Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 septembrie 2019

Vineri , 20 Septembrie 2019, 13:13

Exportă PDF - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 septembrie 2019 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 septembrie 2019 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 septembrie 2019

 

Şedinţa ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 26.09.2019 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

MIERCURI

25.09.2019

COMISIA BUGET   

ORA  13.00  

SALA MARE

MIERCURI

25.09.2019

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13.00 

SALA MARE

MIERCURI

25.09.2019

COMISIA URBANISM

ORA  13.00 

SALA MARE

MIERCURI

25.09.2019

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  14.00 

SALA MICĂ

MIERCURI

25.09.2019

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  14.00

SALA MICĂ

 

 

I. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada PIONIERILOR 2019-09-20 majoritate absoluta
2 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție MODERNIZARE STRADA AVIATORILOR TRONSON CUPRINS INTRE STRADA NICOLAE BOLCAS SI AVIATORILOR 2019-09-20 majoritate absoluta
3 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada CORIOLAN POP 2019-09-20 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Regenerare urbană - spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul strada Nufărului - strada Nojoridului - strada Leonardo da Vinci - strada Ciheiului” 2019-09-20 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție MODERNIZARE STRADA LUCEAFĂRULUI 2019-09-20 majoritate absoluta
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Inlocuire rețea apă, canal menajer și canal pluvial pe strada Dâmboviței de la intersecția cu Calea Clujului spre fabrica de ulei, Mun. Oradea 2019-09-20 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1, recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție „ Înlocuire rețea canal menajer pe strada M. Kogălniceanu Bl-1 -1b, Municipiul Oradea 2019-09-20 majoritate absoluta
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator, privind realizarea obiectivului de investitie “ Înlocuire și extindere rețea de apă, rețea de canalizare menajeră și SPAU cu branșament electric pe șase străzi din cartierul Episcopia Bihor, municipiul Oradea” 2019-09-20 majoritate absoluta
9 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator, privind realizarea obiectivului de investitie “Extindere reţea apă si canalizare menajeră pe strada Ion Irimescu, municipiul Oradea” 2019-09-20 majoritate absoluta
10 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator , privind realizarea obiectivului de investitie “ Inlocuire retea de apa, retea de canalizare menajera si pluviala pe strada Piata Tineretului din Municipiul Oradea ” 2019-09-20 majoritate absoluta
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de masuri pentru desfasurarea actiunilor de prevenire si combatere a urmarilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, caderi de zapada, etc) in perioada 15.11.2019 - 15.03.2020 2019-09-20 majoritate absoluta
31 Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii legale de achiziție a lucrărilor privind întreținerea, reparația și execuția de lucrări noi, finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 4 ani (2020-2023) cuprinzând două loturi (Lot 1 și Lot 2) 2019-09-20 majoritate absoluta
38 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator privind realizarea obiectivului de investiție “Execuție stație de repompare apă potabilă și branșament electric pe strada Piersicilor, municipiul Oradea 2019-09-20 majoritate absoluta
39 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1, recomandat de către elaborator privind realizarea obiectivului de investiție “Extinderea și relocarea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și canalizare pluvială pe străzile Emile Zola, Emil Cioran, George Bacovia, Victor Papilian și Denis Diderot, municipiul Oradea” 2019-09-20 majoritate absoluta
65 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1, recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investitie „Construire magazie de materiale și piese de schimb” pe Calea Borșului, municipiul Oradea” 2019-09-23 majoritate absoluta
74 Proiect de hotărâre pentru modificarea „ACORDULUI DE COLABORARE” dintre Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA din România și Municipiul Oradea în vederea realizării investiției de utilitate publică “Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de Centură al municipiului Oradea și strada Universității ” 2019-09-23 majoritate absoluta

II. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare, cu suprafața de 335 mp, reprezentând imobilul din mun. Oradea, str. Sf. Apostol Andrei, în care funcţionează Punctul Termic nr. 127 2019-09-20 majoritate absoluta
23 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 22 mp, reprezentând ”drum public”, în zona străzii Valea Frumoasă 2019-09-20 majoritate calificată
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 25.422 mp și 24.235 mp reprezentând terenurile din Parcul I.C. Brătianu, situate în str. Aleea Ștandului, proprietate publică a Municipiului Oradea 2019-09-20 majoritate calificată
25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 492 mp, reprezentând teren – proprietate publică a Municipiului Oradea, situat în zona str. Parcul Traian 2019-09-20 majoritate absoluta
32 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 583 mp, reprezentând teren – proprietate publică a Municipiului Oradea, situat în zona str. Izvorului 2019-09-20 majoritate absoluta
33 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 637 mp, având categoria de folosinţă „curţi – construcţii”, și înscrierea acestui teren, situat în zona str. Ion Bradu, în proprietatea publică a Municipiului Oradea 2019-09-20 majoritate calificată
40 Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Oradea, destinate închirierii, în mod exclusiv, tinerilor specialiști din domeniul sănătății 2019-09-20 majoritate absoluta
41 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei de închiriere pentru 4 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, în favoarea Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea, Termoficare Oradea S.A., Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și a Asociației Platforma Oradea Civica 2017 2019-09-20 majoritate absoluta
42 Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. a dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit pentru un număr de 15 imobile, proprietate publică a Municipiului Oradea, în scopul modernizării instalațiilor electrice de utilitate publică pentru alimentarea consumatorilor din zona Rogerius 2019-09-20 majoritate absoluta
43 Proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor de amplasament și delimitare cu suprafețele de 670 mp, 4782 mp și 679 mp, reprezentând terenuri cu destinația de drumuri publice aferente străzilor Aviatorilor, Pionierilor și Luceafărului 2019-09-20 majoritate absoluta
44 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 12 din 2019 pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 3.721 mp, proprietate privată, afectat de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă Ion Irimescu”, prin eliminarea poz. Nr. 3 din Anexa 1 și modificarea poz. Nr. 4 din Anexa 2,respectiv pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea a cotei de 35 mp din terenul înscris în CF 202678 – Oradea, 2019-09-20 majoritate calificată
47 Proiect de hotărâre pentru aporbarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.934 mp teren, cu categoria de folosință “drum” proprietate publică a municipiului Oradea, reperzentând tronsonul 1 din strada Stupilor 2019-09-20 majoritate calificată
50 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a nr. cadastral 196414 - Oradea, precum și pentru aprobarea concesionării suprafeţei de 36 mp în vederea extinderii construcţiei existente situată în mun. Oradea, pe strada str. Republicii, nr. 30, în favoarea societăţii Crişul Supermarket S.A. 2019-09-20 majoritate absoluta
51 Proiect de hotărâre pentru completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 348 din 12.04.2018 privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a unui imobil, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes local 2019-09-20 majoritate calificată
52 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 940 din 01.10.2018 privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a două imobile, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof.Dr. G.K. Constantinescu", în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes public local 2019-09-20 majoritate calificată
53 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 837 din 31.08.2018 pentru aprobarea inițierii demersurilor de transmitere a imobilului, teren şi construcţii, înscris în Cartea Funciară nr. 177703 - Oradea, situat în municipiul Oradea, pe str. Ion Bogdan,din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării investiţiei de interes public local "Coridor verde din strada Ion Bogdan" 2019-09-20 majoritate calificată
55 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață totală de 5.111 mp, identificat cu număr cadastral 178683 și înscris în CF 178683 – Oradea, respectiv cu nr. topo 7345/3, înscris în CF 158650 – Oradea, situate în zona străzii Făcliei 2019-09-20 majoritate calificată
56 Proiect de hotărâre pentru darea în folosință gratuită a unor bunuri mobile aparținând domeniului privat al municipiului Oradea, în favoarea Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune 2019-09-20 majoritate absoluta
57 Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierii intr-o coală de C.F. a nr. cadastral 203485 – Oradea, rezultat din alipirea suprafeței de 1737 mp. imobil situat în mun. Oradea, str. Alexandru Andrițoiu 2019-09-20 majoritate calificată
58 Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată, compus din teren cu suprafața de 73 mp şi construcţie cu suprafața de 47 mp, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local privind lărgirea drumului de acces din cadrul obiectivului de investiții: Extindere corp B - Unitatea de Primire Urgenţe - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea 2019-09-20 majoritate calificată
60 Proiect de hotărâre privind declararea interesului local pentru realizarea proiectului "CARTIERUL DIASPORA - MUNICIPIUL ORADEA" şi definirea acestuia ca proiect la nivel local în cadrul Strategiei Naţionale pentru românii de pretutindeni pentru perioada 2017 - 2020 2019-09-20 majoritate simpla
62 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 82 din 30.01.2019, privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare și extindere rețea de apă, canal menajer și canal pluvial în Piața Cetate - Oradea”, în sensul actualizării Anexelor nr. 2, 6, 9, 14, 15 și 16 2019-09-23 majoritate calificată
63 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață totală de 2.236 mp, prin achiziția cotei de ½, respectiv prin renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de ½, de la societatea Sansuvio SRL, în vederea realizării lucrării de utilitate publică de interes local “Drum de legătură între strada Anghel Salingny și strada Nojoridului” 2019-09-20 majoritate calificată
64 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 734 mp teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 3 din strada Coriolan Hora 2019-09-20 majoritate calificată
71 Proiect de hotărâre aprobarea modificării unor articole din Caietul de sarcini - anexa nr. 4 la hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 30.01.2019 și a art. 1 din P.U.D. Cartierul Tineretului aprobat cu hotărârea Consiliului Local nr. 798 din 29.07.2004 2019-09-23 majoritate absoluta
72 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 524 din 13 iunie 2019 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 53.116 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, în zona străzii Petre Carp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafeţe în proprietatea privată a Municipiului Oradea în sensul corectării unei erorii materiale 2019-09-23 majoritate calificată

III. DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
26 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile Iunie si Iulie 2019 2019-09-20 majoritate calificată
30 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii unității de învățământ Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu ” în Colegiul Național „Onisifor Ghibu” și actualizarea corespunzătoare a anexei nr.1 la HCL nr.18/2019 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2019 – 2020 2019-09-20 majoritate simpla
35 Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului situat în Piața Unirii nr. 1, camera 111, către Asociația de Dezvoltarea Intercomunitară TERMOREGIO, cu destinația de sediu social, prin încheierea unui contract de comodat în acest sens 2019-09-20 majoritate absoluta
37 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019 pct. 37 completare.pdfpct. 37 completare 2.pdf 2019-09-23 majoritate absoluta
48 Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunelor Paleu și Ineu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, majorarea cotizaţiei şi actualizarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei 2019-09-20 majoritate absoluta
66 Proiect de hotărâre privind modificarea calendarului de evenimente pe anul 2019 în cadrul bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune 2019-09-23 majoritate absoluta
69 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA 2019-09-23 majoritate absoluta

IV. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiare, zona str.Ogorului – str.Nojoridului; Construire service auto, str.Ogorului; nr.cad.172143 – Oradea pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiare 2019-09-20 majoritate absoluta
29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare PUD aprobat cu HCL nr.151/2010, nr.cad.190742, 190744, 190743, 204699, 174920, 18228, 18229, 18230, zona str.Ogorului - Oradea 2019-09-20 majoritate absoluta
45 Proiect de hotărâre privind aprobarea Aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Urbanizare in vederea dezvoltarii unor activitati economice cu caracter industrial pe zona studiata; Construire hala servicii, str.Uzinelor, nr.cad. 196566- Oradea 2019-09-20 majoritate absoluta

V. DASO

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
46 Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul local a sumei de 2000 lei reprezentând cheltuielile ocazionate de sărbătorirea zilei de 1 octombrie 2019 – Ziua internațională a persoanelor vârstnice 2019-09-20 majoritate absoluta

Fișiere - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 septembrie 2019

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator