14
30 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Oradea pe anul 2018 complet.pct. 30.pdfmodificare pct. 30.pdfpct. 30 completare.pdf 2018-12-11 14
22 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării acordului de asociere încheiat între municipiul Oradea ți comuna Oșorhei pentru modernizarea unui drum de legătură 2018-12-10 14
150 Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei locale de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Oradea care beneficiază de reducerea impozitului pe clădirile utilizate de entităţi din domeniul IT 2018-12-11 14
151 Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei locale de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Oradea care beneficiază de reducerea impozitului pe clădiri aferent clădirilor de birouri premium 2018-12-11 14
152 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe şi bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 30.09.2018 2018-12-11 14
155 Proiect de hotărâre privind aprobarea programului “Realizează-te în Oradea” pentru dezvoltarea domeniului IT în Municipiul Oradea 2018-12-12 14
157 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Administrația Domeniului Public S.A. 2018-12-12 14
160 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termoficare Oradea SA pe anul 2018 2018-12-12 14
164 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor suplimentare introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 12 decembrie 2018 (prima convocare) şi în data de 13 decembrie 2018 (a doua convocare 2018-12-12 14

III. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 343 mp, reprezentând teren, ocupar de construcții edilitare, situat în municipiul Oradea pe strada Clujului 2018-12-10 18
9 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.555 mp, situat pe str. Ogorului, în zona intersecției cu DN 76, respectiv pentru aprobarea concesionării acestui teren prin licitaţie publică deschisă, în vederea amenajării unui GARDEN CENTER 2018-12-10 18
10 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale a terenului situat pe str. Sf. Apostol Andrei, respectiv pentru încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 1542 din 06.10.2015, cu majorarea la 2.072 mp a suprafeței concesionate societăţii Vandana Com S.R.L. în vederea edificării unei clădiri mixte, cu spații alimentație publică, aparthotel și locuințe colective Vandana 1.jpgVandana 2.jpgVandana 3.jpg 2018-12-10 18
17 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 2.527 şi 9.193 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, tronsonul 1 şi 2 al străzii Corneliu Baba 2018-12-10 18
18 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 65.163 mp reprezentând teren liber de construcţii, identificat cu nr. cadastrale 164007 și 164110 - Oradea, situat în municipiul Oradea, strada Corneliu Baba 2018-12-10 18
27 Proiect de hotărâre privind darea în administrarea temporară a etajului 1 din imobilul – clădire “Sală de festivități și joacă” situate în incinta Orășelului Copiilor, în favoarea Spitalului Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu” Oradea, în favoarea funcționării pentru o perioadă determinată, de 10 luni, a birourilor personalului TESA 2018-12-11 18
34 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 14502 din 2015 privind spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din mun. Oradea, str. Republicii nr. 5 colț cu str. Aurel Lazăr nr. 1, în favoarea societății Antares S.R.L. 2018-12-11 18
35 Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii, spre închiriere, a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea 2018-12-11 18
36 Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii contractului de închiriere pentru Asociația ”Amia Suflet de Copil” respectiv privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru Clubul de Dans Sportiv ”Exclusive” referitor la 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea municipiului Oradea 2018-12-11 18
153 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastrale 187884, 187885, 187988, 187992, 192582, 202064 şi 202084 - Oradea, reprezentând terenuri situate pe str. Ogorului - în incinta Parcului Industrial 2 2018-12-11 18
154 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 5.063 mp, reprezentând teren, liber de construcții, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ogorului 2018-12-11 18
166 Proiect de hotărâre pentru revocarea poziției nr. 278 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 552 din 2002 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietatea privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea 2018-12-12 18

IV. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului şi a Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe teren apartinand domeniului public al Municipiului Oradea si care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere,strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi (definite potrivit Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi) 2018-12-10 14

V. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
12 Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea situate în zona străzilor Calea Lactee și Calea Sântandrei 2018-12-10 14
13 Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii “Dejeului” pentru strada nou creată în municipiul Oradea, aflată în vecinătatea străzilor Aleșdului și Calea Clujului. 2018-12-10 14
23 Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Theodor Pallady” pentru strada nou creată în municipiul Oradea, situată în zona străzii Nufărului 2018-12-10 14
24 Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Augustin Maior” pentru strada nou creată în vecinătatea Parcului Industrial Eurobusiness I, situat pe Calea Borșului 2018-12-10 14
31 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.466/2016 – Ansamblu de locuinte colective, functiuni complementare si dotari de cartier, str. Onestilor, generat de nr.cad. 196967, 196968, 198053, 199932-:-199935, 202130, 202131, 12891, Oradea 2018-12-11 14
32 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire hala de productie confectii metalice si depozitare Calea Clujului nr.251, nr.cad.1224/1,161856, 157061, 1223-Oradea 2018-12-11 14
33 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiare; Construire hala, showroom zona str.Ogorului, generat de nr.cad.156472, Oradea 2018-12-11 14
156 Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilele situate în Oradea pe str. Vasile Alecsandri - nr. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 19 si nr. 21 în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor cu modificările şi completările ulterioare 2018-12-12 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 12 decembrie 2018

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator