Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 14 august 2019

Vineri , 9 August 2019, 14:32

Exportă PDF - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 14 august 2019 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 14 august 2019 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 14 august 2019

I. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea și modernizarea racordului termic pentru punctul termic PT 3015 și extinderea rețelei de transport pe strada Tudor Vladimirescu , nr. Cadastral 203005, Oradea pct. 1, 2, 3, 4 completare.pdf 2019-08-09 majoritate absoluta
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Realizare racord termic primar și instalare mini-punct termic la Grădinița nr.31, Bdul Decebal nr. 43, municipiul Oradea” 2019-08-09 majoritate absoluta
3 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind ,,MODERNIZARE STRADA CAIȘILOR - TRONSON STRADA IZVORULUI - STRADA PIERSICILOR" 2019-08-09 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiţie: “Legatura Calea Aradului - Strada Ogorului” 2019-08-09 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Clujului și str. Alexandru Donici din municipiul Oradea 2019-08-09 majoritate simpla
8 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nicolae Beldiceanu din municipiul Oradea 2019-08-09 majoritate simpla
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Relocarea retelelor de apa, canalizare menajera si canalizare pluviala pe traseul noii linii de tramvai din municipiul Oradea” 2019-08-09 majoritate absoluta

II. DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării și înscrierii în evidențele contabile ale Municipiului Oradea a investiției ,, Drum de legătură între centura Municipiului Oradea (str. Cazaban) și Comuna Sântandrei (str. Râturi)” 2019-08-09 majoritate absoluta
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la HCL nr. 932/2017 privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile externe în valoare de maxim 35.000.000 EURO, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii, modificată conform HCL nr. 947/2017 2019-08-09 majoritate simpla
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiţii - „Sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri, Municipiul Oradea, judeţul Bihor” ce urmează a fi semnată între Municipiul Oradea și Compania Națională de Investiții 2019-08-09 majoritate simpla
11 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 14 august 2019 (prima convocare) şi în data de 19 august 2019 (a doua convocare) 2019-08-09 majoritate simpla
12 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 14 august 2019 (prima convocare) şi în data de 19 august 2019 (a doua convocare) 2019-08-09 majoritate simpla
14 Proiect de hotărâre privind acordarea avizului Autorității Publice-Municipiul Oradea referitor la participarea societății Ecobihor SRL, în calitate de terț susținător-experiență profesională, la licitația ,, Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a instalației de tratare mecano-bilogică Oradea” complet.5,9,10,11,12.pdf 2019-08-13 majoritate absoluta
15 Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume de maxim 180.000 lei +TVA din cota de dezvoltare instituită prin HCL nr. 568/2017 necesară pentru realizarea de către operatorul RER VEST SA a obiectivului de investiții Punct de colectare selectivă a deșeurilor aprobat prin HCL nr. 1066/2017 2019-08-14 majoritate simpla

III. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DTAC pentru lucrările de reabilitare fatade si refacere iluminat arhitectural la obiectivul Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea 2019-08-09 majoritate absoluta

Fișiere - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 14 august 2019

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator