Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 noiembrie 2018

Joi , 15 Noiembrie 2018, 13:50

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 noiembrie 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 noiembrie 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 noiembrie 2018

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

LUNI

19.11.2018 

COMISIA BUGET   

ORA  13:00  

SALA MARE

LUNI

19.11.2018 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

LUNI

19.11.2018 

COMISIA URBANISM

ORA  13:00 

SALA MARE

LUNI

19.11.2018 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

LUNI

19.11.2018 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  13:00 

SALA MARE

 

 

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aplicarea UAT Municipiul Oradea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ – Ordin nr. 760 din 17 Iulie 2018 pct. completare.pdf 2018-11-19 14

I. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru BRETEA DE LEGĂTURĂ ÎNTRE CALEA ARADULUI ȘI CALEA SÂNTANDREIULUI scenariul 1 recomandat de proiectant pct. 2 completare.pdf 2018-11-15 14
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectul de investitie „Extindere rețea de canalizare menajeră și apă strada Podgoria (legătura între strada Gheorghe Doja și strada Livezilor), municipiul Oradea” – scenariul 1 2018-11-15 14

II. DIRECTIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018. 2018-11-19 14

III. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârii Consiliului Local nr. 837 din 31.08.2018 pentru transmiterea imobilului, teren şi construcţii, înscris în Cartea Funciară nr. 177703 - Oradea, situat în mun. Oradea, pe str. Ion Bogdan, din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară, în proprietatea publică a municipiului Oradea, în vederea realizării investiţiei de interes public local "Coridor verde din strada Ion Bogdan" 2018-11-19 18
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 348 din 12.04.2018, pentru transmiterea unui imobil, teren și construcții, înscris în CF172863 - Oradea, situat în mun. Oradea, pe str. Alexandru Cazaban, din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Bihor, în proprietatea publică a municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes public local 2018-11-19 18
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 940 din 01.10.2018 pentru transmiterea unor imobile, terenuri și construcții, situate în mun. Oradea, pe str. Ion Mihalache și str. Rectorului, din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", în proprietatea publică a municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes public local 2018-11-19 18
8 Proiect de hotărâre privind darea acordului de principiu pentru încheierea unui Contract de comodat cu Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară – persoană juridică în curs de înființare. 2018-11-19 18
9 Proiect de hotărâre aprobarea asumării unor cheltuieli suplimentare necesare realizării obiectivului de investiții „Sala de sport polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri, municipiul Oradea, judeţul Bihor” 2018-11-19 14
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii sumelor aferente finanţării asumate de Municipiul Oradea (alte cheltuieli pentru servicii și lucrări finanţate de beneficiar) în cadrul proiectului de investiţii aprobat în condiţiile legii „Sala de sport polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri, municipiul Oradea, judeţul Bihor” 2018-11-19 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 noiembrie 2018

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator