Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 decembrie 2018

Joi , 13 Decembrie 2018, 0:00

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 decembrie 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 decembrie 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 decembrie 2018

 

Şedinţa EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 19.12.2018 ORA 14:00

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

MIERCURI

19.12.2018 

COMISIA BUGET   

ORA  13:00  

SALA MARE

MIERCURI

19.12.2018 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

MIERCURI

19.12.2018 

COMISIA URBANISM

ORA  13:00 

SALA MARE

MIERCURI

19.12.2018 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

MIERCURI

19.12.2018 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  13:00 

SALA MARE

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilele situate în Oradea, Piața Ferdinand I, nr. 3, înscrise în C.F. nr. 155391-C1-U3 și 155391-C1-U9 2018-12-19 14

I. DIRECTIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
413 Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ Liceului Teoretic “ Onisifor Ghibu” pentru modificarea denumirii din liceu teoretic în colegiu național 2018-12-18 14
414 Proiect de hotărâre privind modificarea programului de investiții pe anul 2018 la Societatea Oradea Transport Local SA 2018-12-18 14
415 Proiect de hotărâre privind mandatarea societății Compania de Apă Oradea SA în vederea executării lucrărilor de reabilitare a fântânii arteziene din Parcul 1 Decembrie Oradea 2018-12-18 18
422 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea, servicii constând în administrarea piețelor agroalimentare publice, ștrandurilor publice, cimitirelor publice, a grădinii zoologice și amenajarea de construcții edilitare din Municipiul Oradea, a modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor și a Contractului de delegare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Muncipiului Oradea pct. 422 comp.pdf 2018-12-19 18
423 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile de către societatea Administraţia Domeniului Public SA în vederea realizării unor investiţii publice de interes local 2018-12-19 14
424 Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanţǎri rambursabile interne în valoare de maxim 40.500.000 LEI contractată de societatea Administraţia Domeniului Public SA pentru realizarea unor investiţii de interes public local 2018-12-19 14
426 Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. 361/2018 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2019. 2018-12-19 14
427 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de eliberare a autorizatiei de construire pentru investitia Protejarea, promovarea si dezvoltarea parcului dendrologic Palatul Baroc 2018-12-19 14
428 Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 1144/2018 2018-12-19 14
429 Proiect de hotărâre privind aprobarea mecanismului de percepere a contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare și a tarifelor ce urmează a fi percepute de societățile Ecobihor SA și RER VEST SA începând cu 01 ianuarie 2019 2018-12-19 14
431 Proiect de hotărâre privind mandatarea societății Administrația Domeniului Public SA pentru realizarea unor investiții publice de interes local 2018-12-19 14

II. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
411 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr. 106588/22.01.2018, prin introducerea unor suprafețe noi, conform Anexei 1 pct. 411 compl..pdf 2018-12-13 18
419 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Stație de pompare ape pluviale II și branșament electric pe Calea Bihorului, municipiul Oradea”- scenariul 1 2018-12-18 14

III. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
412 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 177880 - Oradea, reprezentând teren cu construcții - blocuri ANL, situate în mun. Oradea, pe str. Balogh István nr. 12 2018-12-18 18
416 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării unor suprafețe ce se constituie în Planul de amplasament și delimitare al imobilului, drum public – str. Dimitrie Cantemir, aprobat prin HCL nr. 839/31.08.2018 2018-12-18 18
418 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FAȚADĂ STRADALĂ, CALCANE LATERALE ȘI ÎNVELITOARE IMOBIL STR. Primăriei nr. 54 2018-12-18 14
420 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 20.232 mp reprezentând teren, situat în municipiul Oradea, str. Ogorului - în incinta Parcului Industrial 2, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea efectuării demersurilor legale privind relocarea şi intubarea parţială a canalului de desecare - Valea Salca 2018-12-18 18
421 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării repartiției referitoare la locuința închiriată în favoarea numitelor Lesak Linda, Szilagyi Angela și Rezmives Elisabeta - Claudia 2018-12-18 18
425 Proiect de hotărâre privind darea acordului de principiu in vederea demararii procedurilor necesare realizarii investitiei: CONSTRUIRE CLADIRI MULTIFUNCTIONALE ZONA PARCUL TRAIAN ORADEA 2018-12-19 14
430 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Contractului de administrare și a unor măsuri referitoare la gestionarea fondului forestier, proprietatea publică a mun. Oradea, ce vor fi aplicate de administrator – Ocolul Silvic Oradea, în anul 2019. 2018-12-19 18

IV. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
417 Proiect de hotărâre aprobarea statului de funcţii cu numărul de posturi al Direcției de Asistență Socială Oradea 2018-12-18 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 decembrie 2018

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator