Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 14 iunie 2018

Luni , 11 Iunie 2018, 8:58

Exportă PDF - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 14 iunie 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 14 iunie 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 14 iunie 2018

 

Şedinţa EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 14.06.2018 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

JOI

14.06.2018 

COMISIA BUGET   

ORA  13:00  

SALA MARE

JOI

14.06.2018 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

JOI

14.06.2018 

COMISIA URBANISM

ORA  13:00 

SALA MARE

JOI

14.06.2018 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

JOI

14.06.2018 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  13:00 

SALA MARE

 

 

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Regenerare fizica, economică si socială a comunităţii defavorizate din zona Gutenberg, Municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect 2018-06-11 14

I. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinaţiei unui teren inclus în baza materială a Şcolii Gimnaziale „Ioan Slavici”, Calea Clujului nr. 188, în teren cu altă destinaţie 2018-06-11 18
20 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea” 2018-06-14 14

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Alimentare cu energie termică blocuri ANL str. Balogh Istvan” 2018-06-11 14
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de fezabilitate reactualizat pentru obiectivul de investiţie „Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Cujului nr. 2 și 4 și Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 și 3”. 2018-06-11 14
5 Proiect de hotărâre privind avizarea rețelelor de gaze naturale presiune redusă pe str. Decebal, str. Sucevei, str. Avram Iancu, str. Horvath Imre și str. Arany Janos din municipiul Oradea 2018-06-11 14
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr. 106.588/22.01.2018, prin introducerea unei suprafețe noi, conform Anexei nr. 1 2018-06-11 18
8 SE RETRAGE - Proiect de hotărâre privind aprobarea demararii procedurii pentru achizitia serviciilor de taieri arbori si arbusti, scoaterea cioatelor, interventie cu taieri de orice fel in coroana arborilor si arbustilor si defrisarea vegetatiei arbustive si arboricole din Municipiul Oradea, finalizata cu incheiere 2018-06-11 18
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Extindere rețea de apă de la SH și extinderea rețelei de canalizare menajeră pe strada Balogh Istvan, municipiul Oradea” 2018-06-12 14
18 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru SOLUȚIE INOVATIVĂ PENTRU CREARE UNDĂ VERDE PENTRU TRAMVAI POD DACIA – B-DUL MAGHERU, ORADEA, varianta V1 recomandată de proiectant 2018-06-14 14
19 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din proiectul pentru obiectivul de investiție “Construire pod peste râul Crișul Repede între strada Plevnei și strada Szigligeti Ede, municipiul Oradea” 2018-06-14 14

III. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor în zone publice aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163 din 29.03.2010, completat si modificat cu HCL nr. 328/30.03.2017 2018-06-11 14
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator (la PUZ aprobat cu HCL nr.670/2009); Construire gradinita si cresa in incinta parcului industrial I, str. Gheorghe Mardarescu, nr.12, generat de nr.cad.193976 - Oradea 2018-06-13 14

IV. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a unei părți dintr-un imobil, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor prin Penitenciarul Oradea, în domeniul public al municipiului Oradea, în vederea realizării investiţiei de interes local “Dezvoltarea unei rețele de piste de biciclete în vederea promovării unei mobilități durabile transfrontaliere la nivelul Zonei Metropolitane Oradea, Biharkeresztes, Korosnagyharsany și Biharugra” (CYCLECROSS) pct. 12 compl..pdf1528958725_pct. 12 compl..pdf 2018-06-13 18
17 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării parcării subterane str. Independenței, Oradea 2018-06-14 14

V. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 pct. 11 compl..pdfpct. 11 compl. 2.pdf 2018-06-13 14
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 14 iunie 2018 (prima convocare) şi în data de 15 iunie 2018 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare pct. 13 compl..pdf 2018-06-13 14
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului practicat de societatea Compania de Apă Oradea SA pentru serviciul public de canalizare – epurare începând cu 01 iulie 2018. 2018-06-14 14
10 Proiect de hotărâre privind completarea HCL. Nr. 41/2018 privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imbiliar 2018-06-14 14

Fișiere - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 14 iunie 2018

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator