Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 iulie 2018

Luni , 16 Iulie 2018, 13:35

Exportă PDF - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 iulie 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 iulie 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 iulie 2018

 

Şedinţa EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 19.07.2018 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

JOI

19.07.2018 

COMISIA BUGET   

ORA  13:00  

SALA MARE

JOI

19.07.2018 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

JOI

19.07.2018 

COMISIA URBANISM

ORA  13:00 

SALA MARE

JOI

19.07.2018 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

JOI

19.07.2018 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  13:00 

SALA MARE

 

 

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici necesari realizarii obiectivului de investitie: Legătura Centura Oradea (Giratie Calea Sîntandrei) – Autostrada A3 (Biharia) 2018-07-19 14

I. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea, a organigramei Creșe – Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi și a statului de funcții cu numărul de posturi respectiv, revocarea HCL nr. 70/29.01.2018 privind aprobarea constituirii Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Oradea 2018-07-16 14
14 Proiect de hotărâreprivindaprobareacriteriilor de prioritateșipunctajuluiaferentacestoraînbazacărora se repartizează, spreînchiriere, locuințelesocialeaflateînadministrareaDirecțieiPatrimoniuImobiliar, alistei cu categoriile de persoane care pot beneficia de locuințesociale, a modelului de cerere tip și a listeiactelordoveditoare care vor fi depuseîncompletareacereriipentrusolicitare de locuințesociale. 2018-07-17 14

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 SE RETRAGE -Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-econmici rezultați din studiul de fezabilitate pentru SOLUȚIE INOVATIVĂ PENTRU CREARE UNDĂ VERDE PENTRU TRAMVAI POD DACIA B-DUL MAGHERU, ORADEA variantvariantomandată de proiectant complet.pct. 3.pdf 2018-07-16 14
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire drumuri colectoare si pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal” din municipiul Oradea, județul Bihor, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 2018-07-16 14
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii privind achiziția serviciilor de pază, ordine și liniște publică la obiectivele de interes public: Depozitul de deșeuri închis (vechi) și Parc Decembrie din municipiul Oradea, finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 3 ani (2018-2021) 2018-07-16 14
6 SE RETRAGE - Proiect de hotărâre privind aprobarea demararii procedurii pentru achizitia serviciilor de taieri arbori si arbusti, scoaterea cioatelor, interventie cu taieri de orice fel in coroana arborilor si arbustilor si defrisarea vegetatiei arbustive si arboricole din Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea a doua acorduri cadru, pentru 2 loturi, Lot 1 si Lot 2, pe o perioada de 4 ani 2018-07-16 18
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea – Etapa-III-a” 2018-07-16 14
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de Acțiune destinat gestionării problemelor și a efectelor cauzate de zgomot în municipiul Oradea 2018-07-16 14
9 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Școalelor, str. Grădinarilor, str. Clujului, str. Seleușului, str. Timotei Cipariu și str. Căii Ferate din municipiul Oradea 2018-07-16 14
10 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nicolae Jiga, str. August Treboniu Laurian, str. Mioriței, str. Gheorghe Lazăr și str. Brașovului din municipiul OradeA 2018-07-16 14
12 Proiect de hotărâreprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Extindere rețea de apă și canalizare menajeră str. Spartacus nr. 50, municipiul Oradea” – scenariul 1. 2018-07-17 14
13 Proiect de hotărâreprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea de apă și rețea de canalizare menajeră cu branșamanete și racorduri aferente pe str. Făgărașului, municipiul Oradea”. 2018-07-17 14
16 Proiect de hotărâreprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru „Drum colector aferent drumului de centură (str. Ogorului) între str. L. Borcea și str. Ciheiului” varianta 2 recomandată de proiectant. complet. pct. 16.pdf 2018-07-17 14
17 Proiect de hotărâre pentru avizarea anexelor 1 și 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul mun. Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în ADI Transregio. 2018-07-19 18

III. DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
11 Proiect de hotărâre privind modificarea „Regulamentului privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă” aprobat prin H.C.L. nr. 930/26.10.2017. complet.pct. 11.pdf 2018-07-16 14
15 Proiect de hotărâreprivindpunerea la dispozițiaDirecției de AsistențăSocială Oradea a unuiimobilînvedereaînființăriiuneicreșe. complet.pct. 15.jpg 2018-07-17 18

IV. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
18 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 28, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect 2018-07-19 14
19 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect 2018-07-19 14
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Construirea Cresei si Gradinitei din Parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educatia timpurie anteprescolara si prescolara in Municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect 2018-07-19 14
21 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea - Etapa 1” și a cheltuielilor legate de proiect 2018-07-19 14

V. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
22 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției unui activ constând în teren intravilan, cu suprafața de 4.104 mp,respectiv a preţului adjudecat cu ocazia participării Municipiului Oradea la licitația publică, organizată de Casa de Insolvență Transilvania S.P.R.L. pentru valorificarea acestui bun imobil care aparține societăţii CIAC S.A., aflată în faliment, necesar în vederea realizării obiectivului "Coridor verde din strada Barcăului, municipiul Oradea, județul Bihor" 19.07.2018 18 BUGET complet.pct. 22.pdf 2018-07-19 18

Fișiere - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 iulie 2018

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator