Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 15 iulie 2019

Joi , 11 Iulie 2019, 10:45

Exportă PDF - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 15 iulie 2019 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 15 iulie 2019 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 15 iulie 2019

 

Şedinţa EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 15.07.2019 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

LUNI

15.07.2019 

COMISIA BUGET   

ORA  13.00  

SALA MARE

LUNI

15.07.2019 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13.00 

SALA MARE

LUNI

15.07.2019 

COMISIA URBANISM

ORA  13.00 

SALA MARE

LUNI

15.07.2019 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  13.00 

SALA MARE

LUNI

15.07.2019 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  13.00

SALA MARE

 

 

 

I. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor economici aprobați la faza studiu de fezabilitate prin HCL nr. 1339/19. 12. 2018 pentru obiectivul de investiții “Stație de pompare ape pluviale II și branșament electric pe Calea Bihorului, Municipiul Oradea”- scenariul 1 2019-07-11 majoritate simpla
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor tehnice și a actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați la faza studiu de fezabilitate prin HCL nr. 857 din 26. 10. 2017 pentru obiectivele de investiții Modernizare strada Episcop Ion Alexi (tronson între str. Poet Gheorghe Pituț – str. Cucului) Modernizare str. Cardinal Alexandru Todea Modernizare str. Cucului (tronson între str. Matei Corvin – str. Ion Pop Reteganul) Modernizare strada Poet Gheorghe Pitut (tronson intre str. Matei Corvin-Calea Bihorului)Modernizare strada Ion Pop Reteganul tronson cuprins între str. Poet Gheorghe Pituț-Cucului Modernizare strada Macului (tronson intre str. Ion Bogdan-Calea Bihorului) 2019-07-11 majoritate simpla
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii-„Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea – Etapa-III-a” pct. 3 completare.pdf 2019-07-11 majoritate simpla
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere reţea de apă si canalizare menajeră pe str. Gheorghe Pituţ, tronsonul cuprins intre strada Macului şi Calea Bihorului, municipiul Oradea”- scenariul 1 2019-07-11 majoritate simpla
13 Proiect de hotărâre pentru avizarea anexelor 2.1.3. (programul de transport) și 2.1.4 (lista stațiilor) la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate 2019-07-12 majoritate absoluta
18 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind ,, MODERNIZARE STRADA PIERSICILOR – TRONSON STRADA CALEA BIHORULUI – STRADA IZVORULUI" 2019-07-12 majoritate absoluta
19 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind ,, MODERNIZARE STRADA VIILOR " 2019-07-12 majoritate absoluta
20 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind,, DRUM DE LEGATURA ÎNTRE STRADA ANGHEL SALIGNY ȘI STRADA NOJORIDULUI " 2019-07-15 majoritate absoluta

II. INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii, nr. 13, ap. 1, înscris în C.F. nr. 189313-C1-U16 2019-07-11 majoritate absoluta
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.566/2014 referitor la reconversiea funcţională a incintei fostei ferme Dosu, zona str.Ion Mihalache, Oradea 2019-07-12 majoritate absoluta

III. DIRECTIA JURIDICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului pentru un spațiu din Cetatea Oradea pentru Consulatul Onorific al Republicii Italiene la Arad 2019-07-12 majoritate absoluta

IV. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprii aferentă Municipiului Oradea pentru „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication” - “Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of acces and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations - FA Phase”, cod eMS ROHU 449 2019-07-12 majoritate absoluta
9 Proiect de hotărâre privind modificarea Articolelor 4 și 6 din HCL nr. 1063 / 19.11.2018 pentru aplicarea UAT Municipiul Oradea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ 2019-07-12 majoritate absoluta

V. DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
14 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 15 iulie 2019 (prima convocare) şi în data de 16 iulie 2019 (a doua convocare) 2019-07-12 majoritate simpla
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin curse regulate aplicabil la nivelul A.D.I. Transregio, prin încheierea unui act adiţional 2019-07-12 majoritate simpla
17 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de prestație transport persoane prin curse regulate efectuate pe traseul turistic ORADEA CITY TOUR și prin curse ocazionale efectuate pe traseu local la cerere, cu autobuzul turistic Iveco Cabrio 2019-07-12 majoritate absoluta

VI. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
21 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții:Reabilitarea fațadelor și învelitorii imobilului situat in Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.3 2019-07-15 majoritate absoluta
22 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții:Reabilitarea fațadelor și învelitorii imobilului situat in Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.15 2019-07-15 majoritate absoluta
23 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții:Reabilitarea fațadelor și învelitorii imobilului situat in Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.6 2019-07-15 majoritate absoluta
24 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE SI SCHIMBARE INVELITOARE IMOBIL SITUAT PE STR. LIBERTATII NR. 18 2019-07-15 majoritate absoluta
25 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE SI SCHIMBARE INVELITOARE IMOBIL SITUAT PE STR. LIBERTATII NR. 10 2019-07-15 majoritate absoluta
26 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE SI SCHIMBARE INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA STR. PRIMARIEI NR. 10 2019-07-15 majoritate absoluta
27 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE SI SCHIMBARE INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA STR. ARANY JANOS NR. 2 2019-07-15 majoritate absoluta
28 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE SI SCHIMBARE INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA STR. PRIMARIEI NR. 2 2019-07-15 majoritate absoluta

Fișiere - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 15 iulie 2019

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator